Project Service Automationi integreerimine

Dynamics 365-le mõeldud lahendust Project Service Automation saab nüüd installida partneriportaali (kõigepealt peavad olema installitud teenused Project Service Automation Dynamics 365 jaoks ja Partneriportaali lahendused). Kui see lahendus on installitud, saavad kliendid ja partnerid vaadata projekte ning kinnitatud broneeritavaid ressursse. Klientidel on ka võimalik heaks kiita hinnapakkumisi ning vaadata arveid ja lepingu ning tellimuse vorme.

Projektide vaatamine partneriportaalis

Nii kliendid kui ka partnerid saavad vaadata neile partneriportaalis kuuluvaid projekte. Kliendid saavad vaadata oma organisatsiooniga seostatud aktiivseid ja suletud projekte. Partnerid saavad vaadata projekte, kui mõni broneeritav ressurss nende organisatsioonist on projektiga seostatud. Mõlemal juhul peab kasutajal olema sobiv Project Service Automation–kohane veebiroll (PSA kliendi kinnitaja/ülevaataja või PSA partneri kinnitaja/ülevaataja). Pärast portaali sisselogimist saab klient või partner projekti vaadata jaotises Kliendi projektid. Siin näeb ta iga projekti põhiteavet ja saab valida, kas kuvada Aktiivsed projektid, Suletud projektid või Kõik projektid.

Projektide vaatamine partneriportaalis

Partneriportaalis projekti hinnapakkumiste vaatamine ja heakskiitmine

Kliendid saavad vaadata ja heaks kiita loodud projekti hinnapakkumisi, mis on nende organisatsiooniga seostatud. Pärast portaali sisselogimisrt peab klient minema jaotisse Project Service Automation > Hinnapakkumised ja muutma filtri valikule Viimased 7 päeva. Siin kuvatakse kliendile ootel hinnapakkumised koos põhiteabega, nagu Olek ja Kogusumma. Klient saab nüüd valida hinnapakkumise lisateabe saamiseks ning hinnapakkumise heaks kiita või tagasi lükata, valides lehe alaserva lähedal nupu Kiida hinnapakkumine heaks või Lükka hinnapakkumine tagasi.

Projekti arvete vaatamine partneriportaalis

Kliendid saavad partneriportaalis vaadata projekti arvete lõppversioone pärast arve heakskiitmist ja ruudu Kliendile nähtav märkimist. Arve vaatamiseks peab klient partneriportaali sisse logima ja minema jaotisse Project Service Automation > Arved. Siin saab klient vaadata põhiteavet ja valida lisateabe saamiseks arve.

Arvete vaatamine partneriportaalis

Projekti lepingute ja tellimisvormide vaatamine partneriportaalis

Kliendid saavad partneriportaalis vaadata projekti lepingute või tellimuste lõppversioone pärast projekti lepingu avamist, kui lepingus on märgitud ruut Kliendile nähtav. Pärast partneriportaali sisselogimist peab klient minema jaotisse Project Service Automation > Lepingud. Siin näevad kliendid lepingute sorditud loendit koos teatud põhiteabega või saavad valida lepingu lisateabe kuvamiseks. Lepingute vaatamine partneriportaalis

Hinnapakkumiste vaatamine partneriportaalis

Kinnitatud ja broneeritavate ressursside vaatamine projekti ning rolli alusel partneriportaalis

Nii kliendid kui ka partnerid saavad vaadata partneriportaalis broneeritavaid ressursse, toimides ühtviisi. Pärast partneriportaali sisselogimist peavad nad minema jaotisse Project Service Automation > Kliendi ressursid. Siin näevad nad ressursside loendit koos oma rolli, broneeritud töötundide ja muu põhiteabega. Ressursi valimisel saavad nad näha, millised ülesanded on sellele ressursile määratud.

Kliendi ressursside vaatamine partneriportaalis