Vormi vahekaartide lisamine, konfigureerimine, teisaldamine või kustutamine

Vormi vahekaartide lisamine, teisaldamine või kustutamine vormi kujundaja abil.

Vormile vahekaartide lisamine

Vormile vahekaartide lisamiseks kasutage paani Komponendid.

Paigutuse komponendid

Märkus

Vahekaarte saab lisada ainult põhivormidele. Lisateave: Vormitüübid.

Vahekaartide lisamine vormile pukseerimisega

 1. Avage vormikujundaja, et vormi luua või redigeerida. Lisateave: Vormi loomine või Vormi redigeerimine
 2. Valige käsuribal käsk Lisa komponent või tehke vasakpoolsel paanil valik Komponendid.
 3. Valige paanil Komponendid vahekaardi komponent ja pukseerige see vormi eelvaatele. Vormi eelvaates vahekaarti lohistades näete kukutamise sihtkohti, kuhu saate vahekaardi lisada. Pange tähele järgmist.
  • Vahekaarte saab kukutada mis tahes olemasolevate vahekaartide ette või järele, hõljudes üle vahekaardi päiste.
  • Vahekaarte saab ka praeguse vahekaardi ette või taha kukutada, hõljudes üle praeguse vahekaardi vasaku või parema külje.
 4. Kui soovite lisada rohkem vahekaarte, korrake ülaltoodud juhist 3.
 5. Tehke käsuribal vormi salvestamiseks valik Salvesta või tehke valik Avalda, kui soovite oma muudatused salvestada ja need kasutajatele nähtavaks teha.

Vahekaartide lisamine vormile, kasutades valikut

 1. Avage vormikujundaja, et vormi luua või redigeerida. Lisateave: Vormi loomine või Vormi redigeerimine
 2. Valige vormi eelvaates muu olemasolev vahekaart või vorm ise. Pidage silmas järgmist.
  • Kui valite olemasoleva vahekaardi, siis lisatakse uus vahekaart olemasoleva vahekaardi järele.
  • Kui valite vormi, siis lisatakse uus vahekaart vormi viimaseks vahekaardiks.
 3. Valige käsuribal käsk Lisa komponent või tehke vasakpoolsel paanil valik Komponendid.
 4. Valige paanil Komponendid vahekaardi komponent ja lisage see vormile. Teise võimalusena võite teha soovitud vahekaardi komponendi kõrval valiku ... ja seejärel valida käsu Lisa vormile.
 5. Kui soovite lisada rohkem vahekaarte, korrake ülaltoodud juhiseid 2–4.
 6. Tehke käsuribal vormi salvestamiseks valik Salvesta või tehke valik Avalda, kui soovite oma muudatused salvestada ja need kasutajatele nähtavaks teha.

Vormi vahekaartide konfigureerimine

Need on atribuudid, mis on saadaval vahekaardi konfigureerimiseks vormi loomisel või redigeerimisel vormikujundaja abil.

Ala Nimi Kirjeldus
Kuvamissuvandid Vahekaardi silt Lokaliseeritav silt kasutajatele nähtava vahekaardi jaoks.

See on kohustuslik atribuut.
Kuvamissuvandid Nimi Vahekaardi kordumatu nimi, mida kasutatakse skriptides sellele viitamisel. Nimi võib sisaldada ainult tähe- ja numbrimärke ning allkriipsu.

See on kohustuslik atribuut.
Kuvamissuvandid Laienda see menüü vaikimisi Kui kasutada vormiskripte või kui inimesed valivad sildi, vaheldub vahekaardi olek laiendatu ja ahendatu vahel. Valige vahekaardi vaikeolek.
Kuvamissuvandid Peida vahekaart Selle valimisel peidetakse vahekaart vaikimisi ja seda saab kuvada koodi abil.
Kuvamissuvandid Peida telefonis Telefoniekraanidele sobiva vormi tihendatud versiooni jaoks saab vahekaardi peita.
Vorming Paigutus Vahekaartidel võib olla kuni kolm veergu. Kasutage neid suvandeid määramaks vahekaartide arvu ja mitu protsenti kogulaiusest need peaks täitma.

Vormi vahekaartide teisaldamine

Vahekaarti saate vormil teisaldada pukseerimise või lõikamise ja kleepimise tegevustega.

Vahekaartide teisaldamine vormil pukseerimisega

 1. Avage vormikujundaja, et vormi luua või redigeerida. Lisateave: Vormi loomine või Vormi redigeerimine
 2. Valige vormi eelvaates selle vahekaardi päis, mida soovite teisaldada, ja pukseerige seda. Vormi eelvaates vahekaarti lohistades näete kukutamise sihtkohti, kuhu saate vahekaardi teisaldada. Pange tähele järgmist.
  • Vahekaarte saab kukutada mis tahes olemasolevate vahekaartide ette või järele, hõljudes üle vahekaardi päiste.
  • Vahekaarte saab ka praeguse vahekaardi ette või taha kukutada, hõljudes üle praeguse vahekaardi vasaku või parema külje.
 3. Kui soovite teisaldada rohkem vahekaarte, korrake ülaltoodud juhist 2.
 4. Tehke käsuribal vormi salvestamiseks valik Salvesta või tehke valik Avalda, kui soovite oma muudatused salvestada ja need kasutajatele nähtavaks teha.

Vahekaartide teisaldamine vormil lõikamise ja kleepimisega

 1. Avage vormikujundaja, et vormi luua või redigeerida. Lisateave: Vormi loomine või Vormi redigeerimine
 2. Valige vormi eelvaatest vahekaart, mida soovite teisaldada.
 3. Valige käsuribal käsk Lõika.
 4. Valige vormi eelvaates muu olemasolev vahekaart või vorm ise.
 5. Valige käsuribal käsk Kleebi või valige rööpnool ja seejärel tehke valik Kleebi enne. Pidage silmas järgmist.
  • Kui valite käsu Kleebi, kleebitakse teisaldatav vahekaart olemasoleva vahekaardi järele.
  • Kui valite käsu Kleebi enne, kleebitakse teisaldatav vahekaart olemasoleva vahekaardi ette.
  • Vormi valimisel lisatakse teisaldatav vahekaart vormi viimaseks vahekaardiks. Toiming Kleebi enne ei ole kohaldatav ja pole see sel juhul saadaval.
 6. Kui soovite teisaldada rohkem vahekaarte, korrake ülaltoodud juhiseid 2–5.
 7. Tehke käsuribal vormi salvestamiseks valik Salvesta või tehke valik Avalda, kui soovite oma muudatused salvestada ja need kasutajatele nähtavaks teha.

Vormi vahekaartide kustutamine

 1. Avage vormikujundaja, et vormi luua või redigeerida. Lisateave: Vormi loomine või Vormi redigeerimine

 2. Valige vormi eelvaatest vahekaart, mida soovite vormilt kustutada.

 3. Valige käsuribal käsk Kustuta.

 4. Kui soovite kustutada rohkem vahekaarte, korrake ülaltoodud juhiseid 2–3.

 5. Tehke käsuribal vormi salvestamiseks valik Salvesta või tehke valik Avalda, kui soovite oma muudatused salvestada ja need kasutajatele nähtavaks teha.

  Märkus

  • Vahekaarte saab kustutada ainult põhivormidelt. Lisateave: Vormitüübid.
  • Kui kustutate vahekaardi eksikombel, valige käsuribal käsk Võta tagasi, et taastada vorm selle eelmisele olekule.
  • Kustutada ei saa vahekaarti, millel on nõutavate või lukus veergudega jaotised.
  • Kustutada ei saa vahekaarti, millel on lukus jaotised.
  • Vormil peab olema vähemalt üks vahekaart. Vormi viimast vahekaarti ei saa kustutada.

Vt ka

Ülevaade mudelipõhisest vormikujundajast
Vormikujundajaga vormide loomine, muutmine või konfigureerimine
Vormi veergude lisamine, konfigureerimine, teisaldamine või kustutamine
Vormi komponentide lisamine, konfigureerimine, teisaldamine või kustutamine
Vormi jaotiste lisamine, konfigureerimine, teisaldamine või kustutamine
Päise atribuutide konfigureerimine vormikujundajas
Vormi andmeruudustiku komponendi lisamine ja konfigureerimine
Vormi kiirvaate komponendi lisamine ja konfigureerimine
Vormi otsingukomponendi konfigureerimine
Puuvaate kasutamine vormi kujundajas
Veergude loomine ja redigeerimine