Windows 10, versioon 1703, põhitase, Windowsi diagnostika, sündmused ja väljadWindows 10, version 1703 basic level Windows diagnostic events and fields

Kehtib:Applies to

 • Windows 10, versioon 1703Windows 10, version 1703

Põhitasemel kogutakse piiratud hulgal teavet, mis on seadme ja selle konfiguratsiooni mõistmiseks oluline – näiteks seadme põhiteavet, kvaliteediga seotud teavet, rakenduste ühilduvuse teavet ja Microsoft Store'i teavet.The Basic level gathers a limited set of information that is critical for understanding the device and its configuration including: basic device information, quality-related information, app compatibility, and Microsoft Store. Põhitaseme korral kogutakse lisaks ka turbetaseme teavet.When the level is set to Basic, it also includes the Security level information.

Põhitasemel kogutav teave aitab tuvastada probleeme, mis võivad ilmneda teatud kindla seadme riistvara- või tarkvarakonfiguratsiooni korral.The Basic level helps to identify problems that can occur on a particular device hardware or software configuration. Näiteks võib see aidata kindlaks teha, kas krahhid ilmnevad sagedamini teatud kindla mälumahuga seadmetes või sellistes seadmetes, kus töötab teatud kindel draiveriversioon.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a particular driver version. See aitab Microsoftil operatsioonisüsteemi või rakenduse probleeme lahendada.This helps Microsoft fix operating system or app problems.

Sellest artiklist leiate sündmuste valdkonna järgi rühmitatud teavet diagnostikasündmuste ja iga sündmuse väljade kohta.Use this article to learn about diagnostic events, grouped by event area, and the fields within each event. Iga välja kohta on ära toodud lühikirjeldus.A brief description is provided for each field. Iga genereeritud sündmus hõlmab üldandmeid, sealhulgas seadme andmeid.Every event generated includes common data, which collects device data.

Täpsemat teavet Windowsi talitlus- ja diagnostikaandmete kohta leiate järgmistest artiklitest:You can learn more about Windows functional and diagnostic data through these articles:

Hindaja sündmusedAppraiser events

Microsoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCountMicrosoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCount

See sündmus loetleb objektide tüübid ja näitab, kui mitu iga tüüpi objekti on klientseadmes olemas.This event lists the types of objects and how many of each exist on the client device. See aitab kiiresti veenduda, et serveris olevad kirjed vastaksid kliendis olevatele objektidele.This allows for a quick way to ensure that the records present on the server match what is present on the client.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • DatasourceApplicationFile_RS3 – selles seadmes olevate DecisionApplicationFile-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DatasourceApplicationFile_RS3 The total DecisionApplicationFile objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS3 – selles seadmes olevate DatasourceDevicePnp-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DatasourceDevicePnp_RS3 The total DatasourceDevicePnp objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS3 – selles seadmes olevate DatasourceDriverPackage-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DatasourceDriverPackage_RS3 The total DatasourceDriverPackage objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 – selles seadmes olevate DataSourceMatchingInfoBlock-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 The total DataSourceMatchingInfoBlock objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 – selles seadmes olevate DataSourceMatchingInfoPassive-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPassive objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 – selles seadmes olevate DataSourceMatchingInfoPostUpgrade-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS3 – selles seadmes olevate DatasourceSystemBios-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DatasourceSystemBios_RS3 The total DatasourceSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS3 – selles seadmes olevate DecisionApplicationFile-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DecisionApplicationFile_RS3 The total DecisionApplicationFile objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS2 – selles arvutis olevate DataSourceMatchingInfoBlock-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DecisionDevicePnp_RS2 The count of DataSourceMatchingInfoBlock objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • DecisionDevicePnp_RS3 – selles seadmes olevate DecisionDevicePnp-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DecisionDevicePnp_RS3 The total DecisionDevicePnp objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS3 – selles seadmes olevate DecisionDriverPackage-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DecisionDriverPackage_RS3 The total DecisionDriverPackage objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS3 – selles seadmes olevate DecisionMatchingInfoBlock-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DecisionMatchingInfoBlock_RS3 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS3 – selles seadmes olevate DataSourceMatchingInfoPassive-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DecisionMatchingInfoPassive_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPassive objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 – selles seadmes olevate DecisionMatchingInfoPostUpgrade-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS3 – selles seadmes olevate DecisionMediaCenter-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DecisionMediaCenter_RS3 The total DecisionMediaCenter objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_RS3 – selles seadmes olevate DecisionSystemBios-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.DecisionSystemBios_RS3 The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • InventoryLanguagePack – selles seadmes olevate DecisionApplicationFile-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.InventoryLanguagePack The count of DecisionApplicationFile objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • InventorySystemBios – selles seadmes olevate DecisionDevicePnp-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannetInventorySystemBios The count of DecisionDevicePnp objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • PCFP – selles seadmes olevate DecisionDriverPackage-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannetPCFP The count of DecisionDriverPackage objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • SystemProcessorCompareExchange – selles seadmes olevate DecisionMatchingInfoBlock-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannetSystemProcessorCompareExchange The count of DecisionMatchingInfoBlock objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • SystemProcessorNx – seda tüüpi objektide koguarv selles seadmes.SystemProcessorNx The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorPrefetchW – seda tüüpi objektide koguarv selles seadmes.SystemProcessorPrefetchW The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorSse2 – seda tüüpi objektide koguarv selles seadmes.SystemProcessorSse2 The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemWim – seda tüüpi objektide koguarv selles seadmes.SystemWim The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemWindowsActivationStatus – selles seadmes olevate DecisionSystemBios-objektide arv kokku, mis sihivad Windowsi järgmist väljaannet.SystemWindowsActivationStatus The count of DecisionSystemBios objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • SystemWlan − seda tüüpi objektide koguarv, mis on olemas selles seadmes.SystemWlan The total number of objects of this type present on this device.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAdd

See sündmus saadab faili kohta ühilduvusteavet, mis aitab Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility information about a file to help keep Windows up-to-date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • AvDisplayName – kui tegu on viirusetõrjerakendusega, on see kuvatav nimi.AvDisplayName If the app is an anti-virus app, this is its display name.
 • CompatModelIndex – selle faili ühilduvusprognoos.CompatModelIndex The compatibility prediction for this file.
 • HasCitData – näitab, kas fail on CIT-andmetes olemas.HasCitData Indicates whether the file is present in CIT data.
 • HasUpgradeExe – näitab, kas viirusetõrjerakendusel on fail upgrade.exe.HasUpgradeExe Indicates whether the anti-virus app has an upgrade.exe file.
 • IsAv – kas fail on viirusetõrjest teatav EXE-fail?IsAv Is the file an anti-virus reporting EXE?
 • ResolveAttempted – see on diagnostikaandmete saatmisel alati tühi string.ResolveAttempted This will always be an empty string when sending diagnostic data.
 • SdbEntries – väljade massiiv, mis tähistab sellele failile kehtivaid SDB kirjeid.SdbEntries An array of fields that indicates the SDB entries that apply to this file.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemove

See sündmus osutab, et DatasourceApplicationFile-objekti pole enam.This event indicates that the DatasourceApplicationFile object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DatasourceApplicationFileAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DatasourceApplicationFileAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd

See sündmus saadab isehäälestuva seadme kohta ühilduvusandmeid, mis aitavad Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility data for a Plug and Play device, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ActiveNetworkConnection – näitab, kas seade on aktiivne võrguseade.ActiveNetworkConnection Indicates whether the device is an active network device.
 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • IsBootCritical – näitab, kas seade on buutimiseks kriitilise tähtsusega.IsBootCritical Indicates whether the device boot is critical.
 • SdbEntries – väljade massiiv, mis tähistab sellele seadmele kehtivaid SDB kirjeid.SdbEntries An array of fields indicating the SDB entries that apply to this device.
 • WuDriverCoverage – näitab, kas Windows Update'i andmetel on selle seadme jaoks olemas uuem draiver.WuDriverCoverage Indicates whether there is a driver uplevel for this device, according to Windows Update.
 • WuDriverUpdateId – kohalduva uuema draiveri Windows Update'i ID.WuDriverUpdateId The Windows Update ID of the applicable uplevel driver.
 • WuDriverUpdateID – Windows Update'ist pärit kohaldatava uuema draiveri Update'i ID.WuDriverUpdateID The Update ID of the applicable uplevel driver from Windows Update.
 • WuPopulatedFromId – uuema draiveri eeldatav ühtiv ID, lähtudes Windows Update'i draiveriteabest.WuPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.
 • WuPopulatedFromID – uuema draiveri eeldatav ühtiv ID, lähtudes Windows Update'i draiveriteabest.WuPopulatedFromID The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemove

See sündmus osutab, et DatasourceDevicePnp-objekti pole enam.This event indicates that the DatasourceDevicePnp object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DatasourceDevicePnpAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DatasourceDevicePnpAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAdd

See sündmus saadab draiveripakettide kohta ühilduvusandmebaasi andmeid, mis aitavad Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility database data about driver packages to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemove

See sündmus osutab, et DatasourceDriverPackage-objekti pole enam.This event indicates that the DatasourceDriverPackage object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DatasourceDriverPackageAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DatasourceDriverPackageAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAdd

See sündmus saadab blokeerivad andmed kõigi ühilduvust blokeerivate kannete kohta süsteemis, mis ei ole otseselt seotud konkreetsete rakenduste või seadmetega, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends blocking data about any compatibility blocking entries on the system that are not directly related to specific applications or devices, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemove

See sündmus osutab, et DataSourceMatchingInfoBlock-objekti pole enam.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoBlock object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSync

See sündmus osutab, et saadetud on täiskomplekt DataSourceMatchingInfoBlockStAdd-sündmusi.This event indicates that a full set of DataSourceMatchingInfoBlockStAdd events have been sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAdd

See sündmus saadab ühilduvusandmebaasi teavet süsteemis olevate mitteblokeerivate ühilduvuskirjete kohta, mis ei ole seotud rakenduste ega seadmetega, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility database information about non-blocking compatibility entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemove

See sündmus osutab, et DataSourceMatchingInfoPassive-objekti pole enam.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPassive object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DataSourceMatchingInfoPassiveAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPassiveAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd

See sündmus saadab ühilduvusandmebaasi teavet süsteemis olevate mitteblokeerivate ühilduvuskirjete kohta, mis vajavad pärast süsteemi täiendamist uuesti installimist ja mis ei ole seotud rakenduste ega seadmetega, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility database information about entries requiring reinstallation after an upgrade on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemove

See sündmus osutab, et DataSourceMatchingInfoPostUpgrade-objekti pole enam.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAdd

See sündmus saadab ühilduvusandmebaasi teavet BIOS-i kohta, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility database information about the BIOS to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • SdbEntries – väljade massiiv, mis tähistab sellele BIOS-ile kehtivaid SDB kirjeid.SdbEntries An array of fields indicating the SDB entries that apply to this BIOS.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemove

See sündmus osutab, et DatasourceSystemBios-objekti pole enam.This event indicates that the DatasourceSystemBios object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DatasourceSystemBiosAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DatasourceSystemBiosAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAdd

See sündmus saadab ühilduvusotsuse andmeid faili kohta, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility decision data about a file to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • BlockAlreadyInbox – faili ülataseme käitusaja blokk oli praeguses opsüsteemis juba olemas.BlockAlreadyInbox The uplevel runtime block on the file already existed on the current OS.
 • BlockingApplication – näitab, kas rakendusega on kõnealuse faili tõttu seotud probleeme, mis takistavad täiendamist.BlockingApplication Indicates whether there are any application issues that interfere with the upgrade due to the file in question.
 • DisplayGenericMessage – kas selle faili kohta kuvatakse üldine teade?DisplayGenericMessage Will be a generic message be shown for this file?
 • HardBlock – see fail on SDB-s blokeeritud.HardBlock This file is blocked in the SDB.
 • HasUxBlockOverride – kas failil on SDB-s blokeering, mis on mõne sildi tõttu alistatud?HasUxBlockOverride Does the file have a block that is overridden by a tag in the SDB?
 • MigApplication – kas failil on sellega seostatud SDB-st olemas MigXML, mis kehtib praeguse täiendusrežiimi korral?MigApplication Does the file have a MigXML from the SDB associated with it that applies to the current upgrade mode?
 • MigRemoval – kas failil on SDB-st olemas MigXML, mis põhjustab täiendamisel rakenduse eemaldamise?MigRemoval Does the file have a MigXML from the SDB that will cause the app to be removed on upgrade?
 • NeedsDismissAction – kas fail põhjustab tegevuse, mille saab sulgeda?NeedsDismissAction Will the file cause an action that can be dimissed?
 • NeedsInstallPostUpgradeData – pärast täiendamist kuvatakse faili jaoks täiendusjärgne teatis, mis palub rakenduse jaoks installida asenduse.NeedsInstallPostUpgradeData After upgrade, the file will have a post-upgrade notification to install a replacement for the app.
 • NeedsNotifyPostUpgradeData – kas failil on teatis, mis tuleks pärast täiendamist kuvada?NeedsNotifyPostUpgradeData Does the file have a notification that should be shown after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData – pärast täiendamist kuvab see fail täiendusjärgse teatise, mis palub rakenduse uuesti installida.NeedsReinstallPostUpgradeData After upgrade, this file will have a post-upgrade notification to reinstall the app.
 • NeedsUninstallAction – täiendamise lõpuleviimiseks tuleb fail desinstallida.NeedsUninstallAction The file must be uninstalled to complete the upgrade.
 • SdbBlockUpgrade – fail on SDB-s märgistatud täiendamist blokeerivana.SdbBlockUpgrade The file is tagged as blocking upgrade in the SDB,
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall – fail on SDB-s märgistatud täiendamist blokeerivana.SdbBlockUpgradeCanReinstall The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Pärast täiendamist saab selle uuesti installida.It can be reinstalled after upgrade.
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate – fail on SDB-s märgistatud täiendamist blokeerivana.SdbBlockUpgradeUntilUpdate The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Kui rakendus on värskendatud, saab täiendusega jätkata.If the app is updated, the upgrade can proceed.
 • SdbReinstallUpgrade – fail on SDB-s märgistatud täiendamise järel taasinstallimist vajavana.SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the SDB. See ei blokeeri täiendamist.It does not block upgrade.
 • SdbReinstallUpgradeWarn – fail on SDB-s märgistatud täiendamise järel hoiatusega taasinstallimist vajavana.SdbReinstallUpgradeWarn The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade with a warning in the SDB. See ei blokeeri täiendamist.It does not block upgrade.
 • SoftBlock – failil on SDB-s pehme blokeering ja hoiatus.SoftBlock The file is softblocked in the SDB and has a warning.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemove

See sündmus osutab, et DecisionApplicationFile-objekti pole enam.This event indicates that the DecisionApplicationFile object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DecisionApplicationFileAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DecisionApplicationFileAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAdd

See sündmus saadab ühilduvusotsuse andmeid isehäälestuva seadme kohta, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility decision data about a Plug and Play (PNP) device to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • AssociatedDriverIsBlocked – kas selle isehäälestuva seadmega seostatud draiver on blokeeritud?AssociatedDriverIsBlocked Is the driver associated with this PNP device blocked?
 • BlockAssociatedDriver – kas selle isehäälestuva seadmega seostatud draiver peaks olema blokeeritud?BlockAssociatedDriver Should the driver associated with this PNP device be blocked?
 • BlockingDevice – kas see isehäälestuv seade blokeerib täiendamist?BlockingDevice Is this PNP device blocking upgrade?
 • BlockUpgradeIfDriverBlocked – kas isehäälestuv seade on buutimise jaoks kriitilise tähtsusega ja kas opsüsteem ei sisalda seadme jaoks draiverit?BlockUpgradeIfDriverBlocked Is the PNP device both boot critical and does not have a driver included with the OS?
 • BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork – kas see isehäälestuv seade on ainus aktiivne võrguseade?BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Is this PNP device the only active network device?
 • DisplayGenericMessage – kas selle isehäälestuva seadme kohta kuvatakse installimisel üldine teade?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown during Setup for this PNP device?
 • DriverAvailableInbox – kas opsüsteem hõlmab selle isehäälestuva seadme jaoks draiverit?DriverAvailableInbox Is a driver included with the operating system for this PNP device?
 • DriverAvailableOnline – kas Windows Update'i kaudu saab selle isehäälestuva seadme jaoks draiveri hankida?DriverAvailableOnline Is there a driver for this PNP device on Windows Update?
 • DriverAvailableUplevel – kas selle isehäälestuva seadme jaoks on draiver saadaval Windows Update'i kaudu või opsüsteemiga kaasas?DriverAvailableUplevel Is there a driver on Windows Update or included with the operating system for this PNP device?
 • DriverBlockOverridden – kas seadmes on draiveri blokeering, mis on alistatud?DriverBlockOverridden Is there is a driver block on the device that has been overridden?
 • NeedsDismissAction – kas kasutajal on selle seadmega seoses vaja installimise käigus hoiatusteade sulgeda?NeedsDismissAction Will the user would need to dismiss a warning during Setup for this device?
 • NotRegressed – kas seadmel on lähteopsüsteemis probleemset koodi, mis pole parem kui see, mis tal oleks sihtopsüsteemis?NotRegressed Does the device have a problem code on the source OS that is no better than the one it would have on the target OS?
 • SdbDeviceBlockUpgrade – kas isehäälestuval seadmel on SDB blokeering, mis blokeerib täiendamise?SdbDeviceBlockUpgrade Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden – kas isehäälestuval seadmel on SDB blokeering, mis blokeerib täiendamise, ent see blokeering alistati?SdbDriverBlockOverridden Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade, but that block was overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemove

See sündmus osutab, et DecisionDevicePnp-objekti pole enam.This event indicates that the DecisionDevicePnp object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSync

See sündmus osutab, et DecisionDevicePnp-objekti pole enam.This event indicates that the DecisionDevicePnp object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAdd

See sündmus saadab draiveripakettide ühilduvuse kohta otsuseandmeid, mis aitavad Windowsi ajakohasena hoida.This event sends decision data about driver package compatibility to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • DriverBlockOverridden – kas draiveripaketil on SDB blokeering, mis blokeerib selle migreerimise, ent see blokeering on alistatud?DriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?
 • DriverIsDeviceBlocked – kas draiveripakett oli blokeeritud seadmeblokeeringu tõttu?DriverIsDeviceBlocked Was the driver package was blocked because of a device block?
 • DriverIsDriverBlocked – kas draiveripakett on blokeeritud draiveriblokeeringu tõttu?DriverIsDriverBlocked Is the driver package blocked because of a driver block?
 • DriverShouldNotMigrate – kas draiveripakett tuleks täiendamise käigus migreerida?DriverShouldNotMigrate Should the driver package be migrated during upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden – kas draiveripaketil on SDB blokeering, mis blokeerib selle migreerimise, ent see blokeering on alistatud?SdbDriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemove

See sündmus osutab, et DecisionDriverPackage-objekti pole enam.This event indicates that the DecisionDriverPackage object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DecisionDriverPackageAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DecisionDriverPackageAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAdd

See sündmus saadab ühilduvusotsuse teavet süsteemist leitud blokeerivate kirjete kohta, mille võti pole seotud rakenduste ega seadmetega, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility decision data about blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication – kas rakendusega on ühtiva teabe blokkide tõttu probleeme, mis takistavad täiendamist?BlockingApplication Are there are any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • DisplayGenericMessage – kas selle bloki kohta kuvatakse üldine teade?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown for this block?
 • NeedsUninstallAction – kas kasutaja peab ühtiva teabe bloki tõttu häälestamise käigus midagi tegema?NeedsUninstallAction Does the user need to take an action in setup due to a matching info block?
 • SdbBlockUpgrade – kas ühtiva teabe blokk blokeerib täiendamist?SdbBlockUpgrade Is a matching info block blocking upgrade?
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall – kas ühtiva teabe blokk blokeerib täiendamist, ent on taasinstallimist lubava sildiga?SdbBlockUpgradeCanReinstall Is a matching info block blocking upgrade, but has the can reinstall tag?
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate – kas ühtiva teabe blokk blokeerib täiendamist, ent on sildiga "kuni värskendamiseni"?SdbBlockUpgradeUntilUpdate Is a matching info block blocking upgrade but has the until update tag?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemove

See sündmus osutab, et DecisionMatchingInfoBlock-objekti pole enam.This event indicates that the DecisionMatchingInfoBlock object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DecisionMatchingInfoBlockAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoBlockAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAdd

See sündmus saadab ühilduvusotsuse teavet süsteemist leitud mitteblokeerivate kirjete kohta, mille võti pole seotud rakenduste ega seadmetega, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility decision data about non-blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication – kas rakendusega on ühtiva teabe blokkide tõttu probleeme, mis takistavad täiendamist?BlockingApplication Are there any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • MigApplication – kas praeguse täiendusrežiimi jaoks on olemas ühtiva teabe blokk migreerimisega?MigApplication Is there a matching info block with a mig for the current mode of upgrade?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemove

See sündmus osutab, et DecisionMatchingInfoPassive-objekti pole enam.This event Indicates that the DecisionMatchingInfoPassive object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DecisionMatchingInfoPassiveAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPassiveAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd

See sündmus saadab ühilduvusotsuse andmeid kirjete kohta, mis nõuavad pärast täiendamist taasinstalli.This event sends compatibility decision data about entries that require reinstall after upgrade. Seda kasutatakse Windowsi ajakohasena hoidmiseks.It's used to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • NeedsInstallPostUpgradeData – kas fail saab pärast täiendamist teatise, mis palub rakenduse jaoks installida asenduse?NeedsInstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to install a replacement for the app?
 • NeedsNotifyPostUpgradeData – kas selle faili kohta tuleks pärast täiendamist kuvada teatis?NeedsNotifyPostUpgradeData Should a notification be shown for this file after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData – kas fail saab pärast täiendamist teatise, mis palub rakenduse taasinstallida?NeedsReinstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to reinstall the app?
 • SdbReinstallUpgrade – fail on ühilduvusandmebaasis märgistatud pärast täiendamist taasinstallimist vajavana (ent ei blokeeri täiendamist).SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the compatibility database (but is not blocking upgrade).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemove

See sündmus osutab, et DecisionMatchingInfoPostUpgrade-objekti pole enam.This event indicates that the DecisionMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks otsuseandmeid Windows Media Centeri olemasolu kohta.This event sends decision data about the presence of Windows Media Center, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication – kas rakendusega on Windows Media Centeri tõttu probleeme, mis takistavad täiendamist?BlockingApplication Is there any application issues that interfere with upgrade due to Windows Media Center?
 • MediaCenterActivelyUsed – kui väljaanne toetab Windows Media Centerit, siis kas see on vähemalt üks kord käivitatud ja kas MediaCenterIndicatorid on tõesed?MediaCenterActivelyUsed If Windows Media Center is supported on the edition, has it been run at least once and are the MediaCenterIndicators are true?
 • MediaCenterIndicators – kas mis tahes indikaatorid osutavad sellele, et Windows Media Center on aktiivses kasutuses?MediaCenterIndicators Do any indicators imply that Windows Media Center is in active use?
 • MediaCenterInUse – kas Windows Media Center on aktiivses kasutuses?MediaCenterInUse Is Windows Media Center actively being used?
 • MediaCenterPaidOrActivelyUsed – kas Windows Media Center on aktiivses kasutuses või töötab toetatud väljaandes?MediaCenterPaidOrActivelyUsed Is Windows Media Center actively being used or is it running on a supported edition?
 • NeedsDismissAction – kas Windows Media Centerist saabub toiminguid, mille saab lihtsalt sulgeda?NeedsDismissAction Are there any actions that can be dismissed coming from Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemove

See sündmus osutab, et DecisionMediaCenter-objekti pole enam.This event indicates that the DecisionMediaCenter object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DecisionMediaCenterAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DecisionMediaCenterAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAdd

See sündmus saadab BIOS-i kohta ühilduvusotsuse andmeid, mis aitavad Windowsi ajakohasena hoida.This event sends compatibility decision data about the BIOS to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking – kas täiendamine on seadmes blokeeritud BIOS-i blokeeringu tõttu?Blocking Is the device blocked from upgrade due to a BIOS block?
 • HasBiosBlock – kas seadmel on BIOS-i blokeering?HasBiosBlock Does the device have a BIOS block?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemove

See sündmus osutab, et DecisionSystemBios-objekti pole enam.This event indicates that the DecisionSystemBios object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt DecisionSystemBiosAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of DecisionSystemBiosAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.EnterpriseScenarioWithDiagTrackServiceRunningMicrosoft.Windows.Appraiser.General.EnterpriseScenarioWithDiagTrackServiceRunning

See sündmus osutab, et DiagTrack on installitud ja hindaja on aktiveeritud käivitama ettevõttestsenaariumi.This event indicates that Appraiser has been triggered to run an enterprise scenario while the DiagTrack service is installed. Selle sündmuse saab saata üksnes juhul, kui ettevõttestsenaariumi käivitamiseks kasutatakse erilist lippu.This event can only be sent if a special flag is used to trigger the enterprise scenario.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • PCFP – süsteemi ID, mis on arvutatud riistvaraidentifikaatorite räsimise kaudu.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • Time – sündmuse kellaaeg kliendis.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChangeMicrosoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChange

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid kiirblokeerimisjuhiste komplekti käitamise tulemuste kohta.This event sends data about the results of running a set of quick-blocking instructions, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • NewData – registriväärtuse andmed pärast kontrolli lõpuleviimist.NewData The data in the registry value after the scan completed.
 • OldData – registriväärtuse andmed enne kontrolli käitamist.OldData The previous data in the registry value before the scan ran.
 • PCFP – süsteemi ID, mis on arvutatud riistvaraidentifikaatorite räsimise kaudu.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • RegKey – selle registrivõtme nimi, mille kohta tulemus saadetakse.RegKey The registry key name for which a result is being sent.
 • RegValue – registriväärtus, mille kohta tulemus saadetakse.RegValue The registry value for which a result is being sent.
 • Time – sündmuse kellaaeg kliendis.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAdd

See sündmus hõlmab põhilisi metaandmeid failisüsteemis asuva faili kohta.This event represents the basic metadata about a file on the system. Fail peab olema osa rakendusest ja ühilduvusandmebaasis blokeeritud või osa viirusetõrjeprogrammist.The file must be part of an app and either have a block in the compatibility database or be part of an antivirus program.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • BinaryType – binaartüüp.BinaryType A binary type. Näide: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.Example: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.
 • BinFileVersion – katse korrastada kliendis FileVersionit, mis proovib versiooni paigutada nelja oktetti.BinFileVersion An attempt to clean up FileVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BinProductVersion – katse korrastada kliendis ProductVersionit, mis proovib versiooni paigutada nelja oktetti.BinProductVersion An attempt to clean up ProductVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BoeProgramId – kui programmide lisamise või eemaldamise aknas pole kirjet, on see faili metaandmete põhjal genereeritud programmi ID.BoeProgramId If there is no entry in Add/Remove Programs, this is the ProgramID that is generated from the file metadata.
 • CompanyName – faili välja töötanud arendusettevõtte nimi.CompanyName The company name of the vendor who developed this file.
 • FileId – faili kordumatult tuvastav räsiväärtus.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • FileVersion – failiversiooni väli, mille leiab faili metaandmetest (Atribuudid -> Üksikasjad).FileVersion The File version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • LinkDate – kuupäev ja kellaaeg, millal see fail lingiti.LinkDate The date and time that this file was linked on.
 • LowerCaseLongPath – selle faili täielik failitee, mille inventuur seadmes tehti.LowerCaseLongPath The full file path to the file that was inventoried on the device.
 • Name – selle faili nimi, mille inventuur tehti.Name The name of the file that was inventoried.
 • ProductName – tootenime väli, mille leiab faili metaandmetest (Atribuudid -> Üksikasjad).ProductName The Product name field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProductVersion – tooteversiooni väli, mille leiab faili metaandmetest (Atribuudid -> Üksikasjad).ProductVersion The Product version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProgramId – rakenduse nime, versiooni, väljaandja ja keele räsiväärtus, mida kasutatakse rakenduse tuvastamiseks.ProgramId A hash of the Name, Version, Publisher, and Language of an application used to identify it.
 • Size – faili maht (kuueteistkümnendsüsteemi baitides).Size The size of the file (in hexadecimal bytes).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemove

See sündmus osutab, et InventoryApplicationFile-objekti pole enam.This event indicates that the InventoryApplicationFile object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryApplicationFileAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFileAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid süsteemi installitud keelepakettide arvu kohta.This event sends data about the number of language packs installed on the system, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • HasLanguagePack – näitab, kas seadmes on vähemalt kaks keelepaketti.HasLanguagePack Indicates whether this device has 2 or more language packs.
 • LanguagePackCount – installitud keelepakettide arv.LanguagePackCount The number of language packs are installed.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemove

See sündmus osutab, et InventoryLanguagePack-objekti pole enam.This event indicates that the InventoryLanguagePack object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryLanguagePackAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryLanguagePackAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohastamiseks andmeid kujul tõene/väär nende otsusepunktide kohta, mis aitavad mõista, kas Windows Media Center on süsteemis kasutusel.This event sends true/false data about decision points used to understand whether Windows Media Center is used on the system, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • EverLaunched – kas Windows Media Center on vähemalt ühel korral käivitatud?EverLaunched Has Windows Media Center ever been launched?
 • HasConfiguredTv – kas kasutaja on Windows Media Centeri kaudu konfigureerinud TV-tuuneri?HasConfiguredTv Has the user configured a TV tuner through Windows Media Center?
 • HasExtendedUserAccounts – kas konfigureeritud on Windows Media Center Extenderi kasutajakontosid?HasExtendedUserAccounts Are any Windows Media Center Extender user accounts configured?
 • HasWatchedFolders – kas Windows Media Centeri jaoks on konfigureeritud kaustu, mida jälgida?HasWatchedFolders Are any folders configured for Windows Media Center to watch?
 • IsDefaultLauncher – kas Windows Media Center on muusika- või videofailide avamise vaikerakendus?IsDefaultLauncher Is Windows Media Center the default app for opening music or video files?
 • IsPaid – kas kasutaja kasutab Windows Media Centeri väljaannet, mis osutab, et ta maksis Windows Media Centeri eest?IsPaid Is the user running a Windows Media Center edition that implies they paid for Windows Media Center?
 • IsSupported – kas töötav opsüsteem toetab Windows Media Centerit?IsSupported Does the running OS support Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemove

See sündmus osutab, et InventoryMediaCenter-objekti pole enam.This event indicates that the InventoryMediaCenter object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryMediaCenterAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryMediaCenterAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAdd

See sündmus saadab BIOS-i kohta põhilisi metaandmeid, mis aitavad määratleda, kas sellel on ühilduvusblokeering.This event sends basic metadata about the BIOS to determine whether it has a compatibility block.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BiosDate – BIOS-i väljalaskekuupäev UTC ajavormingus.BiosDate The release date of the BIOS in UTC format.
 • BiosName – Win32_BIOS-ist võetud nimevälja väärtus.BiosName The name field from Win32_BIOS.
 • Manufacturer – Win32_ComputerSystemist võetud tootjavälja väärtus.Manufacturer The manufacturer field from Win32_ComputerSystem.
 • Model – Win32_ComputerSystemist võetud mudelivälja väärtus.Model The model field from Win32_ComputerSystem.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemove

See sündmus osutab, et InventorySystemBios-objekti pole enam.This event indicates that the InventorySystemBios object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventorySystemBiosAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventorySystemBiosAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AppraiserVersion − hindaja binaarne (täitmisfaili) versioon, mis sündmusi genereerib.AppraiserVersion The version of the Appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAdd

See sündmus töötab ainult installimise ajal.This event is only runs during setup. Sündmus koostab loendi uuematest draiveripakettidest, mis laaditi alla enne versiooniuuendust.It provides a listing of the uplevel driver packages that were downloaded before the upgrade. Tegemist on kriitilise tähtsusega sündmusega, mis aitab mõista, kas installitõrgete põhjused võivad olla seotud sellega, et enne versiooni uuendamist polnud süsteemis piisavalt uuemaid draivereid.Is critical to understanding if failures in setup can be traced to not having sufficient uplevel drivers before the upgrade.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BootCritical – kas draiveripakett on buutimise jaoks kriitilise tähtsusega?BootCritical Is the driver package marked as boot critical?
 • Build – draiveripaketist võetud versioonijärgu (redaktsiooni) väärtus.Build The build value from the driver package.
 • CatalogFile – draiveripaketis sisalduva kataloogifaili nimi.CatalogFile The name of the catalog file within the driver package.
 • Class – draiveripaketist võetud seadmeklass.Class The device class from the driver package.
 • ClassGuid – draiveripaketist võetud seadmeklassi ainu-ID.ClassGuid The device class unique ID from the driver package.
 • Date – draiveripaketist võetud kuupäev.Date The date from the driver package.
 • Inbox – kas draiveripakett on Windowsi komplekti kuuluva draiveri pakett?Inbox Is the driver package of a driver that is included with Windows?
 • OriginalName – INF-faili algne nimi enne selle faili ümber nimetamist.OriginalName The original name of the INF file before it was renamed. Üldjuhul on see tee jaotises $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.Generally a path under $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.
 • Provider – draiveripaketi pakkuja.Provider The provider of the driver package.
 • PublishedName – INF-faili nimi pärast selle faili ümber nimetamist.PublishedName The name of the INF file after it was renamed.
 • Revision – draiveripaketi redaktsioon.Revision The revision of the driver package.
 • SignatureStatus – näitab, kas draiveripakett on allkirjastatud.SignatureStatus Indicates if the driver package is signed. Teadmata = 0, allkirjastamata = 1, allkirjastatud = 2.Unknown = 0, Unsigned = 1, Signed = 2.
 • VersionMajor – draiveripaketi põhiversioon.VersionMajor The major version of the driver package.
 • VersionMinor – draiveripaketi vaheversioon.VersionMinor The minor version of the driver package.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemove

See sündmus osutab, et InventoryUplevelDriverPackage-objekti pole enam.This event indicates that the InventoryUplevelDriverPackage object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryUplevelDriverPackageAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryUplevelDriverPackageAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.RunContextMicrosoft.Windows.Appraiser.General.RunContext

See sündmus näitab, mida tuleks andmelastist oodata.This event indicates what should be expected in the data payload.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserBranch – allika haru, milles hindaja praegu töötav versioon konstrueeriti.AppraiserBranch The source branch in which the currently running version of Appraiser was built.
 • AppraiserProcess – hindaja käivitanud protsessi nimi.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Context – näitab, millises režiimis hindaja töötab.Context Indicates what mode Appraiser is running in. Näide: installimine või telemeetria.Example: Setup or Telemetry.
 • PCFP – süsteemi ID, mis on arvutatud riistvaraidentifikaatorite räsimise kaudu.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • Time – sündmuse kellaaeg kliendis.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAdd

See sündmus saadab andmeid süsteemi mälumahu ja selle kohta, kas see vastab nõuetele, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends data on the amount of memory on the system and whether it meets requirements, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking – kas täiendamine on seadmes blokeeritud mälupiirangute tõttu?Blocking Is the device from upgrade due to memory restrictions?
 • MemoryRequirementViolated – kas mõnda mälunõuet on rikutud?MemoryRequirementViolated Was a memory requirement violated?
 • pageFile – praegune lubatud mälulimiit süsteemi või aktiivse protsessi jaoks olenevalt sellest, kumb on väiksem (baitides).pageFile The current committed memory limit for the system or the current process, whichever is smaller (in bytes).
 • ram – seadme mälu hulk.ram The amount of memory on the device.
 • ramKB – mälu hulk (kB).ramKB The amount of memory (in KB).
 • virtual – kutsumisprotsessi virtuaalse aadressiruumi kasutajarežiimi osa maht (baitides).virtual The size of the user-mode portion of the virtual address space of the calling process (in bytes).
 • virtualKB – virtuaalmälu hulk (kB).virtualKB The amount of virtual memory (in KB).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemove

See sündmus osutab, et SystemMemory-objekti pole enam.This event that the SystemMemory object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt SystemMemoryAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of SystemMemoryAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid selle kohta, kas süsteem toetab CompareExchange128 CPU nõuet.This event sends data indicating whether the system supports the CompareExchange128 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking – kas täiendamine on protsessori tõttu blokeeritud?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • CompareExchange128Support – kas CPU toetab CompareExchange128?CompareExchange128Support Does the CPU support CompareExchange128?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemove

See sündmus osutab, et SystemProcessorCompareExchange-objekti pole enam.This event indicates that the SystemProcessorCompareExchange object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt SystemProcessorCompareExchangeAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of SystemProcessorCompareExchangeAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAdd

See sündmus saadab andmeid, mis näitavad, kas süsteem toetab LAHF & SAHF CPU nõuet, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends data indicating whether the system supports the LAHF & SAHF CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking – kas täiendamine on protsessori tõttu blokeeritud?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • LahfSahfSupport – kas CPU toetab LAHF/SAHF-i?LahfSahfSupport Does the CPU support LAHF/SAHF?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemove

See sündmus osutab, et SystemProcessorLahfSahf-objekti pole enam.This event indicates that the SystemProcessorLahfSahf object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt SystemProcessorLahfSahfAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of SystemProcessorLahfSahfAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAdd

See sündmus saadab andmeid, mis näitavad, kas süsteem toetab NX CPU nõuet, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends data indicating whether the system supports the NX CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking – kas täiendamine on protsessori tõttu blokeeritud?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • NXDriverResult – NX-i toe mittedeterministliku kontrolli jaoks kasutatud draiveri tulem.NXDriverResult The result of the driver used to do a non-deterministic check for NX support.
 • NXProcessorSupport – kas protsessor toetab NX-i?NXProcessorSupport Does the processor support NX?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemove

See sündmus osutab, et SystemProcessorNx-objekti pole enam.This event indicates that the SystemProcessorNx object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt SystemProcessorNxAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of SystemProcessorNxAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAdd

See sündmus saadab andmeid, mis näitavad, kas süsteem toetab PrefetchW protsessoritingimust, et aidata Windowsit ajakohasena hoida.This event sends data indicating whether the system supports the PrefetchW CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking – kas täiendamine on protsessori tõttu blokeeritud?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • PrefetchWSupport – kas protsessor toetab PrefetchW-d?PrefetchWSupport Does the processor support PrefetchW?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemove

See sündmus osutab, et SystemProcessorPrefetchW-objekti pole enam.This event indicates that the SystemProcessorPrefetchW object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt SystemProcessorPrefetchWAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of SystemProcessorPrefetchWAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2AddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Add

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid selle kohta, kas süsteem toetab SSE2 CPU nõuet.This event sends data indicating whether the system supports the SSE2 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking – kas täiendamine on protsessori tõttu blokeeritud?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • SSE2ProcessorSupport – kas protsessor toetab SSE2?SSE2ProcessorSupport Does the processor support SSE2?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2RemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Remove

See sündmus osutab, et SystemProcessorSse2-objekti pole enam.This event indicates that the SystemProcessorSse2 object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt SystemProcessorSse2Add-sündmusi.This event indicates that a new set of SystemProcessorSse2Add events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid selle kohta, kas süsteem toetab puutesisestust.This event sends data indicating whether the system supports touch, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IntegratedTouchDigitizerPresent – kas seadmes on integreeritud puutesisestuse digitaator?IntegratedTouchDigitizerPresent Is there an integrated touch digitizer?
 • MaximumTouches – suurim arv puutesisestuse punkte, mida seadme riistvara toetab.MaximumTouches The maximum number of touch points supported by the device hardware.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemove

See sündmus osutab, et SystemTouch-objekti pole enam.This event indicates that the SystemTouch object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt SystemTouchAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of SystemTouchAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid selle kohta, kas opsüsteemi käitatakse tihendatud WIM-faili kaudu.This event sends data indicating whether the operating system is running from a compressed Windows Imaging Format (WIM) file, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IsWimBoot – kas praegune opsüsteem töötab tihendatud WIM-failist?IsWimBoot Is the current operating system running from a compressed WIM file?
 • RegistryWimBootValue – registrist võetud toorväärtus, mis näitab, kas seade töötab WIM-failist.RegistryWimBootValue The raw value from the registry that is used to indicate if the device is running from a WIM.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemove

See sündmus osutab, et SystemWim-objekti pole enam.This event indicates that the SystemWim object is no longer present.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt SystemWimAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of SystemWimAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid selle kohta, kas praegune opsüsteem on aktiveeritud.This event sends data indicating whether the current operating system is activated, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • WindowsIsLicensedApiValue API saadetud tulemus, mis aitab tuvastada, kas operatsioonisüsteem on aktiveeritud.WindowsIsLicensedApiValue The result from the API that's used to indicate if operating system is activated.
 • WindowsNotActivatedDecision – kas praegune operatsioonisüsteem on aktiveeritud?WindowsNotActivatedDecision Is the current operating system activated?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemove

See sündmus osutab, et SystemWindowsActivationStatus-objekti pole enam.This event indicates that the SystemWindowsActivationStatus object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt SystemWindowsActivationStatusAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of SystemWindowsActivationStatusAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAdd

See sündmus saadab andmeid, mis näitavad, kas süsteemil on WLAN ja kui on, siis kas see kasutab emuleeritud draiverit, mis võib täienduse blokeerida, et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends data indicating whether the system has WLAN, and if so, whether it uses an emulated driver that could block an upgrade, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking – kas täiendus on emuleeritud WLAN-i draiveri tõttu blokeeritud?Blocking Is the upgrade blocked because of an emulated WLAN driver?
 • HasWlanBlock – kas emuleeritud WLAN-i draiver hõlmab täiendusblokeeringut?HasWlanBlock Does the emulated WLAN driver have an upgrade block?
 • WlanEmulatedDriver – kas seadmel on emuleeritud WLAN-i draiver?WlanEmulatedDriver Does the device have an emulated WLAN driver?
 • WlanExists – kas seade üldse toetab WLAN-i?WlanExists Does the device support WLAN at all?
 • WlanModulePresent – kas seadmes on WLAN-i mooduleid?WlanModulePresent Are any WLAN modules present?
 • WlanNativeDriver – kas seadmel on mitteemuleeritud WLAN-i draiver?WlanNativeDriver Does the device have a non-emulated WLAN driver?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemove

See sündmus osutab, et SystemWlan-objekti pole enam.This event indicates that the SystemWlan object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt SystemWlanAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of SystemWlanAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealthMicrosoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealth

See sündmus näitab diagnostikaandmete käitamise parameetreid ja tulemust.This event indicates the parameters and result of a diagnostic data run. See võimaldab käituse jooksul saadetud muid andmeid õigesse konteksti asetada ja mõista, et neid saaks kasutada Windowsi ajakohastamiseks.This allows the rest of the data sent over the course of the run to be properly contextualized and understood, which is then used to keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserBranch – allika haru, milles hindaja töötav versioon konstrueeriti.AppraiserBranch The source branch in which the version of Appraiser that is running was built.
 • AppraiserDataVersion – hindaja diagnostikaandmete käituse poolt kasutatavate andmefailide versioon.AppraiserDataVersion The version of the data files being used by the Appraiser diagnostic data run.
 • AppraiserProcess – hindaja käivitanud protsessi nimi.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion – hindaja DLL-faili versioon (põhiversioon, vaheversioon ja järk), esitatuna koondkujul ilma eralduspunktideta.AppraiserVersion The file version (major, minor and build) of the Appraiser DLL, concatenated without dots.
 • AuxFinal – aegunud; selle sätte väärtus on alati väär.AuxFinal Obsolete, always set to false.
 • AuxInitial – aegunud; näitab, kas hindaja kirjutab selliseid andmefaile, mida tuleb lugeda rakendusega Hangi Windows 10.AuxInitial Obsolete, indicates if Appraiser is writing data files to be read by the Get Windows 10 app.
 • DeadlineDate − ajatempel, mis tähistab tähtaja kuupäeva, milleks on aeg, milleni hindaja ootab, et teha täielik kontroll.DeadlineDate A timestamp representing the deadline date, which is the time until which appraiser will wait to do a full scan.
 • EnterpriseRun − näitab, kas diagnostikaandmete käitamine on ettevõtteandmete käitamine, mis tähendab, et hindaja käivitati käsurealt täiendava ettevõtteparameetriga.EnterpriseRun Indicates whether the diagnostic data run is an enterprise run, which means appraiser was run from the command line with an extra enterprise parameter.
 • FullSync – näitab, kas hindaja teeb täielikku sünkroonimist (see tähendab, et saadetakse seadme olekut kajastavate sündmuse täiskomplekt).FullSync Indicates if Appraiser is performing a full sync, which means that full set of events representing the state of the machine are sent. Muul juhul saadetakse ainult eelmise käitusega võrreldes toimunud muudatused.Otherwise, only the changes from the previous run are sent.
 • InventoryFullSync – näitab, kas inventuur teeb täielikku sünkroonimist (see tähendab, et saadetakse seadme inventuuri kajastavate sündmuse täiskomplekt).InventoryFullSync Indicates if inventory is performing a full sync, which means that the full set of events representing the inventory of machine are sent.
 • PCFP – süsteemi ID, mis on arvutatud riistvaraidentifikaatorite räsimise kaudu.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • PerfBackoff – näitab, kas käitus kutsuti sellise loogikaga, mille korral käitamine kasutaja kohaloleku korral lõpetatakse.PerfBackoff Indicates if the run was invoked with logic to stop running when a user is present. Aitab mõista, miks võis käitus tavapärasest rohkem aega võtta.Helps to understand why a run may have a longer elapsed time than normal.
 • PerfBackoffInsurance – näitab, kas hindaja töötab ilma jõudlustaganemiseta, kuna jõudlustaganemisega käitust on mitu korda järjest proovitud, ent see on iga kord nurjunud.PerfBackoffInsurance Indicates if appraiser is running without performance backoff because it has run with perf backoff and failed to complete several times in a row.
 • RunAppraiser – näitab, kas hindaja oli üldse käivituma seatud.RunAppraiser Indicates if Appraiser was set to run at all. Kui see väärtus on väär, ei võeta sellest seadmest andmesündmusi vastu.If this if false, it is understood that data events will not be received from this device.
 • RunDate – diagnostikaandmete käituse esitatud kuupäev failiajana väljendatult.RunDate The date that the diagnostic data run was stated, expressed as a filetime.
 • RunGeneralTel – näitab, kas komponenti generaltel.dll käitati või mitte.RunGeneralTel Indicates if the generaltel.dll component was run. Generaltel kogub täiendavaid diagnostikaandmeid ebaregulaarse graafiku alusel ja üksnes seadmetest, kus on põhitasemest kõrgem diagnostikaandmete kogumise tase.Generaltel collects additional diagnostic data on an infrequent schedule and only from machines at diagnostic data levels higher than Basic.
 • RunOnline – näitab, kas hindaja sai Windows Update'iga ühenduse luua ja kasutab seega otsuste tegemiseks ajakohast draiveriteavet või mitte.RunOnline Indicates if appraiser was able to connect to Windows Update and theefore is making decisions using up-to-date driver coverage information.
 • RunResult − hindaja diagnostikaandmete käitamise hresult.RunResult The hresult of the Appraiser diagnostic data run.
 • SendingUtc − näitab, kas hindaja klient saadab sündmusi praeguse diagnostikaandmete käitamise ajal.SendingUtc Indicates whether the Appraiser client is sending events during the current diagnostic data run.
 • StoreHandleIsNotNull − aegunud, alati väärtuseks "väär"StoreHandleIsNotNull Obsolete, always set to false
 • TelementrySent − näitab, kas diagnostikaandmete saatmine õnnestus.TelementrySent Indicates whether diagnostic data was successfully sent.
 • ThrottlingUtc − näitab, kas hindaja klient piirab CUET-i sündmuste väljundit, et vältida selle keelamist.ThrottlingUtc Indicates whether the Appraiser client is throttling its output of CUET events to avoid being disabled. See pikendab käitusaega, ent suurendab diagnostikaandmete usaldusväärsust.This increases runtime but also diagnostic data reliability.
 • Time – sündmuse kellaaeg kliendis.Time The client time of the event.
 • VerboseMode – näitab, kas hindaja töötas paljusõnalises režiimis ehk ainult testimiseks mõeldud režiimis, kus logitakse tavapärasest rohkem andmeid.VerboseMode Indicates if appraiser ran in Verbose mode, which is a test-only mode with extra logging.
 • WhyFullSyncWithoutTablePrefix – näitab täieliku sünkroonimise põhjust või põhjuseid.WhyFullSyncWithoutTablePrefix Indicates the reason or reasons that a full sync was generated.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid süsteemis leiduvate vanemate digitaalõiguste haldusega failide kasutuse kohta.This event sends data about the usage of older digital rights management on the system, to help keep Windows up to date. Need andmed ei kajasta digitaalõiguste haldust kasutavate meediumifailide üksikasju, vaid näitavad üksnes seda, kas selliseid faile on või mitte.This data does not indicate the details of the media using the digital rights management, only whether any such files exist. Selliste andmete kogumine oli klientide jaoks asjakohaste leevendusmeetmete tagamiseks ülimalt oluline. Kui kõik leevendusmeetmed on paigas, saab selle sündmuse tõenäoliselt eemaldada.Collecting this data was critical to ensuring the correct mitigation for customers, and should be able to be removed once all mitigations are in place.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication – sama, mis NeedsDismissAction.BlockingApplication Same as NeedsDismissAction.
 • NeedsDismissAction – näitab, kas on vaja suletavat sõnumit, mis hoiataks kasutajat DRM-i kasutuselt kõrvaldamisega kaasneda võiva andmekao eest.NeedsDismissAction Indicates if a dismissible message is needed to warn the user about a potential loss of data due to DRM deprecation.
 • WmdrmApiResult – DRM-i oleku toomiseks kasutatava API toorväärtus.WmdrmApiResult Raw value of the API used to gather DRM state.
 • WmdrmCdRipped – näitab, kas süsteemis on faile, mis krüptitud ripitud CD-de korral kasutatud isikliku DRM-iga.WmdrmCdRipped Indicates if the system has any files encrypted with personal DRM, which was used for ripped CDs.
 • WmdrmIndicators – WmdrmCdRipped VÕI WmdrmPurchased.WmdrmIndicators WmdrmCdRipped OR WmdrmPurchased.
 • WmdrmInUse – WmdrmIndicators JA suletavat blokeeringut häälestamisel ei suletud.WmdrmInUse WmdrmIndicators AND dismissible block in setup was not dismissed.
 • WmdrmNonPermanent – näitab, kas süsteemis on mittepüsilitsentsiga faile.WmdrmNonPermanent Indicates if the system has any files with non-permanent licenses.
 • WmdrmPurchased – näitab, kas süsteemis on püsilitsentsiga faile.WmdrmPurchased Indicates if the system has any files with permanent licenses.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemove

See sündmus osutab, et Wmdrm-objekti pole enam.This event indicates that the Wmdrm object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmusi genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt WmdrmAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of WmdrmAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserVersion – sündmused genereeriva hindajafaili versioon.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Censuse sündmusedCensus events

Census.AppCensus.App

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks seadmes töötavate rakenduste versiooniandmeid.This event sends version data about the Apps running on this device, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CensusVersion – Censuse versioon, mis genereeris praegused andmed selle seadme kohta.CensusVersion The version of Census that generated the current data for this device.
 • IEVersion – Internet Exploreri versioon, mis selles seadmes töötab.IEVersion The version of Internet Explorer that is running on the device.

Census.BatteryCensus.Battery

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks teavet seadme aku tüübi ja mahutavuse ning ühendatud puhkerežiimis olevate seadmete arvu ja tüübi kohta.This event sends type and capacity data about the battery on the device, as well as the number of connected standby devices in use, type to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InternalBatteryCapablities – teave selle kohta, milleks aku on suuteline.InternalBatteryCapablities Represents information about what the battery is capable of doing.
 • InternalBatteryCapacityCurrent – aku praegune mahutavus täieliku laetuse korral (mWh või suhteline).InternalBatteryCapacityCurrent Represents the battery's current fully charged capacity in mWh (or relative). Selle väärtuse võrdlemisel DesignedCapacity väärtusega saab hinnata aku kulumist.Compare this value to DesignedCapacity to estimate the battery's wear.
 • InternalBatteryCapacityDesign – aku teoreetiline mahutavus uuena (mWh).InternalBatteryCapacityDesign Represents the theoretical capacity of the battery when new, in mWh.
 • InternalBatteryNumberOfCharges – aku laadimiskordade arv.InternalBatteryNumberOfCharges Provides the number of battery charges. Seda teavet kasutatakse uute toodete loomisel ja see aitab tagada, et olemasolevad tooted vastavad ette nähtud toimivusjõudlusele.This is used when creating new products and validating that existing products meets targeted functionality performance.
 • IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable – näitab, kas aku võimaldab seadmel olla alati sees ja alati ühendatud (AlwaysOnAlwaysConnected).IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Represents whether the battery enables the device to be AlwaysOnAlwaysConnected. Kahendväärtus.Boolean value.

Census.CameraCensus.Camera

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid seadme kaamerate eraldusvõime kohta.This event sends data about the resolution of cameras on the device, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • FrontFacingCameraResolution – eeskaamera eraldusvõime megapikslites.FrontFacingCameraResolution Represents the resolution of the front facing camera in megapixels. Kui eeskaamerat pole, on see väärtus 0.If a front facing camera does not exist, then the value is 0.
 • RearFacingCameraResolution – tagakaamera eraldusvõime megapikslites.RearFacingCameraResolution Represents the resolution of the rear facing camera in megapixels. Kui tagakaamerat pole, on see väärtus 0.If a rear facing camera does not exist, then the value is 0.

Census.EnterpriseCensus.Enterprise

See sündmus saadab andmeid Azure'i olekuteabe, tüübi ja pilvdomeenikasutuse kohta, et anda aimu seadmete kasutamisest ja integratsioonist ettevõtte-, pilv- ja serverikeskkonnas.This event sends data about Azure presence, type, and cloud domain use in order to provide an understanding of the use and integration of devices in an enterprise, cloud, and server environment.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AzureOSIDPresent – Azure'i seadme tuvastamiseks kasutatav väli.AzureOSIDPresent Represents the field used to identify an Azure machine.
 • AzureVMType – näitab, kas eksemplar on Azure VM PAAS, Azure VM IAAS või mõnda muud tüüpi VM.AzureVMType Represents whether the instance is Azure VM PAAS, Azure VM IAAS or any other VMs.
 • CDJType – selle pilvdomeeni tüüp, millega seade on liitunud.CDJType Represents the type of cloud domain joined for the machine.
 • CommercialId – selle äriolemi GUID, mille liige seade on.CommercialId Represents the GUID for the commercial entity which the device is a member of.Seda teavet kasutatakse saadud teabe klientidele kajastamiseks. Will be used to reflect insights back to customers.
 • ContainerType – ümbrise tüüp, näiteks protsessi või virtuaalarvuti majutatud.ContainerType The type of container, such as process or virtual machine hosted.
 • HashedDomain – sisselogimiseks kasutatava kasutajadomeeni räsi.HashedDomain The hashed representation of the user domain used for login.
 • IsCloudDomainJoined – kas see seade on liitunud mõne Azure Active Directory (AAD) rentnikuga? tõene/väärIsCloudDomainJoined Is this device joined to an Azure Active Directory (AAD) tenant? true/false
 • IsDERequirementMet – näitab, kas seade on seadmekrüptimise jaoks sobiv.IsDERequirementMet Represents if the device can do device encryption.
 • IsDeviceProtected – näitab, kas seade on BitLockeri või seadmekrüptimisega kaitstud.IsDeviceProtected Represents if Device protected by BitLocker/Device Encryption
 • IsDomainJoined – näitab, kas seade on liidetud domeeni.IsDomainJoined Indicates whether a machine is joined to a domain.
 • IsEDPEnabled – näitab, kas ettevõtteandmed on seadmes kaitstud.IsEDPEnabled Represents if Enterprise data protected on the device.
 • IsMDMEnrolled – näitab, kas seade on MDM-is registreeritud või mitte.IsMDMEnrolled Whether the device has been MDM Enrolled or not.
 • MPNId – tagastab registrivõtmest partneri ID / MPN-i ID.MPNId Returns the Partner ID/MPN ID from Regkey. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployIDHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployID
 • SCCMClientId – see ID viib omavahel vastavusse süsteemid, mis saadavad andmeid Compat Analyticsisse (OMS) ja muudesse OMS-i põhistesse süsteemidesse, ning Configuration Manageri keskkonnas töötavad süsteemid.SCCMClientId This ID correlate systems that send data to Compat Analytics (OMS) and other OMS based systems with systems in a Configuration Manager environment.
 • ServerFeatures – Windows Serverisse installitud funktsioonid.ServerFeatures Represents the features installed on a Windows Server. Seda teavet saavad kasutada arendajad ja administraatorid, kellel on vaja serverarvutite komplekti installitud funktsioonide tuvastamise protsess automatiseerida.This can be used by developers and administrators who need to automate the process of determining the features installed on a set of server computers.
 • SystemCenterID – SCCM-i ID on Active Directory organisatsiooniidentifikaatori anonüümne ühesuunaline räsi.SystemCenterID The SCCM ID is an anonymized one-way hash of the Active Directory Organization identifier.

Census.FirmwareCensus.Firmware

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid seadme BIOS-i ja käivitusprogrammide kohta.This event sends data about the BIOS and startup embedded in the device, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • FirmwareManufacturer – seadme püsivara (BIOS) tootja.FirmwareManufacturer Represents the manufacturer of the device's firmware (BIOS).
 • FirmwareReleaseDate – praeguse püsivara väljaandmiskuupäev.FirmwareReleaseDate Represents the date the current firmware was released.
 • FirmwareType – püsivara tüüp.FirmwareType Represents the firmware type. Tüüp võib olla teadmata, BIOS või UEFI.The various types can be unknown, BIOS, UEFI.
 • FirmwareVersion – praeguse püsivara versioon.FirmwareVersion Represents the version of the current firmware.

Census.FlightingCensus.Flighting

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks Windows Insideri andmeid klientidelt, kes selles täiustuste testimise ja tagasiside programmis osalevad.This event sends Windows Insider data from customers participating in improvement testing and feedback programs, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • DeviceSampleRate – seadmele määratud telemeetria diskreetimissagedus.DeviceSampleRate The telemetry sample rate assigned to the device.
 • EnablePreviewBuilds – kasutatakse seadmes Windows Insideri versioonijärkude lubamiseks.EnablePreviewBuilds Used to enable Windows Insider builds on a device.
 • FlightIds – selles seadmes olevate erinevate Windows Insideri versioonijärkude loend.FlightIds A list of the different Windows Insider builds on this device.
 • FlightingBranchName – selle Windows Insideri haru nimi, mida seade praegu kasutab.FlightingBranchName The name of the Windows Insider branch currently used by the device.
 • IsFlightsDisabled – näitab, kas seade osaleb Windowsi Insideri programmis.IsFlightsDisabled Represents if the device is participating in the Windows Insider program.
 • MSA_Accounts – selles seadmes väljalaske-eelseid versioonijärke kasutavate Microsofti kontode räsitud ID-de loend.MSA_Accounts Represents a list of hashed IDs of the Microsoft Accounts that are flighting (pre-release builds) on this device.
 • SSRK – toob mobiilseadmete sihtimise sätted.SSRK Retrieves the mobile targeting settings.

Census.HardwareCensus.Hardware

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid seadme kohta (sh riistvara tüüp, OEM-i tootemark, mudelisari, mudel, telemeetriataseme säte ja TPM-i tugi).This event sends data about the device, including hardware type, OEM brand, model line, model, telemetry level setting, and TPM support, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ActiveMicCount – seadmega ühendatud aktiivsete mikrofonide arv.ActiveMicCount The number of active microphones attached to the device.
 • ChassisType – seadme korpuse tüüp (nt lauaarvuti või madala profiiliga lauaarvuti).ChassisType Represents the type of device chassis, such as desktop or low profile desktop. Võimalikud väärtused on vahemikus 1–36.The possible values can range between 1 - 36.
 • ComputerHardwareID – tuvastab seadme klassi, mida tähistab erinevate SMBIOS-väljade räsi.ComputerHardwareID Identifies a device class that is represented by a hash of different SMBIOS fields.
 • DeviceColor – seadme värv.DeviceColor Indicates a color of the device.
 • DeviceForm – vorm vastavalt seadme klassifikatsioonile.DeviceForm Indicates the form as per the device classification.
 • DeviceName – kasutaja määratud seadmenimi.DeviceName The device name that is set by the user.
 • DigitizerSupport – kas digitaatorit toetatakse?DigitizerSupport Is a digitizer supported?
 • DUID – seadme kordumatu ID.DUID The device unique ID.
 • InventoryId – seadme ID, mida kasutatakse ühilduvuskontrolli jaoks.InventoryId The device ID used for compatibility testing.
 • OEMDigitalMarkerFileName – kausta \Windows\system32\drivers paigutatud faili nimi, mis tähistab seadme OEM-i ja mudeli nime.OEMDigitalMarkerFileName The name of the file placed in the \Windows\system32\drivers directory that specifies the OEM and model name of the device.
 • OEMManufacturerName – seadme tootja nimi.OEMManufacturerName The device manufacturer name. Passiivse seadme OEMName'i ei töödelda, isegi kui puhast OEM-i nime hiljem muudetakse.The OEMName for an inactive device is not reprocessed even if the clean OEM name is changed at a later date.
 • OEMModelBaseBoard – OEM-i kasutatav põhiplaadi mudel.OEMModelBaseBoard The baseboard model used by the OEM.
 • OEMModelBaseBoardVersion – eristab arendaja- ja jaemüügiseadmeid.OEMModelBaseBoardVersion Differentiates between developer and retail devices.
 • OEMModelName – seadme mudelinimi.OEMModelName The device model name.
 • OEMModelNumber – seadme mudelinumber.OEMModelNumber The device model number.
 • OEMModelSKU – tootja määratletud seadmeväljaanne.OEMModelSKU The device edition that is defined by the manufacturer.
 • OEMModelSystemFamily – seadmes olev OEM-i määratud süsteemipere.OEMModelSystemFamily The system family set on the device by an OEM.
 • OEMModelSystemVersion – seadmes olev OEM-i määratud süsteemimudeli versioon.OEMModelSystemVersion The system model version set on the device by the OEM.
 • OEMOptionalIdentifier – Microsofti määratud väärtus, mis tähistab kindlat OEM-i tütarettevõtet.OEMOptionalIdentifier A Microsoft assigned value that represents a specific OEM subsidiary.
 • OEMSerialNumber – seadme seerianumber, mille on määranud tootja.OEMSerialNumber The serial number of the device that is set by the manufacturer.
 • PhoneManufacturer – telefoni tootja sõbralik nimi.PhoneManufacturer The friendly name of the phone manufacturer.
 • PowerPlatformRole – OEM-i eelistatav energiahaldusprofiil.PowerPlatformRole The OEM preferred power management profile. Seda kasutatakse seadme peamise vormiteguri tuvastamiseks.It's used to help to identify the basic form factor of the device.
 • SoCName – seadme püsivara tootja.SoCName The firmware manufacturer of the device.
 • StudyID – kasutatakse jaemüügi- ja mittejaemüügiseadme tuvastamiseks.StudyID Used to identify retail and non-retail device.
 • TelemetryLevel – telemeetria tase, mille kasutaja on valinud (nt üldine või täiustatud).TelemetryLevel The telemetry level the user has opted into, such as Basic or Enhanced.
 • TelemetrySettingAuthority – telemeetria taseme määraja (nt GP, MDM või kasutaja).TelemetrySettingAuthority Determines who set the telemetry level, such as GP, MDM, or the user.
 • TPMVersion – seadme toetatud usaldusväärse platvormi moodul (TPM).TPMVersion The supported Trusted Platform Module (TPM) on the device. Kui TPM puudub, on väärtus 0.If no TPM is present, the value is 0.
 • VoiceSupported – kas seadmel on telefonikõnede tegemist võimaldav mobiilne raadioside?VoiceSupported Does the device have a cellular radio capable of making voice calls?

Census.MemoryCensus.Memory

See sündmus saadab seadme mäluandmed (sh ROM ja RAM), mis aitavad Windowsi ajakohasena hoida.This event sends data about the memory on the device, including ROM and RAM, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • TotalPhysicalRAM – füüsiline mälu (MB).TotalPhysicalRAM Represents the physical memory (in MB).
 • TotalVisibleMemory – süsteemi reserveerimata mälu.TotalVisibleMemory Represents the memory that is not reserved by the system.

Census.NetworkCensus.Network

See sündmus saadab andmed seadme kasutatava mobiilsidevõrgu kohta (mobiiliteenuse pakkuja, võrk, seadme ID ja teenuse kulutegurid), et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends data about the mobile and cellular network used by the device (mobile service provider, network, device ID, and service cost factors), to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • IMEI0 – IMEI (rahvusvaheline mobiilseadme identifikaator).IMEI0 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. See number on tavaliselt kordumatu ja mobiilsideoperaator kasutab seda telefoni eri riistvara eristamiseks.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Microsoft ei pääse juurde mobiilioperaatori arveldusandmetele, nii et nende andmete kogumine kasutajat ei ohusta ega tema isikut ei tuvasta.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Need kaks välja tähistavad kahe SIM-kaardiga telefoni.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • IMEI1 – IMEI (rahvusvaheline mobiilseadme identifikaator).IMEI1 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. See number on tavaliselt kordumatu ja mobiilsideoperaator kasutab seda telefoni eri riistvara eristamiseks.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Microsoft ei pääse juurde mobiilioperaatori arveldusandmetele, nii et nende andmete kogumine kasutajat ei ohusta ega tema isikut ei tuvasta.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Need kaks välja tähistavad kahe SIM-kaardiga telefoni.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC0 – mobiilsidevõrgu riigikood (MCC).MCC0 Represents the Mobile Country Code (MCC). Seda kasutatakse koos mobiilsidevõrgu koodiga (MNC) mobiilsidevõrgu operaatori kordumatuks tuvastamiseks.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Need kaks välja tähistavad kahe SIM-kaardiga telefoni.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC1 – mobiilsidevõrgu riigikood (MCC).MCC1 Represents the Mobile Country Code (MCC). Seda kasutatakse koos mobiilsidevõrgu koodiga (MNC) mobiilsidevõrgu operaatori kordumatuks tuvastamiseks.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Need kaks välja tähistavad kahe SIM-kaardiga telefoni.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MEID – mobiilseadme identifikaator (MEID).MEID Represents the Mobile Equipment Identity (MEID). MEID on ülemaailmne CDMA-telefonidele määratud kordumatu telefoni-ID.MEID is a worldwide unique phone ID assigned to CDMA phones. MEID asendab elektroonilise seerianumbri (ESN) ning see vastab GSM- ja WCDMA-telefonide IMEI-numbrile.MEID replaces electronic serial number (ESN), and is equivalent to IMEI for GSM and WCDMA phones. Microsoft ei pääse juurde mobiilioperaatori arveldusandmetele, nii et nende andmete kogumine kasutajat ei ohusta ega tema isikut ei tuvasta.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user.
 • MNC0 – toob mobiilsidevõrgu koodi (MNC).MNC0 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Seda kasutatakse koos mobiilsidevõrgu riigikoodiga (MCC) mobiilsidevõrgu operaatori kordumatuks tuvastamiseks.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Need kaks välja tähistavad kahe SIM-kaardiga telefoni.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MNC1 – toob mobiilsidevõrgu koodi (MNC).MNC1 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Seda kasutatakse koos mobiilsidevõrgu riigikoodiga (MCC) mobiilsidevõrgu operaatori kordumatuks tuvastamiseks.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Need kaks välja tähistavad kahe SIM-kaardiga telefoni.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorBilling – telefoniettevõte, mis pakub mobiiltelefonide kasutajatele teenuseid.MobileOperatorBilling Represents the telephone company that provides services for mobile phone users.
 • MobileOperatorCommercialized – edasimüüja ja geograafiline piirkond, mille jaoks telefoni ärilisel otstarbel pakutakse.MobileOperatorCommercialized Represents which reseller and geography the phone is commercialized for. See on telefoni väärtuste kogum selle kohta, kellele ja kus see kasutamiseks on ette nähtud.This is the set of values on the phone for who and where it was intended to be used. Näiteks AT&T äriliselt kasutatav mobiilioperaatori kood USA-s oleks ATT-US.For example, the commercialized mobile operator code AT&T in the US would be ATT-US.
 • MobileOperatorNetwork0 – seadmes praegu kasutatava mobiilsidevõrgu operaator.MobileOperatorNetwork0 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone.)(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Need kaks välja tähistavad kahe SIM-kaardiga telefoni.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorNetwork1 – seadmes praegu kasutatava mobiilsidevõrgu operaator.MobileOperatorNetwork1 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone.)(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Need kaks välja tähistavad kahe SIM-kaardiga telefoni.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • NetworkAdapterGUID – peamise võrguadapteri GUID.NetworkAdapterGUID The GUID of the primary network adapter.
 • NetworkCost – ühendusega seotud võrgukulu.NetworkCost Represents the network cost associated with a connection.
 • SPN0 – toob teenusepakkuja nime (SPN).SPN0 Retrieves the Service Provider Name (SPN). See võib olla näiteks AT&T, Sprint, T-Mobile või Verizon.For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Need kaks välja tähistavad kahe SIM-kaardiga telefoni.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • SPN1 – toob teenusepakkuja nime (SPN).SPN1 Retrieves the Service Provider Name (SPN). See võib olla näiteks AT&T, Sprint, T-Mobile või Verizon.For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Need kaks välja tähistavad kahe SIM-kaardiga telefoni.The two fields represent phone with dual sim coverage.

Census.OSCensus.OS

See sündmus saadab andmed opsüsteemi kohta (nt versioon, lokaat, teenusekonfiguratsiooni värskendus, algse installimise aeg ja viis ning see, kas tegu on virtuaalseadmega), et aidata Windowsi ajakohasena hoida.This event sends data about the operating system such as the version, locale, update service configuration, when and how it was originally installed, and whether it is a virtual device, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ActivationChannel – toob seadme jaemüügilitsentsi võtme või hulgivõtme.ActivationChannel Retrieves the retail license key or Volume license key for a machine.
 • CompactOS – näitab, kas Win10 kompaktse OS-i funktsioon on lubatud.CompactOS Indicates if the Compact OS feature from Win10 is enabled.
 • DeveloperUnlockStatus – näitab, kas kasutaja või rühmapoliitika on seadmes avanud arendajafunktsioonid.DeveloperUnlockStatus Represents if a device has been developer unlocked by the user or Group Policy.
 • DeviceTimeZone – seadmes määratud ajavöönd.DeviceTimeZone The time zone that is set on the device. Näide: Vaikse ookeani standardaegExample: Pacific Standard Time
 • GenuineState – toob OS-i ehtsuse kontrolli määrava ID-väärtuse.GenuineState Retrieves the ID Value specifying the OS Genuine check.
 • InstallationType – toob OS-i installitüübi.InstallationType Retrieves the type of OS installation. (Puhas, versioonitäiendus, lähtestamine, värskendamine, uuendamine.)(Clean, Upgrade, Reset, Refresh, Update).
 • InstallLanguage – kasutaja seadmesse installitud esimene keel.InstallLanguage The first language installed on the user machine.
 • IsDeviceRetailDemo – näitab, kas seade töötab demorežiimis.IsDeviceRetailDemo Retrieves if the device is running in demo mode.
 • IsEduData – tagastab loogikaväärtuse, kui haridusandmete poliitika on lubatud.IsEduData Returns Boolean if the education data policy is enabled.
 • IsPortableOperatingSystem – näitab, kas OS-is töötab Windows-To-Go.IsPortableOperatingSystem Retrieves whether OS is running Windows-To-Go
 • IsSecureBootEnabled – näitab, kas UEFI-liideses on allkirjastatud algkäivitusahel.IsSecureBootEnabled Retrieves whether Boot chain is signed under UEFI.
 • LanguagePacks – seadmesse installitud keelepakettide loend.LanguagePacks The list of language packages installed on the device.
 • LicenseStateReason – näitab, miks (ja kuidas) on süsteem litsentsitud või litsentsimata.LicenseStateReason Retrieves why (or how) a system is licensed or unlicensed. HRESULT võib viidata tõrkekoodile, mis tähistab võtme blokeerimise tõrget, või sellele, et seadmes töötab MS Store'i kaudu määratud OS-i litsents.The HRESULT may indicate an error code that indicates a key blocked error, or it may indicate that we are running an OS License granted by the MS store.
 • OA3xOriginalProductKey – toob litsentsivõtme, mille OEM on seadmele tembeldanud.OA3xOriginalProductKey Retrieves the License key stamped by the OEM to the machine.
 • OSEdition – toob praeguse OS-i versiooni.OSEdition Retrieves the version of the current OS.
 • OSInstallDateTime – toob OS-i installimise kuupäeva ISO 8601 järgi (kuupäevaosa) == aaaa-kk-ppOSInstallDateTime Retrieves the date the OS was installed using ISO 8601 (Date part) == yyyy-mm-dd
 • OSInstallType – toob seadmes kasutatud installitüübi numbrilise kirjelduse (nt puhas, versioonitäiendus, värskendamine, lähtestamine jne).OSInstallType Retrieves a numeric description of what install was used on the device i.e. clean, upgrade, refresh, reset, etc
 • OSOOBEDateTime – toob valmistarkvara (OOBE) kuupäeva koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi.OSOOBEDateTime Retrieves Out of Box Experience (OOBE) Date in Coordinated Universal Time (UTC).
 • OSSKU – toob OS-i väljaande sõbraliku nime.OSSKU Retrieves the Friendly Name of OS Edition.
 • OSSubscriptionStatus – PRO-seadmete ettevõttetellimuse funktsiooni praegune olek.OSSubscriptionStatus Represents the existing status for enterprise subscription feature for PRO machines.
 • OSSubscriptionTypeId – tagastab valitud PRO-seadmete kohta ettevõttetellimuse funktsiooni loogikaväärtuse.OSSubscriptionTypeId Returns boolean for enterprise subscription feature for selected PRO machines.
 • OSTimeZoneBiasInMins – toob seadmes määratud ajavööndi.OSTimeZoneBiasInMins Retrieves the time zone set on machine.
 • OSUILocale – toob OS-is praegu kasutatava kasutajaliidese lokaadi.OSUILocale Retrieves the locale of the UI that is currently used by the OS.
 • ProductActivationResult – tagastab loogikaväärtuse, kui OS-i aktiveerimine õnnestus.ProductActivationResult Returns Boolean if the OS Activation was successful.
 • ProductActivationTime – tagastab OS-i aktiveerimise aja piraatsusprobleemide jälgimiseks.ProductActivationTime Returns the OS Activation time for tracking piracy issues.
 • ProductKeyID2 – toob litsentsivõtme, kui seade on värskendatud uue litsentsivõtmega.ProductKeyID2 Retrieves the License key if the machine is updated with a new license key.
 • RACw7Id – toob Microsofti töökindlusanalüüsi komponendi (RAC) Win7 identifikaatori.RACw7Id Retrieves the Microsoft Reliability Analysis Component (RAC) Win7 Identifier. RAC-d kasutatakse süsteemi kasutuse ja töökindluse jälgimiseks ja analüüsimiseks.RAC is used to monitor and analyze system usage and reliability.
 • ServiceMachineIP – toob piraatluse tõrjumiseks kasutatava KMS-i hosti IP-aadressi.ServiceMachineIP Retrieves the IP address of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceMachinePort – toob piraatluse tõrjumiseks kasutatava KMS-i hosti pordi.ServiceMachinePort Retrieves the port of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceProductKeyID – toob KMS-i litsentsivõtme.ServiceProductKeyID Retrieves the License key of the KMS
 • SharedPCMode – tagastab haridusseadmete loogikaväärtuse, mida kasutatakse ühise ostukorvina.SharedPCMode Returns Boolean for education devices used as shared cart
 • Signature – näitab, kas tegu on Microsoft Store'is müüdava signatuurseadmega.Signature Retrieves if it is a signature machine sold by Microsoft store.
 • SLICStatus – näitab, kas seadmes on SLIC-tabel.SLICStatus Whether a SLIC table exists on the device.
 • SLICVersion – tagastab OS-i tüübi/versiooni SLIC-tabelist.SLICVersion Returns OS type/version from SLIC table.

Census.ProcessorCensus.Processor

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid protsessori kohta.This event sends data about the processor to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ProcessorArchitecture – toob installitud opsüsteemi protsessoriarhitektuuri.ProcessorArchitecture Retrieves the processor architecture of the installed operating system.
 • ProcessorClockSpeed – toob protsessori taktsageduse (MHz).ProcessorClockSpeed Retrieves the clock speed of the processor in MHz.
 • ProcessorCores – toob protsessori tuumade arvu.ProcessorCores Retrieves the number of cores in the processor.
 • ProcessorIdentifier – tootja protsessori identifikaator.ProcessorIdentifier The processor identifier of a manufacturer.
 • ProcessorManufacturer – toob protsessori tootja nime.ProcessorManufacturer Retrieves the name of the processor's manufacturer.
 • ProcessorModel – toob protsessori mudeli nime.ProcessorModel Retrieves the name of the processor model.
 • ProcessorPhysicalCores – protsessori füüsiliste tuumade arv.ProcessorPhysicalCores Number of physical cores in the processor.
 • SocketCount – seadme füüsiliste protsessorisoklite arv.SocketCount Number of physical CPU sockets of the machine.

Census.SecurityCensus.Security

Annab teavet turbesätete oluliste andmepunktide kohta.Provides information on several important data points about security settings.

Census.SpeechCensus.Speech

Seda sündmust kasutatakse seadmest peamiste kõnesätete kogumiseks.This event is used to gather basic speech settings on the device.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AboveLockEnabled – Cortana säte, mis näitab, kas Cortana saab käivitada, kui seade on lukus.AboveLockEnabled Cortana setting that represents if Cortana can be invoked when the device is locked.
 • GPAllowInputPersonalization – näitab, kas kõnefunktsioonid on rühmapoliitika sättega lubatud.GPAllowInputPersonalization Indicates if a Group Policy setting has enabled speech functionalities.
 • HolographicSpeechInputDisabled – holograafiasäte, mis näitab, kas kasutaja on ühendatud HMD-seadmete kõnefunktsioonid keelanud.HolographicSpeechInputDisabled Holographic setting that represents if the attached HMD devices have speech functionality disabled by the user.
 • HolographicSpeechInputDisabledRemote – näitab, kas kaugpoliitika on HMD-seadmete kõnefunktsioonid keelanud.HolographicSpeechInputDisabledRemote Indicates if a remote policy has disabled speech functionalities for the HMD devices.
 • KWSEnabled – Cortana säte, mis näitab, kas kasutaja on lubanud märksõnatuvastaja (KWS) "Hey Cortana".KWSEnabled Cortana setting that represents if a user has enabled the "Hey Cortana" keyword spotter (KWS).
 • MDMAllowInputPersonalization – näitab, kas kõnefunktsioonid on MDM-i poliitikaga lubatud.MDMAllowInputPersonalization Indicates if an MDM policy has enabled speech functionalities.
 • RemotelyManaged – näitab, kas seadet juhib kõnefunktsioonide kontekstis kaugadministraator (MDM või rühmapoliitika).RemotelyManaged Indicates if the device is being controlled by a remote admininistrator (MDM or Group Policy) in the context of speech functionalities.
 • SpeakerIdEnabled – Cortana säte, mis näitab, kas märksõnatuvastus on treenitud reageerima ühe kasutaja häälele.SpeakerIdEnabled Cortana setting that represents if keyword detection has been trained to try to respond to a single user's voice.
 • SpeechServicesEnabled – Windowsi säte, mis näitab, kas kasutaja on seadmes lubanud kõneteenused.SpeechServicesEnabled Windows setting that represents whether a user is opted-in for speech services on the device.

Census.StorageCensus.Storage

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid süsteemidraivi ja primaarketta kogumahu kohta.This event sends data about the total capacity of the system volume and primary disk, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • PrimaryDiskTotalCapacity – toob seadme primaarketta kettaruumi mahu (MB).PrimaryDiskTotalCapacity Retrieves the amount of disk space on the primary disk of the device in MB.
 • PrimaryDiskType – toob STORAGE_BUS_TYPE-tüüpi loendiväärtuse, mis näitab selle siini tüüpi, millega seade on ühendatud.PrimaryDiskType Retrieves an enumerator value of type STORAGE_BUS_TYPE that indicates the type of bus to which the device is connected. Seda tuleks kasutada selle struktuuri lõpus olevate seadme tooratribuutide tõlgendamiseks (olemasolul).This should be used to interpret the raw device properties at the end of this structure (if any).
 • SystemVolumeTotalCapacity – toob süsteemidraivi installimiseks kasutatud sektsiooni mahu (MB).SystemVolumeTotalCapacity Retrieves the size of the partition that the System volume is installed on in MB.

Census.UserdefaultCensus.Userdefault

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid selle kohta, millised on praeguse kasutaja vaike-eelistused brauseri ning mitme populaarse laiendi ja protokolli osas.This event sends data about the current user's default preferences for browser and several of the most popular extensions and protocols, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • DefaultApp – praeguse kasutaja vaikeprogramm, mis on valitud järgmise laiendi või protokolli jaoks: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.DefaultApp The current uer's default program selected for the following extension or protocol: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.
 • DefaultBrowserProgId – praeguse kasutaja vaikebrauseri ProgramId.DefaultBrowserProgId The ProgramId of the current user's default browser.

Census.UserDisplayCensus.UserDisplay

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid süsteemi loogilise/füüsilise kuva suuruse, sise- ja välisekraanide eraldusvõime ja arvu ning süsteemi VRAM-i kohta.This event sends data about the logical/physical display size, resolution and number of internal/external displays, and VRAM on the system, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX – toob siseekraani X-suuna loogilise DPI (punkt/toll) teabe.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Retrieves the logical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY – toob siseekraani Y-suuna loogilise DPI (punkt/toll) teabe.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Retrieves the logical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX – toob siseekraani X-suuna füüsilise DPI (punkt/toll) teabe.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Retrieves the physical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY – toob siseekraani Y-suuna füüsilise DPI (punkt/toll) teabe.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Retrieves the physical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal – toob siseekraani horisontaalsuuna pikslite arvu.InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Retrieves the number of pixels in the horizontal direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionVertical – toob siseekraani vertikaalsuuna pikslite arvu.InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Retrieves the number of pixels in the vertical direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH – toob ekraani füüsilise horisontaalpikkuse millimeetrites.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Retrieves the physical horizontal length of the display in mm. Seda teavet kasutatakse diagonaali pikkuse arvutamiseks tollides.Used for calculating the diagonal length in inches .
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY – toob ekraani füüsilise vertikaalpikkuse millimeetrites.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Retrieves the physical vertical length of the display in mm. Seda teavet kasutatakse diagonaali pikkuse arvutamiseks tollides.Used for calculating the diagonal length in inches
 • InternalPrimaryDisplayType – kuvari jaoks kasutatava tehnoloogia tüüp (plasmaekraan, LED, LCOS jne)-InternalPrimaryDisplayType Represents the type of technology used in the monitor, such as Plasma, LED, LCOS, etc.
 • NumberofExternalDisplays – toob seadmega ühendatud välisekraanide arvu.NumberofExternalDisplays Retrieves the number of external displays connected to the machine
 • NumberofInternalDisplays – toob seadme siseekraanide arvu.NumberofInternalDisplays Retrieves the number of internal displays in a machine.
 • VRAMDedicated – toob seadme video-RAM-i väärtuse (MB).VRAMDedicated Retrieves the video RAM in MB.
 • VRAMDedicatedSystem – toob seadme videokaardi mälumahu.VRAMDedicatedSystem Retrieves the amount of memory on the dedicated video card.
 • VRAMSharedSystem – toob videokaardi jaoks kasutamiseks saadaoleva RAM-mälu mahu.VRAMSharedSystem Retrieves the amount of RAM memory that the video card can use.

Census.UserNLSCensus.UserNLS

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid rakenduse vaikekeele, sisestuskeele ja kasutaja määratud kuvamiskeele eelistuste kohta.This event sends data about the default app language, input, and display language preferences set by the user, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • DefaultAppLanguage – praeguse kasutaja rakenduse vaikekeel.DefaultAppLanguage The current user Default App Language.
 • DisplayLanguage – praeguse kasutaja eelistatud Windowsi kuvamiskeel.DisplayLanguage The current user preferred Windows Display Language.
 • HomeLocation – praeguse kasutaja asukoht; see teave leitakse funktsiooniga GetUserGeoId().HomeLocation The current user location, which is populated using GetUserGeoId() function.
 • KeyboardInputLanguages – seadmesse installitud klaviatuurisisestuskeeled.KeyboardInputLanguages The Keyboard input languages installed on the device.
 • SpeechInputLanguages – seadmesse installitud kõnesisestuskeeled.SpeechInputLanguages The Speech Input languages installed on the device.

Census.VMCensus.VM

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid, mis näitavad, kas virtualiseerimine on seadmes lubatud ja millised on selle omadused.This event sends data indicating whether virtualization is enabled on the device, and its various characteristics, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • HyperVisor – näitab, kas praegune opsüsteem töötab hüperviisoris.HyperVisor Retrieves whether the current OS is running on top of a Hypervisor.
 • IOMMUPresent – näitab, kas mäluhalduse sisend-väljundüksus (IOMMU) on olemas või mitte.IOMMUPresent Represents if an input/output memory management unit (IOMMU) is present.
 • IsVirtualDevice – kui hüperviisor on Microsoft Hyper-V Hypervisor või mõni muu Hv#1 Hypervisor, on selle välja väärtus Hyper-V host-OS-i korral FALSE (väär) ja muu külalis-OS-i korral TRUE (tõene).IsVirtualDevice Retrieves that when the Hypervisor is Microsoft's Hyper-V Hypervisor or other Hv#1 Hypervisor, this field will be set to FALSE for the Hyper-V host OS and TRUE for any guest OS's. Selliste hüperviisorite korral, mis pole Hv#1, ei tohiks sellele väljale lootma jääda.This field should not be relied upon for non-Hv#1 Hypervisors.
 • SLATSupported – näitab, kas riistvara toetab teise taseme aadressi transleerimise (SLAT) võimalust.SLATSupported Represents whether Second Level Address Translation (SLAT) is supported by the hardware.
 • VirtualizationFirmwareEnabled – näitab, kas virtualiseerimine on püsivaras lubatud.VirtualizationFirmwareEnabled Represents whether virtualization is enabled in the firmware.

Census.WUCensus.WU

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks teavet Windowsi värskendusserveri ja muude rakendusepoe poliitikate kohta.This event sends data about the Windows update server and other App store policies, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserGatedStatus – näitab, kas seade on olnud täiendamiseks kaitstud.AppraiserGatedStatus Indicates whether a device has been gated for upgrading.
 • AppStoreAutoUpdate – toob rakendusepoest automaatse täiendamise sätted.AppStoreAutoUpdate Retrieves the Appstore settings for auto upgrade. (Lubatud/keelatud.)(Enable/Disabled).
 • AppStoreAutoUpdateMDM – toob MDM-i rakenduse automaatse värskendamise väärtuse: 0 – keelatud.AppStoreAutoUpdateMDM Retrieves the App Auto Update value for MDM: 0 - Disallowed. 1 – lubatud.1 - Allowed. 2 – pole konfigureeritud.2 - Not configured. Vaikeväärtus: [2] – pole konfigureeritud.Default: [2] Not configured
 • AppStoreAutoUpdatePolicy – toob Microsoft Store'i rakenduste automaatse värskendamise rühmapoliitika sätte.AppStoreAutoUpdatePolicy Retrieves the Microsoft Store App Auto Update group policy setting
 • DelayUpgrade – toob Windowsi täiendamise lipu täiendamise edasilükkamise kohta.DelayUpgrade Retrieves the Windows upgrade flag for delaying upgrades.
 • OSRollbackCount – näitab, mitu korda on funktsioonivärskendusi seadmes tagasi pööratud.OSRollbackCount The number of times feature updates have rolled back on the device.
 • OSRolledBack – lipp, mis näitab, millal funktsioonivärskendus on installimise käigus tagasi pööratud.OSRolledBack A flag that represents when a feature update has rolled back during setup.
 • OSUninstalled – lipp, mis näitab, et funktsioonivärskendus on seadmest desinstallitud.OSUninstalled A flag that represents when a feature update is uninstalled on a device .
 • OSWUAutoUpdateOptions – toob seadme automaatse värskendamise sätted.OSWUAutoUpdateOptions Retrieves the auto update settings on the device.
 • UninstallActive – lipp, mis näitab, kas seadmest on hiljaaegu desinstallitud mõni varasem versiooniuuendus.UninstallActive A flag that represents when a device has uninstalled a previous upgrade recently.
 • UpdateServiceURLConfigured – näitab, kas seadet haldab Windows Server Update Services (WSUS).UpdateServiceURLConfigured Retrieves if the device is managed by Windows Server Update Services (WSUS).
 • WUDeferUpdatePeriod – näitab, kas värskendamiste jaoks on määratud edasilükkamine.WUDeferUpdatePeriod Retrieves if deferral is set for Updates.
 • WUDeferUpgradePeriod – näitab, kas versiooniuuenduste jaoks on määratud edasilükkamine.WUDeferUpgradePeriod Retrieves if deferral is set for Upgrades.
 • WUDODownloadMode – näitab, kas sisuedastuse optimeerimine on sisse lülitatud ja kuidas värskendusi hankida või laiali jagada. Sisuedastuse optimeerimine lubab kasutajatel varem allalaaditud Windows Update'i värskendused kasutusele võtta teistes sama võrgu seadmetes.WUDODownloadMode Retrieves whether DO is turned on and how to acquire/distribute updates Delivery Optimization (DO) allows users to deploy previously downloaded WU updates to other devices on the same network.
 • WUMachineId – toob Windows Update'i (WU) seadmeidentifikaatori.WUMachineId Retrieves the Windows Update (WU) Machine Identifier.
 • WUPauseState – toob Windows Update'i sätte, mis määratleb, kas värskendused on peatatud.WUPauseState Retrieves WU setting to determine if updates are paused.
 • WUServer – toob selle WSUS-i serveri HTTP(S) URL-i, mida kasutavad vaikimisi automaatvärskendused ja API kutsujad.WUServer Retrieves the HTTP(S) URL of the WSUS server that is used by Automatic Updates and API callers (by default).

Census.XboxCensus.Xbox

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid Xboxi konsooli kohta (nt seerianumber ja seadme ID).This event sends data about the Xbox Console, such as Serial Number and DeviceId, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • XboxConsolePreferredLanguage – toob kasutaja poolt Xboxi konsoolis valitud eelistatud keele teabe.XboxConsolePreferredLanguage Retrieves the preferred language selected by the user on Xbox console.
 • XboxConsoleSerialNumber – toob Xboxi konsooli seerianumbri.XboxConsoleSerialNumber Retrieves the serial number of the Xbox console.
 • XboxLiveDeviceId – toob konsooli kordumatu seadme-ID.XboxLiveDeviceId Retrieves the unique device ID of the console.
 • XboxLiveSandboxId – toob arendaja liivakasti ID, kui seade on Microsofti-sisene.XboxLiveSandboxId Retrieves the developer sandbox ID if the device is internal to Microsoft.

Levinud andmelaiendidCommon data extensions

Common Data Extensions.appCommon Data Extensions.app

Kirjeldab töötava rakenduse atribuute.Describes the properties of the running application. Selle laiendi võib asustada klientrakendus või veebirakendus.This extension could be populated by a client app or a web app.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • asId – täisarvuline väärtus, mis tähistab rakenduseseanssi.asId An integer value that represents the app session. See väärtus on rakenduse esmakordsel käivitamisel 0. Käivitusseansi ajal suureneb see väärtus iga kord, kui rakendus uuesti käivitatakse.This value starts at 0 on the first app launch and increments after each subsequent app launch per boot session.
 • env – keskkond, millest sündmus logiti.env The environment from which the event was logged.
 • expId – seostab versiooni või eelväljaande (nt OS-i eelväljaande) või katse (nt veebisaidi kasutuskeskkonna katse) sündmusega.expId Associates a flight, such as an OS flight, or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event.
 • id – praegu sündmuse tekitanud protsessis laaditud klientrakenduse ainuidentifikaator; seda väärtust kasutatakse sündmuste rühmitamiseks ning kasutusmustritest ja tõrgetest rakenduste lõikes ülevaate saamiseks.id Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • userId – rakendusele teadaolev kasutajatunnus.userId The userID as known by the application.
 • ver – rakenduse versiooninumber.ver Represents the version number of the application. Seda väärtust kasutatakse rakenduses tõrgetest ja kasutusest versioonide lõikes ülevaate saamiseks.Used to understand errors by Version, Usage by Version across an app.

Common Data Extensions.containerCommon Data Extensions.container

Kirjeldab konteineris (ümbrises) logitud sündmuste korral konteineri atribuute.Describes the properties of the container for events logged within a container.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • localId – seadme ID kliendi jaoks teadaoleval kujul.localId The device ID as known by the client.
 • osVer – opsüsteemi versioon.osVer The operating system version.
 • type – konteineri tüüp.type The container type. Näited: protsess või VMHostExamples: Process or VMHost

Common Data Extensions.csCommon Data Extensions.cs

Kirjeldab atribuute, mis on seotud sündmuse skeemiga.Describes properties related to the schema of the event.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • sig – levinud skeemiallkiri, mis tuvastab uued ja muudetud sündmuseskeemid.sig A common schema signature that identifies new and modified event schemas.

Common Data Extensions.deviceCommon Data Extensions.device

Kirjeldab seadmega seotud välju.Describes the device-related fields.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • deviceClass – seadme liigitus ehk "seadmepere".deviceClass Represents the classification of the device, the device “family”. See võib olla näiteks lauaarvuti, server või mobiilseade.For example, Desktop, Server, or Mobile.
 • localId – seadme kohalikult määratletud ainuidentifikaator, mitte inimloetav seadmenimi.localId Represents a locally defined unique ID for the device, not the human readable device name. Kõige tõenäolisemalt võrdub see väärtusega, mis on talletatud registrivõtmes HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineIdMost likely equal to the value stored at HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineId

Common Data Extensions.EnvelopeCommon Data Extensions.Envelope

Tähistab ümbrikku, mis sisaldab kõiki levinud andmelaiendeid.Represents an envelope that contains all of the common data extensions.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • appId – praegu sündmuse tekitanud protsessis laaditud klientrakenduse ainuidentifikaator; seda väärtust kasutatakse sündmuste rühmitamiseks ning kasutusmustritest ja tõrgetest rakenduste lõikes ülevaate saamiseks.appId Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • appVer – rakenduse versiooninumber.appVer Represents the version number of the application. Seda väärtust kasutatakse rakenduses tõrgetest ja kasutusest versioonide lõikes ülevaate saamiseks.Used to understand errors by version and usage by version across an app.
 • cV – korrelatsioonivektor: üks väli, mis võimaldab jälgida omavahel seotud telemeetriaandmete sündmuste osalist järjestust mitmes komponendis.cV Represents the Correlation Vector: A single field for tracking partial order of related telemetry events across component boundaries.
 • data – tähistab konkreetse sündmuseskeemi valikulisi kordumatuid diagnostikaandmeid.data Represents the optional unique diagnostic data for a particular event schema.
 • epoch – ID, mis aitab jada sündmusi eristada, osutades praegusele buutimisseansile.epoch ID used to help distinguish events in the sequence by indicating the current boot session.
 • ext_app – kirjeldab töötava rakenduse atribuute.ext_app Describes the properties of the running application. Selle laiendi võib asustada klientrakendus või veebirakendus.This extension could be populated by either a client app or a web app. Vt: Common Data Extensions.app.See Common Data Extensions.app.
 • ext_container – kirjeldab konteineris (ümbrises) logitud sündmuste korral konteineri atribuute.ext_container Describes the properties of the container for events logged within a container. Vt: Common Data Extensions.container.See Common Data Extensions.container.
 • ext_cs – kirjeldab atribuute, mis on seotud sündmuse skeemiga.ext_cs Describes properties related to the schema of the event. Vt: Common Data Extensions.cs.See Common Data Extensions.cs.
 • ext_device – kirjeldab seadmega seotud välju.ext_device Describes the device-related fields. Vt: Common Data Extensions.device.See Common Data Extensions.device.
 • ext_os – kirjeldab opsüsteemi atribuute, mille määrab klient.ext_os Describes the operating system properties that would be populated by the client. Vt: Common Data Extensions.os.See Common Data Extensions.os.
 • ext_user – kirjeldab kasutajaga seotud välju.ext_user Describes the fields related to a user. Vt: Common Data Extensions.user.See Common Data Extensions.user.
 • ext_utc – kirjeldab välju, mille võib täita Windowsi logimisteek.ext_utc Describes the fields that might be populated by a logging library on Windows. Vt: Common Data Extensions.utc.See Common Data Extensions.utc.
 • ext_xbl – kirjeldab XBOX Live'iga seotud välju.ext_xbl Describes the fields related to XBOX Live. Vt: Common Data Extensions.xbl.See Common Data Extensions.xbl.
 • flags – kogum bitte, mis kirjeldavad, kuidas peaks ühtse kasutuskogemuse ja telemeetria komponentide konveier sündmust töötlema.flags Represents a collection of bits that describe how the event should be processed by the Connected User Experience and Telemetry component pipeline. Madalaim bait tähistab sündmuse püsilikkust.The lowest-order byte is the event persistence. Järgmine bait tähistab sündmuse latentsusaega.The next byte is the event latency.
 • iKey – rakenduste või sündmuste muude loogiliste rühmituste ID.iKey Represents an ID for applications or other logical groupings of events.
 • name – sündmuse kordumatu täisnimi.name Represents the uniquely qualified name for the event.
 • os – operatsioonisüsteemi nimi.os The operating system name.
 • osVer – operatsioonisüsteemi versioon.osVer The operating system version.
 • popSample – selle sündmuse tegelik diskreetimissagedus ajal, kui klient sündmuse genereeris.popSample Represents the effective sample rate for this event at the time it was generated by a client.
 • seqNum – kasutatakse üleslaaditud sündmuste absoluutjärjestuse jälgimiseks.seqNum Used to track the absolute order of uploaded events.
 • tags – pooleldi hallatavate laiendite päis.tags A header for semi-managed extensions.
 • time – sündmuse klientseadmes genereerimise kuupäev ja kellaaeg (UTC).time Represents the event date time in Coordinated Universal Time (UTC) when the event was generated on the client. See peaks olema ISO 8601 vormingus.This should be in ISO 8601 format.
 • ver – tähistab laiendi põhi- ja vaheversiooni.ver Represents the major and minor version of the extension.

Common Data Extensions.osCommon Data Extensions.os

Kirjeldab osa operatsioonisüsteemi atribuutidest.Describes some properties of the operating system.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • bootId – täisarvuline väärtus, mis tähistab käivitusseanssi.bootId An integer value that represents the boot session. See väärtus on operatsioonisüsteemi installimisele järgneval esmakordsel käivitamisel 0 ja suureneb järjest igal taaskäivitusel.This value starts at 0 on first boot after OS install and increments after every reboot.
 • expId – katse ID.expId Represents the experiment ID. Eelväljaande (nt opsüsteemi eelväljaande) või katse (nt veebisaidi kasutuskeskkonna katse) sündmusega seostamise standard on eelväljaande või katse ID-de registreerimine ühise skeemi A-osas.The standard for associating a flight, such as an OS flight (pre-release build), or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event is to record the flight / experiment IDs in Part A of the common schema.
 • locale – operatsioonisüsteemi lokaat.locale Represents the locale of the operating system.

Common Data Extensions.userCommon Data Extensions.user

Kirjeldab kasutajaga seotud välju.Describes the fields related to a user.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • authId – selle sündmusega seostatud kasutaja ID, mis tuletatakse tõendist (nt Microsofti konto pilet või XBOX-i tõend).authId This is an ID of the user associated with this event that is deduced from a token such as a Microsoft Account ticket or an XBOX token.
 • localId – kordumatu kasutaja ID, mis luuakse lokaalselt ja mille lisab klient.localId Represents a unique user identity that is created locally and added by the client. See ei ole kasutaja konto ID.This is not the user's account ID.

Common Data Extensions.utcCommon Data Extensions.utc

Kirjeldab atribuute, mille võib määrata Windowsi logimisteek.Describes the properties that could be populated by a logging library on Windows.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • aId – ETW ActivityId.aId Represents the ETW ActivityId. Seda logitakse TraceLoggingi või otse ETW kaudu.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • bSeq – üleslaadimispuhvri järjekorranumber järgmisel kujul: puhvri identifikaator:järjekorranumberbSeq Upload buffer sequence number in the format: buffer identifier:sequence number
 • cat – sündmusega seostatud ETW märksõnade bitimask.cat Represents a bitmask of the ETW Keywords associated with the event.
 • cpId – koostaja ID, näiteks teatmematerjalide, töölaua, telefoni, holograafia, keskuse, IoT koostaja.cpId The composer ID, such as Reference, Desktop, Phone, Holographic, Hub, IoT Composer.
 • flags – bittraster, mis hõivab mitmesugused Windowsi-kohased lipud.flags Represents the bitmap that captures various Windows specific flags.
 • mon – kombineeritud monitori ja sündmuse järjekorranumbrid järgmisel kujul: monitori järjenumber : sündmuse järjenumbermon Combined monitor and event sequence numbers in the format: monitor sequence : event sequence
 • op – ETW toimingukood.op Represents the ETW Op Code.
 • raId – ETW-ga seotud ActivityId.raId Represents the ETW Related ActivityId. Seda logitakse TraceLoggingi või otse ETW kaudu.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • sqmId – Windows SQM-i (tarkvara kvaliteedimõõdikud – Windows 10 diagnostikaandmete kogumise eelkäija) seadme identifikaator.sqmId The Windows SQM (Software Quality Metrics—a precursor of Windows 10 Diagnostic Data collection) device identifier.
 • stId – stsenaariumi sisenemispunkti ID.stId Represents the Scenario Entry Point ID. See on diagnostikastsenaariumis iga sündmuse jaoks kordumatu GUID.This is a unique GUID for each event in a diagnostic scenario. Varem oli see stsenaariumi käivitamise ID.This used to be Scenario Trigger ID.
 • tickets – stringimassiiv, mis viitab tagasi kindlale võtmele X-Ticketsi http-päises, mille klient laadis üles koos sündmuste komplektiga.tickets An array of strings that refer back to a key in the X-Tickets http header that the client uploaded along with a batch of events.

Common Data Extensions.xblCommon Data Extensions.xbl

Kirjeldab XBOX Live'iga seotud välju.Describes the fields that are related to XBOX Live.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • claims – mis tahes täiendavad nõuded, mille lühike nõudenimi pole sellesse struktuuri lisatud.claims Any additional claims whose short claim name hasn't been added to this structure.
 • did – XBOX-i seadme IDdid XBOX device ID
 • dty – XBOX-i seadmetüüpdty XBOX device type
 • dvr – seadme operatsioonisüsteemi versioon.dvr The version of the operating system on the device.
 • eid – kordumatu ID, mis tähistab arendajaolemit.eid A unique ID that represents the developer entity.
 • exp – aegumisaegexp Expiration time
 • ip – klientseadme IP-aadress.ip The IP address of the client device.
 • nbf – varaseim lubatud aegnbf Not before time
 • pid – Base10-numbritena loetletud PUID-de komaeraldusega loend.pid A comma separated list of PUIDs listed as base10 numbers.
 • sbx – XBOX-i liivakasti identifikaatorsbx XBOX sandbox identifier
 • sid – teenuseeksemplari ID.sid The service instance ID.
 • sty – teenuse tüüp.sty The service type.
 • tid – XBOX Live'i nimetuse ID.tid The XBOX Live title ID.
 • tvr – XBOX Live'i nimetuse versioon.tvr The XBOX Live title version.
 • uts – bitiväli; igale xid-väljal loetletud kasutaja ID-le on määratud 2 bitti.uts A bit field, with 2 bits being assigned to each user ID listed in xid. Kui kõik kasutajad on jaemüügikontod, jäetakse see väli ära.This field is omitted if all users are retail accounts.
 • xid – Base10-kodeeritud XBOX-i kasutaja ID-de loend.xid A list of base10-encoded XBOX User IDs.

Ühtsed andmeväljadCommon data fields

Ms.Device.DeviceInventoryChangeMs.Device.DeviceInventoryChange

Kirjeldab kõigi konkreetses seadmes saadaolevate riist- ja tarkvarakomponentide installiolekut.Describes the installation state for all hardware and software components available on a particular device.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • action – seadme inventuuriobjekti osas tehtud muudatus.action The change that was invoked on a device inventory object.
 • inventoryId – seadme ID, mida kasutatakse ühilduvuskontrolli jaoks.inventoryId Device ID used for Compatibility testing
 • objectInstanceId – seadme ulatuses kordumatu objektiidentiteet.objectInstanceId Object identity which is unique within the device scope.
 • objectType – objektitüüp, mille kohta see sündmus kehtib.objectType Indicates the object type that the event applies to.
 • syncId – string, mida kasutatakse kokku kuuluvate StartSync-, EndSync-, Add- ja Remove-toimingute rühmitamiseks.syncId A string used to group StartSync, EndSync, Add, and Remove operations that belong together. Sünkroonimisperiood muudab selle välja kordumatuks ning seda kasutatakse andmete eristamiseks olukordades, kus mitu agenti loendavad kattuvalt sama objekti.This field is unique by Sync period and is used to disambiguate in situations where multiple agents perform overlapping inventories for the same object.

Komponendipõhised teenindussündmusedComponent-based Servicing events

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalizeCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalize

See sündmus annab teavet valikulise Windowsi sisu Windows Update’i kaudu installimise või desinstallimise kohta.This event provides information about the results of installing or uninstalling optional Windows content from Windows Update.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPendedCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPended

See sündmus annab Windowsi ajakohasena hoidmiseks teavet sellise valikulise Windowsi sisu installimise tulemuste kohta, mis nõuab taaskäivitamist.This event provides information about the results of installing optional Windows content that requires a reboot to keep Windows up to date.

CbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstallCbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstall

See sündmus saadab teateid Windowsi ajakohasena hoidmiseks Windows Update'i kaudu teenindussisu installimise jõudluse ja töökindluse tulemuste kohta.This event reports on the performance and reliability results of installing Servicing content from Windows Update to keep Windows up to date.

CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2

See sündmus saadab teateid Windowsi ajakohasena hoidmiseks valikulise Windowsi sisu lubamise või keelamise tulemuste kohta.This event reports the results of enabling or disabling optional Windows Content to keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • applicableUpdateState – näitab valikulise sisu kõige kõrgemat rakendatavat olekut.applicableUpdateState Indicates the highest applicable state of the optional content.
 • buildVersion – installitava paketi järgu versioon.buildVersion The build version of the package being installed.
 • clientId – valikulise sisu muudatust taotleva rakenduse nimi.clientId The name of the application requesting the optional content change.
 • downloadSource – näitab, kas valikuline sisu on hangitud Windows Update’ist või kohalikult juurdepääsetavast failist.downloadSource Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • downloadtimeInSeconds – näitab, kas valikuline sisu on hangitud Windows Update’ist või kohalikult juurdepääsetavast failist.downloadtimeInSeconds Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • executionID – kordumatu ID, mida kasutatakse ühe teenindustoiminguga seotud sündmuste tuvastamiseks ja mida ei saa uuesti kasutada tulevaste toimingute jaoks.executionID A unique ID used to identify events associated with a single servicing operation and not reused for future operations.
 • executionSequence – loendur, mis jälgib seadmes üritatud teenindustoimingute arvu.executionSequence A counter that tracks the number of servicing operations attempted on the device.
 • firstMergedExecutionSequence – väärtus eelmisel executionSequence-loenduril, mida ühendatakse praeguse toiminguga, kui see on asjakohane.firstMergedExecutionSequence The value of a pervious executionSequence counter that is being merged with the current operation, if applicable.
 • firstMergedID – eelmise teenindustoimingu, mida selle toiminguga ühendatakse, kordumatu ID, kui see on asjakohane.firstMergedID A unique ID of a pervious servicing operation that is being merged with this operation, if applicable.
 • hrDownloadResult – allalaadimistoimingu tagastuskood.hrDownloadResult The return code of the download operation.
 • hrStatusUpdate – teenindustoimingu tagastuskood.hrStatusUpdate The return code of the servicing operation.
 • identityHash – installitava või desinstallitava Windowsi paketi pseudonüümitud (räsitud) identifikaator.identityHash A pseudonymized (hashed) identifier for the Windows Package that is being installed or uninstalled.
 • initiatedOffline – näitab, kas toiming teostati Windowsi võrguühenduseta tõmmisefailil või Windowsi töötaval eksemplaril.initiatedOffline Indicates whether the operation was performed against an offline Windows image file or a running instance of Windows.
 • majorVersion – installitava paketi põhiversioon.majorVersion The major version of the package being installed.
 • minorVersion – installitava paketi vaheversioon.minorVersion The minor version of the package being installed.
 • packageArchitecture – installitava paketi arhitektuur.packageArchitecture The architecture of the package being installed.
 • packageLanguage – installitava paketi keel.packageLanguage The language of the package being installed.
 • packageName – installitava paketi nimi.packageName The name of the package being installed.
 • rebootRequired – näitab, kas toimingu lõpuleviimine nõuab taaskäivitamist.rebootRequired Indicates whether a reboot is required to complete the operation.
 • revisionVersion – installitava paketi redaktsiooni number.revisionVersion The revision number of the package being installed.
 • stackBuild – installimist teostava hooldusvirna kahendfaili järgunumber.stackBuild The build number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMajorVersion – installimist teostava hooldusvirna kahendfaili põhiversioon.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMinorVersion – installimist teostava hooldusvirna kahendfaili vaheversioon.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackRevision – installimist teostava hooldusvirna kahendfaili redaktsiooni number.stackRevision The revision number of the servicing stack binary performing the installation.
 • updateName – Windowsi operatsioonisüsteemi lubatava või keelatava valikulise funktsiooni nimi.updateName The name of the optional Windows Operation System feature being enabled or disabled.
 • updateStartState – väärtus, mis näitab valikulise sisu olekut enne toimingu alustamist.updateStartState A value indicating the state of the optional content before the operation started.
 • updateTargetState – väärtus, mis näitab valikulise sisu soovitud olekut.updateTargetState A value indicating the desired state of the optional content.

Sisuedastushalduri sündmusedContent Delivery Manager events

Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager.ProcessCreativeEventMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager.ProcessCreativeEvent

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks jälgimisandmeid Windowsi tulipunkti sisu usaldusväärsuse kohta.This event sends tracking data about the reliability of interactions with Windows spotlight content, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • creativeId – renderdatud pakkumise ID-d sisaldav seeriastring, praeguse pööramisperioodi ID, surface'i/ringi/turu kombinatsioonis ID, praeguse haru pakkumisindeks, paketi ID, pööramisperioodi pikkus ja aegumise ajatempel.creativeId A serialized string containing the ID of the offer being rendered, the ID of the current rotation period, the ID of the surface/ring/market combination, the offer index in the current branch, the ID of the batch, the rotation period length, and the expiration timestamp.
 • eventToken – selles on mitme üksuse pakkumine (nt avakuva paanid) ja see näitab, millisele paanile sündmus vastab.eventToken In there are multiple item offers, such as Start tiles, this indicates which tile the event corresponds to.
 • eventType – kood, mis näitab loomingulise sündmuse (nt näitamine, klõpsamine, positiivne tagasiside, negatiivne tagasiside jn) tüüpieventType A code that indicates the type of creative event, such a impression, click, positive feedback, negative feedback, etc..
 • placementId – Surface'i nimetus (nt LockScreen või avakuva).placementId Name of surface, such as LockScreen or Start.

Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementHealthMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementHealth

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks klientarvuti seisundi koondandmed, võttes kokku seadme pakkumiste olekuteabe.This event sends aggregated client health data, summarizing information about the state of offers on a device, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • dataVersion – sündmuse skeemiversioon, mida kasutatakse väljade placementReportedInfo ja trackingInfo seeriasisu määramiseks.dataVersion Schema version of the event that is used to determine what serialized content is available for placementReportedInfo and trackingInfo fields.
 • healthResult – kood, millega määratakse kasutajakonto seisundi olekuks Teadmata, korras, vigane.healthResult A code that identifies user account health status as Unknown, Healthy, Unhealthy.
 • healthStateFlags – kood, mis kuvab lippude komplekti, mida kasutatakse seadmete rühmitamiseks olekus korras/vigane.healthStateFlags A code that represents a set of flags used to group devices in a health/unhealthy way. Näiteks, vigane, korras, RefreshNotScheduled, EmptyResponse, RenderedDefault, RenderFailure, RenderDelayed ja CacheEmpty.For example, Unhealthy, Healthy, RefreshNotScheduled, EmptyResponse, RenderedDefault, RenderFailure, RenderDelayed, and CacheEmpty.
 • placementHealthId – kood, millega kuvatakse, millise Surface'i seisundist teavitatakse.placementHealthId A code that represents which surface's health is being reported. Näiteks vaikimisi, LockScreen, LockScreenOverlay, StartMenu, SoftLanding, DefaultStartLayout1, DefaultStartLayout2, OemPreInstalledApps, FeatureManagement, SilentInstalledApps, NotificationChannel, SuggestedPenAppsSubscribedContent, TestAppSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceSubscribedContent, OneDriveLocalNamespaceSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceInternalSubscribedContent ja OneDriveLocalNamespaceInternalSubscribedContent.For example, Default, LockScreen, LockScreenOverlay, StartMenu, SoftLanding, DefaultStartLayout1, DefaultStartLayout2, OemPreInstalledApps, FeatureManagement, SilentInstalledApps, NotificationChannel, SuggestedPenAppsSubscribedContent, TestAppSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceSubscribedContent, OneDriveLocalNamespaceSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceInternalSubscribedContent, and OneDriveLocalNamespaceInternalSubscribedContent.
 • placementReportedInfo – seeriateave, mis sisaldab domeenipõhist seisunditeavet, mille on kirjutanud iga Surface (nt lastUpportunityTime, lastOpportunityReportedTime, expectedExpirationTime ja rotationPeriod).placementReportedInfo Serialized information that contains domain-specific health information written by each surface, such as lastUpportunityTime, lastOpportunityReportedTime, expectedExpirationTime, and rotationPeriod.
 • trackingInfo – seeriateave, mis sisaldab Surface'i põhist seisunditeavet, mille on kirjutanud sisuedastushaldur (nt lastRefreshTime, nextRefreshTime, nextUpdateTime,renderPriorToLastOpportunityTime, lastRenderTime, lastImpressionTime, lastRulesRegistrationTime, registrationTime, lastRefreshBatchCount, lastEligibleCreativeCount, availableAppSlotCount, placeholderAppSlotCount, lastRenderSuccess, lastRenderDefault, isEnabled).trackingInfo Serialized information that contains domain-specific health information written by the content delivery manager, such as lastRefreshTime, nextRefreshTime, nextUpdateTime,renderPriorToLastOpportunityTime, lastRenderTime, lastImpressionTime, lastRulesRegistrationTime, registrationTime, lastRefreshBatchCount, lastEligibleCreativeCount, availableAppSlotCount, placeholderAppSlotCount, lastRenderSuccess, lastRenderDefault, isEnabled.

Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementStateMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementState

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid Windowsi tulipunkti kasutava seadme või kasutaja loobumisoleku kohta.This event sends data about the opt-out state of a device or user that uses Windows spotlight, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • isEnabled – näitab, kas Surface on pakkumiste saamiseks lubatud.isEnabled Indicates if the surface is enable to receive offers.
 • lastImpressionTime – kellaaeg, millal viimast pakkumist vaadati.lastImpressionTime The time when the last offer was seen.
 • lastRenderedCreativeId – Surfac'i renderdatud viimase pakkumise ID.lastRenderedCreativeId ID of the last offer rendered by the surface.
 • lastRenderedTime – viimase pakkumise renderdamise kellaaeg.lastRenderedTime The time that the last offer was rendered.
 • nextRotationTime – järgmise pakkumise renderdamise kellaaeg.nextRotationTime The time in which the next offer will be rendered.
 • placementName – Surface'i nimi, näiteks LockScreen või Start.placementName Name of surface, such as LockScreen or Start.
 • placementStateReportFlags – lipud, mis näitavad, kas Surface saab pakkumisi vastu võtta (nt välja lülitatud väljaande järgi, välja lülitatud rühmapoliitika järgi, välja lülitatud kasutajavaliku järgi).placementStateReportFlags Flags that represent if the surface is capable of receiving offers, such as off by edition, off by Group Policy, off by user choice.
 • selectedPlacementId – surface'i/ringi/turu kombinatsiooni ID (nt Lock-Internal-en-US).selectedPlacementId ID of the surface/ring/markey combination, such as Lock-Internal-en-US.

Diagnostikaandmete sündmusedDiagnostic data events

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransitionTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransition

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid, mis näitavad, kas UTC käivitusel tuvastatud seadme telemeetriaandmete kogumisega nõustumise tase on muutunud.This event sends data indicating that a device has undergone a change of telemetry opt-in level detected at UTC startup, to help keep Windows up to date. Telemeetriaandmete kogumisega nõustumise tase annab meile teada, milliseid andmeid tohime koguda.The telemetry opt-in level signals what data we are allowed to collect.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry – tõene, kui UTC-l on lubatud lisada MSA kasutajaidentiteet OS-i pakkuja rühmadest telemeetriaandmetesse.CanAddMsaToMsTelemetry True if UTC is allowed to add MSA user identity onto telemetry from the OS provider groups.
 • CanCollectAnyTelemetry – tõene, kui UTC-l on lubatud koguda OS-i väliseid telemeetriaandmeid.CanCollectAnyTelemetry True if UTC is allowed to collect non-OS telemetry. OS-i väline telemeetria peab ise esitama andmete kogumisega nõustumise mehhanismi.Non-OS telemetry is responsible for providing its own opt-in mechanism.
 • CanCollectCoreTelemetry – tõene, kui UTC-l on lubatud koguda andmeid, millel on nii silt MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA kui ka MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA.CanCollectCoreTelemetry True if UTC is allowed to collect data which is tagged with both MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA and MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA.
 • CanCollectHeartbeats – tõene, kui UTC-l on lubatud koguda talitlusimpulsse.CanCollectHeartbeats True if UTC is allowed to collect heartbeats.
 • CanCollectOsTelemetry – tõene, kui UTC-l on lubatud koguda telemeetriat OS-i pakkuja rühmadest (sageli nimetatakse Microsofti telemeetriaks).CanCollectOsTelemetry True if UTC is allowed to collect telemetry from the OS provider groups (often called Microsoft Telemetry).
 • CanPerformDiagnosticEscalations – tõene, kui UTC-l on lubatud kõiki stsenaariumeid laiendada.CanPerformDiagnosticEscalations True if UTC is allowed to perform all scenario escalations.
 • CanPerformScripting – tõene, kui UTC-l on lubatud skriptida.CanPerformScripting True if UTC is allowed to perform scripting.
 • CanPerformTraceEscalations – tõene, kui UTC-l on lubatud stsenaariumeid jälitustoimingutega laiendada.CanPerformTraceEscalations True if UTC is allowed to perform scenario escalations with tracing actions.
 • CanReportScenarios – tõene, kui UTC-l on lubatud laadida stsenaariumi lõpuleviimise, nurjumise ja tühistamise sündmusi ning neist teatada.CanReportScenarios True if UTC is allowed to load and report scenario completion, failure, and cancellation events.
 • PreviousPermissions – bitimask, mis tähistab varem konfigureeritud õigusi pärast telemeetria kogumisega nõustumise taseme viimatist muutmist.PreviousPermissions Bitmask representing the previously configured permissions since the telemetry opt-in level was last changed.
 • TransitionFromEverythingOff – tõene, kui see üleminek liigub põhilisi telemeetriaandmeid mittelubavast olekust lubavasse olekusse.TransitionFromEverythingOff True if this transition is moving from not allowing core telemetry to allowing core telemetry.

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_StartupTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_Startup

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid, mis näitavad, kas UTC käivitusel tuvastatud seadme telemeetriaandmete kogumisega nõustumise tase on muutunud.This event sends data indicating that a device has undergone a change of telemetry opt-in level detected at UTC startup, to help keep Windows up to date. Telemeetriaandmete kogumisega nõustumise tase annab meile teada, milliseid andmeid tohime koguda.The telemetry opt-in level signals what data we are allowed to collect.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry – tõene, kui UTC-l on lubatud lisada MSA kasutajaidentiteet OS-i pakkuja rühmadest telemeetriaandmetesse.CanAddMsaToMsTelemetry True if UTC is allowed to add MSA user identity onto telemetry from the OS provider groups.
 • CanCollectAnyTelemetry – tõene, kui UTC-l on lubatud koguda OS-i väliseid telemeetriaandmeid.CanCollectAnyTelemetry True if UTC is allowed to collect non-OS telemetry. OS-i väline telemeetria peab ise esitama andmete kogumisega nõustumise mehhanismi.Non-OS telemetry is responsible for providing its own opt-in mechanism.
 • CanCollectCoreTelemetry – tõene, kui UTC-l on lubatud koguda andmeid, millel on nii silt MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA kui ka MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA.CanCollectCoreTelemetry True if UTC is allowed to collect data which is tagged with both MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA and MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA.
 • CanCollectHeartbeats – tõene, kui UTC-l on lubatud koguda talitlusimpulsse.CanCollectHeartbeats True if UTC is allowed to collect heartbeats.
 • CanCollectOsTelemetry – tõene, kui UTC-l on lubatud koguda telemeetriat OS-i pakkuja rühmadest (sageli nimetatakse Microsofti telemeetriaks).CanCollectOsTelemetry True if UTC is allowed to collect telemetry from the OS provider groups (often called Microsoft Telemetry).
 • CanPerformDiagnosticEscalations – tõene, kui UTC-l on lubatud kõiki stsenaariumeid laiendada.CanPerformDiagnosticEscalations True if UTC is allowed to perform all scenario escalations.
 • CanPerformScripting – tõene, kui UTC-l on lubatud skriptida.CanPerformScripting True if UTC is allowed to perform scripting.
 • CanPerformTraceEscalations – tõene, kui UTC-l on lubatud stsenaariumeid jälitustoimingutega laiendada.CanPerformTraceEscalations True if UTC is allowed to perform scenario escalations with tracing actions.
 • CanReportScenarios – tõene juhul, kui anname teada stsenaariumi vasted, muul juhul väär.CanReportScenarios True if we can report scenario completions, false otherwise.
 • PreviousPermissions – bitimask, mis tähistab varem konfigureeritud õigusi pärast telemeetriaandmete kliendi eelmist käivitamist.PreviousPermissions Bitmask representing the previously configured permissions since the telemetry client was last started.
 • TransitionFromEverythingOff – tõene, kui see üleminek liigub põhilisi telemeetriaandmeid mittelubavast olekust lubavasse olekusse.TransitionFromEverythingOff True if this transition is moving from not allowing core telemetry to allowing core telemetry.

TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0

See sündmus saadab andmeid diagnostikaandmete sündmusi üles laadiva ühtse kasutuskogemuse ja telemeetria komponendi ühenduvusoleku kohta.This event sends data about the connectivity status of the Connected User Experience and Telemetry component that uploads telemetry events. Kui saadaval on piiramatu mahuga tasuta võrk (näiteks Wi-Fi), värskendab see sündmus viimase õnnestunud üleslaadimise kellaaega.If an unrestricted free network (such as Wi-Fi) is available, this event updates the last successful upload time. Muul juhul kontrollib ta, kas ühenduvuse talitlusimpulsi sündmus on vallandatud viimase 24 tunni jooksul, ja kui ei, siis saadab sündmuse.Otherwise, it checks whether a Connectivity Heartbeat event was fired in the past 24 hours, and if not, it sends an event. Ühenduvuse talitlusimpulsi sündmus saadetakse ka siis, kui seade naaseb mahupõhisest võrgust tasuta võrku.A Connectivity Heartbeat event is also sent when a device recovers from costed network to free network.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CensusExitCode – tagastab loenduskliendi käivitusest viimased täitmiskoodid.CensusExitCode Returns last execution codes from census client run.
 • CensusStartTime – tagastab viimasele õnnestunud loendusele vastava ajatempli.CensusStartTime Returns timestamp corresponding to last successful census run.
 • CensusTaskEnabled – tagastab loendustoimingu kahendväärtuse (luba/keela) klientarvutis.CensusTaskEnabled Returns Boolean value for the census task (Enable/Disable) on client machine.
 • LastConnectivityLossTime – toob teabe selle kohta, millal seade viimati tasuta võrgust lahkus.LastConnectivityLossTime Retrieves the last time the device lost free network.
 • LastConntectivityLossTime – toob teabe selle kohta, millal seade viimati tasuta võrgust lahkus.LastConntectivityLossTime Retrieves the last time the device lost free network.
 • NetworkState – toob võrgu oleku: 0 = võrk puudub.NetworkState Retrieves the network state: 0 = No network. 1 = piiratud võrk.1 = Restricted network. 2 = vaba võrk.2 = Free network.
 • NoNetworkTime – toob võrguühenduseta veedetud aja (pärast eelmist korda) sekundites.NoNetworkTime Retrieves the time spent with no network (since the last time) in seconds.
 • RestrictedNetworkTime – toob mahupõhises (tasulises) võrgus veedetud aja sekundites.RestrictedNetworkTime Retrieves the time spent on a metered (cost restricted) network in seconds.

TelClientSynthetic.HeartBeat_5TelClientSynthetic.HeartBeat_5

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks seadmest andmed diagnostikaandmete seisundi ja kvaliteedi kohta.This event sends data about the health and quality of the diagnostic data from the given device, to help keep Windows up to date. Samuti lubab see andmeanalüütikutel määratleda, kui "usaldusväärsed" on konkreetse seadme andmed.It also enables data analysts to determine how 'trusted' the data is from a given device.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AgentConnectionErrorsCount – hosti/agendi kanaliga seostatud mitte-ajalõputõrgete arv.AgentConnectionErrorsCount The number of non-timeout errors associated with the host/agent channel.
 • CensusExitCode – loendustoimingu viimane väljumiskood.CensusExitCode The last exit code of the Census task.
 • CensusStartTime – viimase loenduskäituse kellaaeg.CensusStartTime The time of the last Census run.
 • CensusTaskEnabled – näitab, kas loendus on lubatud.CensusTaskEnabled Indicates whether Census is enabled.
 • ConsumerDroppedCount – telemeetriaandmete kliendi tarbijakihi kaotatud sündmuste arv.ConsumerDroppedCount The number of events dropped by the consumer layer of the telemetry client.
 • CriticalDataDbDroppedCount – andmebaasikihis kaotatud diskreeditud kriitiliste andmete sündmuste arv.CriticalDataDbDroppedCount The number of critical data sampled events that were dropped at the database layer.
 • CriticalDataThrottleDroppedCount – ahendamise tõttu kaotatud diskreeditud kriitiliste andmete sündmuste arv.CriticalDataThrottleDroppedCount The number of critical data sampled events that were dropped because of throttling.
 • CriticalOverflowEntersCounter – näitab, mitu korda sisestati kriitilise ületäitumise režiim sündmuste andmebaasi.CriticalOverflowEntersCounter The number of times a critical overflow mode was entered into the event database.
 • DbCriticalDroppedCount – kaotatud kriitiliste sündmuste koguarv sündmuste andmebaasis.DbCriticalDroppedCount The total number of dropped critical events in the event database.
 • DbDroppedCount – selliste sündmuste arv, mis kaotati, kuna andmebaas oli täis.DbDroppedCount The number of events that were dropped because the database was full.
 • DecodingDroppedCount – dekodeerimistõrgete tõttu kaotatud sündmuste arv.DecodingDroppedCount The number of events dropped because of decoding failures.
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter – selliste sündmuste arv, mis kaotati kriitilise ületäitumise režiimi käivitamise tõttu.EnteringCriticalOverflowDroppedCounter The number of events that was dropped because a critical overflow mode was initiated.
 • EtwDroppedBufferCount – CUET ETW seansis kaotatud puhvrite arv.EtwDroppedBufferCount The number of buffers dropped in the CUET ETW session.
 • EtwDroppedCount – telemeetriaandmete kliendi ETW kihi kaotatud sündmuste arv.EtwDroppedCount The number of events dropped by the ETW layer of the telemetry client.
 • EventSubStoreResetCounter – sündmuste andmebaasi lähtestuskordade arv.EventSubStoreResetCounter The number of times the event database was reset.
 • EventSubStoreResetSizeSum – sündmuste andmebaasi kogumaht kõigi selle eksemplari lähtestusteadete lõikes.EventSubStoreResetSizeSum The total size of the event database across all resets reports in this instance.
 • EventsUploaded – üleslaaditud sündmuste arv.EventsUploaded The number of events that have been uploaded.
 • Flags – lipud, mis näitavad seadme olekut (nt võrgu, aku ja nõustumise olekut).Flags Flags that indicate device state, such as network, battery, and opt-in state.
 • FullTriggerBufferDroppedCount – selliste sündmuste arv, mis kaotati, kuna päästikprotsesside puhver oli täis.FullTriggerBufferDroppedCount The number of events that were dropped because the trigger buffer was full.
 • HeartBeatSequenceNumber – monotoonselt suurenev talitlusimpulsside loendur.HeartBeatSequenceNumber A monotonically increasing heartbeat counter.
 • InvalidHttpCodeCount – Vortexist vastu võetud kehtetute HTTP-koodide arv.InvalidHttpCodeCount The number of invalid HTTP codes received from Vortex.
 • LastAgentConnectionError – viimane hosti/agendi kanalis tekkinud mitte-ajalõputõrge.LastAgentConnectionError The last non-timeout error that happened in the host/agent channel.
 • LastEventSizeOffender – viimati sündmuste maksimummahu ületanud sündmuse nimi.LastEventSizeOffender The name of the last event that exceeded the maximum event size.
 • LastInvalidHttpCode – viimati Vortexist vastu võetud kehtetu HTTP-kood.LastInvalidHttpCode The last invalid HTTP code received from Vortex.
 • MaxActiveAgentConnectionCount – aktiivsete agentide maksimumarv selle talitlusimpulsi ajavahemikus.MaxActiveAgentConnectionCount The maximum number of active agents during this heartbeat timeframe.
 • MaxInUseScenarioCounter – ühtse kasutuskogemuse ja telemeetria komponendi laaditud stsenaariumide ajutine maksimumarv.MaxInUseScenarioCounter The soft maximum number of scenarios loaded by the Connected User Experience and Telemetry component.
 • PreviousHeartBeatTime – viimase talitlusimpulsisündmuse kellaaeg.PreviousHeartBeatTime The time of last heartbeat event. See võimaldab sündmusi aheldada.This allows chaining of events.
 • SettingsHttpAttempts – OneSettings-teenusega kontakti saamise katsete arv.SettingsHttpAttempts The number of attempts to contact the OneSettings service.
 • SettingsHttpFailures – OneSettings-teenusega kontakti loomise tõrgete arv.SettingsHttpFailures The number of failures from contacting the OneSettings service.
 • ThrottledDroppedCount – mürarikaste pakkujate ahendamise tõttu kaotatud sündmuste arv.ThrottledDroppedCount The number of events dropped due to throttling of noisy providers.
 • UploaderDroppedCount – telemeetriaandmete kliendi üleslaadimiskihi kaotatud sündmuste arv.UploaderDroppedCount The number of events dropped by the uploader layer of the telemetry client.
 • VortexFailuresTimeout – Vortexist vastu võetud ajalõputõrgete arv.VortexFailuresTimeout The number of timeout failures received from Vortex.
 • VortexHttpAttempts – Vortexi teenusega kontakti saamise katsete arv.VortexHttpAttempts The number of attempts to contact the Vortex service.
 • VortexHttpFailures4xx – Vortexist vastu võetud 400–499-tõrkekoodide arv.VortexHttpFailures4xx The number of 400-499 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx – Vortexist vastu võetud 500–599-tõrkekoodide arv.VortexHttpFailures5xx The number of 500-599 error codes received from Vortex.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5

See sündmus on telemeetriakliendi ARIA talitlusimpulss.This event is the telemetry client ARIA heartbeat.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Seville_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Seville_5

See sündmus on saadetud talitlusimpulsina sensori jaoks universaalse telemeetriakliendi (UTC) poolt.This event is sent by the universal telemetry client (UTC) as a heartbeat signal for Sense.

TelClientSynthetic.TailoredExperiencesWithDiagnosticDataUpdateTelClientSynthetic.TailoredExperiencesWithDiagnosticDataUpdate

Sündmus käivitatakse, kui UTC määrab, et ta peab saatma teavet kasutaja isikupärastamissätete kohta.This event is triggered when UTC determines it needs to send information about personalization settings of the user.

DxgKernelTelemetry-sündmusedDxgKernelTelemetry events

DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2

See sündmus saadab Windowsi ja kuvadraiverite ajakohasena hoidmiseks põhilist teavet GPU ja kuvadraiveri kohta.This event sends basic GPU and display driver information to keep Windows and display drivers up-to-date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • aiSeqId – sündmusejada ID.aiSeqId The event sequence ID.
 • bootId – süsteemi alglaadimise ID.bootId The system boot ID.
 • ComputePreemptionLevel – maksimaalne tõkestustase, mida GPU andmetöötluslasti jaoks toetab.ComputePreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for compute payload.
 • DedicatedSystemMemoryB – GPU kasutuseks eraldatud süsteemimälu hulk (baitides).DedicatedSystemMemoryB The amount of system memory dedicated for GPU use (in bytes).
 • DedicatedVideoMemoryB – GPU sihtotstarbelise VRAM-i hulk (baitides).DedicatedVideoMemoryB The amount of dedicated VRAM of the GPU (in bytes).
 • DisplayAdapterLuid – kuvaadapteri LUID.DisplayAdapterLuid The display adapter LUID.
 • DriverDate – kuvadraiveri kuupäev.DriverDate The date of the display driver.
 • DriverRank – kuvadraiveri järk.DriverRank The rank of the display driver.
 • DriverVersion – kuvadraiveri versioon.DriverVersion The display driver version.
 • GPUDeviceID – GPU seadme ID.GPUDeviceID The GPU device ID.
 • GPUPreemptionLevel – maksimaalne tõkestustase, mida GPU graafikalasti jaoks toetab.GPUPreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for graphics payload.
 • GPURevisionID – GPU redaktsiooni ID.GPURevisionID The GPU revision ID.
 • GPUVendorID – GPU hankija ID.GPUVendorID The GPU vendor ID.
 • InterfaceId – GPU liidese ID.InterfaceId The GPU interface ID.
 • IsDisplayDevice – kas GPU-l on kuvamisvõimalused?IsDisplayDevice Does the GPU have displaying capabilities?
 • IsHybridDiscrete – kas GPU-l on diskreetsed GPU võimalused hübriidseadmes?IsHybridDiscrete Does the GPU have discrete GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsHybridIntegrated – kas GPU-l on integreeritud GPU võimalused hübriidseadmes?IsHybridIntegrated Does the GPU have integrated GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsLDA – kas GPU koosneb lingitud kuvaadapteritest?IsLDA Is the GPU comprised of Linked Display Adapters?
 • IsMiracastSupported – kas GPU toetab Miracasti?IsMiracastSupported Does the GPU support Miracast?
 • IsMismatchLDA – kas vähemalt üks lingitud kuvaadapterite ahela seade pärineb mõnelt teiselt hankijalt?IsMismatchLDA Is at least one device in the Linked Display Adapters chain from a different vendor?
 • IsMPOSupported – kas GPU toetab mitmetasandilisi ülekatteid?IsMPOSupported Does the GPU support Multi-Plane Overlays?
 • IsMsMiracastSupported – kas GPU Miracasti võimalusi toetab Microsofti lahendus?IsMsMiracastSupported Are the GPU Miracast capabilities driven by a Microsoft solution?
 • IsPostAdapter – kas see GPU on seadme POST GPU?IsPostAdapter Is this GPU the POST GPU in the device?
 • IsRenderDevice – kas GPU-l on renderdusvõimalused?IsRenderDevice Does the GPU have rendering capabilities?
 • IsSoftwareDevice – kas see on GPU tarkvaraline juurutus?IsSoftwareDevice Is this a software implementation of the GPU?
 • MeasureEnabled – kas seade kuulab sätet MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?MeasureEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?
 • NumVidPnSources – toetatud kuvaväljundallikate arv.NumVidPnSources The number of supported display output sources.
 • NumVidPnTargets – toetatud kuvasisendallikate arv.NumVidPnTargets The number of supported display output targets.
 • SharedSystemMemoryB – GPU ja CPU ühise süsteemimälu hulk (baitides).SharedSystemMemoryB The amount of system memory shared by GPU and CPU (in bytes).
 • SubSystemID – alamsüsteemi ID.SubSystemID The subsystem ID.
 • SubVendorID – GPU alamhankija ID.SubVendorID The GPU sub vendor ID.
 • TelemetryEnabled – kas seade kuulab sätet MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?TelemetryEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?
 • TelInvEvntTrigger – mis põhjustas selle sündmuse logimise?TelInvEvntTrigger What triggered this event to be logged? Näide: 0 (GPU loendus) või 1 (DxgKrnlTelemetry pakkuja ümberlülitus).Example: 0 (GPU enumeration) or 1 (DxgKrnlTelemetry provider toggling)
 • version – sündmuse versioon.version The event version.
 • WDDMVersion – Windowsi kuvadraiveri mudeli versioon.WDDMVersion The Windows Display Driver Model version.

Rikkeümberlülituse klasterdamise sündmusedFailover Clustering events

Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2

See sündmus tagastab teavet serveriklastri ressursside hulga ja tüübi kohta.This event returns information about how many resources and of what type are in the server cluster. Neid andmeid kogutakse selleks, et hoida Windows Server turvaline, ohutu ja ajakohane.This data is collected to keep Windows Server safe, secure, and up to date. Andmed sisaldavad teavet selle kohta, kas riistvara on õigesti konfigureeritud ja kas tarkvara on õigesti paigatud, ning aitavad krahhe ära hoida, määratledes probleemide (nt pöördumatute tõrgete) seose töökoormuste ja süsteemikonfiguratsioonidega.The data includes information about whether hardware is configured correctly, if the software is patched correctly, and assists in preventing crashes by attributing issues (like fatal errors) to workloads and system configurations.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • autoAssignSite – klastriparameeter: automaatne koht.autoAssignSite The cluster parameter: auto site.
 • autoBalancerLevel – klastriparameeter: automaatse tasakaalustuse tase.autoBalancerLevel The cluster parameter: auto balancer level.
 • autoBalancerMode – klastriparameeter: automaatse tasakaalustuse režiim.autoBalancerMode The cluster parameter: auto balancer mode.
 • blockCacheSize – plokivahemälu konfigureeritud maht.blockCacheSize The configured size of the block cache.
 • ClusterAdConfiguration – klastri reklaamkonfiguratsioon.ClusterAdConfiguration The ad configuration of the cluster.
 • clusterAdType – klastriparameeter: mgmt_point_type.clusterAdType The cluster parameter: mgmt_point_type.
 • clusterDumpPolicy – klastri konfigureeritud tõmmisepoliitika.clusterDumpPolicy The cluster configured dump policy.
 • clusterFunctionalLevel – klastri praegune funktsionaalsustase.clusterFunctionalLevel The current cluster functional level.
 • clusterGuid – klastri ainuidentifikaator.clusterGuid The unique identifier for the cluster.
 • clusterWitnessType – tunnisti tüüp, mille jaoks klaster on konfigureeritud.clusterWitnessType The witness type the cluster is configured for.
 • countNodesInSite – klastri sõlmede arv.countNodesInSite The number of nodes in the cluster.
 • crossSiteDelay – klastriparameeter: CrossSiteDelay.crossSiteDelay The cluster parameter: CrossSiteDelay.
 • crossSiteThreshold – klastriparameeter: CrossSiteThreshold.crossSiteThreshold The cluster parameter: CrossSiteThreshold.
 • crossSubnetDelay – klastriparameeter: CrossSubnetDelay.crossSubnetDelay The cluster parameter: CrossSubnetDelay.
 • crossSubnetThreshold – klastriparameeter: CrossSubnetThreshold.crossSubnetThreshold The cluster parameter: CrossSubnetThreshold.
 • csvCompatibleFilters – klastriparameeter: ClusterCsvCompatibleFilters.csvCompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvCompatibleFilters.
 • csvIncompatibleFilters – klastriparameeter: ClusterCsvIncompatibleFilters.csvIncompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvIncompatibleFilters.
 • csvResourceCount – klastri ressursside arv.csvResourceCount The number of resources in the cluster.
 • currentNodeSite – klastri praeguse koha jaoks konfigureeritud nimi.currentNodeSite The name configured for the current site for the cluster.
 • dasModeBusType – salvestusruumide otsesalvesti siini tüüp.dasModeBusType The direct storage bus type of the storage spaces.
 • downLevelNodeCount – alumisel tasandil töötavate sõlmede arv klastris.downLevelNodeCount The number of nodes in the cluster that are running down-level.
 • drainOnShutdown – määrab, kas sõlm tuleks sulgemisel tühjendada.drainOnShutdown Specifies whether a node should be drained when it is shut down.
 • dynamicQuorumEnabled – määrab, kas dünaamiline kvoorum on lubatud.dynamicQuorumEnabled Specifies whether dynamic Quorum has been enabled.
 • enforcedAntiAffinity – klastriparameeter: ühtivusetõrje on jõustatud.enforcedAntiAffinity The cluster parameter: enforced anti affinity.
 • genAppNames – klasterteenuse win32-teenuse nimi.genAppNames The win32 service name of a clustered service.
 • genSvcNames – klasterdatud genappi käsurida.genSvcNames The command line of a clustered genapp.
 • hangRecoveryAction – klastriparameeter: hangumistaastetoiming.hangRecoveryAction The cluster parameter: hang recovery action.
 • hangTimeOut – määrab klastri hangumise ajalõpu parameetri.hangTimeOut Specifies the “hang time out” parameter for the cluster.
 • isCalabria – määrab, kas otsesalvestusruumid on lubatud.isCalabria Specifies whether storage spaces direct is enabled.
 • isMixedMode – näitab, kas klastris töötab sõlmede jaoks mõni muu OS-i versioon.isMixedMode Identifies if the cluster is running with different version of OS for nodes.
 • isRunningDownLevel – näitab, kas praegune sõlm töötab alumisel tasandil.isRunningDownLevel Identifies if the current node is running down-level.
 • logLevel – määrab klastri logis logitava granulaarsuse.logLevel Specifies the granularity that is logged in the cluster log.
 • logSize – määrab klastri logi mahu.logSize Specifies the size of the cluster log.
 • lowerQuorumPriorityNodeId – klastriparameeter: madalama kvoorumiprioriteediga sõlme ID.lowerQuorumPriorityNodeId The cluster parameter: lower quorum priority node ID.
 • minNeverPreempt – klastriparameeter: minimaalne tase, mille korral mitte kunagi tõkestada.minNeverPreempt The cluster parameter: minimum never preempt.
 • minPreemptor – klastriparameeter: minimaalne tõkesti prioriteet.minPreemptor The cluster parameter: minimum preemptor priority.
 • netftIpsecEnabled – parameeter: netftIpsecEnabled.netftIpsecEnabled The parameter: netftIpsecEnabled.
 • NodeCount – klastri sõlmede arv.NodeCount The number of nodes in the cluster.
 • nodeId – praeguse sõlme number klastris.nodeId The current node number in the cluster.
 • nodeResourceCounts – määrab sõlmeressursside arvu.nodeResourceCounts Specifies the number of node resources.
 • nodeResourceOnlineCounts – määrab sidusrežiimis töötavate sõlmeressursside arvu.nodeResourceOnlineCounts Specifies the number of node resources that are online.
 • numberOfSites – eri kohtade arv.numberOfSites The number of different sites.
 • numNodesInNoSite – selliste sõlmede arv, mis ei kuulu mõnele kohale.numNodesInNoSite The number of nodes not belonging to a site.
 • plumbAllCrossSubnetRoutes – klastriparameeter: kõigi alamvõrguüleste marsruutide loodimine.plumbAllCrossSubnetRoutes The cluster parameter: plumb all cross subnet routes.
 • preferredSite – eelistatud asukoht.preferredSite The preferred site location.
 • privateCloudWitness – määrab, kas selle klastri jaoks on olemas privaatne pilvtunnisti.privateCloudWitness Specifies whether a private cloud witness exists for this cluster.
 • quarantineDuration – karantiini kestus.quarantineDuration The quarantine duration.
 • quarantineThreshold – karantiini lävi.quarantineThreshold The quarantine threshold.
 • quorumArbitrationTimeout – arbitraažisündmuse korral määrab see kvoorumi ajalõpu perioodi.quorumArbitrationTimeout In the event of an arbitration event, this specifies the quorum timeout period.
 • resiliencyLevel – määrab elastsustaseme.resiliencyLevel Specifies the level of resiliency.
 • resourceCounts – määrab ressursside arvu.resourceCounts Specifies the number of resources.
 • resourceTypeCounts – määrab ressursitüüpide arvu klastris.resourceTypeCounts Specifies the number of resource types in the cluster.
 • resourceTypes – iga ressursitüüpi esindavad andmed.resourceTypes Data representative of each resource type.
 • resourceTypesPath – iga ressursitüübi DLL-i teed esindavad andmed.resourceTypesPath Data representative of the DLL path for each resource type.
 • sameSubnetDelay – klastriparameeter: sama alamvõrgu viivitus.sameSubnetDelay The cluster parameter: same subnet delay.
 • sameSubnetThreshold – klastriparameeter: sama alamvõrgu lävi.sameSubnetThreshold The cluster parameter: same subnet threshold.
 • secondsInMixedMode – aeg (sekundites), mille jooksul klaster on töötanud segarežiimis (samas klastris on erineva operatsioonisüsteemi versiooniga sõlmed).secondsInMixedMode The amount of time (in seconds) that the cluster has been in mixed mode (nodes with different operating system versions in the same cluster).
 • securityLevel – klastriparameeter: turbetase.securityLevel The cluster parameter: security level.
 • sharedVolumeBlockCacheSize – määrab ühisdraivide plokivahemälu mahu.sharedVolumeBlockCacheSize Specifies the block cache size for shared for shared volumes.
 • shutdownTimeoutMinutes – määrab sulgumisel ajalõpuni kuluva aja.shutdownTimeoutMinutes Specifies the amount of time it takes to time out when shutting down.
 • upNodeCount – määrab töötavate (sidusrežiimis) sõlmede arvu.upNodeCount Specifies the number of nodes that are up (online).
 • useClientAccessNetworksForCsv – klastriparameeter: kasuta CSV jaoks kliendipääsuvõrke.useClientAccessNetworksForCsv The cluster parameter: use client access networks for CSV.
 • vmIsolationTime – klastriparameeter: VM-i isoleerimisaeg.vmIsolationTime The cluster parameter: VM isolation time.
 • witnessDatabaseWriteTimeout – määrab kvoorumi tunnistiandmebaasi kirjutamise ajalõpuperioodi.witnessDatabaseWriteTimeout Specifies the timeout period for writing to the quorum witness database.

Tõrketeavituse sündmusedFault Reporting events

Microsoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEventMicrosoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEvent

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid nii oma- kui ka hallatud rakenduste krahhide kohta.This event sends data about crashes for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Andmed sisaldavad teavet krahhiprotsessi kohta ja erandikirjete kokkuvõtet.The data includes information about the crashing process and a summary of its exception record. Andmed ei sisalda Watsoni kimbustusteavet.It does not contain any Watson bucketing information. Kimbustusteave registreeritakse Windowsi tõrketeavituse (WER) sündmuses, mis genereeritakse, kui WER-i klient teatab krahhist Watsoni teenusele. WER-i sündmus sisaldab sama aruande ID-d (ReportID; vt krahhisündmuse väli 14, WER-i sündmuse väli 19), nagu ka selle krahhi krahhisündmus, millest teatatakse.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the crash to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 14 of crash event, field 19 of WER event) as the crash event for the crash being reported. AppCrash saadetakse üks kord iga WER-i käideldava krahhi kohta (nt töötlemata erandist, FailFastist või ReportExceptionist).AppCrash is emitted once for each crash handled by WER (e.g. from an unhandled exception or FailFast or ReportException). Võtke arvesse, et geneerilised Watsoni sündmuse tüübid (nt PLM-ist), mida kasutaja võib pidada krahhideks, EI saada seda sündmust.Note that Generic Watson event types (e.g. from PLM) that may be considered crashes" by a user DO NOT emit this event.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppName – selle rakenduse nimi, kus krahh ilmnes.AppName The name of the app that has crashed.
 • AppSessionGuid – protsessi ID-st koosnev GUID, mida kasutatakse telemeetriaandmete tagaserveris protsessieksemplaride korrelatsioonivektorina.AppSessionGuid GUID made up of process ID and is used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppTimeStamp – rakenduse kuupäeva- ja kellaajatempel.AppTimeStamp The date/time stamp of the app.
 • AppVersion – selle rakenduse versioon, kus krahh ilmnes.AppVersion The version of the app that has crashed.
 • ExceptionCode – krahhi läinud protsessi tagastatud erandi kood.ExceptionCode The exception code returned by the process that has crashed.
 • ExceptionOffset – aadress, kus erand ilmnes.ExceptionOffset The address where the exception had occurred.
 • Flags – lipud, mis näitavad, kuidas aruandeid koostatakse.Flags Flags indicating how reporting is done. Näiteks: lisa aruanne järjekorda, ära paku JIT silumist, ära lõpeta protsessi pärast aruande saatmist.For example, queue the report, do not offer JIT debugging, or do not terminate the process after reporting.
 • ModName – erandi mooduli nimi (nt bar.dll).ModName Exception module name (e.g. bar.dll).
 • ModTimeStamp – mooduli kuupäeva- ja kellaajatempel.ModTimeStamp The date/time stamp of the module.
 • ModVersion – selle mooduli versioon, kus krahh ilmnes.ModVersion The version of the module that has crashed.
 • PackageFullName – rakenduse identiteet Store'i poes.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId – rakenduse identiteet Store'i poes.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture – krahhi läinud protsessi arhitektuur ühena PROCESSOR_ARCHITECTURE_* konstantidest: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the crashing process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime – krahhi läinud protsessi loomisaeg.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has crashed.
 • ProcessId – krahhi läinud protsessi ID.ProcessId The ID of the process that has crashed.
 • ReportId – aruande tuvastamiseks kasutatud GUID.ReportId A GUID used to identify the report. Selle abil saab aruannet Watsonis jälgida.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId – selle rakenduse tuuma teatatud AppId (rakenduse ID), millest teatatakse.TargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer – selle rakenduse konkreetne versioon, millest teatatakse.TargetAppVer The specific version of the application being reported
 • TargetAsId – hangunud protsessi järjekorranumber.TargetAsId The sequence number for the hanging process.

Funktsioonivärskenduste sündmusedFeature update events

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClickedMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClicked

See sündmus saadab põhilisi metaandmeid funktsioonivärskenduse desinstallimise lähtepunkti kohta, mis võimaldab klientidel turvaliselt naasta teadaolevasse olekusse juhul, kui värskendus põhjustas probleeme.This event sends basic metadata about the starting point of uninstalling a feature update, which helps ensure customers can safely revert to a well-known state if the update caused any problems.

Hangumisaruannete sündmusedHang Reporting events

Microsoft.Windows.HangReporting.AppHangEventMicrosoft.Windows.HangReporting.AppHangEvent

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid nii oma- kui ka hallatud rakenduste hangumiste kohta.This event sends data about hangs for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Andmed ei sisalda Watsoni kimbustusteavet.It does not contain any Watson bucketing information. Kimbustusteave registreeritakse Windowsi tõrketeavituse (WER) sündmuses, mis genereeritakse, kui WER-i klient teatab hangumisest Watsoni teenusele. WER-i sündmus sisaldab sama aruande ID-d (ReportID; vt hangumissündmuse väli 13, WER-i sündmuse väli 19), nagu ka selle hangumise hangumissündmus, millest teatatakse.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the hang to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 13 of hang event, field 19 of WER event) as the hang event for the hang being reported. AppHangist teatatakse ainult PC-arvutites.AppHang is reported only on PC devices. See sündmus hõlmab klassikalisi Win32 hangumisi ja saadetakse ainult üks kord aruande kohta.It handles classic Win32 hangs and is emitted only once per report. Teatud käitumistest, mida kasutaja võib tõlgendada hangumistena, teatavad rakendusehaldurid (nt PLM/RM/EM) geneeriliste Watsoni sündmustena ja need ei põhjusta AppHang-sündmusi.Some behaviors that may be perceived by a user as a hang are reported by app managers (e.g. PLM/RM/EM) as Watson Generics and will not produce AppHang events.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppName – hangunud rakenduse nimi.AppName The name of the app that has hung.
 • AppSessionGuid – protsessi ID-st koosnev GUID, mida kasutatakse telemeetriaandmete tagaserveris protsessieksemplaride korrelatsioonivektorina.AppSessionGuid GUID made up of process id used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppVersion – hangunud rakenduse versioon.AppVersion The version of the app that has hung.
 • PackageFullName – rakenduse identiteet Store'i poes.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId – rakenduse identiteet Store'i poes.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture – hangunud protsessi arhitektuur ühena PROCESSOR_ARCHITECTURE_* konstantidest: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the hung process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime – hangunud protsessi loomisaeg.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has hung.
 • ProcessId – hangunud protsessi ID.ProcessId The ID of the process that has hung.
 • ReportId – aruande tuvastamiseks kasutatud GUID.ReportId A GUID used to identify the report. Selle abil saab aruannet Watsonis jälgida.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId – selle rakenduse tuuma teatatud AppId (rakenduse ID), millest teatatakse.TargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer – selle rakenduse konkreetne versioon, millest teatatakse.TargetAppVer The specific version of the application being reported.
 • TargetAsId – hangunud protsessi järjekorranumber.TargetAsId The sequence number for the hanging process.
 • TypeCode – hangumise tüüpi kirjeldav bittraster.TypeCode Bitmap describing the hang type.
 • WaitingOnAppName – kui tegemist on protsessiülese hangumisega rakenduse ootel, sisaldab see väli rakenduse nime.WaitingOnAppName If this is a cross process hang waiting for an application, this has the name of the application.
 • WaitingOnAppVersion – kui tegemist on protsessiülese hangumisega rakenduse ootel, sisaldab see väli selle rakenduse versiooni, mida oodatakse.WaitingOnAppVersion If this is a cross process hang, this has the version of the application for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageFullName – kui tegemist on protsessiülese hangumisega paketi ootel, sisaldab see väli selle paketi täisnime, mida oodatakse.WaitingOnPackageFullName If this is a cross process hang waiting for a package, this has the full name of the package for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageRelativeAppId – kui tegemist on protsessiülese hangumisega paketi ootel, sisaldab see väli selle paketi suhtelist rakenduse ID-d.WaitingOnPackageRelativeAppId If this is a cross process hang waiting for a package, this has the relative application id of the package.

InventuurisündmusedInventory events

ChecksumDictionaryChecksumDictionary

Saadetud väärtuste loend objektitüüpide kaupa.The list of values sent by each object type.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Key – kirjeldatav objektitüüp.Key The object type being described.
 • Value – seda tüüpi saadetud objektide arv.Value The number of objects of this type that were sent.

COMPIDCOMPID

See sündmus esitab seadme sisemise rakendusega ühilduva ID ehk tarnija määratud ID, mille põhjal Windows vastendab seadme INF-failiga.This event provides a device's internal application compatible ID, a vendor-defined identification that Windows uses to match a device to an INF file. Seadmel võib olla loend seotud ühilduvatest ID-dest.A device can have a list of compatible IDs associated with it.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Order – seadme ühilduvate ID-de massiivi indeks.Order The index of the array of compatible IDs for the device.
 • Value – seadmega ühilduvate ID-de massiiv.Value The array of compatible IDs for the device.

HWIDHWID

See sündmus esitab seadme sisemise riistvaraga ühilduva ID ehk tarnija määratud ID, mille põhjal Windows vastendab seadme INF-failiga.This event provides a device's internal hardware ID, a vendor-defined identification that Windows uses to match a device to an INF file. Enamiku juhtudel on seamega seotud mitu riistvara ID-d.In most cases, a device has associated with it a list of hardware IDs.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Order – seadmega ühilduva sisemise riistvara ID-de massiivi indeks.Order The index of the array of internal hardware IDs for the device.
 • Value – seadme sisemise riistvara ID-de massiiv.Value The array of internal hardware IDs for the device.

InstallDateArpLastModifiedInstallDateArpLastModified

Sündmus näitab kuupäeva, millal värskendus muutis programmi lisamise/eemaldamise (ARP) kirjet.This event indicates the date the add/remove program (ARP) entry was last modified by an update.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Order – järjestatud massiivi indeks.Order The index of the ordered array.
 • Value – järjestatud massiivis sisalduv väärtus.Value The value contained in the ordered array.

InstallDateFromLinkFileInstallDateFromLinkFile

See sündmus esitab lingitud failist rakenduse installimise kuupäeva.This event provides the application installation date from the linked file.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Order – järjestatud massiivi indeks.Order The index of the ordered array.
 • Value – järjestatud massiivis sisalduv väärtus.Value The value contained in the ordered array.

InstallDateMsiInstallDateMsi

Microsoft Installeri (MSI) andmebaasist pärit installimiskuupäev.The install date from the Microsoft installer (MSI) database.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Order – järjestatud massiivi indeks.Order The index of the ordered array.
 • Value – järjestatud massiivis sisalduv väärtus.Value The value contained in the ordered array.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksum

See sündmus jäädvustab põhilised kontrollsumma andmed seadme inventuuriüksuste kohta, mis on salvestatud vahemällu ja mida kasutatakse andmete täielikkuse valideerimiseks Microsoft.Windows.Inventory.Core-sündmuste puhul.This event captures basic checksum data about the device inventory items stored in the cache for use in validating data completeness for Microsoft.Windows.Inventory.Core events. Selle sündmuse väljad võivad aja jooksul muutuda, kuid need tähistavad alati kindla objekti arvu.The fields in this event may change over time, but they will always represent a count of a given object.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Device – vahemälus olevate seadmeobjektide arv.Device A count of device objects in cache.
 • DeviceCensus – vahemälus olevate devicecensus-objektide arv.DeviceCensus A count of devicecensus objects in cache.
 • DriverPackageExtended – vahemälus olevate driverpackageextended-objektide arv.DriverPackageExtended A count of driverpackageextended objects in cache.
 • File – vahemälus olevate failiobjektide arv.File A count of file objects in cache.
 • FileSigningInfo – vahemälus olevate faili allkirjaobjektide arv.FileSigningInfo A count of file signing objects in cache.
 • Generic – vahemälus olevate üldiste objektide arv.Generic A count of generic objects in cache.
 • HwItem – vahemälus olevate hwitem-objektide arv.HwItem A count of hwitem objects in cache.
 • InventoryApplication – vahemälus olevate rakendusobjektide arv.InventoryApplication A count of application objects in cache.
 • InventoryApplicationFile – vahemälus olevate rakendusfailiobjektide arv.InventoryApplicationFile A count of application file objects in cache.
 • InventoryDeviceContainer – vahemälus olevate seadmekonteineriobjektide arv.InventoryDeviceContainer A count of device container objects in cache.
 • InventoryDeviceInterface – vahemälus olevate isehäälestuva seadme liideseobjektide arv.InventoryDeviceInterface A count of Plug and Play device interface objects in cache.
 • InventoryDeviceMediaClass – vahemälus olevate seadme meediumiobjektide arv.InventoryDeviceMediaClass A count of device media objects in cache.
 • InventoryDevicePnp – vahemälus olevate isehäälestuva seadme objektide arv.InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.
 • InventoryDriverBinary – vahemälus olevate draiveri binaarobjektide arv.InventoryDriverBinary A count of driver binary objects in cache.
 • InventoryDriverPackage – vahemälus olevate seadmeobjektide arv.InventoryDriverPackage A count of device objects in cache.
 • Metadata – vahemälus olevate metaandmete objektide arv.Metadata A count of metadata objects in cache.
 • Orphan – vahemälus olevate orbfailiobjektide arv.Orphan A count of orphan file objects in cache.
 • Programs – vahemälus olevate programmiobjektide arv.Programs A count of program objects in cache.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersionsMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersions

See sündmus saadab inventuuri komponentide versioonid seadme inventuuriandmete jaoks.This event sends inventory component versions for the Device Inventory data.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • aeinv – rakenduse inventuurikomponendi versioon.aeinv The version of the App inventory component.
 • aeinv.dll – rakenduse inventuurikomponendi versioon.aeinv.dll The version of the App inventory component.
 • devinv – seadme inventuurikomponendi failiversioon.devinv The file version of the Device inventory component.
 • devinv.dll – seadme inventuurikomponendi failiversioon.devinv.dll The file version of the Device inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.FileSigningInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.FileSigningInfoAdd

See sündmus loetleb draiveripakettide või rakenduse täitefailide allkirjad.This event enumerates the signatures of files, either driver packages or application executables. Draiveripakettide korral kogutakse neid andmeid nõudmisel kaugkäsu teel, et seda piirata vaid tuvastamata draiveripakettidele, säästes kliendi aega ja serveri ruumi.For driver packages, this data is collected on demand via Telecommand to limit it only to unrecognized driver packages, saving time for the client and space on the server. Rakenduste puhul kogutakse neid andmeid kuni süsteemi 10 juhusliku täitmisfaili kohta.For applications, this data is collected for up to 10 random executables on a system.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CatalogSigners – kataloogist pärit allkirjastajad.CatalogSigners Signers from catalog. Iga allkirjastaja alustab ahelast.Each signer starts with Chain.
 • DriverPackageStrongName – valikuline.DriverPackageStrongName Optional. Saadaval ainult siis, kui FileSigningInfo on kogutud draiveripaketi kohta.Available only if FileSigningInfo is collected on a driver package.
 • EmbeddedSigners – manustatud allkirjastajad.EmbeddedSigners Embedded signers. Iga allkirjastaja alustab ahelast.Each signer starts with Chain.
 • FileName – selle faili nimi, mille allkirjad on loetletud.FileName The file name of the file whose signatures are listed.
 • FileType – EXE või SYS, olenevalt sellest, kas tegemist on draiveripaket või rakenduse täitmisfailiga.FileType Either exe or sys, depending on if a driver package or application executable.
 • InventoryVersion – sündmused genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Thumbprint – iga allkirjastaja lehe komaga eraldatud räsiväärtus.Thumbprint Comma separated hash of the leaf node of each signer. Rühma CatalogSigners eraldamiseks rühmast EmbeddedSigners kasutatakse semikoolonit.Semicolon is used to separate CatalogSigners from EmbeddedSigners. Alati kasutatakse lõpukoma.There will always be a trailing comma.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks põhilisi metaandmeid süsteemis oleva rakenduse kohta.This event sends basic metadata about an application on the system to help keep Windows up to date.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • HiddenArp – näitab, kas programm peidab end ARP-s kuvamise eest.HiddenArp Indicates whether a program hides itself from showing up in ARP.
 • InstallDate – rakenduse installimise kuupäev (parim oletus, võttes aluseks kausta loomiskuupäeva heuristika).InstallDate The date the application was installed (a best guess based on folder creation date heuristics).
 • InstallDateArpLastModified – konkreetse rakenduse registri ARP võtme kuupäev.InstallDateArpLastModified The date of the registry ARP key for a given application. Vihjab installimiskuupäevale, ent ei pruugi alati olla täpne.Hints at install date but not always accurate. Edastatakse massiivina.Passed as an array. Näide: 4/11/2015 00:00:00 Vt: InstallDateArpLastModified.Example: 4/11/2015 00:00:00 See InstallDateArpLastModified.
 • InstallDateFromLinkFile – eeldatav installimiskuupäev, võttes aluseks failide lingid.InstallDateFromLinkFile The estimated date of install based on the links to the files. Edastatakse massiivina.Passed as an array. Vt: InstallDateFromLinkFile.See InstallDateFromLinkFile.
 • InstallDateMsi – installimiskuupäev, kui rakendus installiti Microsoft Installeri (MSI) kaudu.InstallDateMsi The install date if the application was installed via Microsoft Installer (MSI). Edastatakse massiivina.Passed as an array. Vt: InstallDateMsi.See InstallDateMsi.
 • InventoryVersion – sündmused genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Language – programmi keelekood.Language The language code of the program.
 • MsiPackageCode – GUID, mis kirjeldab MSI paketti.MsiPackageCode A GUID that describes the MSI Package. MsiPackage võib koosneda mitmest tootest (rakendusest).Multiple 'Products' (apps) can make up an MsiPackage.
 • MsiProductCode – GUID, mis kirjeldab MSI toodet.MsiProductCode A GUID that describe the MSI Product.
 • Name – rakenduse nimi.Name The name of the application.
 • OSVersionAtInstallTime – neli oktetti rakenduse installimise ajal kasutusel olnud opsüsteemi versioonist.OSVersionAtInstallTime The four octets from the OS version at the time of the application's install.
 • PackageFullName – Store'i rakenduse paketi täisnimi.PackageFullName The package full name for a Store application.
 • ProgramInstanceId – rakenduse faili ID-de räsiväärtus.ProgramInstanceId A hash of the file IDs in an app.
 • Publisher – rakenduse väljaandja.Publisher The Publisher of the application. Toomise asukoht sõltub väljast "Source".Location pulled from depends on the 'Source' field.
 • RootDirPath – juurkausta tee, kuhu programm installiti.RootDirPath The path to the root directory where the program was installed.
 • Source – programmi installimise viis (nt ARP, MSI, Appx).Source How the program was installed (for example, ARP, MSI, Appx).
 • StoreAppType – Microsoft Store'i rakenduse alamliigitus, näiteks UWP või Win8StoreApp.StoreAppType A sub-classification for the type of Microsoft Store app, such as UWP or Win8StoreApp.
 • Type – kas ("Application", "Hotfix", "BOE", "Service", "Unknown").Type One of ("Application", "Hotfix", "BOE", "Service", "Unknown"). Application tähistab Win32 või Appx-rakendust, Hotfix tähistab rakenduste värskendusi (KB-d), BOE tähistab rakendust, millel pole ARP- või MSI kirjet, Service tähistab, et tegu on teenusega.Application indicates Win32 or Appx app, Hotfix indicates app updates (KBs), BOE indicates it's an app with no ARP or MSI entry, Service indicates that it is a service. Kõige tõenäolisemalt kuvatakse Application ja BOE.Application and BOE are the ones most likely seen.
 • Version – programmi versiooninumber.Version The version number of the program.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAdd

See sündmus näitab, millised draiverid rakendus installib.This event represents what drivers an application installs.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSync

Sündmus InventoryApplicationDriverStartSync osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryApplicationDriverStartAdd-sündmusi.The InventoryApplicationDriverStartSync event indicates that a new set of InventoryApplicationDriverStartAdd events will be sent.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAdd

See sündmus saadab peamisi metaandmeid raamistike kohta, millest rakendus võib sõltuda.This event provides the basic metadata about the frameworks an application may depend on.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryApplicationFrameworkAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFrameworkAdd events will be sent.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemove

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryDevicePnpAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryApplicationAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryApplicationAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks põhilisi metaandmeid seadmekonteineri kohta (nt kuvar või printer, mitte PNP-seade).This event sends basic metadata about a device container (such as a monitor or printer as opposed to a Plug and Play device) to help keep Windows up to date.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Categories – komaga eraldatud loend funktsionaalsetest kategooriatest, kuhu konteiner kuulub.Categories A comma separated list of functional categories in which the container belongs.
 • DiscoveryMethod – seadmekonteineri avastusmeetod.DiscoveryMethod The discovery method for the device container.
 • FriendlyName – seadmekonteineri nimi.FriendlyName The name of the device container.
 • InventoryVersion – sündmused genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • IsActive – kas seade on ühendatud või on seda viimase 14 päeva jooksul kuvatud?IsActive Is the device connected, or has it been seen in the last 14 days?
 • IsConnected – füüsiliselt ühendatud seadme puhul on see väärtus sama mis IsPresent.IsConnected For a physically attached device, this value is the same as IsPresent. Juhtmeta seadme puhul tähistab see väärtus sidelinki.For wireless a device, this value represents a communication link.
 • IsMachineContainer – kas konteiner on ise juurseade?IsMachineContainer Is the container the root device itself?
 • IsNetworked – kas see on võrku ühendatud seade?IsNetworked Is this a networked device?
 • IsPaired – kas seadmekonteiner nõuab sidumist?IsPaired Does the device container require pairing?
 • Manufacturer – seadmekonteineri tootja nimi.Manufacturer The manufacturer name for the device container.
 • ModelId – kordumatu mudeli ID.ModelId A unique model ID.
 • ModelName – mudeli nimi.ModelName The model name.
 • ModelNumber – seadmekonteineri mudeli number.ModelNumber The model number for the device container.
 • PrimaryCategory – seadmekonteineri põhikategooria.PrimaryCategory The primary category for the device container.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemove

See sündmus osutab, et InventoryDeviceContainer-objekti pole enam.This event indicates that the InventoryDeviceContainer object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryDeviceContainerAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryDeviceContainerAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAdd

See sündmus toob teavet selle kohta, millised sensori liidesed on seadmes saadaval.This event retrieves information about what sensor interfaces are available on the device.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Accelerometer3D – näitab, kas mõni Accelerator3D-sensor on leitud.Accelerometer3D Indicates if an Accelerator3D sensor is found.
 • ActivityDetection – näitab, kas mõni tegevuse tuvastamise sensor on leitud.ActivityDetection Indicates if an Activity Detection sensor is found.
 • AmbientLight – näitab, kas mõni ümbrusvalguse sensor on leitud.AmbientLight Indicates if an Ambient Light sensor is found.
 • Barometer – näitab, kas mõni baromeetri sensor on leitud.Barometer Indicates if a Barometer sensor is found.
 • Custom – näitab, kas mõni kohandatud sensor on leitud.Custom Indicates if a Custom sensor is found.
 • FloorElevation – näitab, kas mõni korruse kõrguse sensor on leitud.FloorElevation Indicates if a Floor Elevation sensor is found.
 • GeomagneticOrientation – näitab, kas mõni geomagnetilise suuna sensor on leitud.GeomagneticOrientation Indicates if a Geo Magnetic Orientation sensor is found.
 • GravityVector – näitab, kas mõni gravitatsioonidetektori sensor on leitud.GravityVector Indicates if a Gravity Detector sensor is found.
 • Gyrometer3D – näitab, kas mõni Gyrometer3D-sensor on leitud.Gyrometer3D Indicates if a Gyrometer3D sensor is found.
 • Humidity – näitab, kas mõni niiskussensor on leitud.Humidity Indicates if a Humidity sensor is found.
 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • LinearAccelerometer – näitab, kas mõni lineaarse kiirendusmõõturi sensor on leitud.LinearAccelerometer Indicates if a Linear Accelerometer sensor is found.
 • Magnetometer3D – näitab, kas mõni Magnetometer3D-sensor on leitud.Magnetometer3D Indicates if a Magnetometer3D sensor is found.
 • Orientation – näitab, kas mõni suunasensor on leitud.Orientation Indicates if an Orientation sensor is found.
 • Pedometer – näitab, kas mõni pedomeetri sensor on leitud.Pedometer Indicates if a Pedometer sensor is found.
 • Proximity – näitab, kas mõni lähedussensor on leitud.Proximity Indicates if a Proximity sensor is found.
 • RelativeOrientation – näitab, kas mõni suhtelise suuna sensor on leitud.RelativeOrientation Indicates if a Relative Orientation sensor is found.
 • SimpleDeviceOrientation – näitab, kas mõni lihtne seadme suunasensor on leitud.SimpleDeviceOrientation Indicates if a Simple Device Orientation sensor is found.
 • Temperature – näitab, kas mõni temperatuurisensor on leitud.Temperature Indicates if a Temperature sensor is found.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryDeviceInterfaceAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryDeviceInterfaceAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmused genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks täiendavaid metaandmeid PNP-seadme kohta, mis on seotud kindla klassi seadmetega, ning vähendab andmelasti üldist mahtu.This event sends additional metadata about a Plug and Play device that is specific to a particular class of devices to help keep Windows up to date while reducing overall size of data payload.

See sündmus sisaldab välju asukohast Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Audio_CaptureDriver – heliseadme hõive draiveri lõpp-punkt.Audio_CaptureDriver The Audio device capture driver endpoint.
 • Audio_RenderDriver – heliseadme renderdamise draiveri lõpp-punkt.Audio_RenderDriver The Audio device render driver endpoint.
 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemove

See sündmus osutab, et InventoryDeviceMediaClassRemove-objekti pole enam.This event indicates that the InventoryDeviceMediaClassRemove object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmused genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryDeviceMediaClassSAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryDeviceMediaClassSAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemove

See sündmus osutab, et InventoryDevicePnpRemove-objekti pole enam.This event indicates that the InventoryDevicePnpRemove object is no longer present.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryDevicePnpAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAdd

See sündmus saadab põhilisi metaandmeid seadme USB-jaoturite kohta.This event sends basic metadata about the USB hubs on the device.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSync

See sündmus näitab, et saadetakse uus komplekt InventoryDeviceUsbHubClassAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryDeviceUsbHubClassAdd events will be sent.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks põhilisi metaandmeid süsteemis töötavate draiveri binaarfailide kohta.This event sends basic metadata about driver binaries running on the system to help keep Windows up to date.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • DriverCheckSum – draiverifaili kontrollsumma.DriverCheckSum The checksum of the driver file.
 • DriverCompany – draiveri välja töötanud ettevõtte nimi.DriverCompany The company name that developed the driver.
 • DriverInBox – kas draiver on operatsioonisüsteemiga kaasas?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • DriverIsKernelMode – kas see on tuumarežiimi draiver?DriverIsKernelMode Is it a kernel mode driver?
 • DriverName – draiveri failinimi.DriverName The file name of the driver.
 • DriverPackageStrongName – draiveripaketi tugev nimiDriverPackageStrongName The strong name of the driver package
 • DriverSigned – draiveripaketi tugev nimiDriverSigned The strong name of the driver package
 • DriverTimeStamp – draiverifaili ajatempli alumised 32 bitti.DriverTimeStamp The low 32 bits of the time stamp of the driver file.
 • DriverType – draiveri atribuutide bitiväli: 1.DriverType A bitfield of driver attributes: 1. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001. 2.2. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002. 3.3. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004. 4.4. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008. 5.5. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010. 6.6. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040. 7.7. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020. 8.8. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080. 9.9. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100.define DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100. 10.10. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000. 11.11. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000. 12.12. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000. 13.13. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000. 14.14. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000. 15.15. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000. 16.16. määratle DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.
 • DriverVersion – draiverifaili versioon.DriverVersion The version of the driver file.
 • ImageSize – draiverifaili maht.ImageSize The size of the driver file.
 • Inf – INF-faili nimi.Inf The name of the INF file.
 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Product – draiverifaili kaasatud toote nimi.Product The product name that is included in the driver file.
 • ProductVersion – draiverifaili kaasatud toote versioon.ProductVersion The product version that is included in the driver file.
 • Service – seadme jaoks installitud teenuse nimi.Service The name of the service that is installed for the device.
 • WdfVersion – Windowsi draiveriraamistiku versioon.WdfVersion The Windows Driver Framework version.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemove

See sündmus osutab, et InventoryDriverBinary-objekti pole enam.This event indicates that the InventoryDriverBinary object is no longer present.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryDriverBinaryAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryDriverBinaryAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAdd

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks põhilisi metaandmeid draivi pakettide kohta.This event sends basic metadata about drive packages installed on the system to help keep Windows up to date.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Class – seadmedraiveri klassinimi.Class The class name for the device driver.
 • ClassGuid – seadmedraiveri klassi GUID.ClassGuid The class GUID for the device driver.
 • Date – draiveripaketi kuupäev.Date The driver package date.
 • Directory – draiveripaketi tee.Directory The path to the driver package.
 • Inf – draiveripaketi INF-faili nimi.Inf The INF name of the driver package.
 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Provider – draiveripaketi pakkuja.Provider The provider for the driver package.
 • SubmissionId – draiveripaketi HLK esitamise ID.SubmissionId The HLK submission ID for the driver package.
 • Version – draiveripaketi versioon.Version The version of the driver package.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemove

See sündmus osutab, et InventoryDriverPackageRemove-objekti pole enam.This event indicates that the InventoryDriverPackageRemove object is no longer present.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryDriverPackageAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryDriverPackageAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InventoryVersion – sündmusi genereeriva inventuurifaili versioon.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAdd

See sündmus saadab lähteseadmes kindla rakenduse kohta kogutud andmed.This event sends details collected for a specific application on the source device.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AhaVersion – tööriista App Health Analyzer kahendversioon.AhaVersion The binary version of the App Health Analyzer tool.
 • ApplicationErrors – sündmuselogist pärinevate rakenduse tõrgete arv.ApplicationErrors The count of application errors from the event log.
 • Bitness – rakenduse arhitektuuri tüüp (16-bitine või 32-bitine või 64-bitine).Bitness The architecture type of the application (16 Bit or 32 bit or 64 bit).
 • device_level – mitmesugused JRE/JAVA versioonid, mis on installitud kindlale seadmele.device_level Various JRE/JAVA versions installed on a particular device.
 • ExtendedProperties – atribuut, mida kasutatakse kõigi muude selle sündmuse tüübi atribuutide koondamiseks.ExtendedProperties Attribute used for aggregating all other attributes under this event type.
 • Jar – lipp, mis määrab, kas rakendusel on Java JAR-faili sõltuvus.Jar Flag to determine if an app has a Java JAR file dependency.
 • Jre – lipp, mis määrab, kas rakendusel on Java JRE-raamistiku sõltuvus.Jre Flag to determine if an app has JRE framework dependency.
 • Jre_version – JRE versioonid, millel on rakendus deklareerinud raamistiku sõltuvuse.Jre_version JRE versions an app has declared framework dependency for.
 • Name – rakenduse nimi.Name Name of the application.
 • NonDPIAware – lipp, et määrata, kas rakendus on mitte-DPI (punkt/toll) teadlikNonDPIAware Flag to determine if an app is non-DPI aware
 • NumBinaries – kahendfailide (.sys, .dll, .ini) arv rakenduse installimiskohas.NumBinaries Count of all binaries (.sys,.dll,.ini) from application install location.
 • RequiresAdmin – lipp, et määrata, kas rakendus nõuab käivitumiseks administraatoriõigusi.RequiresAdmin Flag to determine if an app requests admin privileges for execution.
 • RequiresAdminv2 – täiendav lipp, et määrata, kas rakendus nõuab käivitumiseks administraatoriõigusi.RequiresAdminv2 Additional flag to determine if an app requests admin privileges for execution.
 • RequiresUIAccess – lipp, et määrata, kas rakendus põhineb hõlbustusfunktsioonidega seotud kasutajaliidese funktsioonidel.RequiresUIAccess Flag to determine if an app is based on UI features for accessibility.
 • VB6 – lipp, et määrata, kas rakendus põhineb VB6 raamistikul.VB6 Flag to determine if an app is based on VB6 framework.
 • VB6v2 – täiendav lipp, et määrata, kas rakendus põhineb VB6 raamistikul.VB6v2 Additional flag to determine if an app is based on VB6 framework.
 • Version – rakenduse versioon.Version Version of the application.
 • VersionCheck – lipp, et määrata, kas rakendusel on OS-i versioonist staatiline sõltuvus.VersionCheck Flag to determine if an app has a static dependency on OS version.
 • VersionCheckv2 – täiendav lipp, et määrata, kas rakendusel on OS-i versioonist staatiline sõltuvus.VersionCheckv2 Additional flag to determine if an app has a static dependency on OS version.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSync

See sündmus näitab mitme sündmuse AppHealthStaticAdd algust.This event indicates the beginning of a series of AppHealthStaticAdd events.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AllowTelemetry – näitab käsurea „allowtelemetry” argumenti.AllowTelemetry Indicates the presence of the 'allowtelemetry' command line argument.
 • CommandLineArgs – tööriista App Health Analyzer täitmisfaili käivitamisel edastatud käsurea argumendid.CommandLineArgs Command line arguments passed when launching the App Health Analyzer executable.
 • Enhanced – näitab käsurea „enhanced” argumenti.Enhanced Indicates the presence of the 'enhanced' command line argument.
 • StartTime – UTC kuupäev ja kellaaeg, millal see sündmus saadeti.StartTime UTC date and time at which this event was sent.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAdd

Kehtetu variant – annab andmeid installitud Office’i lisandmoodulite kohta.Invalid variant - Provides data on the installed Office Add-ins

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemove

Näitab, et konkreetset andmeobjekti, mida objectInstanceId tähistab, pole enam olemas.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSync

See sündmus näitab, et selle objektitüübi jaoks luuakse uus sünkroonimine.This event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAdd

Annab andmeid Office’i identifikaatorite kohta.Provides data on the Office identifiers.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSync

Diagnostikasündmus, mis näitab, et selle objektitüübi jaoks luuakse uus sünkroonimine.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAdd

Annab andmeid Office’iga seotud Internet Exploreri funktsioonide kohta.Provides data on Office-related Internet Explorer features.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSync

Diagnostikasündmus, mis näitab, et selle objektitüübi jaoks luuakse uus sünkroonimine.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAdd

See sündmus saadab andmeid installitud Office’i toodete kohtaThis event provides insight data on the installed Office products

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemove

Näitab, et konkreetset andmeobjekti, mida objectInstanceId tähistab, pole enam olemas.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSync

See diagnostikasündmus näitab, et selle objektitüübi jaoks luuakse uus sünkroonimine.This diagnostic event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAdd

Kirjeldab installitud Office’i tooteid.Describes Office Products installed.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSync

Diagnostikasündmus, mis näitab, et selle objektitüübi jaoks luuakse uus sünkroonimine.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAdd

See sündmus kirjeldab mitmesuguseid Office’i sätteidThis event describes various Office settings

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSync

Näitab, et selle objektitüübi jaoks luuakse uus sünkroonimine.Indicates a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSync

See sündmus näitab, et selle objektitüübi jaoks luuakse uus sünkroonimine.This event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSync

Diagnostikasündmus, mis näitab, et selle objektitüübi jaoks luuakse uus sünkroonimine.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAdd

Annab teavet ühtse värskenduste platvormi (UUP) toodete ja nende versiooni kohta.Provides data on Unified Update Platform (UUP) products and what version they are at.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSync

Diagnostikasündmus, mis näitab, et selle objektitüübi jaoks luuakse uus sünkroonimine.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.ChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.Checksum

See sündmus võtab kokku InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd-sündmuste arvud.This event summarizes the counts for the InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ChecksumDictionary – iga operatsioonisüsteemi indikaatori arv.ChecksumDictionary A count of each operating system indicator. Vt: ChecksumDictionary.See ChecksumDictionary.
 • PCFP – samaväärne teiste põhisündmuste väljaga InventoryId.PCFP Equivalent to the InventoryId field that is found in other core events.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAddMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd

Need sündmused sisaldavad peamisi metaandmeid süsteemi installitud OS-i indikaatorite kohta, mida kasutatakse seadme ajakohasena hoidmiseks.These events represent the basic metadata about the OS indicators installed on the system which are used for keeping the device up to date.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • IndicatorValue – indikaatori väärtus.IndicatorValue The indicator value.
 • Value – kirjeldab operatsioonisüsteemi indikaatorit, mis võib olla seadme versiooni uuendamiseks asjakohane.Value Describes an operating system indicator that may be relevant for the device upgrade.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorEndSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorEndSync

See sündmus osutab, et saadetud on uus komplekt InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events has been sent.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemove

See sündmus on InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd-sündmuse teisik, mis näitab, et üksus on eemaldatud.This event is a counterpart to InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd that indicates that the item has been removed.

See sündmus sisaldab Ms.Device.DeviceInventoryChange'i välju.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSync

See sündmus osutab, et saadetakse uus komplekt InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd-sündmusi.This event indicates that a new set of InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events will be sent.

See sündmus sisaldab järgmise sündmuse välju: Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

STACKIDSTACKID

See sündmus esitab pinu jaoks sisemise ühilduva ID.This event provides the internal compatible ID for the stack.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • Order – järjestatud massiivi indeks.Order The index of the ordered array.
 • Value – järjestatud massiivis sisalduv väärtus.Value The value contained in the ordered array.

TuumsündmusedKernel events

IOIO

See sündmus näitab, kui palju baite on OS-i poolt loetud või opsüsteemist loetud ja mis on süsteemi käivitamisel opsüsteemile kirjutatud või OS-i poolt kirjutatud.This event indicates the number of bytes read from or read by the OS and written to or written by the OS upon system startup.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • BytesRead – süsteemi käivitamisel OS-i poolt loetud või opsüsteemist loetud baitide koguarv.BytesRead The total number of bytes read from or read by the OS upon system startup.
 • BytesWritten – süsteemi käivitamisel opsüsteemile kirjutatud või OS-i poolt kirjutatud baitide koguarv.BytesWritten The total number of bytes written to or written by the OS upon system startup.

Microsoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunchMicrosoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunch

See sündmus kaasab põhiandmed operatsioonisüsteemi kohta, mis kogutakse käivitumisel ja mida kasutatakse versiooniuuenduse protsessi hindamiseks.This event includes basic data about the Operating System, collected during Boot and used to evaluate the success of the upgrade process.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • BootApplicationId – see väli näitab, mis on OS-i laadurrakenduse identifikaator. BootApplicationId This field tells us what the OS Loader Application Identifier is.
 • BootAttemptCount – järjestikuste kordade arv, mille jooksul algkäivitushaldur on proovinud seda operatsioonisüsteemi algkäivitada.BootAttemptCount The number of consecutive times the boot manager has attempted to boot into this operating system.
 • BootSequence – praegune alglaadimise ID, mida kasutatakse kindla käivitusseansiga seotud sündmuste seostamiseks.BootSequence The current Boot ID, used to correlate events related to a particular boot session.
 • BootStatusPolicy – tuvastab rakendatava algkäivitusoleku poliitika.BootStatusPolicy Identifies the applicable Boot Status Policy.
 • BootType – tuvastab algkäivituse tüübi (nt „Cold”, „Hiber”, „Resume”).BootType Identifies the type of boot (e.g.: "Cold", "Hiber", "Resume").
 • EventTimestamp – näitab sekundeid, mis on möödunud suvalisest ajapunktist.EventTimestamp Seconds elapsed since an arbitrary time point. Seda saab kasutada aja erinevuse tuvastamiseks järjestikuste algkäivituskatsete puhul.This can be used to identify the time difference in successive boot attempts being made.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedController – püsivara esitatud süsteemi lähtestamise põhjus.FirmwareResetReasonEmbeddedController Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional – vajadusel täiendav teave püsivara esitatud süsteemi lähtestamise põhjuse kohta.FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonPch – püsivara esitatud süsteemi lähtestamise põhjus.FirmwareResetReasonPch Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonPchAdditional – vajadusel täiendav teave püsivara esitatud süsteemi lähtestamise põhjuse kohta.FirmwareResetReasonPchAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonSupplied – lipp, mis näitab, et püsivara esitas süsteemi lähtestamise põhjuse.FirmwareResetReasonSupplied Flag indicating that a reason for system reset was provided by firmware.
 • IO – algkäivituse ajal OS-i laaduri poolt kettale kirjutatud ja sellelt loetud andmete hulk.IO Amount of data written to and read from the disk by the OS Loader during boot. Vt IO.See IO.
 • LastBootSucceeded – lipp, mis näitab, kas viimane algkäivitus oli edukas.LastBootSucceeded Flag indicating whether the last boot was successful.
 • LastShutdownSucceeded – lipp, mis näitab, kas viimane sulgemine õnnestus.LastShutdownSucceeded Flag indicating whether the last shutdown was successful.
 • MenuPolicy – täpsemate käskudega menüü tüüp, mida tuleks kasutajale kuvada (pärand, standardne jne).MenuPolicy Type of advanced options menu that should be shown to the user (Legacy, Standard, etc.).
 • RecoveryEnabled – näitab, kas taastamine on lubatud.RecoveryEnabled Indicates whether recovery is enabled.
 • UserInputTime – ajahulk, mille laadurirakendus veetis kasutaja sisestuse ootamisel.UserInputTime The amount of time the loader application spent waiting for user input.

Microsoft.Windows.Kernel.Power.OSStateChangeMicrosoft.Windows.Kernel.Power.OSStateChange

See sündmus märgib üleminekut operatsioonisüsteemi olekute vahel (nt sisse või välja lülitatud, unerežiim jne).This event denotes the transition between operating system states (e.g., On, Off, Sleep, etc.). Sündmus kasutamisel Windows Analyticsiga saavad asutused seda kasutada hallatavate seadmete töökindluse ja jõudluse jälgimiseks.By using this event with Windows Analytics, organizations can use this to help monitor reliability and performance of managed devices.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AcPowerOnline – kui väärtus on „TÕENE“, kasutab seade vooluvõrku.AcPowerOnline If "TRUE," the device is using AC power. Kui väärtus on „VÄÄR“, on seade akutoitel.If "FALSE," the device is using battery power.
 • ActualTransitions – annab tegelike ülekannete arvuActualTransitions This will give the actual transitions number
 • BatteryCapacity – aku maksimaalne mahutavus mWhBatteryCapacity Maximum battery capacity in mWh
 • BatteryCharge – aku praegune laetus protsendina kogumahutavusestBatteryCharge Current battery charge as a percentage of total capacity
 • BatteryDischarging – lipp, mis näitab, kas aku laeb või tühjenebBatteryDischarging Flag indicating whether the battery is discharging or charging
 • BootId – monotoonselt suureneva alglaadimise ID, lähtestamine versioonitäienduste ajal.BootId Monotonically increasing boot id, reset on upgrades.
 • BootTimeUTC – UTC failiaja alglaadimise aeg.BootTimeUTC Boot time in UTC file time.
 • EventSequence – selle alglaadimise ajal logitud OsStateChange'i sündmuste monotoonselt suurenev sündmuste arv.EventSequence Monotonically increasing event number for OsStateChange events logged during this boot.
 • LastStateTransition – seadme eelmise oleku üleminek.LastStateTransition The previous state transition on the device.
 • LastStateTransitionSub – seadme eelmise oleku alamüleminek.LastStateTransitionSub The previous state subtransition on the device.
 • StateDurationMS – oleku eemaldamiseks kulunud aeg millisekunditesStateDurationMS Milliseconds spent in the state being departed
 • StateTransition – ülemineku tüüp PowerOn=1, sulgumine, peatamine, jätkamine, talitlusimpulss.StateTransition Transition type PowerOn=1, Shutdown, Suspend, Resume, Heartbeat.
 • StateTransitionSub – alamülemineku tüüp Tavaline=1, alglaadimine, Hiber-laadimine, ootel, Standby, Talveunerežiim, ConnectedStandby, broneeritud, HybridSleep.StateTransitionSub Subtransition type Normal=1, Reboot, Hiberboot, Standby, Hibernate, ConnectedStandby, Reserved, HybridSleep.
 • TotalDurationMS – seadme töötamise aeg kokku millisekundites seinakella aja järgi.TotalDurationMS Total time device has been up in milliseconds in wall clock time.
 • TotalUptimeMS – seadme töötamise aeg kokku (mitte peatatud olekus) millisekundites.TotalUptimeMS Total time device has been on (not in a suspended state) in milliseconds.
 • TransitionsToOn – TransitionsToOn sammud iga kord, kui süsteem viib lõpule süsteemi unerežiimi sündmuse ja saadetakse PowerTransitionEnd ETW sündmuse osana.TransitionsToOn TransitionsToOn increments each time the system successfully completes a system sleep event, and is sent as part of the PowerTransitionEnd ETW event.
 • UptimeDeltaMS – viimase oleku kestus millisekundites.UptimeDeltaMS Duration in last state in milliseconds.

Migreerimise sündmusedMigration events

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFSysMicrosoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFSys

See sündmus tagastab andmed migreerimisobjektide arvu kohta funktsioonivärskenduse eri etappides.This event returns data about the count of the migration objects across various phases during feature update.

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFUsrMicrosoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFUsr

See sündmus tagastab andmed funktsioonivärskenduse eri etappides migreerimisobjektide arvu jälgimiseks.This event returns data to track the count of the migration objects across various phases during feature update.

OneDrive'i sündmusedOneDrive events

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.APIOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.APIOperation

See sündmus sisaldab põhiandmeid OneDrive'i API installimis- ja desinstallimistoimingute kohta.This event includes basic data about install and uninstall OneDrive API operations.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • APIName – API nimi.APIName The name of the API.
 • Duration – toimingu kestus.Duration How long the operation took.
 • IsSuccess – kas toiming õnnestus?IsSuccess Was the operation successful?
 • ResultCode – tulemikood.ResultCode The result code.
 • ScenarioName – stsenaariumi nimi.ScenarioName The name of the scenario.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.EndExperienceMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.EndExperience

See sündmus sisaldab installimise õnnestumise või nurjumise kokkuvõtet.This event includes a success or failure summary of the installation.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • APIName – API nimi.APIName The name of the API.
 • HResult – näitab sündmuse tulemikoodiHResult Indicates the result code of the event
 • IsSuccess – kas toiming õnnestus?IsSuccess Was the operation successful?
 • ScenarioName – stsenaariumi nimi.ScenarioName The name of the scenario.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.OSUpgradeInstallationOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.OSUpgradeInstallationOperation

See sündmus on seotud operatsioonisüsteemi versiooniga, kui operatsioonisüsteemi täiendatakse ning OneDrive on installitud.This event is related to the OS version when the OS is upgraded with OneDrive installed.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CurrentOneDriveVersion – OneDrive'i praegune versioon.CurrentOneDriveVersion The current version of OneDrive.
 • CurrentOSBuildBranch – operatsioonisüsteemi praegune haru.CurrentOSBuildBranch The current branch of the operating system.
 • CurrentOSBuildNumber – operatsioonisüsteemi praegune järgunumber.CurrentOSBuildNumber The current build number of the operating system.
 • CurrentOSVersion – operatsioonisüsteemi praegune versioon.CurrentOSVersion The current version of the operating system.
 • HResult – toimingu HResult.HResult The HResult of the operation.
 • SourceOSBuildBranch – operatsioonisüsteemi allika haru.SourceOSBuildBranch The source branch of the operating system.
 • SourceOSBuildNumber – operatsioonisüsteemi allika järgunumber.SourceOSBuildNumber The source build number of the operating system.
 • SourceOSVersion – operatsioonisüsteemi allika versioon.SourceOSVersion The source version of the operating system.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.RegisterStandaloneUpdaterAPIOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.RegisterStandaloneUpdaterAPIOperation

See sündmus on seotud OneDrive'i värskendustoimingu registreerimise või registreerimise tühistamisega.This event is related to registering or unregistering the OneDrive update task.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • APIName – API nimi.APIName The name of the API.
 • IsSuccess – kas toiming õnnestus?IsSuccess Was the operation successful?
 • RegisterNewTaskResult – toimingu RegisterNewTask HResult.RegisterNewTaskResult The HResult of the RegisterNewTask operation.
 • ScenarioName – stsenaariumi nimi.ScenarioName The name of the scenario.
 • UnregisterOldTaskResult – toimingu UnregisterOldTask HResult.UnregisterOldTaskResult The HResult of the UnregisterOldTask operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.ComponentInstallStateMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.ComponentInstallState

See sündmus kaasab põhiandmed seotud OneDrive'i komponentide installiolekute kohta.This event includes basic data about the installation state of dependent OneDrive components.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ComponentName – sõltuva komponendi nimi.ComponentName The name of the dependent component.
 • isInstalled – kas sõltuv komponent on installitud?isInstalled Is the dependent component installed?

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.OfficeRegistrationMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.OfficeRegistration

See sündmus näitab OneDrive'i ja Microsoft Office'i integratsiooni olekut.This event indicates the status of the OneDrive integration with Microsoft Office.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • isValid – kas Microsoft Office'i registreerimine kehtib?isValid Is the Microsoft Office registration valid?

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.OverlayIconStatusMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.OverlayIconStatus

See sündmus näitab, kas OneDrive'i ülekatteikoon töötab õigesti.This event indicates if the OneDrive overlay icon is working correctly. 0 = korras; 1 = saab parandada; 2 = katki0 = healthy; 1 = can be fixed; 2 = broken

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • 32bit – OneDrive'i ülekatteikooni olek 32-bitises operatsioonisüsteemis.32bit The status of the OneDrive overlay icon on a 32-bit operating system.
 • 64bit – OneDrive'i ülekatteikooni olek 64-bitises operatsioonisüsteemis.64bit The status of the OneDrive overlay icon on a 64-bit operating system.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.RepairResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.RepairResult

See sündmus määrab installi parandamise tulemuse.The event determines the result of the installation repair.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • hr – toimingu HResult.hr The HResult of the operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.SetupBinaryDownloadHResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.SetupBinaryDownloadHResult

See sündmus näitab olekut OneDrive'i installifaili allalaadimisel.This event indicates the status when downloading the OneDrive setup file.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • hr – toimingu HResult.hr The HResult of the operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateOverallResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateOverallResult

See sündmus saadab värskenduse tulemust kirjeldavat teavet.This event sends information describing the result of the update.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • hr – toimingu HResult.hr The HResult of the operation.
 • IsLoggingEnabled – näitab, kas logimine on värskendustoimingu jaoks lubatud.IsLoggingEnabled Indicates whether logging is enabled for the updater.
 • UpdaterVersion – värskendaja versioon.UpdaterVersion The version of the updater.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateTierRegMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateTierReg

See sündmus määrab värskendustaseme registriväärtuste oleku.This event determines status of the update tier registry values.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • regReadEnterpriseHr – suurettevõtte reg read-väärtuse HResult.regReadEnterpriseHr The HResult of the enterprise reg read value.
 • regReadTeamHr – meeskonna reg read-väärtuse HResult.regReadTeamHr The HResult of the team reg read value.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateXmlDownloadHResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateXmlDownloadHResult

See sündmus määrab oleku OneDrive'i värskenduse konfiguratsioonifaili allalaadimisel.This event determines the status when downloading the OneDrive update configuration file.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • hr – toimingu HResult.hr The HResult of the operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.WebConnectionStatusMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.WebConnectionStatus

See sündmus määrab tõrkekoodi, mis tagastati Interneti-ühenduse kontrollimisel.This event determines the error code that was returned when verifying Internet connectivity.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • winInetError – toimingu HResult.winInetError The HResult of the operation.

Privaatsuse logimisteatise sündmusedPrivacy logging notification events

Microsoft.Windows.Shell.PrivacyNotifierLogging.PrivacyNotifierCompletedMicrosoft.Windows.Shell.PrivacyNotifierLogging.PrivacyNotifierCompleted

See sündmus tagastab andmed ühekordse tööriista efektiivsuse kohta, et teavitada kasutajaid, keda mõjutab teadaolev probleem, ja teha probleemi lahendamiseks parandustoiminguid.This event returns data to report the efficacy of a single-use tool to inform users impacted by a known issue and to take corrective action to address the issue.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • cleanupTask – näitab, kas dialoogiboksi käivitanud ülesanne tuleks puhastada.cleanupTask Indicates whether the task that launched the dialog should be cleaned up.
 • cleanupTaskResult – dialoogiboksi kuvamiseks kasutatava ülesande puhastamiskatse tagastuskood.cleanupTaskResult The return code of the attempt to clean up the task used to show the dialog.
 • deviceEvaluated – näitab, kas seade oli teadaoleva probleemi hindamiseks sobilik.deviceEvaluated Indicates whether the device was eligible for evaluation of a known issue.
 • deviceImpacted – näitab, kas seadet mõjutas teadaolev probleem.deviceImpacted Indicates whether the device was impacted by a known issue.
 • modalAction – toiming, mille kasutaja tegi talle kuvatud dialoogiboksis.modalAction The action the user took on the dialog that was presented to them.
 • modalResult – kasutajale probleemi selgitava dialoogiboksi kuvamiskatse tagastuskood.modalResult The return code of the attempt to show a dialog to the user explaining the issue.
 • resetSettingsResult – teadaoleva probleemi parandamistoimingu tagastuskood.resetSettingsResult The return code of the action to correct the known issue.

Kvaliteedivärskenduse abilise sündmusedQuality Update Assistant events

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.ApplicabilityMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Applicability

See sündmus saadab põhiteavet selle kohta, kas seadmes tuleks kasutusele võtta uusim koondvärskendus.This event sends basic info on whether the device should be updated to the latest cumulative update.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab seadme saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion – kvaliteedivärskenduse abilise praeguse paketi versioon.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result – kvaliteedivärskenduse abilise rakendatavuse kontroll.Result Applicability check for quality update assistant.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DeviceReadinessCheckMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DeviceReadinessCheck

See sündmus saadab põhiteavet selle kohta, kas seade on valmis uusima koondvärskenduse allalaadimiseks.This event sends basic info on whether the device is ready to download the latest cumulative update.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab seadme saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion – kvaliteedivärskenduse abilise praeguse paketi versioon.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result – kvaliteedivärskenduse abilise seadme valmisoleku kontroll.Result Device readiness check for quality update assistant.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DownloadMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Download

See sündmus saadab põhiteavet uusima koondvärskenduse allalaadimise algamisel.This event sends basic info when download of the latest cumulative update begins.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab seadme saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter that indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion – kvaliteedivärskenduse abilise praeguse paketi versioon.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result – uusima koondvärskenduse lasti allalaadimine.Result Download of latest cumulative update payload.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.InstallMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Install

See sündmus saadab põhiteavet uusima koondvärskenduse installimise tulemuse kohta.This event sends basic info on the result of the installation of the latest cumulative update.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab seadme saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion – kvaliteedivärskenduse abilise praeguse paketi versioon.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result – uusima koondvärskenduse lasti installimine.Result Install of latest cumulative update payload.

ParandussündmusedRemediation events

Microsoft.Windows.Remediation.ApplicableMicrosoft.Windows.Remediation.Applicable

tagasilükkaminedeny

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ActionName – lisandmooduli tehtava toimingu nimi.ActionName The name of the action to be taken by the plug-in.
 • AppraiserBinariesValidResult – näitab, kas lisandmoodul on hinnatud kehtivaks.AppraiserBinariesValidResult Indicates whether the plug-in was appraised as valid.
 • AppraiserDetectCondition – näitab, kas lisandmoodul läbis hindaja kontrolli.AppraiserDetectCondition Indicates whether the plug-in passed the appraiser's check.
 • AppraiserRegistryValidResult – näitab, kas registrikirje osutub kehtivaks.AppraiserRegistryValidResult Indicates whether the registry entry checks out as valid.
 • AppraiserTaskDisabled – näitab, et hindajatoiming on keelatud.AppraiserTaskDisabled Indicates the appraiser task is disabled.
 • AppraiserTaskValidFailed – näitab, et hindajatoiming ei töötanud ja nõuab sekkumist.AppraiserTaskValidFailed Indicates the Appraiser task did not function and requires intervention.
 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector
 • DateTimeDifference – kohaliku ja viitekellaaja vahe.DateTimeDifference The difference between local and reference clock times.
 • DateTimeSyncEnabled – näitab, kas kuupäeva ja kellaaja sünkroonimise lisandmoodul on lubatud.DateTimeSyncEnabled Indicates whether the Datetime Sync plug-in is enabled.
 • DaysSinceLastSIH – viimatisest SIH käitusest möödunud päevade arv.DaysSinceLastSIH The number of days since the most recent SIH executed.
 • DaysToNextSIH – järgmise ajastatud SIH käituseni jäänud päevade arv.DaysToNextSIH The number of days until the next scheduled SIH execution.
 • DetectedCondition – näitab, kas tuvastatud tingimuse väärtus on tõene ja toiming käivitatakse.DetectedCondition Indicates whether detected condition is true and the perform action will be run.
 • EvalAndReportAppraiserBinariesFailed – näitab, et EvalAndReportAppraiserBinaries-sündmus nurjus.EvalAndReportAppraiserBinariesFailed Indicates the EvalAndReportAppraiserBinaries event failed.
 • EvalAndReportAppraiserRegEntries – näitab, et EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed-sündmus nurjus.EvalAndReportAppraiserRegEntries Indicates the EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed event failed.
 • EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed – näitab, et EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed-sündmus nurjus.EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed Indicates the EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed event failed.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab parandussüsteemi saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter that indicates ordering of events sent by the remediation system.
 • HResult – lisandmooduli toimingufaaside tuvastamise või käitamise HRESULT.HResult The HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • IsAppraiserLatestResult – hindajatoimingu HRESULT.IsAppraiserLatestResult The HRESULT from the appraiser task.
 • IsConfigurationCorrected – näitab, kas SIH-toimingu konfiguratsioon on edukalt parandatud.IsConfigurationCorrected Indicates whether the configuration of SIH task was successfully corrected.
 • LastHresult – lisandmooduli toimingufaaside tuvastamise või käitamise HRESULT.LastHresult The HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • LastRun – viimatise SIH käituse kuupäev.LastRun The date of the most recent SIH run.
 • NextRun – järgmise ajastatud SIH käituse kuupäev.NextRun Date of the next scheduled SIH run.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion The version of the current remediation package.
 • PluginName – iga geneerilise lisandmoodulisündmuse jaoks määratud lisandmooduli nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Reload – tõene, kui SIH uuesti laadimine on nõutav.Reload True if SIH reload is required.
 • RemediationNoisyHammerAcLineStatus – näitab, mis on seadme AC Line Status.RemediationNoisyHammerAcLineStatus Indicates the AC Line Status of the device.
 • RemediationNoisyHammerAutoStartCount – haamri automaatse käivitumise kordade arv.RemediationNoisyHammerAutoStartCount The number of times hammer auto-started.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskEnabled – sündmus, mis näitab, et värskendusabilise kalendritoiming on lubatud.RemediationNoisyHammerCalendarTaskEnabled Event that indicates Update Assistant Calendar Task is enabled.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskExists – sündmus, mis näitab, et värskendusabilise kalendritoiming on olemas.RemediationNoisyHammerCalendarTaskExists Event that indicates an Update Assistant Calendar Task exists.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskTriggerEnabledCount – sündmus, mis näitab, et kalendripäästikud on toimingus lubatud.RemediationNoisyHammerCalendarTaskTriggerEnabledCount Event that indicates calendar triggers are enabled in the task.
 • RemediationNoisyHammerDaysSinceLastTaskRunTime – viimatisest lärmaka haamri toimingu käitusest möödunud päevade arv.RemediationNoisyHammerDaysSinceLastTaskRunTime The number of days since the most recent Noisy Hammer task ran.
 • RemediationNoisyHammerGetCurrentSize – kausta $GetCurrent maht (MB).RemediationNoisyHammerGetCurrentSize Size in MB of the $GetCurrent folder.
 • RemediationNoisyHammerIsInstalled – tõene, kui lärmakas haamer on installitud.RemediationNoisyHammerIsInstalled TRUE if the noisy hammer is installed.
 • RemediationNoisyHammerLastTaskRunResult – viimase haamritoimingu käituse tulem.RemediationNoisyHammerLastTaskRunResult The result of the last hammer task run.
 • RemediationNoisyHammerMeteredNetwork – tõene, kui seade on mahupõhises võrgus.RemediationNoisyHammerMeteredNetwork TRUE if the machine is on a metered network.
 • RemediationNoisyHammerTaskEnabled – näitab, kas värskendusabilise toiming (lärmakas haamer) on lubatud.RemediationNoisyHammerTaskEnabled Indicates whether the Update Assistant Task (Noisy Hammer) is enabled.
 • RemediationNoisyHammerTaskExists – näitab, kas värskendusabilise toiming (lärmakas haamer) on olemas.RemediationNoisyHammerTaskExists Indicates whether the Update Assistant Task (Noisy Hammer) exists.
 • RemediationNoisyHammerTaskTriggerEnabledCount – näitab, kas loendamine on värskendusabilise (lärmaka haamri) toimingu päästiku jaoks lubatud.RemediationNoisyHammerTaskTriggerEnabledCount Indicates whether counting is enabled for the Update Assistant (Noisy Hammer) task trigger.
 • RemediationNoisyHammerUAExitCode – värskendusabilise (lärmaka haamri) toimingu väljumiskood.RemediationNoisyHammerUAExitCode The exit code of the Update Assistant (Noisy Hammer) task.
 • RemediationNoisyHammerUAExitState – värskendusabilise (lärmaka haamri) toimingu väljumisoleku kood.RemediationNoisyHammerUAExitState The code for the exit state of the Update Assistant (Noisy Hammer) task.
 • RemediationNoisyHammerUserLoggedIn – tõene, kui kasutaja on sisse logitud.RemediationNoisyHammerUserLoggedIn TRUE if there is a user logged in.
 • RemediationNoisyHammerUserLoggedInAdmin – tõene, kui praegu sisse logitud kasutaja on administraator.RemediationNoisyHammerUserLoggedInAdmin TRUE if there is the user currently logged in is an Admin.
 • RemediationShellDeviceManaged – tõene, kui seadet hallatakse WSUS-i kaudu või kui Windows Update on keelatud.RemediationShellDeviceManaged TRUE if the device is WSUS managed or Windows Updated disabled.
 • RemediationShellDeviceNewOS – tõene, kui seadmes on hiljuti installitud OS.RemediationShellDeviceNewOS TRUE if the device has a recently installed OS.
 • RemediationShellDeviceSccm – tõene, kui seadet haldab Configuration Manager.RemediationShellDeviceSccm TRUE if the device is managed by Configuration Manager.
 • RemediationShellDeviceZeroExhaust – tõene, kui seade on Windowsi värskenduste saamisest täiesti loobunud.RemediationShellDeviceZeroExhaust TRUE if the device has opted out of Windows Updates completely.
 • RemediationTargetMachine – näitab, kas seade on määratud lahenduse sihtmärk.RemediationTargetMachine Indicates whether the device is a target of the specified fix.
 • RemediationTaskHealthAutochkProxy – tõene/väär olenevalt AutochkProxy toimingu seisundist.RemediationTaskHealthAutochkProxy True/False based on the health of the AutochkProxy task.
 • RemediationTaskHealthChkdskProactiveScan – tõene/väär olenevalt kettakontrolli toimingu seisundist.RemediationTaskHealthChkdskProactiveScan True/False based on the health of the Check Disk task.
 • RemediationTaskHealthDiskCleanup_SilentCleanup – tõene/väär olenevalt kettapuhastuse toimingu seisundist.RemediationTaskHealthDiskCleanup_SilentCleanup True/False based on the health of the Disk Cleanup task.
 • RemediationTaskHealthMaintenance_WinSAT – tõene/väär olenevalt seisundihoolduse toimingu seisundist.RemediationTaskHealthMaintenance_WinSAT True/False based on the health of the Health Maintenance task.
 • RemediationTaskHealthServicing_ComponentCleanupTask – tõene/väär olenevalt seisundihoolduse komponendi toimingu seisundist.RemediationTaskHealthServicing_ComponentCleanupTask True/False based on the health of the Health Servicing Component task.
 • RemediationTaskHealthUSO_ScheduleScanTask – tõene/väär olenevalt USO (Update Session Orchestrator) ajastustoimingu seisundist.RemediationTaskHealthUSO_ScheduleScanTask True/False based on the health of the USO (Update Session Orchestrator) Schedule task.
 • RemediationTaskHealthWindowsUpdate_ScheduledStartTask – tõene/väär olenevalt Windows Update'i ajastatud käivituse toimingu seisundist.RemediationTaskHealthWindowsUpdate_ScheduledStartTask True/False based on the health of the Windows Update Scheduled Start task.
 • RemediationTaskHealthWindowsUpdate_SihbootTask – tõene/väär olenevalt Sihboot-toimingu seisundist.RemediationTaskHealthWindowsUpdate_SihbootTask True/False based on the health of the Sihboot task.
 • RemediationUHServiceBitsServiceEnabled – näitab, kas BITS-teenus on lubatud.RemediationUHServiceBitsServiceEnabled Indicates whether BITS service is enabled.
 • RemediationUHServiceDeviceInstallEnabled – näitab, kas seadmeinstalli teenus on lubatud.RemediationUHServiceDeviceInstallEnabled Indicates whether Device Install service is enabled.
 • RemediationUHServiceDoSvcServiceEnabled – näitab, kas DO teenus on lubatud.RemediationUHServiceDoSvcServiceEnabled Indicates whether DO service is enabled.
 • RemediationUHServiceDsmsvcEnabled – näitab, kas DSMSVC-teenus on lubatud.RemediationUHServiceDsmsvcEnabled Indicates whether DSMSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceLicensemanagerEnabled – näitab, kas litsentsihalduri teenus on lubatud.RemediationUHServiceLicensemanagerEnabled Indicates whether License Manager service is enabled.
 • RemediationUHServiceMpssvcEnabled – näitab, kas MPSSVC-teenus on lubatud.RemediationUHServiceMpssvcEnabled Indicates whether MPSSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceTokenBrokerEnabled – näitab, kas loamaakleri teenus on lubatud.RemediationUHServiceTokenBrokerEnabled Indicates whether Token Broker service is enabled.
 • RemediationUHServiceTrustedInstallerServiceEnabled – näitab, kas usaldusväärse installeri teenus on lubatud.RemediationUHServiceTrustedInstallerServiceEnabled Indicates whether Trusted Installer service is enabled.
 • RemediationUHServiceUsoServiceEnabled – näitab, kas USO (Update Session Orchestrator) teenus on lubatud.RemediationUHServiceUsoServiceEnabled Indicates whether USO (Update Session Orchestrator) service is enabled.
 • RemediationUHServicew32timeServiceEnabled – näitab, kas W32 kellaajateenus on lubatud.RemediationUHServicew32timeServiceEnabled Indicates whether W32 Time service is enabled.
 • RemediationUHServiceWecsvcEnabled – näitab, kas WECSVC-teenus on lubatud.RemediationUHServiceWecsvcEnabled Indicates whether WECSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceWinmgmtEnabled – näitab, kas WMI-teenus on lubatud.RemediationUHServiceWinmgmtEnabled Indicates whether WMI service is enabled.
 • RemediationUHServiceWpnServiceEnabled – näitab, kas WPN-teenus on lubatud.RemediationUHServiceWpnServiceEnabled Indicates whether WPN service is enabled.
 • RemediationUHServiceWuauservServiceEnabled – näitab, kas WUAUSERV-teenus on lubatud.RemediationUHServiceWuauservServiceEnabled Indicates whether WUAUSERV service is enabled.
 • Result – see on lisandmooduli toimingufaaside tuvastamise või käitamise HRESULT.Result This is the HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plugin.
 • RunAppraiserFailed – näitab, et RunAppraiser ei töötanud õigesti.RunAppraiserFailed Indicates RunAppraiser failed to run correctly.
 • RunTask – tõene, kui SIH toimingu peaks käivitama lisandmoodul.RunTask TRUE if SIH task should be run by the plug-in.
 • TimeServiceNTPServer – seadme kasutatava NTP-kellaajaserveri URL.TimeServiceNTPServer The URL for the NTP time server used by device.
 • TimeServiceStartType – NTP kellaajateenuse käivitustüüp.TimeServiceStartType The startup type for the NTP time service.
 • TimeServiceSyncDomainJoined – tõene, kui seade on liitunud domeeniga ja kasutab seetõttu kella jaoks DC-d.TimeServiceSyncDomainJoined True if device domain joined and hence uses DC for clock.
 • TimeServiceSyncType – seadme kuupäeva- ja kellaajateenuse sünkroonimiskäitumise tüüp.TimeServiceSyncType Type of sync behavior for Date & Time service on device.

Microsoft.Windows.Remediation.CompletedMicrosoft.Windows.Remediation.Completed

See sündmus saadetakse, kui Windows Update’i setteparandused on setteseadmes Windowsi ajakohasena hoidmiseks lõpule viidud.This event is sent when Windows Update sediment remediations have completed on the sediment device to keep Windows up to date. Setteseade on seade, milles on pikka aega töötanud operatsioonisüsteemi eelmine versioon.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Parandused lahendavad süsteemiprobleeme, mis takistavad seadmel operatsioonisüsteemi värskenduste vastuvõtmist.The remediations address issues on the system that prevent the device from receiving OS updates.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ActionName – lisandmooduli poolt lõpule viidava toimingu nimi.ActionName Name of the action to be completed by the plug-in.
 • AppraiserTaskCreationFailed – tõene, kui hindajatoimingu loomist ei saanud lõpule viia.AppraiserTaskCreationFailed TRUE if the appraiser task creation failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskDeleteFailed – tõene, kui hindajatoimingu kustutamist ei saanud lõpule viia.AppraiserTaskDeleteFailed TRUE if deletion of appraiser task failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskExistFailed – tõene, kui hindajatoimingu tuvastamist ei saanud lõpule viia.AppraiserTaskExistFailed TRUE if detection of the appraiser task failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskLoadXmlFailed – tõene, kui hindajatoimingu XML-i laaduri toimingut ei saanud lõpule viia.AppraiserTaskLoadXmlFailed TRUE if the Appraiser XML Loader failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskMissing – tõene, kui hindajatoiming puudub.AppraiserTaskMissing TRUE if the Appraiser task is missing.
 • AppraiserTaskTimeTriggerUpdateFailedId – tõene, kui hindajatoimingu ajapäästikut ei saanud värskendada.AppraiserTaskTimeTriggerUpdateFailedId TRUE if the Appraiser Task Time Trigger failed to update successfully.
 • AppraiserTaskValidateTaskXmlFailed – tõene, kui hindajatoimingu XML-i ei saanud lõpule viia.AppraiserTaskValidateTaskXmlFailed TRUE if the Appraiser Task XML failed to complete successfully.
 • CrossedDiskSpaceThreshold – näitab, kas puhastuse tulemusena määrati kõvaketta kasutuslävi, mille peab funktsiooniuuendusteks ületama.CrossedDiskSpaceThreshold Indicates if cleanup resulted in hard drive usage threshold required for feature update to be exceeded.
 • CV – korrelatsioonivektor.CV The Correlation Vector.
 • DateTimeDifference – kohaliku ja viitekella erinevus.DateTimeDifference The difference between the local and reference clocks.
 • DaysSinceOsInstallation – operatsioonisüsteemi installimisest möödunud päevade arv.DaysSinceOsInstallation The number of days since the installation of the Operating System.
 • DiskMbCleaned – kõvakettal puhastatud ruum megabaitides.DiskMbCleaned The amount of space cleaned on the hard disk, measured in megabytes.
 • DiskMbFreeAfterCleanup – kõvaketta vaba ruum megabaitides pärast puhastust.DiskMbFreeAfterCleanup The amount of free hard disk space after cleanup, measured in Megabytes.
 • DiskMbFreeBeforeCleanup – kõvaketta vaba ruum megabaitides enne puhastust.DiskMbFreeBeforeCleanup The amount of free hard disk space before cleanup, measured in Megabytes.
 • ForcedAppraiserTaskTriggered – tõene, kui hindajatoiming käivitati lisandmoodulist.ForcedAppraiserTaskTriggered TRUE if Appraiser task ran from the plug-in.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis tähistab aktiivse kasutaja saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client-side counter that indicates ordering of events sent by the active user.
 • HandlerCleanupFreeDiskInMegabytes – salvestusruumi sensori ohjurite puhastatud kettaruum megabaitides.HandlerCleanupFreeDiskInMegabytes The amount of hard disk space cleaned by the storage sense handlers, measured in megabytes.
 • HResult – sündmuse käitamise tulemus.HResult The result of the event execution.
 • LatestState – lisandmooduli komponendi lõplik olek.LatestState The final state of the plug-in component.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion The package version for the current Remediation.
 • PageFileCount – Windowsi saalefailide arv.PageFileCount The number of Windows Page files.
 • PageFileCurrentSize – Windowsi saalefaili maht megabaitides.PageFileCurrentSize The size of the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • PageFileLocation – Windowsi saalefaili salvestuskoht (teegi tee).PageFileLocation The storage location (directory path) of the Windows Page file.
 • PageFilePeakSize – Windowsi saalefaili kasutatav maksimaalne kettaruum megabaitides.PageFilePeakSize The maximum amount of hard disk space used by the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • PluginName – iga geneerilise lisandmoodulisündmuse jaoks määratud lisandmooduli nimi.PluginName The name of the plug-in specified for each generic plug-in event.
 • RanCleanup – tõene, kui lisandmoodul käitas kettapuhastust.RanCleanup TRUE if the plug-in ran disk cleanup.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterExecuted – tõene/väär vastavalt sellele, kas paranduspaketi konfiguratsiooni tõrkeotsija käitamine õnnestus.RemediationConfigurationTroubleshooterExecuted True/False based on whether the Remediation Configuration Troubleshooter executed successfully.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterIpconfigFix – tõene, kui IPConfig parandati.RemediationConfigurationTroubleshooterIpconfigFix TRUE if IPConfig Fix completed successfully.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterNetShFix – tõene, kui võrgukaardi vahemälu on lähtestatud.RemediationConfigurationTroubleshooterNetShFix TRUE if network card cache reset ran successfully.
 • RemediationDiskCleanSizeBtWindowsFolderInMegabytes – Windowsi versiooniuuendusfailide talletamiseks kasutatava Windowsi BT kausta maht megabaitides.RemediationDiskCleanSizeBtWindowsFolderInMegabytes The size of the Windows BT folder (used to store Windows upgrade files), measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupBTFolderEsdSizeInMB – Windowsi versiooniuuendusfailide talletamiseks kasutatava Windowsi BT ESD (elektroonilise tarkvaralevitamise) kausta maht megabaitides.RemediationDiskCleanupBTFolderEsdSizeInMB The size of the Windows BT folder (used to store Windows upgrade files) ESD (Electronic Software Delivery), measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupGetCurrentEsdSizeInMB – mis tahes olemasoleva ESD (elektroonilise tarkvaralevitamise) kausta maht megabaitides.RemediationDiskCleanupGetCurrentEsdSizeInMB The size of any existing ESD (Electronic Software Delivery) folder, measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupSearchFileSizeInMegabytes – kettapuhastuse otsinguindeksi faili maht megabaitides.RemediationDiskCleanupSearchFileSizeInMegabytes The size of the Cleanup Search index file, measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupUpdateAssistantSizeInMB – värskendusabilise kausta maht megabaitides.RemediationDiskCleanupUpdateAssistantSizeInMB The size of the Update Assistant folder, measured in Megabytes.
 • RemediationDoorstopChangeSucceeded – tõene, kui Doorstopi registrivõti on muudetud.RemediationDoorstopChangeSucceeded TRUE if Doorstop registry key was successfully modified.
 • RemediationDoorstopExists – tõene OneSettingsi Doorstepi väärtuse olemasolu korral.RemediationDoorstopExists TRUE if there is a OneSettings Doorstop value.
 • RemediationDoorstopRegkeyError – tõene, kui Doorstopi registrivõtmele juurdepääsemisel ilmnes tõrge.RemediationDoorstopRegkeyError TRUE if an error occurred accessing the Doorstop registry key.
 • RemediationDRFKeyDeleteSucceeded – tõene, kui Doorstopi registrivõti RecoveredFrom on kustutatud.RemediationDRFKeyDeleteSucceeded TRUE if the RecoveredFrom (Doorstop) registry key was successfully deleted.
 • RemediationDUABuildNumber – DUA järgunumber.RemediationDUABuildNumber The build number of the DUA.
 • RemediationDUAKeyDeleteSucceeded – tõene, kui registrivõti UninstallActive on kustutatud.RemediationDUAKeyDeleteSucceeded TRUE if the UninstallActive registry key was successfully deleted.
 • RemediationDuplicateTokenSucceeded – tõene, kui kasutajatõend on dubleeritud.RemediationDuplicateTokenSucceeded TRUE if the user token was successfully duplicated.
 • RemediationImpersonateUserSucceeded – tõene, kui kasutaja jäljendamine õnnestus.RemediationImpersonateUserSucceeded TRUE if the user was successfully impersonated.
 • RemediationNoisyHammerTaskKickOffIsSuccess – tõene, kui NoisyHammeri toiming on käivitatud.RemediationNoisyHammerTaskKickOffIsSuccess TRUE if the NoisyHammer task started successfully.
 • RemediationQueryTokenSucceeded – tõene, kui kasutajatõendi päring õnnestus.RemediationQueryTokenSucceeded TRUE if the user token was successfully queried.
 • RemediationRanHibernation – tõene, kui süsteem lülitus talveunerežiimi.RemediationRanHibernation TRUE if the system entered Hibernation.
 • RemediationRevertToSystemSucceeded – tõene, kui süsteemikonteksti tagasipööramine õnnestus.RemediationRevertToSystemSucceeded TRUE if reversion to the system context succeeded.
 • RemediationUpdateServiceHealthRemediationResult – lisandmooduli Update Task Health tulemus.RemediationUpdateServiceHealthRemediationResult The result of the Update Service Health plug-in.
 • RemediationUpdateTaskHealthRemediationResult – värskendustoimingute seisundi lisandmooduli tulemus.RemediationUpdateTaskHealthRemediationResult The result of the Update Task Health plug-in.
 • RemediationUpdateTaskHealthTaskList – värskendustoimingute seisundi lisandmooduli parandatud toimingute loend.RemediationUpdateTaskHealthTaskList A list of tasks fixed by the Update Task Health plug-in.
 • RemediationWindowsLogSpaceFound – Windowsi logifailide maht megabaitides.RemediationWindowsLogSpaceFound The size of the Windows log files found, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsLogSpaceFreed – Windowsi logifailide kustutamise teel vabastatud kettaruum megabaitides.RemediationWindowsLogSpaceFreed The amount of disk space freed by deleting the Windows log files, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveFreeSpace – teisese ketta vaba ruum megabaitides.RemediationWindowsSecondaryDriveFreeSpace The amount of free space on the secondary drive, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveLetter – esimesele üle 10 GB mahuga teisesele kettale määratud täht.RemediationWindowsSecondaryDriveLetter The letter designation of the first secondary drive with a total capacity of 10GB or more.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveTotalSpace – teisese ketta kogumaht megabaitides.RemediationWindowsSecondaryDriveTotalSpace The total storage capacity of the secondary drive, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsTotalSystemDiskSize – süsteemiketta kogumaht megabaitides.RemediationWindowsTotalSystemDiskSize The total storage capacity of the System Disk Drive, measured in Megabytes.
 • Result – lisandmooduli HRESULT tuvastamise või toimingu sooritamise etappides.Result The HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • RunResult – lisandmooduli tuvastamise või toimingu käitamise faaside HRESULT.RunResult The HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • ServiceHealthPlugin – teenuste seisundi lisandmooduli nimi.ServiceHealthPlugin The nae of the Service Health plug-in.
 • StartComponentCleanupTask – tõene, kui komponendi puhastustoiming käivitus edukalt.StartComponentCleanupTask TRUE if the Component Cleanup task started successfully.
 • TotalSizeofOrphanedInstallerFilesInMegabytes – Windows Installeri orbfailide maht megabaitides.TotalSizeofOrphanedInstallerFilesInMegabytes The size of any orphaned Windows Installer files, measured in Megabytes.
 • TotalSizeofStoreCacheAfterCleanupInMegabytes – Microsoft Store'i vahemälu maht (megabaitides) pärast puhastamist.TotalSizeofStoreCacheAfterCleanupInMegabytes The size of the Microsoft Store cache after cleanup, measured in Megabytes.
 • TotalSizeofStoreCacheBeforeCleanupInMegabytes – Microsoft Store'i vahemälu maht (megabaitides) enne puhastamist.TotalSizeofStoreCacheBeforeCleanupInMegabytes The size of the Microsoft Store cache (prior to cleanup), measured in Megabytes.
 • usoScanDaysSinceLastScan – viimatisest USO (Update Session Orchestrator) kontrollist möödunud päevade arv.usoScanDaysSinceLastScan The number of days since the last USO (Update Session Orchestrator) scan.
 • usoScanInProgress – tõene, kui USO (Update Session Orchestrator) kontroll on pooleli, et vältida korraga mitme kontrolli käitamist.usoScanInProgress TRUE if a USO (Update Session Orchestrator) scan is in progress, to prevent multiple simultaneous scans.
 • usoScanIsAllowAutoUpdateKeyPresent – tõene, kui AllowAutoUpdate-registrivõti on määratud.usoScanIsAllowAutoUpdateKeyPresent TRUE if the AllowAutoUpdate registry key is set.
 • usoScanIsAllowAutoUpdateProviderSetKeyPresent – tõene, kui AllowAutoUpdateProviderSet-registrivõti on määratud.usoScanIsAllowAutoUpdateProviderSetKeyPresent TRUE if AllowAutoUpdateProviderSet registry key is set.
 • usoScanIsAuOptionsPresent – tõene, kui registrivõti Auto Update Options on määratud.usoScanIsAuOptionsPresent TRUE if Auto Update Options registry key is set.
 • usoScanIsFeatureUpdateInProgress – tõene, kui USO (Update Session Orchestrator) kontroll on pooleli, et vältida mitme kontrolli korraga käitamist.usoScanIsFeatureUpdateInProgress TRUE if a USO (Update Session Orchestrator) scan is in progress, to prevent multiple simultaneous scans.
 • usoScanIsNetworkMetered – tõene, kui seade on ühendatud mahupõhisesse võrku.usoScanIsNetworkMetered TRUE if the device is currently connected to a metered network.
 • usoScanIsNoAutoUpdateKeyPresent – tõene, kui registrivõtit Auto Update pole / pole määratud.usoScanIsNoAutoUpdateKeyPresent TRUE if no Auto Update registry key is set/present.
 • usoScanIsUserLoggedOn – tõene, kui kasutaja on sisse logitud.usoScanIsUserLoggedOn TRUE if the user is logged on.
 • usoScanPastThreshold – tõene, kui viimatine värskendusseansi korraldaja (Update Session Orchestrator (USO)) kontroll on läve ületanud (hilinenud).usoScanPastThreshold TRUE if the most recent Update Session Orchestrator (USO) scan is past the threshold (late).
 • usoScanType – USO (Update Session Orchestrator) kontrolli tüüp (Interactive või Background).usoScanType The type of USO (Update Session Orchestrator) scan: "Interactive" or "Background".
 • WindowsHyberFilSysSizeInMegabytes – Windowsi talveunerežiimi faili maht megabaitides.WindowsHyberFilSysSizeInMegabytes The size of the Windows Hibernation file, measured in Megabytes.
 • WindowsInstallerFolderSizeInMegabytes – Windows Installeri kausta maht megabaitides.WindowsInstallerFolderSizeInMegabytes The size of the Windows Installer folder, measured in Megabytes.
 • WindowsOldFolderSizeInMegabytes – kausta Windows.OLD maht megabaitides.WindowsOldFolderSizeInMegabytes The size of the Windows.OLD folder, measured in Megabytes.
 • WindowsOldSpaceCleanedInMB – kausta Windows.OLD eemaldamise teel vabastatud ruum megabaitides.WindowsOldSpaceCleanedInMB The amount of disk space freed by removing the Windows.OLD folder, measured in Megabytes.
 • WindowsPageFileSysSizeInMegabytes – Windowsi saalefaili maht megabaitides.WindowsPageFileSysSizeInMegabytes The size of the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • WindowsSoftwareDistributionFolderSizeInMegabytes – kausta SoftwareDistribution maht megabaitides.WindowsSoftwareDistributionFolderSizeInMegabytes The size of the SoftwareDistribution folder, measured in Megabytes.
 • WindowsSwapFileSysSizeInMegabytes – Windowsi saalefaili maht megabaitides.WindowsSwapFileSysSizeInMegabytes The size of the Windows Swap file, measured in Megabytes.
 • WindowsSxsFolderSizeInMegabytes – kausta WinSxS (Windows Side-by-Side) maht megabaitides.WindowsSxsFolderSizeInMegabytes The size of the WinSxS (Windows Side-by-Side) folder, measured in Megabytes.
 • WindowsSxsTempFolderSizeInMegabytes – WinSxS (Windows kõrvuti) ajutise kausta maht megabaitides.WindowsSxsTempFolderSizeInMegabytes The size of the WinSxS (Windows Side-by-Side) Temp folder, measured in Megabytes.

Microsoft.Windows.Remediation.DiskCleanUnExpectedErrorEventMicrosoft.Windows.Remediation.DiskCleanUnExpectedErrorEvent

See sündmus osutab, et värskenduse ajal ilmnes ootamatu tõrge, ja pakub teavet probleemi lahendamiseks.This event indicates that an unexpected error occurred during an update and provides information to help address the issue.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV The Correlation vector.
 • ErrorMessage – lisandmooduli käitamise ajal ilmnenud tõrgete kirjeldus.ErrorMessage A description of any errors encountered while the plug-in was running.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab sündmuste järjestust.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • Hresult – sündmuse käitamise tulemus.Hresult The result of the event execution.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versiooninumber.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • SessionGuid – settepaketi praeguse käitamisega seotud GUID.SessionGuid GUID associated with a given execution of sediment pack.

Microsoft.Windows.Remediation.ErrorMicrosoft.Windows.Remediation.Error

See sündmus osutab settepaketi tõrkele (värskenduspinu tõrge) ja pakub teavet probleemi lahendamiseks.This event indicates a Sediment Pack error (update stack failure) has been detected and provides information to help address the issue.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • HResult – sündmuse käitamise tulemus.HResult The result of the event execution.
 • Message – sõnum, mis sisaldab teavet ilmnenud tõrke kohta.Message A message containing information about the error that occurred.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versiooninumber.PackageVersion The version number of the current remediation package.

Microsoft.Windows.Remediation.FallbackErrorMicrosoft.Windows.Remediation.FallbackError

See sündmus osutab tõrkele, kui enesevärskendus taandatakse, ja pakub teavet probleemi lahendamiseks.This event indicates an error when Self Update results in a Fallback and provides information to help address the issue.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationNotifyUserFixIssuesInvokeUIEventMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationNotifyUserFixIssuesInvokeUIEvent

See sündmus ilmneb toimingu Notify User käitamisel ja pakub teavet teatise põhjuse kohta.This event occurs when the Notify User task executes and provides information about the cause of the notification.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV The Correlation vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab sündmuste järjestust.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versiooninumber.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesCallResult – USO (Update Session Orchestrator) toimingujada kutsumise tulemus.RemediationNotifyUserFixIssuesCallResult The result of calling the USO (Update Session Orchestrator) sequence steps.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoDownloadCalledHr – USO (Update Session Orchestrator) allalaadimiskutse tõrkekood.RemediationNotifyUserFixIssuesUsoDownloadCalledHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) download call.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoInitializedHr – USO (Update Session Orchestrator) käivitamiskutse tõrkekood.RemediationNotifyUserFixIssuesUsoInitializedHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) initialize call.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoProxyBlanketHr – USO (Update Session Orchestrator) puhvri pealiskihi kutse tõrkekood.RemediationNotifyUserFixIssuesUsoProxyBlanketHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) proxy blanket call.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoSetSessionHr – USO (Update Session Orchestrator) seansikutse tõrkekood.RemediationNotifyUserFixIssuesUsoSetSessionHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) session call.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationShellFailedAutomaticAppUpdateModifyEventIdMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationShellFailedAutomaticAppUpdateModifyEventId

See sündmus võimaldab muuta kuupäeva, mil automaatne rakendusevärskendus nurjus, ja pakub tõrke kohta teavet.This event provides the modification of the date on which an Automatic App Update scheduled task failed and provides information about the failure.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab sündmuste järjestust.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • hResult – sündmuse käitamise tulemus.hResult The result of the event execution.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versiooninumber.PackageVersion The version number of the current remediation package.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationShellUnexpectedExceptionIdMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationShellUnexpectedExceptionId

See sündmus tuvastab ootamatu erandi tagastanud parandamise lisandmooduli ja pakub erandi kohta teavet.This event identifies the remediation plug-in that returned an unexpected exception and provides information about the exception.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab sündmuste järjestust.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versiooninumber.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • RemediationShellUnexpectedExceptionId – erandi põhjustanud paranduslisandmooduli ID.RemediationShellUnexpectedExceptionId The ID of the remediation plug-in that caused the exception.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationUHEnableServiceFailedMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationUHEnableServiceFailed

See sündmus jälgib põhiliste värskendusteenuste (parandamiseks) seisundit ja seda, kas need on lubatud.This event tracks the health of key update (Remediation) services and whether they are enabled.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab sündmuste järjestust.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • hResult – sündmuse käitamise tulemus.hResult The result of the event execution.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versiooninumber.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • serviceName – toiminguga seostatud nimi.serviceName The name associated with the operation.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationUpgradeSucceededDataEventIdMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationUpgradeSucceededDataEventId

See sündmus tagastab Windowsi ajakohasena hoidmise hõlbustamiseks teavet versiooniuuenduse õnnestumise kohta.This event returns information about the upgrade upon success to help ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • AppraiserPlugin – tõene/väär olenevalt sellest, kas hindaja lisandmooduli toiming õnnestus või mitte.AppraiserPlugin TRUE / FALSE depending on whether the Appraiser plug-in task fix was successful.
 • ClearAUOptionsPlugin – tõene/väär vastavalt sellele, kas AU (Auto Updater) Options-registrivõtmete kustutamine õnnestus või mitte.ClearAUOptionsPlugin TRUE / FALSE depending on whether the AU (Auto Updater) Options registry keys were successfully deleted.
 • CV – korrelatsioonivektor.CV The Correlation Vector.
 • DatetimeSyncPlugin – tõene/väär vastavalt sellele, kas DateTimeSynci lisandmooduli käitamine õnnestus või mitte.DatetimeSyncPlugin TRUE / FALSE depending on whether the DateTimeSync plug-in ran successfully.
 • DiskCleanupPlugin – tõene/väär vastavalt sellele, kas DiskCleanupi lisandmooduli käitamine õnnestus või mitte.DiskCleanupPlugin TRUE / FALSE depending on whether the DiskCleanup plug-in ran successfully.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab sündmuste järjestust.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • NoisyHammerPlugin – tõene/väär vastavalt sellele, kas NoisyHammeri lisandmooduli käitamine õnnestus või mitte.NoisyHammerPlugin TRUE / FALSE depending on whether the NoisyHammer plug-in ran successfully.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versiooninumber.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • RebootRequiredPlugin – tõene/väär vastavalt sellele, kas Rebooti lisandmooduli käitamine õnnestus või mitte.RebootRequiredPlugin TRUE / FALSE depending on whether the Reboot plug-in ran successfully.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesPlugin – tõene/väär vastavalt sellele, kas User Fix Issuesi lisandmooduli käitamine õnnestus või mitte.RemediationNotifyUserFixIssuesPlugin TRUE / FALSE depending on whether the User Fix Issues plug-in ran successfully
 • RemediationPostUpgradeDiskSpace – pärast versioonitäiendust saadaolev kettaruum.RemediationPostUpgradeDiskSpace The amount of disk space available after the upgrade.
 • RemediationPostUpgradeHibernationSize – talveunerežiimifaili maht pärast versioonitäiendust.RemediationPostUpgradeHibernationSize The size of the Hibernation file after the upgrade.
 • ServiceHealthPlugin – lisandmooduli värskendatud teenuste loend.ServiceHealthPlugin A list of services updated by the plug-in.
 • SIHHealthPlugin – tõene/väär vastavalt sellele, kas SIH Healthi lisandmooduli käitamine õnnestus või mitte.SIHHealthPlugin TRUE / FALSE depending on whether the SIH Health plug-in ran successfully.
 • StackDataResetPlugin – tõene/väär vastavalt sellele, kas värskenduspinu käitamine õnnestus või mitte.StackDataResetPlugin TRUE / FALSE depending on whether the update stack completed successfully.
 • TaskHealthPlugin – lisandmooduli värskendatud toimingute loend.TaskHealthPlugin A list of tasks updated by the plug-in.
 • UpdateApplicabilityFixerPlugin – tõene/väär vastavalt sellele, kas värskenduste rakendatavuse parandaja lisandmooduli käitamine õnnestus või mitte.UpdateApplicabilityFixerPlugin TRUE / FALSE depending on whether the update applicability fixer plug-in completed successfully.
 • WindowsUpdateEndpointPlugin – tõene/väär vastavalt sellele, kas Windows Update'i lõpp-punkt toimis või mitte.WindowsUpdateEndpointPlugin TRUE / FALSE depending on whether the Windows Update Endpoint was successful.

Microsoft.Windows.Remediation.StartedMicrosoft.Windows.Remediation.Started

tagasilükkaminedeny

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab kasutaja saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion The version of the current remediation package.
 • PluginName – iga geneerilise lisandmoodulisündmuse jaoks määratud lisandmooduli nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result – see on lisandmooduli toimingufaaside tuvastamise või käitamise HRESULT.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.Remediation.wilResultMicrosoft.Windows.Remediation.wilResult

See sündmus pakub Windowsi ajakohasena hoidmiseks teavet enesevärskenduse kohta.This event provides Self Update information to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • callContext – seda tõrget sisaldavate diagnostikatoimingute loend.callContext A list of diagnostic activities containing this error.
 • currentContextId – seda tõrget sisaldava viimatise diagnostikatoimingu ID.currentContextId An identifier for the newest diagnostic activity containing this error.
 • currentContextMessage – olemasolu korral seda tõrget sisaldava viimatise diagnostikatoiminguga seotud teade.currentContextMessage A message associated with the most recent diagnostic activity containing this error (if any).
 • currentContextName – seda tõrget sisaldava viimatise diagnostikatoimingu nimi.currentContextName Name of the most recent diagnostic activity containing this error.
 • failureCount – tõrgete arv binaarfailis, kus tõrge ilmnes.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId – selle tõrkega seostatud ID.failureId The identifier assigned to this failure.
 • failureType – tuvastatud nurjumise tüüp (erand, tagastatud, tõrge, logitud tõrge, tõenäoline tõrge).failureType Indicates the type of failure observed (exception, returned, error, logged error, or fail fast).
 • fileName – selle lähtekoodifaili nimi, kus tõrge ilmnes.fileName The source code file name where the error occurred.
 • function – selle funktsiooni nimi, kus tõrge ilmnes.function The name of the function where the error occurred.
 • hresult – nurjumise tõrkekood.hresult The failure error code.
 • lineNumber – selle rea number lähtekoodifailis, kus tõrge ilmnes.lineNumber The Line Number within the source code file where the error occurred.
 • message – nurjumisega seotud teade (kui see on olemas).message A message associated with the failure (if any).
 • module – selle binaarmooduli nimi, kus tõrge ilmnes.module The name of the binary module in which the error occurred.
 • originatingContextId – seda tõrget sisaldava vanima diagnostikatoimingu ID.originatingContextId The identifier for the oldest diagnostic activity containing this error.
 • originatingContextMessage – seda tõrget sisaldava vanima diagnostikatoiminguga seotud teade (kui see on olemas).originatingContextMessage A message associated with the oldest diagnostic activity containing this error (if any).
 • originatingContextName – seda tõrget sisaldava vanima diagnostikatoimingu nimi.originatingContextName The name of the oldest diagnostic activity containing this error.
 • threadId – selle lõime ID, kus tõrge ilmnes.threadId The identifier of the thread the error occurred on.

SettesündmusedSediment events

Microsoft.Windows.Sediment.Info.AppraiserDataMicrosoft.Windows.Sediment.Info.AppraiserData

See sündmus pakub Windowsi ajakohasena hoidmiseks teavet seadme hindaja praeguse oleku kohta.This event provides data on the current Appraiser status of the device to help ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ErrorCode – registripäringu tagastuskoodi väärtus.ErrorCode The value of the Return Code for the registry query.
 • GStatus – GStatuse väärtus enne versiooniuuendust.GStatus The pre-upgrade GStatus value.
 • PayloadVersion – paranduskomponendi versiooni teave.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • RegKeyName – selle registri alamvõtme nimi, kust leiti selle sündmuse andmed.RegKeyName The name of the registry subkey where data was found for this event.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse alguse hetkel.Time The system time at which the event began.
 • UpgEx – UpgExe väärtus enne versiooniuuendust.UpgEx The pre-upgrade UpgEx value.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.BinaryInfoMicrosoft.Windows.Sediment.Info.BinaryInfo

See sündmus pakub Windowsi ajakohasena hoidmiseks teavet Operating System Remediation System Service'i (OSRSS) tagastatud binaarfaili kohta.This event provides information about the binary returned by the Operating System Remediation System Service (OSRSS) to help ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • BinaryPath – selle binaarfaili kasutuskõlblikuks muudetud nimi, kust andmeid koguti.BinaryPath The sanitized name of the system binary from which the data was gathered.
 • ErrorCode – tagastuskoodi väärtus binaarfailist versiooni pärimiseks.ErrorCode The value of the return code for querying the version from the binary.
 • FileVerBuild – binaarfaili järgunumber.FileVerBuild The binary’s build number.
 • FileVerMajor – binaarfaili põhiversiooni number.FileVerMajor The binary’s major version number.
 • FileVerMinor – binaarfaili vaheversiooni number.FileVerMinor The binary’s minor version number.
 • FileVerRev – binaarfaili redaktsiooni number.FileVerRev The binary’s revision number.
 • PayloadVersion – paranduskomponendi versiooni teave.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse alguse hetkel.Time The system time at which the event began.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DetailedStateMicrosoft.Windows.Sediment.Info.DetailedState

See sündmus saadetakse juhul, kui värskenduse proovikäitusest on vaja saada üksikasjalikku olekuteavet.This event is sent when detailed state information is needed from an update trial run.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceErrorMicrosoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceError

See sündmus pakub teavet allalaadimisteenuse tõrke tagastamise korral.This event provides information when the Download Service returns an error. See teave aitab Windowsit ajakohasena hoida.The information provided helps keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • Architecture – õige allalaadimislasti tuvastamiseks kasutatav platvormiarhitektuur.Architecture The platform architecture used to identify the correct download payload.
 • BuildNumber – õige allalaadimislasti tuvastamiseks kasutatav algusjärgu number.BuildNumber The starting build number used to identify the correct download payload.
 • Edition – õige allalaadimislasti tuvastamiseks kasutatav operatsioonisüsteemi väljaanne.Edition The Operating System Edition used to identify the correct download payload.
 • Error – tuvastatud tõrke kirjeldus.Error The description of the error encountered.
 • LanguageCode – õige allalaadimislasti tuvastamiseks kasutatav süsteemis määratud kasutajaliidese keel.LanguageCode The system User Interface Language used to identify the correct download payload.
 • Stack – ilmnenud tõrgete üksikasjad.Stack Details about the error encountered.
 • WorkingDirectory – kausta asukoht (tee), kuhu allalaadija üritas lasti salvestada.WorkingDirectory The folder location (path) downloader was attempting to say the payload to.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceProgressMicrosoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceProgress

See sündmus näitab allalaadija edenemist 1%-se sammuga.This event indicates the progress of the downloader in 1% increments.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • Percentage – edukalt allalaaditud osa, mis esitatakse protsendina tervikust.Percentage The amount successfully downloaded, measured as a percentage of the whole.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.Info.Error

See sündmus osutab värskenduslasti tõrkele.This event indicates an error in the updater payload. See teave aitab Windowsit ajakohasena hoida.This information assists in keeping Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • FailureType – ilmnenud tõrke tüüp.FailureType The type of error encountered.
 • FileName – selle koodifaili nimi, kus tõrge ilmnes.FileName The code file in which the error occurred.
 • HResult – tõrkekood.HResult The failure error code.
 • LineNumber – selle rea number koodifailis, kus viga ilmnes.LineNumber The line number in the code file at which the error occurred.
 • ReleaseVer – selle komponendi versiooniteave, kus tõrge ilmnes.ReleaseVer The version information for the component in which the error occurred.
 • Time – süsteemiaeg tõrke ilmnemise hetkel.Time The system time at which the error occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.PhaseChangeMicrosoft.Windows.Sediment.Info.PhaseChange

See sündmus näitab värskendaja edenemist.The event indicates progress made by the updater. See teave aitab Windowsit ajakohasena hoida.This information assists in keeping Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • NewPhase – edenemise etapp.NewPhase The phase of progress made.
 • ReleaseVer – selle komponendi versiooniteave, kus muudatus toimus.ReleaseVer The version information for the component in which the change occurred.
 • Time – süsteemiaeg etapi muutuse hetkel.Time The system time at which the phase chance occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.ServiceInfoMicrosoft.Windows.Sediment.Info.ServiceInfo

See sündmus annab Windowsi ajakohasena hoidmiseks teavet selle süsteemiteenuse kohta, mille jaoks Operating System Remediation System Service (OSRSS) teavet kogub.This event provide information about the system service for which data is being gathered by the Operating System Remediation System Service (OSRSS) to help ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ErrorCode – tõrke tagastatav väärtus teenuseteabe päringu jaoks.ErrorCode The value returned by the error for querying the service information.
 • PayloadVersion – paranduskomponendi versiooni teave.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • ServiceName – süsteemiteenuse nimi, mille jaoks andmeid koguti.ServiceName The name of the system service for which data was gathered.
 • ServiceStatus – määratud teenuse olek.ServiceStatus The status of the specified service.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.UptimeMicrosoft.Windows.Sediment.Info.Uptime

See sündmus annab teavet selle kohta, kui kaua seade on töötanud.This event provides information about how long the device has been operating. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • Days – päevade arv, mille jooksul seade on töötanud.Days The number of days the device has been on.
 • Hours – tundide arv, mille jooksul seade on töötanud.Hours The number of hours the device has been on.
 • Minutes – minutite arv, mille jooksul seade on töötanud.Minutes The number of minutes the device has been on.
 • PayloadVersion – paranduskomponendi versiooni teave.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • Seconds – sekundite arv, mille jooksul seade on töötanud.Seconds The number of seconds the machine has been on.
 • Ticks – süsteemikella „tiksude” arv alates seadme sisselülitamisest.Ticks The number of system clock “ticks” the device has been on.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.CheckingOneSettingsMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.CheckingOneSettings

See sündmus osutab Windowsi ajakohasena hoidmiseks parameetritele, mida Operating System Remediation System Service (OSRSS) kasutab turvaliseks pingimiseks.This event indicates the parameters that the Operating System Remediation System Service (OSRSS) uses for a secure ping to Microsoft to help ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CustomVer – registriväärtus sihtimiseks.CustomVer The registry value for targeting.
 • IsMetered – tõene, kui seade on mahupõhises võrgus.IsMetered TRUE if the machine is on a metered network.
 • LastVer – viimase eduka käivituse versioon.LastVer The version of the last successful run.
 • ServiceVersionMajor – komponendi põhiversiooni andmed.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor – komponendi vaheversiooni andmed.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadingUrlMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadingUrl

See sündmus annab teavet URL-i kohta, kust Operating System Remediation System Service (OSRSS) üritab alla laadida.This event provides information about the URL from which the Operating System Remediation System Service (OSRSS) is attempting to download. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • AttemptNumber – loendur, mis näitab, mitmenda allalaadimiskatsega on tegu.AttemptNumber The count indicating which download attempt is starting.
 • ServiceVersionMajor – komponendi põhiversiooni andmed.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor – komponendi vaheversiooni andmed.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.
 • Url – URL, kust andmed alla laaditi.Url The URL from which data was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadSuccessMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadSuccess

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) laadis näidatud URL-ilt andmed alla.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully download data from the indicated URL. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor – komponendi põhiversiooni andmed.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor – komponendi vaheversiooni andmed.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.
 • Url URL-i, kust andmeid alla laadida.Url The URL from which data was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.Error

See sündmus osutab teenuses Operating System Remediation System Service (OSRSS) ilmnenud tõrkele.This event indicates an error occurred in the Operating System Remediation System Service (OSRSS). See teave aitab tagada tulevikus edukamad uuendamised/värskendamised.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • FailureType – ilmnenud tõrke tüüp.FailureType The type of error encountered.
 • FileName – selle koodifaili nimi, kus tõrge ilmnes.FileName The code file in which the error occurred.
 • HResult – tõrkekood.HResult The failure error code.
 • LineNumber – selle rea number koodifailis, kus viga ilmnes.LineNumber The line number in the code file at which the error occurred.
 • ServiceVersionMajor – komponendi põhiversiooni andmed.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor – komponendi vaheversiooni andmed.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExeSignatureValidatedMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExeSignatureValidated

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) valideeris näidatud URL-ilt pärit EXE-faili allkirja.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully validated the signature of an EXE from the indicated URL. Teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.The information provided helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor – komponendi põhiversiooni andmed.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor – komponendi vaheversiooni andmed.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.
 • Url – URL, kust valideeritud EXE alla laaditi.Url The URL from which the validated EXE was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExtractSuccessMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExtractSuccess

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) ekstraktis alla laaditud sisu.This event indicates that the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully extracted downloaded content. Teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.The information provided helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor – komponendi põhiversiooni andmed.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor – komponendi vaheversiooni andmed.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.
 • Url – URL, kust ekstraktitud sisu alla laaditi.Url The URL from which the successfully extracted content was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.NewUrlFoundMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.NewUrlFound

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) leidis allalaadimiseks uue URL-i.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) succeeded in finding a new URL to download from. See aitab tagada, et Windows on ajakohane.This helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor – komponendi põhiversiooni andmed.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor – komponendi vaheversiooni andmed.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.
 • Url – uus URL, kust sisu alla laaditakse.Url The new URL from which content will be downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ProcessCreatedMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ProcessCreated

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) lõi uue protsessi näidatud URL-ilt alla laaditud sisu käitamiseks.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) created a new process to execute content downloaded from the indicated URL. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor – komponendi põhiversiooni andmed.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor – komponendi vaheversiooni andmed.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.
 • Url – uus URL, kust pärit sisu käitatakse.Url The new URL from which content will be executed.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.SelfUpdateMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.SelfUpdate

See sündmus tagastab metaandmed pärast seda, kui Operating System Remediation System Service (OSRSS) on end uue versiooniga asendanud.This event returns metadata after Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully replaces itself with a new version.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor – komponendi põhiversiooni number.ServiceVersionMajor The major version number for the component.
 • ServiceVersionMinor – komponendi vaheversiooni number.ServiceVersionMinor The minor version number for the component.
 • Time – süsteemi ajatempel sündmuse toimumise kohta.Time The system timestamp for when the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.UrlStateMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.UrlState

See sündmus näitab, mis olekus on Operating System Remediation System Service (OSRSS) URL-ilt alla laadimise ajal.This event indicates the state the Operating System Remediation System Service (OSRSS) is in while attempting a download from the URL.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • Id – URL-i ID.Id A number identifying the URL
 • ServiceVersionMajor – komponendi versiooniteave.ServiceVersionMajor Version info for the component
 • ServiceVersionMinor – komponendi versiooniteave.ServiceVersionMinor Version info for the component
 • StateData – olekuspetsiifilised andmed, näiteks see, mitmenda allalaadimiskatsega on tegu.StateData State-specific data, such as which attempt number for the download
 • StateNumber – number, mis tuvastab URL-i oleku (leitud, alla laaditud, ekstraktitud jne).StateNumber A number identifying which state the URL is in (found, downloading, extracted, etc.)
 • Time – süsteemi ajatempel sündmuse käitamisel.Time System timestamp the event was fired

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ApplicabilityCheckFailedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ApplicabilityCheckFailed

See sündmus tagastab andmed, mis on seotud tõrkeolekuga pärast seda, kui üks Operating System Remediation System Service'i (OSRSS) installerikomponendi kohaldatavuskontrolle on nurjunud.This event returns data relating to the error state after one of the applicability checks for the installer component of the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has failed.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CheckName – nurjunud kohaldatavuskontrolli nimi.CheckName The name of the applicability check that failed.
 • InstallerVersion – installerikomponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information for the installer component.
 • Time – süsteemi ajatempel sündmuse toimumise kohta.Time The system timestamp for when the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.AttemptingUpdateMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.AttemptingUpdate

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service'i (OSRSS) installer üritab ennast värskendada.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) installer is attempting an update to itself. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.BinaryUpdatedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.BinaryUpdated

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) lisas enesevärskenduse raames installija binaarfailidesse uus binaarkoodi.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) updated installer binaries with new binaries as part of its self-update process. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.Error

See sündmus osutab teenuses Operating System Remediation System Service (OSRSS) ilmnenud tõrkele.This event indicates an error occurred in the Operating System Remediation System Service (OSRSS). See teave aitab tagada tulevikus edukamad uuendamised/värskendamised.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • FailureType – ilmnenud tõrke tüüp.FailureType The type of error encountered.
 • FileName – selle koodifaili nimi, kus tõrge ilmnes.FileName The code file in which the error occurred.
 • HResult – tõrkekood.HResult The failure error code.
 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • LineNumber – selle rea number koodifailis, kus viga ilmnes.LineNumber The line number in the code file at which the error occurred.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.InstallerLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.InstallerLaunched

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) on käivitunud.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has launched. Teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.The information provided helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceInstalledMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceInstalled

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) installis edukalt installeri komponendi.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully installed the Installer Component. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceRestartedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceRestarted

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) taaskäivitus pärast iseenda värskendatud versiooni installimist.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has restarted after installing an updated version of itself. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStartedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStarted

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) käivitus pärast iseenda värskendatud versiooni installimist.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has started after installing an updated version of itself. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStoppedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStopped

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) peatati enesevärskenduse raames iseenda värskendatud versiooni installimiseks.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) was stopped by a self-updated to install an updated version of itself. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerCompletedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerCompleted

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) desinstallis installitud versiooni enesevärskenduse raames.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully uninstalled the installed version as part of a self-update. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerLaunched

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) käivitas desinstalleri enesevärskenduse raames.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully started the Uninstaller as part of a self-update. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterCompletedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterCompleted

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) viis enesevärskenduse edukalt lõpuni.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully completed the self-update operation. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterLaunched

See sündmus näitab, et Operating System Remediation System Service (OSRSS) käivitas enesevärskendaja pärast selle allalaadimist.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully launched the self-updater after downloading it. See teave aitab tagada, et Windows on ajakohane.This information helps ensure Windows is up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • InstallerVersion – installeri komponendi versiooniteave.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time – süsteemiaeg sündmuse ilmnemise ajal.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.ApplicableMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Applicable

See sündmus saadetakse, kui Windows Update’i setteparanduste käiviti leiab, et asjakohane lisandmoodul lahendab probleemid, mis võivad takistada setteseadmel operatsioonisüsteemi värskenduste vastuvõtmist.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher finds that an applicable plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Setteseade on seade, milles on pikka aega töötanud operatsioonisüsteemi eelmine versioon.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector.
 • DetectedCondition – loogikaväärtus, mis on tõene, kui tingimus on tõene, ning toiming käivitatakse.DetectedCondition Boolean true if detect condition is true and perform action will be run.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab kasutaja saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • IsSelfUpdateEnabledInOneSettings – tõene, kui enesevärskendus on sätetes lubatud.IsSelfUpdateEnabledInOneSettings True if self update enabled in Settings.
 • IsSelfUpdateNeeded – tõene, kui seade vajab enesevärskendust.IsSelfUpdateNeeded True if self update needed by device.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName – iga geneerilise lisandmoodulisündmuse jaoks määratud lisandmooduli nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result – see on lisandmooduli tuvastamise või toimingu käitamise faaside HRESULT.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.CompletedMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Completed

See sündmus saadetakse, kui Windows Update’i setteparanduste käiviti viib lõpuni asjakohase lisandmooduli käitamise, et lahendada probleemid, mis võivad takistada setteseadmel operatsioonisüsteemi värskenduste vastuvõtmist.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher finishes running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Setteseade on seade, milles on pikka aega töötanud operatsioonisüsteemi eelmine versioon.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector.
 • FailedReasons – nurjumise põhjuste koondloend.FailedReasons Concatenated list of failure reasons.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab kasutaja saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName – iga geneerilise lisandmoodulisündmuse jaoks määratud lisandmooduli nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result – see on lisandmooduli toimingufaaside tuvastamise või käitamise HRESULT.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • SedLauncherExecutionResult – settepaketi käivitaja käitamise HRESULT.SedLauncherExecutionResult HRESULT for one execution of the Sediment Launcher.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.ErrorMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Error

See sündmus näitab, et lisandmooduli käitamise ajal ilmnes tõrge.This event indicates an error occurred during the execution of the plug-in. See teave aitab tagada tulevikus edukamad uuendamised/värskendamised.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • HResult – lisandmooduli tuvastamise või toimingu sooritamise etappide tulemus.HResult The result for the Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • Message – olemasolu korral sõnum, mis sisaldab teavet ilmnenud tõrke kohta.Message A message containing information about the error that occurred (if any).
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versiooninumber.PackageVersion The version number of the current remediation package.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.FallbackErrorMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.FallbackError

See sündmus näitab, et lisandmooduli taandeversiooni käitamisel ilmnes tõrge.This event indicates that an error occurred during execution of the plug-in fallback.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.InformationMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Information

See sündmus pakub lisandmoodulist saadud üldteavet.This event provides general information returned from the plug-in.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • HResult – see on lisandmooduli toimingufaaside tuvastamise või käitamise HRESULT.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message – lisandmoodulist tagastatud sõnum, mis sisaldab ainult lisandmooduli käitamisega seotud teavet.Message Information message returned from a plugin containing only information internal to the plugins execution.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.StartedMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Started

See sündmus saadetakse, kui Windows Update’i setteparanduste käiviti alustab asjakohase lisandmooduli käitamist, et lahendada probleemid, mis võivad takistada setteseadmel operatsioonisüsteemi värskenduste vastuvõtmist.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher starts running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Setteseade on seade, milles on pikka aega töötanud operatsioonisüsteemi eelmine versioon.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab kasutaja saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName – iga geneerilise lisandmoodulisündmuse jaoks määratud lisandmooduli nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result – see on lisandmooduli tuvastamise või toimingu käitamise faaside HRESULT.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.wilResultMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.wilResult

See sündmus toob Windowsi siseteegist pärineva tulemi.This event provides the result from the Windows internal library.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • callContext – seda tõrget sisaldavate telemeetriategevuste loend.callContext List of telemetry activities containing this error.
 • currentContextId – seda tõrget sisaldava viimatise telemeetriategevuse identifikaator.currentContextId Identifier for the newest telemetry activity containing this error.
 • currentContextMessage – kohandatud teade, mis on seostatud viimatise seda tõrget sisaldava telemeetriategevusega (kui see on olemas).currentContextMessage Custom message associated with the newest telemetry activity containing this error (if any).
 • currentContextName – seda tõrget sisaldava viimatise telemeetriategevuse nimi.currentContextName Name of the newest telemetry activity containing this error.
 • failureCount – nurjumiste arv binaarfailis, kus tõrge ilmnes.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId – selle tõrkega seostatud ID.failureId Identifier assigned to this failure.
 • failureType – tuvastatud nurjumise tüüp (erand, tagastatud, tõrge, logitud tõrge, tõenäoline tõrge).failureType Indicates what type of failure was observed (exception, returned error, logged error or fail fast).
 • fileName – selle lähtekoodifaili nimi, kus tõrge ilmnes.fileName Source code file name where the error occurred.
 • function – selle funktsiooni nimi, kus tõrge ilmnes.function Name of the function where the error occurred.
 • hresult – nurjumise tõrkekood.hresult Failure error code.
 • lineNumber – selle rea number lähtekoodifailis, kus tõrge ilmnes.lineNumber Line number within the source code file where the error occurred.
 • message – nurjumisega seotud kohandatud teade (kui see on olemas).message Custom message associated with the failure (if any).
 • module – selle binaarmooduli nimi, kus tõrge ilmnes.module Name of the binary where the error occurred.
 • originatingContextId – seda tõrget sisaldava vanima telemeetriategevuse identifikaator.originatingContextId Identifier for the oldest telemetry activity containing this error.
 • originatingContextMessage – kohandatud teade, mis on seostatud vanima seda tõrget sisaldava telemeetriategevusega (kui see on olemas).originatingContextMessage Custom message associated with the oldest telemetry activity containing this error (if any).
 • originatingContextName – seda tõrget sisaldava vanima telemeetriategevuse nimi.originatingContextName Name of the oldest telemetry activity containing this error.
 • threadId – selle lõime ID, kus tõrge ilmnes.threadId Identifier of the thread the error occurred on.

Microsoft.Windows.SedimentService.ApplicableMicrosoft.Windows.SedimentService.Applicable

See sündmus saadetakse, kui Windows Update’i setteparanduste teenus leiab, et asjakohane lisandmoodul lahendab probleemid, mis võivad takistada setteseadmel operatsioonisüsteemi värskenduste vastuvõtmist.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service finds that an applicable plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Setteseade on seade, milles on pikka aega töötanud operatsioonisüsteemi eelmine versioon.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector.
 • DetectedCondition – määratleb seadme atribuutide põhjal, kas toiming tuleb käivitada.DetectedCondition Determine whether action needs to run based on device properties.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab kasutaja saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • IsSelfUpdateEnabledInOneSettings – näitab, kas enesevärskendus on One Settingsis lubatud.IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Indicates if self update is enabled in One Settings.
 • IsSelfUpdateNeeded – näitab, kas enesevärskendus on vajalik.IsSelfUpdateNeeded Indicates if self update is needed.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName – lisandmooduli nimi.PluginName Name of the plugin.
 • Result – see on lisandmooduli tuvastamise või toimingu käitamise faaside HRESULT.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentService.CompletedMicrosoft.Windows.SedimentService.Completed

See sündmus saadetakse, kui Windows Update’i setteparanduste teenus viib lõpuni asjakohase lisandmooduli käitamise, et lahendada probleemid, mis võivad takistada setteseadmel operatsioonisüsteemi värskenduste vastuvõtmist.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service finishes running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Setteseade on seade, milles on pikka aega töötanud operatsioonisüsteemi eelmine versioon.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV Correlation vector.
 • FailedReasons – lisandmooduli toimingu nurjumise põhjused.FailedReasons List of reasons when the plugin action failed.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab kasutaja saadetud sündmuste järjestust.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName – iga geneerilise lisandmoodulisündmuse jaoks määratud lisandmooduli nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result – see on lisandmooduli tuvastamise või toimingu käitamise faaside HRESULT.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • SedimentServiceCheckTaskFunctional – tõene/väär vastavalt sellele, kas ajastatud toiming õnnestus või mitte.SedimentServiceCheckTaskFunctional True/False if scheduled task check succeeded.
 • SedimentServiceCurrentBytes – mälu erabaitide hulk, mida sedsvc.exe praegu kasutab.SedimentServiceCurrentBytes Number of current private bytes of memory consumed by sedsvc.exe.
 • SedimentServiceKillService – tõene/väär vastavalt sellele, kas teenus plaanitakse peatada (Shell.KillService).SedimentServiceKillService True/False if service is marked for kill (Shell.KillService).
 • SedimentServiceMaximumBytes – selle teenuse jaoks lubatud baitide maksimumhulk.SedimentServiceMaximumBytes Maximum bytes allowed for the service.
 • SedimentServiceRetrievedKillService – tõene/väär vastavalt sellele, kas One Settingsi peatamiskontroll õnnestus. Tagasi saadetakse ainult üks nendest näidikutest (mitte iga kutse kohta).SedimentServiceRetrievedKillService True/False if result of One Settings check for kill succeeded - we only send back one of these indicators (not for each call).
 • SedimentServiceStopping – tõene/väär vastavalt sellele, kas teenus peatub.SedimentServiceStopping True/False indicating whether the service is stopping.
 • SedimentServiceTaskFunctional – tõene/väär vastavalt sellele, kas ajastatud toiming töötab.SedimentServiceTaskFunctional True/False if scheduled task is functional. Kui toiming ei tööta, käivitatakse lisandmoodulid.If task is not functional this indicates plugins will be run.
 • SedimentServiceTotalIterations – 5-sekundiliste iteratsioonide arv, mille teenus läbib enne uuesti käivitumist.SedimentServiceTotalIterations Number of 5 second iterations service will wait before running again.

Microsoft.Windows.SedimentService.ErrorMicrosoft.Windows.SedimentService.Error

See sündmus näitab, kas lisandmoodulis ilmnes tõrkeolukord.This event indicates whether an error condition occurred in the plug-in.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • HResult – see on lisandmooduli toimingufaaside tuvastamise või käitamise HRESULT.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message – nurjumisega seotud kohandatud teade (kui see on olemas).Message Custom message associated with the failure (if any).
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentService.FallbackErrorMicrosoft.Windows.SedimentService.FallbackError

See sündmus näitab, kas lisandmooduli taandefunktsioonis ilmnes tõrge.This event indicates whether an error occurred for a fallback in the plug-in.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

Microsoft.Windows.SedimentService.InformationMicrosoft.Windows.SedimentService.Information

See sündmus pakub lisandmoodulist saadud üldteavet.This event provides general information returned from the plug-in.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • HResult – see on lisandmooduli toimingufaaside tuvastamise või käitamise HRESULT.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message – nurjumisega seotud kohandatud teade (kui see on olemas).Message Custom message associated with the failure (if any).
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versioon.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentService.StartedMicrosoft.Windows.SedimentService.Started

See sündmus saadetakse, kui Windows Update’i setteparanduste teenus alustab asjakohase lisandmooduli käitamist, et lahendada probleemid, mis võivad takistada setteseadmel operatsioonisüsteemi värskenduste vastuvõtmist.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service starts running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Setteseade on seade, milles on pikka aega töötanud operatsioonisüsteemi eelmine versioon.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • CV – korrelatsioonivektor.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter – kliendipoolne loendur, mis näitab sündmuste järjestust.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • PackageVersion – praeguse paranduspaketi versiooninumber.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • PluginName – iga geneerilise lisandmoodulisündmuse jaoks määratud lisandmooduli nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result – see on lisandmooduli toimingufaaside tuvastamise või käitamise HRESULT.Result This is the HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentService.wilResultMicrosoft.Windows.SedimentService.wilResult

See sündmus toob Windowsi siseteegist pärineva tulemi.This event provides the result from the Windows internal library.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • callContext – seda tõrget sisaldavate telemeetriategevuste loend.callContext List of telemetry activities containing this error.
 • currentContextId – seda tõrget sisaldava viimatise telemeetriategevuse identifikaator.currentContextId Identifier for the newest telemetry activity containing this error.
 • currentContextMessage – kohandatud teade, mis on seostatud viimatise seda tõrget sisaldava telemeetriategevusega (kui see on olemas).currentContextMessage Custom message associated with the newest telemetry activity containing this error (if any).
 • currentContextName – seda tõrget sisaldava viimatise telemeetriategevuse nimi.currentContextName Name of the newest telemetry activity containing this error.
 • failureCount – nurjumiste arv binaarfailis, kus tõrge ilmnes.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId – selle tõrkega seostatud ID.failureId Identifier assigned to this failure.
 • failureType – tuvastatud nurjumise tüüp (erand, tagastatud, tõrge, logitud tõrge, tõenäoline tõrge).failureType Indicates what type of failure was observed (exception, returned error, logged error or fail fast).
 • fileName – selle lähtekoodifaili nimi, kus tõrge ilmnes.fileName Source code file name where the error occurred.
 • function – selle funktsiooni nimi, kus tõrge ilmnes.function Name of the function where the error occurred.
 • hresult – nurjumise tõrkekood.hresult Failure error code.
 • lineNumber – selle rea number lähtekoodifailis, kus tõrge ilmnes.lineNumber Line number within the source code file where the error occurred.
 • message – nurjumisega seotud kohandatud teade (kui see on olemas).message Custom message associated with the failure (if any).
 • module – selle binaarmooduli nimi, kus tõrge ilmnes.module Name of the binary where the error occurred.
 • originatingContextId – seda tõrget sisaldava vanima telemeetriategevuse identifikaator.originatingContextId Identifier for the oldest telemetry activity containing this error.
 • originatingContextMessage – kohandatud teade, mis on seostatud vanima seda tõrget sisaldava telemeetriategevusega (kui see on olemas).originatingContextMessage Custom message associated with the oldest telemetry activity containing this error (if any).
 • originatingContextName – seda tõrget sisaldava vanima telemeetriategevuse nimi.originatingContextName Name of the oldest telemetry activity containing this error.
 • threadId – selle lõime ID, kus tõrge ilmnes.threadId Identifier of the thread the error occurred on.

InstallisündmusedSetup events

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEventSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEvent

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks põhilisi metaandmeid SetupPlatformi värskenduse installiprotsessi kohta.This event sends basic metadata about the SetupPlatform update installation process, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ActivityId – annab ainu-ID, et seostada sündmused, mis leiavad aset tegevuse algussündmuse ja lõpetamissündmuse vahelActivityId Provides a unique Id to correlate events that occur between a activity start event, and a stop event
 • ActivityName – annab paketi tüübi sõbraliku nime, mis kuulub ActivityId-le (Setup, LanguagePack, GDR, Driver jne)ActivityName Provides a friendly name of the package type that belongs to the ActivityId (Setup, LanguagePack, GDR, Driver, etc.)
 • FieldName – toob sündmuse nime/andmepunkti.FieldName Retrieves the event name/data point. Näited: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult jne.Examples: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.
 • GroupName – toob rühmanime, kuhu sündmus kuulub.GroupName Retrieves the groupname the event belongs to. Näide: Install Information, DU Information, Disk Space Information jne.Example: Install Information, DU Information, Disk Space Information etc.
 • value – väärtus, mis on seostatud vastava sündmuse nimega.value Value associated with the corresponding event name. Näiteks ajaga seotud sündmuste puhul hõlmab see süsteemiaega.For example, time-related events will include the system time
 • Value – väärtus, mis on seostatud vastava sündmuse nimega.Value Value associated with the corresponding event name. Näiteks ajaga seotud sündmuste puhul hõlmab see süsteemiaega.For example, time-related events will include the system time

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStartedSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStarted

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks põhilisi metaandmeid SetupPlatformi loodud värskenduse installiprotsessi kohta.This event sends basic metadata about the update installation process generated by SetupPlatform to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • Name – dünaamilise värskenduse tüübi nimi.Name The name of the dynamic update type. Näide: GDR-draiverExample: GDR driver

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStoppedSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStopped

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks põhilisi metaandmeid SetupPlatformi loodud värskenduse installiprotsessi kohta.This event sends basic metadata about the update installation process generated by SetupPlatform to help keep Windows up to date.

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelEventSetupPlatformTel.SetupPlatformTelEvent

See teenus toob erinevate juurutamisstsenaariumide mootori SetupPlatformi loodud sündmused, et Windows püsiks ajakohane.This service retrieves events generated by SetupPlatform, the engine that drives the various deployment scenarios, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • FieldName – toob sündmuse nime/andmepunkti.FieldName Retrieves the event name/data point. Näited: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult jne.Examples: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.
 • GroupName – toob rühmanime, kuhu sündmus kuulub.GroupName Retrieves the groupname the event belongs to. Näide: Install Information, DU Information, Disk Space Information jne.Example: Install Information, DU Information, Disk Space Information etc.
 • Value – toob väärtuse, mis on seostatud vastava sündmuse nimega (Field Name).Value Retrieves the value associated with the corresponding event name (Field Name). Näiteks ajaga seotud sündmuste puhul hõlmab see süsteemiaega.For example: For time related events this will include the system time.

Ühiskasutuses arvuti sündmusedShared PC events

Microsoft.Windows.SharedPC.AccountManager.DeleteUserAccountMicrosoft.Windows.SharedPC.AccountManager.DeleteUserAccount

Tegevus kasutajakonto kustutamiseks seadmetes, mis on seadistatud ühiskasutuses arvuti režiimi jaoks Transient Account Manageri osana Windowsi ajakohasena hoidmiseks.Activity for deletion of a user account for devices set up for Shared PC mode as part of the Transient Account Manager to help keep Windows up to date. Kasutamata kasutajakontode kustutamine ühiskasutuses seadmetes vabastab kettaruumi Windows Update'i edukuse määra parandamiseks.Deleting unused user accounts on shared devices frees up disk space to improve Windows Update success rates.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • accountType – kustutatud konto tüüp.accountType The type of account that was deleted. Näide: AD, AAD või LocalExample: AD, AAD, or Local
 • userSid: – konto turbe-ID.userSid The security identifier of the account.
 • wilActivity – Windowsi tõrketeavituse kogutud andmed, kui Transient Account Manageri abil kasutajakonto kustutamisel ilmneb tõrge.wilActivity Windows Error Reporting data collected when there is a failure in deleting a user account with the Transient Account Manager. Vt wilActivity.See wilActivity.

Microsoft.Windows.SharedPC.AccountManager.SinglePolicyEvaluationMicrosoft.Windows.SharedPC.AccountManager.SinglePolicyEvaluation

Tegevus Transient Account Manageri käitamiseks, mis määrab, kas mõned kasutajakontod tuleks kustutada seadmete jaoks, mis on seadistatud ühiskasutuses arvuti režiimi jaoks Windowsi ajakohasena hoidmiseks.Activity for run of the Transient Account Manager that determines if any user accounts should be deleted for devices set up for Shared PC mode to help keep Windows up to date. Kasutamata kasutajakontode kustutamine ühiskasutuses seadmetes vabastab kettaruumi Windows Update'i edukuse määra parandamiseksDeleting unused user accounts on shared devices frees up disk space to improve Windows Update success rates

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • evaluationTrigger – millal Transient Account Manageri poliitikaid käitati?evaluationTrigger When was the Transient Account Manager policies ran? Näide: väljalogimise või hoolduse ajalExample: At log off or during maintenance hours
 • totalAccountCount – seadmes olevate kontode arv pärast Transient Account Manageri poliitikate käitamist.totalAccountCount The number of accounts on a device after running the Transient Account Manager policies.
 • wilActivity – Windowsi tõrketeavituse kogutud andmed, kui Transient Account Manageri abil kustutatavate kontode hindamisel ilmneb tõrge.wilActivity Windows Error Reporting data collected when there is a failure in evaluating accounts to be deleted with the Transient Account Manager. Vt: wilActivity.See wilActivity.

wilActivitywilActivity

See sündmus annab Windowsi siseteegi konteksti, mida kasutatakse toodete ja teenuste diagnostika jaoks.This event provides a Windows Internal Library context used for Product and Service diagnostics.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • callContext – funktsioon, kus tõrge ilmnes.callContext The function where the failure occurred.
 • currentContextId – selle praeguse kutse konteksti ID, kus tõrge ilmnes.currentContextId The ID of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextMessage – selle praeguse kutse konteksti sõnum, kus tõrge ilmnes.currentContextMessage The message of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextName – selle praeguse kutse konteksti nimi, kus tõrge ilmnes.currentContextName The name of the current call context where the failure occurred.
 • failureCount – selle tõrke ID-ga seotud tõrgete arv.failureCount The number of failures for this failure ID.
 • failureId – ilmnenud tõrke ID.failureId The ID of the failure that occurred.
 • failureType – ilmnenud tõrke tüüp.failureType The type of the failure that occurred.
 • fileName – selle faili nimi, kus tõrge ilmnes.fileName The file name where the failure occurred.
 • function – funktsioon, kus tõrge ilmnes.function The function where the failure occurred.
 • hresult – üldise toimingu HResult.hresult The HResult of the overall activity.
 • lineNumber – rea number, kus ilmnes tõrge.lineNumber The line number where the failure occurred.
 • message – ilmnenud tõrke teade.message The message of the failure that occurred.
 • module – moodul, kus tõrge ilmnes.module The module where the failure occurred.
 • originatingContextId – tõrkega lõppenud algse kutsekonteksti ID.originatingContextId The ID of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextMessage – tõrkega lõppenud algse kutsekonteksti teade.originatingContextMessage The message of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextName – tõrkega lõppenud algse kutsekonteksti nimi.originatingContextName The name of the originating call context that resulted in the failure.
 • threadId − selle lõime ID, millel tegevust teostatakse.threadId The ID of the thread on which the activity is executing.

wilResultwilResult

See sündmus annab Windowsi siseteegi konteksti, mida kasutatakse toodete ja teenuste diagnostika jaoks.This event provides a Windows Internal Library context used for Product and Service diagnostics.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • callContext – see kutse kontekstipinu, kus tõrge ilmnes.callContext The call context stack where failure occurred.
 • currentContextId – selle kutse konteksti ID, kus tõrge ilmnes.currentContextId The ID of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextMessage – selle praeguse kutse konteksti sõnum, kus tõrge ilmnes.currentContextMessage The message of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextName – selle praeguse kutse konteksti nimi, kus tõrge ilmnes.currentContextName The name of the current call context where the failure occurred.
 • failureCount – selle tõrke ID-ga seotud tõrgete arv.failureCount The number of failures for this failure ID.
 • failureId – ilmnenud tõrke ID.failureId The ID of the failure that occurred.
 • failureType – ilmnenud tõrke tüüp.failureType The type of the failure that occurred.
 • fileName – selle faili nimi, kus tõrge ilmnes.fileName The file name where the failure occurred.
 • function – funktsioon, kus tõrge ilmnes.function The function where the failure occurred.
 • hresult – üldise toimingu HResult.hresult The HResult of the overall activity.
 • lineNumber – rea number, kus ilmnes tõrge.lineNumber The line number where the failure occurred.
 • message – ilmnenud tõrke teade.message The message of the failure that occurred.
 • module – moodul, kus tõrge ilmnes.module The module where the failure occurred.
 • originatingContextId – tõrkega lõppenud algse kutsekonteksti ID.originatingContextId The ID of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextMessage – tõrkega lõppenud algse kutsekonteksti teade.originatingContextMessage The message of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextName – tõrkega lõppenud algse kutsekonteksti nimi.originatingContextName The name of the originating call context that resulted in the failure.
 • threadId – selle lõime ID, kus toimingut käitatakse.threadId The ID of the thread on which the activity is executing.

SIH-sündmusedSIH events

SIHEngineTelemetry.EvalApplicabilitySIHEngineTelemetry.EvalApplicability

See sündmus saadetakse, kui sihtloogikat hinnatakse tuvastamaks, kas seade on antud toiminguks sobilik.This event is sent when targeting logic is evaluated to determine if a device is eligible for a given action.

SIHEngineTelemetry.ExecuteActionSIHEngineTelemetry.ExecuteAction

See sündmus käivitatakse SIH katsetega käivitada (nt installida) kõnealune värskendus või toiming.This event is triggered with SIH attempts to execute (e.g. install) the update or action in question. Sisaldab olulist teavet, näiteks seda, kas värskendus nõudis taaskäivitamist.Includes important information like if the update required a reboot.

SIHEngineTelemetry.PostRebootReportSIHEngineTelemetry.PostRebootReport

See sündmus annab teada toimingu olekust pärast taaskäivitamist, kui taaskäivitamine oli vajalik.This event reports the status of an action following a reboot, should one have been required.

Tarkvara värskendamise sündmusedSoftware update events

SoftwareUpdateClientTelemetry.CheckForUpdatesSoftwareUpdateClientTelemetry.CheckForUpdates

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks jälgimisandmeid tarkvara levitamise kliendi sisu otsimise kohta, mis kehtivad seadme jaoksThis event sends tracking data about the software distribution client check for content that is applicable to a device, to help keep Windows up to date

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ActivityMatchingId – sisaldab ainu-ID-d, mis tuvastab ühe CheckForUpdates-seansi selle käivitamisest kuni lõpetamiseni.ActivityMatchingId Contains a unique ID identifying a single CheckForUpdates session from initialization to completion.
 • AllowCachedResults – näitab, kas otsimine lubas kasutada vahemällu talletatud tulemusi.AllowCachedResults Indicates if the scan allowed using cached results.
 • ApplicableUpdateInfo – nende värskenduste metaandmed, mis tuvastati rakendatavanaApplicableUpdateInfo Metadata for the updates which were detected as applicable
 • BiosFamily – BIOS-i (põhimise sisend-väljundsüsteemi) pere.BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName – seadme BIOS-i nimi.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate – seadme BIOS-i väljaandmiskuupäev.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber – seadme BIOS-i SKU number.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor – BIOS-i hankija.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion – BIOS-i versioon.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BranchReadinessLevel – selles seadmes konfigureeritud teenuseharu.BranchReadinessLevel The servicing branch configured on the device.
 • CachedEngineVersion – isealgatusliku paranemise puhul SIH-mootori versioon, mis on seadme vahemällu talletatud.CachedEngineVersion For self-initiated healing, the version of the SIH engine that is cached on the device. Kui SIH-mootorit pole, on väärtus null.If the SIH engine does not exist, the value is null.
 • CallerApplicationName – selle helistaja esitatud nimi, kes algatas API kõned tarkvara levitamise klienti.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • CapabilityDetectoidGuid – sellise riistvara rakendatavuse detektoidi GUID, mida ei saanud hinnata.CapabilityDetectoidGuid The GUID for a hardware applicability detectoid that could not be evaluated.
 • CDNCountryCode – sisuedastusvõrgu (CDN) asukoha kahetäheline riigikood.CDNCountryCode Two letter country abbreviation for the Content Distribution Network (CDN) location.
 • CDNId – konkreetse seadme ainuidentifikaator, mida kasutatakse selleks, et kindlaks teha, mitmes seadmes esineb õnnestumisi või konkreetseid probleeme.CDNId The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.
 • ClientVersion – tarkvara levitamise kliendi versiooninumber.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • Context – annab konteksti selle kohta, kus tõrge ilmnes.Context Gives context on where the error has occurred. Näide: AutoEnable, GetSLSData, AddService, Misc või UnknownExample: AutoEnable, GetSLSData, AddService, Misc, or Unknown
 • CurrentMobileOperator – mobiilioperaator, kelle võrguga seade on praegu ühendatud.CurrentMobileOperator The mobile operator the device is currently connected to.
 • DeferralPolicySources – määratletud värskenduste edasilükkamise poliitikate allikad (GPO = 0x10, MDM = 0x100, Flight = 0x1000, UX = 0x10000).DeferralPolicySources Sources for any update deferral policies defined (GPO = 0x10, MDM = 0x100, Flight = 0x1000, UX = 0x10000).
 • DeferredUpdates – värskenduse ID-d, mis on praegu hilisemaks edasi lükatudDeferredUpdates Update IDs which are currently being deferred until a later time
 • DeviceModel – seadme mudel.DeviceModel What is the device model.
 • DriverError – draiveri otsimise ajal saadud tõrkekood.DriverError The error code hit during a driver scan. See on 0, kui ühtegi tõrget ei esinenud.This is 0 if no error was encountered.
 • DriverExclusionPolicy – näitab, kas Windows Update'iga draiverite väljajätmise poliitika on lubatud.DriverExclusionPolicy Indicates if the policy for not including drivers with Windows Update is enabled.
 • DriverSyncPassPerformed – kas draivereid seekord otsiti?DriverSyncPassPerformed Were drivers scanned this time?
 • EventInstanceID – sündmuse eksemplari globaalne ainuidentifikaator.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario – näitab selle sündmuse saatmise eesmärki – kas sellepärast, et tarkvara levitamine alustas just sisu otsimist, või kas see on tühistatud, õnnestunud või nurjunud.EventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • ExtendedMetadataCabUrl – hostinimi, mida kasutatakse värskenduse allalaadimiseks.ExtendedMetadataCabUrl Hostname that is used to download an update.
 • ExtendedStatusCode – teatud stsenaariumide teisene tõrkekood, kus StatusCode polnud piisavalt täpne.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FailedUpdateGuids – GUID-d värskenduste jaoks, mille hindamine otsimise ajal nurjus.FailedUpdateGuids The GUIDs for the updates that failed to be evaluated during the scan.
 • FailedUpdatesCount – värskenduste arv, mille hindamine otsimise ajal nurjus.FailedUpdatesCount The number of updates that failed to be evaluated during the scan.
 • FeatureUpdateDeferral – seadmes operatsioonisüsteemi funktsioonivärskenduste jaoks konfigureeritud edasilükkamise periood (päevades).FeatureUpdateDeferral The deferral period configured for feature OS updates on the device (in days).
 • FeatureUpdatePause – näitab, kas operatsioonisüsteemi funktsioonivärskendused on seadmes peatatud.FeatureUpdatePause Indicates whether feature OS updates are paused on the device.
 • FeatureUpdatePausePeriod – seadmes operatsioonisüsteemi funktsioonivärskenduste jaoks konfigureeritud peatamise kestus (päevades).FeatureUpdatePausePeriod The pause duration configured for feature OS updates on the device (in days).
 • FlightBranch – haru, kus seade asub, kui see on eelväljaande (väljalaske-eelsete järkude) osa.FlightBranch The branch that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • FlightRing – ring (järkude saamise kiirus), kus seade asub, kui see on eelväljaande (väljalaske-eelsete järkude) osa.FlightRing The ring (speed of getting builds) that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • HomeMobileOperator – mobiilioperaator, millega seade pidanuks algselt töötama.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • IntentPFNs – atomaarsete värskendusstsenaariumide jaoks mõeldud rakenduse määratud metaandmed.IntentPFNs Intended application-set metadata for atomic update scenarios.
 • IPVersion – näitab, kas allalaadimine toimus IPv4 või IPv6 kauduIPVersion Indicates whether the download took place over IPv4 or IPv6
 • IsWUfBDualScanEnabled – näitab, kas Windows Update'i ettevõtteversiooni topeltotsimine on seadmes lubatud.IsWUfBDualScanEnabled Indicates if Windows Update for Business dual scan is enabled on the device.
 • IsWUfBEnabled – näitab, kas Windows Update'i ettevõtteversioon on seadmes lubatud.IsWUfBEnabled Indicates if Windows Update for Business is enabled on the device.
 • MetadataIntegrityMode – värskenduse transpordi metaandmete tervikluskontrolli režiim.MetadataIntegrityMode The mode of the update transport metadata integrity check. 0 – teadmata; 1 – ignoreeri; 2 – audit; 3 – jõusta0-Unknown, 1-Ignoe, 2-Audit, 3-Enforce
 • MSIError – viimane tõrge, mis värskenduste otsimise ajal ilmnes.MSIError The last error that was encountered during a scan for updates.
 • NetworkConnectivityDetected – näitab tuvastatud võrguühenduse tüüpi.NetworkConnectivityDetected Indicates the type of network connectivity that was detected. 0 – IPv4, 1 – IPv60 - IPv4, 1 - IPv6
 • NumberOfApplicableUpdates – värskenduste arv, mis loeti pärast tuvastamisprotsessi lõpuleviimist lõpuks süsteemi jaoks rakendatavaksNumberOfApplicableUpdates The number of updates which were ultimately deemed applicable to the system after the detection process is complete
 • NumberOfApplicationsCategoryScanEvaluated – kategooriate (rakenduste) arv, mida rakenduse värskenduste otsimise käigus kontrollitiNumberOfApplicationsCategoryScanEvaluated The number of categories (apps) for which an app update scan checked
 • NumberOfLoop – edasi-tagasi liikumiste arv, mida otsimine nõudisNumberOfLoop The number of round trips the scan required
 • NumberOfNewUpdatesFromServiceSync – värskenduste arv, mis kuvati selle otsimise käigus esimest kordaNumberOfNewUpdatesFromServiceSync The number of updates which were seen for the first time in this scan
 • NumberOfUpdatesEvaluated – värskenduste koguarv, mida selle otsimise käigus hinnatiNumberOfUpdatesEvaluated The total number of updates which were evaluated as a part of the scan
 • NumFailedMetadataSignatures – nurjunud metaandmete allkirjade kontrollide arv sünkroonitud uute metaandmete jaoks.NumFailedMetadataSignatures The number of metadata signatures checks which failed for new metadata synced down.
 • Online – näitab, kas see oli võrgupõhine otsimine.Online Indicates if this was an online scan.
 • PausedUpdates – nende UpdateId-de loend, mis on praegu peatatud.PausedUpdates A list of UpdateIds which that currently being paused.
 • PauseFeatureUpdatesEndTime – kui operatsioonisüsteemi funktsioonivärskendused on seadmes peatatud, on see peatamise ajaakna lõpu kuupäev ja kellaaeg.PauseFeatureUpdatesEndTime If feature OS updates are paused on the device, this is the date and time for the end of the pause time window.
 • PauseFeatureUpdatesStartTime – kui operatsioonisüsteemi funktsioonivärskendused on seadmes peatatud, on see peatamise ajaakna alguse kuupäev ja kellaaeg.PauseFeatureUpdatesStartTime If feature OS updates are paused on the device, this is the date and time for the beginning of the pause time window.
 • PauseQualityUpdatesEndTime – kui operatsioonisüsteemi kvaliteedivärskendused on seadmes peatatud, on see peatamise ajaakna lõpu kuupäev ja kellaaeg.PauseQualityUpdatesEndTime If quality OS updates are paused on the device, this is the date and time for the end of the pause time window.
 • PauseQualityUpdatesStartTime – kui operatsioonisüsteemi kvaliteedivärskendused on seadmes peatatud, on see peatamise ajaakna alguse kuupäev ja kellaaeg.PauseQualityUpdatesStartTime If quality OS updates are paused on the device, this is the date and time for the beginning of the pause time window.
 • PhonePreviewEnabled – näitab, kas telefon oli enne eelväljaannete (väljalaske-eelsete järkude) kasutuselevõttu neid saanud.PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was getting preview build, prior to flighting (pre-release builds) being introduced.
 • ProcessName – API kutsed algatanud kutsuja protsessinimi, juhul kui CallerApplicationName'i ei esitatud.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • QualityUpdateDeferral – seadmes operatsioonisüsteemi kvaliteedivärskenduste jaoks konfigureeritud edasilükkamise periood (päevades).QualityUpdateDeferral The deferral period configured for quality OS updates on the device (in days).
 • QualityUpdatePause – näitab, kas operatsioonisüsteemi kvaliteedivärskendused on seadmes peatatud.QualityUpdatePause Indicates whether quality OS updates are paused on the device.
 • QualityUpdatePausePeriod – seadmes operatsioonisüsteemi kvaliteedivärskenduste jaoks konfigureeritud peatamise kestus (päevades).QualityUpdatePausePeriod The pause duration configured for quality OS updates on the device (in days).
 • RelatedCV – eelmine korrelatsioonivektor, mida kasutati enne uue vastu vahetamistRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • ScanDurationInSeconds – otsimise kestus sekunditesScanDurationInSeconds The number of seconds a scan took
 • ScanEnqueueTime – otsimise käivitamise kestus sekunditesScanEnqueueTime The number of seconds it took to initialize a scan
 • ServiceGuid – ID, mis näitab, millises teenuses tarkvara levitamise klient sisu otsib (Windows Update, Microsoft Store jne).ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is checking for content (Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • ServiceUrl – selle keskkonna URL, millega seade on konfigureeritud otsimaServiceUrl The environment URL a device is configured to scan with
 • ShippingMobileOperator – mobiilioperaator, mis seadmes tarnimise ajal oli.ShippingMobileOperator The mobile operator that a device shipped on.
 • StatusCode – näitab CheckForUpdates-sündmuse tulemust (edukas, tühistamine, tõrkekood HResult).StatusCode Indicates the result of a CheckForUpdates event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SyncType – kirjeldab, millist tüüpi otsimine see sündmus oliSyncType Describes the type of scan the event was
 • SystemBIOSMajorRelease – BIOS-i põhiversioon.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease – BIOS-i vaheversioon.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetMetadataVersion – isealgatusliku paranemise puhul on see allalaaditava SIH-mootori sihtversioon (vajaduse korral).TargetMetadataVersion For self-initiated healing, this is the target version of the SIH engine to download (if needed). Kui ei, on selle väärtus null.If not, the value is null.
 • TotalNumMetadataSignatures – metaandmete allkirjade kontrollide koguarv sünkroonitud uute metaandmete jaoks.TotalNumMetadataSignatures The total number of metadata signatures checks done for new metadata that was synced down.
 • WebServiceRetryMethods – veebiteenusemeetodi taotlused, mida oli vaja toimingu lõpuleviimiseks uuesti proovida.WebServiceRetryMethods Web service method requests that needed to be retried to complete operation.
 • WUDeviceID – konkreetse seadme ainuidentifikaator, mida kasutatakse selleks, et kindlaks teha, mitmes seadmes esineb õnnestumisi või konkreetseid probleeme.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.

SoftwareUpdateClientTelemetry.CommitSoftwareUpdateClientTelemetry.Commit

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid selle kohta, kas värskendusteenus on kutsutud sooritama versioonitäiendust.This event sends data on whether the Update Service has been called to execute an upgrade, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • BiosFamily – BIOS-i (põhimise sisend-väljundsüsteemi) pere.BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName – seadme BIOS-i nimi.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate – seadme BIOS-i väljaandmiskuupäev.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber – seadme BIOS-i SKU number.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor – BIOS-i hankija.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion – BIOS-i versioon.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleId – identifikaator, mis on seotud konkreetse sisukomplektiga; kui bundleID-d ei leitud, ei tohiks sisaldada ainult nullväärtusi.BundleId Identifier associated with the specific content bundle; should not be all zeros if the bundleID was found.
 • BundleRevisionNumber – tuvastab sisukomplekti redaktsiooninumbriBundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle
 • CallerApplicationName – selle kutsuja esitatud nimi, kes algatas API kutsed tarkvara levitamise klienti.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client
 • ClientVersion – tarkvara levitamise kliendi versiooninumber.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • DeviceModel – seadme mudel.DeviceModel What is the device model.
 • EventInstanceID – sündmuse eksemplari globaalne ainuidentifikaator.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario – kõne olekEventScenario State of call
 • EventType – võimalikud väärtused on "Child", "Bundle" või "Driver".EventType Possible values are "Child", "Bundle", or "Driver".
 • FlightId – selle eelväljaande konkreetne ID, mille seade saab.FlightId The specific id of the flight the device is getting
 • HandlerType – näitab sisu tüüpi (rakendus, draiver, Windowsi paik jne.)HandlerType Indicates the kind of content (app, driver, windows patch, etc.)
 • RevisionNumber – värskenduse kordumatu redaktsiooninumberRevisionNumber Unique revision number of Update
 • ServiceId – selle teenuse identifikaator, millega tarkvara levitamise klient ühenduse loob, nt Windows Update ja Microsoft Store.ServerId Identifier for the service to which the software distribution client is connecting, such as Windows Update and Microsoft Store.
 • SystemBIOSMajorRelease – BIOS-i põhiversioon.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease – BIOS-i vaheversioon.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • UpdateId – värskenduse ainu-IDUpdateId Unique Update ID
 • WUDeviceID – seadme ainu-ID.WUDeviceID UniqueDeviceID

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadSoftwareUpdateClientTelemetry.Download

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks jälgimisandmeid tarkvara levitamise kliendi sisu allalaadimise kohta selle värskenduse jaoks.This event sends tracking data about the software distribution client download of the content for that update, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ActiveDownloadTime – kui kaua allalaadimine sekundites aega võttis, jättes välja aja, mil värskendust aktiivselt alla ei laaditud.ActiveDownloadTime How long the download took, in seconds, excluding time where the update wasn't actively being downloaded.
 • AppXBlockHashValidationFailureCount – plokkide arv, mille kinnitamine pärast allalaadimist nurjus.AppXBlockHashValidationFailureCount A count of the number of blocks that have failed validation after being downloaded.
 • AppXDownloadScope – näitab rakenduse sisu allalaadimise ulatust.AppXDownloadScope Indicates the scope of the download for application content.
 • BiosFamily – BIOS-i (põhimise sisend-väljundsüsteemi) pere.BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName – seadme BIOS-i nimi.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate – seadme BIOS-i väljaandmiskuupäev.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber – seadme BIOS-i SKU number.BiosSKUNumber The SKU number of the device BIOS.
 • BIOSVendor – BIOS-i tarnija.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion – BIOS-i versioon.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleBytesDownloaded – konkreetse sisukomplekti jaoks alla laaditud baitide arv.BundleBytesDownloaded Number of bytes downloaded for the specific content bundle.
 • BundleId – konkreetse sisukomplektiga seotud identifikaator.BundleId Identifier associated with the specific content bundle.
 • BundleRepeatFailFlag – näitab, kas selle konkreetse värskenduskomplekti allalaadimine oli varem nurjunud.BundleRepeatFailFlag Indicates whether this particular update bundle had previously failed to download.
 • BundleRevisionNumber – tuvastab sisukomplekti redaktsiooninumbri.BundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle.
 • BytesDownloaded – mitu baiti laaditi alla ühe sisuosa (mitte terve komplekti) jaoks.BytesDownloaded How many bytes were downloaded for an individual piece of content (not the entire bundle).
 • CachedEngineVersion – isealgatusliku paranemise (SIH) mootori versioon, mis on seadme vahemällu talletatud, kui see on asjakohane.CachedEngineVersion The version of the “Self-Initiated Healing” (SIH) engine that is cached on the device, if applicable.
 • CallerApplicationName – selle rakenduse esitatud nimi, kes algatas API kutsed tarkvara levitamise klienti.CallerApplicationName The name provided by the application that initiated API calls into the software distribution client.
 • CbsDownloadMethod – näitab, kas allalaadimise korral oli tegu kogu faili allalaadimisega või osalise allalaadimisega.CbsDownloadMethod Indicates whether the download was a full- or a partial-file download.
 • CDNCountryCode – sisuedastusvõrgu (CDN) asukoha kahetäheline riigikood.CDNCountryCode Two letter country abbreviation for the Content Distribution Network (CDN) location.
 • CDNId – ID, mis määrab, millisest CDN-ist tarkvara levitamise klient sisu alla laadis.CDNId ID which defines which CDN the software distribution client downloaded the content from.
 • ClientManagedByWSUSServer – näitab, kas klienti haldavad Windows Serveri värskendusteenused (WSUS).ClientManagedByWSUSServer Indicates whether the client is managed by Windows Server Update Services (WSUS).
 • ClientVersion – tarkvara levitamise kliendi versiooninumber.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • CurrentMobileOperator – mobiilioperaator, kelle võrguga seade on praegu ühendatud.CurrentMobileOperator The mobile operator the device is currently connected to.
 • DeviceModel – seadme mudel.DeviceModel The model of the device.
 • DeviceOEM – tuvastab seadme arvutitootja (OEM).DeviceOEM Identifies the Original Equipment Manufacturer (OEM) of the device.
 • DownloadPriority – näitab, kas allalaadimine leidis aset taustal, tavalise või esiplaani prioriteediga.DownloadPriority Indicates whether a download happened at background, normal, or foreground priority.
 • DownloadScenarioId – konkreetse allalaadimise ainuidentifikaator, mida kasutatakse Windows Update'i ja sisuedastuse optimeerimise sündmuste seostamiseks.DownloadScenarioId A unique ID for a given download, used to tie together Windows Update and Delivery Optimizer events.
 • DownloadType – eristab isealgatusliku paranemise (SIH) allalaadimiste tüüpi metaandmete ja lasti allalaadimise vahel.DownloadType Differentiates the download type of “Self-Initiated Healing” (SIH) downloads between Metadata and Payload downloads.
 • Edition – tuvastab praegu seadmes töötava Windowsi väljaande.Edition Identifies the edition of Windows currently running on the device.
 • EventInstanceID – sündmuse eksemplari globaalne ainuidentifikaator.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventNamespaceID – sündmuste testimise keskkonna ID.EventNamespaceID The ID of the test events environment.
 • EventScenario – näitab selle sündmuse saatmise eesmärki: kas sellepärast, et tarkvara levitamine alustas just sisu allalaadimist, või kas see on tühistatud, õnnestunud või nurjunud.EventScenario Indicates the purpose for sending this event: whether because the software distribution just started downloading content; or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • EventType – tuvastab sündmuse tüübi (tütar, kogum või draiver).EventType Identifies the type of the event (Child, Bundle, or Driver).
 • ExtendedStatusCode – teatud stsenaariumide teisene tõrkekood, kus StatusCode polnud piisavalt täpne.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FeatureUpdatePause – näitab, kas operatsioonisüsteemi funktsioonivärskendused on seadmes peatatud.FeatureUpdatePause Indicates whether feature OS updates are paused on the device.
 • FlightBranch – haru, kus seade asub, kui see on eelväljaande (väljalaske-eelsete järkude) osa.FlightBranch The branch that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • FlightBuildNumber – kui see allalaadimine oli eelväljaande (väljalaske-eelse järgu) jaoks, näitab see selle eelväljaande järgunumbrit.FlightBuildNumber If this download was for a flight (pre-release build), this indicates the build number of that flight.
 • FlightId – selle eelväljaande (väljalaske-eelse järgu) konkreetne ID, mille seade saab.FlightId The specific id of the flight (pre-release build) the device is getting.
 • FlightRing – ring (järkude saamise kiirus), kus seade asub, kui see on eelväljaande (väljalaske-eelsete järkude) osa.FlightRing The ring (speed of getting builds) that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • HandlerType – näitab, millist tüüpi sisu alla laaditakse (rakendus, draiver, Windowsi paik jne).HandlerType Indicates what kind of content is being downloaded (app, driver, windows patch, etc.).
 • HardwareId – kui see allalaadimine oli kindlale seadmemudelile suunatud draiveri jaoks, näitab see ID selle seadme mudelit.HardwareId If this download was for a driver targeted to a particular device model, this ID indicates the model of the device.
 • HomeMobileOperator – mobiilioperaator, millega seade pidanuks algselt töötama.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • HostName – ülem-URL, kust sisu alla laaditakse.HostName The parent URL the content is downloading from.
 • IPVersion – näitab, kas allalaadimine toimus IPv4 või IPv6 kaudu.IPVersion Indicates whether the download took place over IPv4 or IPv6.
 • IsAOACDevice – näitab, kas seade on AOAC-seade (alati sisse lülitatud, alati ühendatud).IsAOACDevice Indicates whether the device is an Always On, Always Connected (AOAC) device.
 • IsDependentSet – näitab, kas draiver on suurema süsteemi riistvara-/püsivaravärskenduse osaIsDependentSet Indicates whether a driver is a part of a larger System Hardware/Firmware Update
 • IsWUfBDualScanEnabled – näitab, kas Windows Update'i ettevõtteversiooni topeltotsimine on seadmes lubatud.IsWUfBDualScanEnabled Indicates if Windows Update for Business dual scan is enabled on the device.
 • IsWUfBEnabled – näitab, kas Windows Update ettevõtete jaoks on seadmes lubatud.IsWUfBEnabled Indicates if Windows Update for Business is enabled on the device.
 • NetworkCostBitMask – lipp, mis näitab värskendussisu allalaadimiseks kasutatava võrgu kulu (ülekoormatud, fikseeritud, muutuv, üle andmelimiidi, rändlus jne).NetworkCostBitMask A flag indicating the cost of the network (congested, fixed, variable, over data limit, roaming, etc.) used for downloading the update content.
 • NetworkRestrictionStatus – NetworkCostBitMaski üldisem versioon, mis määrab, kas Windows pidas praegust võrku "mahupõhiseks".NetworkRestrictionStatus More general version of NetworkCostBitMask, specifying whether Windows considered the current network to be "metered."
 • PackageFullName – sisu paketinimi.PackageFullName The package name of the content.
 • PhonePreviewEnabled – näitab, kas telefonis oli enne väljalaske-eelsete järkude kasutuselevõttu lubatud eelväljaannete saamine.PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was opted-in to getting preview builds, prior to flighting (pre-release builds) being introduced.
 • PlatformRole – opsüsteemi platvormi roll (töölaud, mobiilseade, tööjaam jne).PlatformRole The role of the OS platform (Desktop, Mobile, Workstation, etc.).
 • ProcessName – API kutsed algatanud kutsuja protsessinimi, juhul kui CallerApplicationName'i ei esitatud.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • ProcessorArchitecture – süsteemi protsessoriarhitektuur (x86, AMD64, ARM).ProcessorArchitecture Processor architecture of the system (x86, AMD64, ARM).
 • QualityUpdatePause – näitab, kas operatsioonisüsteemi kvaliteedivärskendused on seadmes peatatud.QualityUpdatePause Indicates whether quality OS updates are paused on the device.
 • RelatedCV – korrelatsioonivektor, mida kasutati enne kõige viimatist üleminekut uuele korrelatsioonivektorile.RelatedCV The Correlation Vector that was used before the most recent change to a new Correlation Vector.
 • RepeatFailFlag – näitab, kas selle konkreetse sisuosa allalaadimine oli varem nurjunud.RepeatFailFlag Indicates whether this specific piece of content had previously failed to download.
 • RevisionNumber – selle konkreetse sisuosa redaktsiooninumber.RevisionNumber The revision number of the specified piece of content.
 • ServiceGuid – selle teenuse kordumatu identifikaator, mille jaoks tarkvara levitamise klient sisu installib (Windows Update, Microsoft Store jne).ServiceGuid A unique identifier for the service that the software distribution client is installing content for (Windows Update, Microsoft Store, etc).
 • Setup360Phase – tuvastab täienduse allalaadimise aktiivse faasi, kui praegune allalaadimine on operatsioonisüsteemi versioonitäienduse allalaadimine.Setup360Phase Identifies the active phase of the upgrade download if the current download is for an Operating System upgrade.
 • ShippingMobileOperator – seadme tarnimisel seadmega seostatud mobiilsideoperaator.ShippingMobileOperator The mobile operator linked to the device when the device shipped.
 • StatusCode – näitab allalaadimissündmuse tulemust (edukas, tühistamine, tõrkekood HResult).StatusCode Indicates the result of a Download event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SystemBIOSMajorRelease – BIOS-i põhiversioon.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease – BIOS-i vaheversioon.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetGroupId – kindlale seadmemudelile suunatud draiverite puhul näitab see ID draiverit vastuvõtvate seadmete levirühma.TargetGroupId For drivers targeted to a specific device model, this ID indicates the distribution group of devices receiving that driver.
 • TargetingVersion – kindlale seadmemudelile suunatud draiverite korral on see seadmesse saadetavate draiverite versiooninumber.TargetingVersion For drivers targeted to a specific device model, this is the version number of the drivers being distributed to the device.
 • TargetMetadataVersion – praegu allalaaditava (või viimati allalaaditud) paketi versioon.TargetMetadataVersion The version of the currently downloading (or most recently downloaded) package.
 • ThrottlingServiceHResult – tulemikood (edukas/nurjunud), mis saadakse veebiteenusega ühenduse loomisel, et teha kindlaks, kas see seade peaks sisu alla laadima.ThrottlingServiceHResult Result code (success/failure) while contacting a web service to determine whether this device should download content yet.
 • TimeToEstablishConnection – aeg (millisekundites), mis kulus ühenduse loomiseks enne allalaadimise alustamist.TimeToEstablishConnection Time (in milliseconds) it took to establish the connection prior to beginning downloaded.
 • TotalExpectedBytes – prognoositav allalaadimise kogumaht (baitides).TotalExpectedBytes The total size (in Bytes) expected to be downloaded.
 • UpdateId – konkreetse sisuosaga seotud identifikaator.UpdateId An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateID – konkreetse sisuosaga seotud identifikaator.UpdateID An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateImportance – näitab, kas sisu on märgitud oluliseks, soovitatavaks või valikuliseks.UpdateImportance Indicates whether the content was marked as Important, Recommended, or Optional.
 • UsedDO – näitab, kas allalaadimisel kasutati sisuedastuse optimeerimise teenust.UsedDO Indicates whether the download used the Delivery Optimization (DO) service.
 • UsedSystemVolume – näitab, kas sisu laaditi alla seadme põhisüsteemi mäluseadmesse või alternatiivsesse mäluseadmesse.UsedSystemVolume Indicates whether the content was downloaded to the device's main system storage drive, or an alternate storage drive.
 • WUDeviceID – konkreetse seadme ainuidentifikaator, mida kasutatakse selleks, et kindlaks teha, mitmes seadmes esineb õnnestumisi või konkreetseid probleeme.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.
 • WUSetting – näitab kasutajate praeguseid värskendamise sätteid.WUSetting Indicates the users' current updating settings.

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadCheckpointSoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadCheckpoint

See sündmus lisab kõigi Windows Update'i UUP-sisu allalaadimisetappide vahele kontrollpunkti.This event provides a checkpoint between each of the Windows Update download phases for UUP content

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • CallerApplicationName – selle kutsuja esitatud nimi, kes algatas API kutsed tarkvara levitamise klientiCallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client
 • ClientVersion – tarkvara levitamise kliendi versiooninumberClientVersion The version number of the software distribution client
 • EventScenario – näitab selle sündmuse saatmise eesmärki – kas sellepärast, et tarkvara levitamine alustas just sisu otsimist, või kas see on tühistatud, õnnestunud või nurjunudEventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed
 • EventType – võimalikud väärtused on "Child", "Bundle", "Relase" või "Driver"EventType Possible values are "Child", "Bundle", "Relase" or "Driver"
 • ExtendedStatusCode – teatud stsenaariumide teisene tõrkekood, kus StatusCode polnud piisavalt täpneExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough
 • FileId – faili kordumatult tuvastav räsiväärtusFileId A hash that uniquely identifies a file
 • FileName – allalaaditud faili nimiFileName Name of the downloaded file
 • FlightId – iga eelväljaande ainuidentifikaatorFlightId The unique identifier for each flight
 • RelatedCV – eelmine korrelatsioonivektor, mida kasutati enne uue vastu vahetamistRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • RevisionNumber – värskenduse kordumatu redaktsiooninumberRevisionNumber Unique revision number of Update
 • ServiceGuid – ID, mis näitab, millises teenuses tarkvara levitamise klient sisu otsib (Windows Update, Microsoft Store jne)ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is checking for content (Windows Update, Microsoft Store, etc.)
 • StatusCode – näitab CheckForUpdates-sündmuse tulemust (edukas, tühistamine, tõrkekood HResult)StatusCode Indicates the result of a CheckForUpdates event (success, cancellation, failure code HResult)
 • UpdateId – värskenduse ainu-IDUpdateId Unique Update ID
 • WUDeviceID – konkreetse seadme ainuidentifikaator, mida kasutatakse selleks, et kindlaks teha, mitmes seadmes esineb õnnestumisi või konkreetseid probleemeWUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadHeartbeatSoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadHeartbeat

See sündmus lubab jälgida käimasolevaid allalaadimisi ja sisaldab andmeid, mis selgitavad allalaadimise praegust olekut.This event allows tracking of ongoing downloads and contains data to explain the current state of the download

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • BundleID – konkreetse sisukomplektiga seotud identifikaator.BundleID Identifier associated with the specific content bundle. Kui see väärtus leitakse, ei tohiks see sisaldada ainult nulleIf this value is found, it shouldn't report as all zeros
 • BytesTotal – selle sisu puhul edastavate baitide koguarvBytesTotal Total bytes to transfer for this content
 • BytesTransferred – selle sisu puhul edastatud baitide koguarv talitlusimpulsi ajalBytesTransferred Total bytes transferred for this content at the time of heartbeat
 • ConnectionStatus – näitab seadme ühenduvuse olekut talitlusimpulsi ajalConnectionStatus Indicates the connectivity state of the device at the time of heartbeat
 • CurrentError – aktiivse allalaadimise puhul ilmnenud viimane (ajutine) tõrgeCurrentError Last (transient) error encountered by the active download
 • DownloadFlags – lipud, mis näitavad, kas toiteolekut ignoreeritakseDownloadFlags Flags indicating if power state is ignored
 • DownloadState – selle sisu aktiivse allalaadimise praegune olek (järjekorras, peatatud või käimas)DownloadState Current state of the active download for this content (queued, suspended, or progressing)
 • IsNetworkMetered – näitab, kas Windows pidas praegust võrku "mahupõhiseks".IsNetworkMetered Indicates whether Windows considered the current network to be ?metered"
 • MOAppDownloadLimit – mobiilioperaatori ülempiir rakenduse allalaadimiste mahule, kui üldseMOAppDownloadLimit Mobile operator cap on size of application downloads, if any
 • MOUpdateDownloadLimit – mobiilioperaatori ülempiir operatsioonisüsteemi värskenduse allalaadimiste mahule, kui üldseMOUpdateDownloadLimit Mobile operator cap on size of operating system update downloads, if any
 • PowerState – näitab seadme toiteolekut talitlusimpulsi ajal (DC, AC, akusäästja või ühendatud puhkerežiim)PowerState Indicates the power state of the device at the time of heartbeart (DC, AC, Battery Saver, or Connected Standby)
 • RelatedCV Eelmine korrelatsioonivektor, mida kasutas klient enne uue vastu vahetamistRelatedCV The previous correlation vector that was used by the client, before swapping with a new one
 • ResumeCount – mitu korda seda aktiivset allalaadimist on peatatud olekust jätkatudResumeCount Number of times this active download has resumed from a suspended state
 • ServiceID – selle teenuse identifikaator, millega tarkvara levitamise klient ühendust loob (Windows Update, Microsoft Store jne).ServiceID Identifier for the service to which the software distribution client is connecting (Windows Update, Microsoft Store, etc)
 • SuspendCount – mitu korda see aktiivne allalaadimine on läinud peatatud olekusseSuspendCount Number of times this active download has entered a suspended state
 • SuspendReason – viimane põhjus, miks see aktiivne allalaadimine peatatud olekusse läksSuspendReason Last reason for why this active download entered a suspended state

SoftwareUpdateClientTelemetry.InstallSoftwareUpdateClientTelemetry.Install

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks jälgimisandmeid tarkvara levitamise kliendi sisu installimise kohta selle värskenduse jaoks.This event sends tracking data about the software distribution client installation of the content for that update, to help keep Windows up to date.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • BiosFamily – BIOS-i (põhimise sisend-väljundsüsteemi) pere.BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName – seadme BIOS-i nimi.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate – seadme BIOS-i väljaandmiskuupäev.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber – seadme BIOS-i SKU number.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor – BIOS-i hankija.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion – BIOS-i versioon.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleBytesDownloaded – mitu baiti konkreetse sisukomplekti jaoks alla laaditi?BundleBytesDownloaded How many bytes were downloaded for the specific content bundle?
 • BundleId – identifikaator, mis on seotud konkreetse sisukomplektiga; kui bundleID-d ei leitud, ei tohiks sisaldada ainult nullväärtusi.BundleId Identifier associated with the specific content bundle; should not be all zeros if the bundleID was found.
 • BundleRepeatFailFlag – kas selle konkreetse värskenduskomplekti installimine on varem nurjunud?BundleRepeatFailFlag Has this particular update bundle previously failed to install?
 • BundleRevisionNumber – tuvastab sisukomplekti redaktsiooninumbri.BundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle.
 • CachedEngineVersion – isealgatusliku paranemise puhul SIH-mootori versioon, mis on seadme vahemällu talletatud.CachedEngineVersion For self-initiated healing, the version of the SIH engine that is cached on the device. Kui SIH-mootorit pole, on väärtus null.If the SIH engine does not exist, the value is null.
 • CallerApplicationName – selle helistaja esitatud nimi, kes algatas API kõned tarkvara levitamise klienti.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • CbsDownloadMethod – kas allalaadimise puhul oli tegu täieliku allalaadimisega või osalise allalaadimisega?CbsDownloadMethod Was the download a full download or a partial download?
 • ClientManagedByWSUSServer – kas klienti haldavad Windows Serveri värskendusteenused (WSUS)?ClientManagedByWSUSServer Is the client managed by Windows Server Update Services (WSUS)?
 • ClientVersion – tarkvara levitamise kliendi versiooninumber.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • CSIErrorType – CBS-i installimise etapp, kus see nurjus.CSIErrorType The stage of CBS installation where it failed.
 • CurrentMobileOperator – mobiilioperaator, kelle võrguga seade on praegu ühendatud.CurrentMobileOperator Mobile operator that device is currently connected to.
 • DeviceModel – seadme mudel.DeviceModel What is the device model.
 • DeviceOEM – millisesse OEM-i see seade kuulub.DeviceOEM What OEM does this device belong to.
 • DownloadPriority – allalaadimistoimingu prioriteet.DownloadPriority The priority of the download activity.
 • DownloadScenarioId – vastava allalaadimise ainu-ID, mida kasutatakse WU ja DO sündmuste sidumiseks.DownloadScenarioId A unique ID for a given download used to tie together WU and DO events.
 • DriverPingBack – sisaldab teavet eelmise draiveri ja süsteemi oleku kohta.DriverPingBack Contains information about the previous driver and system state.
 • Edition – näitab kasutatavat Windowsi väljaannet.Edition Indicates the edition of Windows being used.
 • EventInstanceID – sündmuse eksemplari globaalne ainuidentifikaator.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventNamespaceID – näitab, kas sündmus õnnestus või nurjus.EventNamespaceID Indicates whether the event succeeded or failed. On vormingus EventType+Event, kus Eventi väärtus on Succeeded, Cancelled, Failed jne.Has the format EventType+Event where Event is Succeeded, Cancelled, Failed, etc.
 • EventScenario – näitab selle sündmuse saatmise eesmärki – kas sellepärast, et tarkvara levitamine alustas just sisu installimist, või kas see on tühistatud, õnnestunud või nurjunud.EventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started installing content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • EventType – võimalikud väärtused on Child, Bundle või Driver.EventType Possible values are Child, Bundle, or Driver.
 • ExtendedErrorCode – laiendatud tõrkekood.ExtendedErrorCode The extended error code.
 • ExtendedStatusCode – teatud stsenaariumide teisene tõrkekood, kus StatusCode polnud piisavalt täpne.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FeatureUpdatePause – kas operatsioonisüsteemi funktsioonivärskendused on seadmes peatatud?FeatureUpdatePause Are feature OS updates paused on the device?
 • FlightBranch – haru, kus seade asub, kui see on Windows Insideri programmi osa.FlightBranch The branch that a device is on if participating in the Windows Insider Program.
 • FlightBuildNumber – kui see installimine oli mõeldud Windows Insideri järgu jaoks, on see selle järgu number.FlightBuildNumber If this installation was for a Windows Insider build, this is the build number of that build.
 • FlightId – selle Windows Insideri järgu konkreetne ID, mille seade saab.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • FlightRing – ring, kus seade asub, kui see on Windows Insideri programmi osa.FlightRing The ring that a device is on if participating in the Windows Insider Program.
 • HandlerType – näitab, mis tüüpi sisu installitakse.HandlerType Indicates what kind of content is being installed. Näide: rakendus, draiver, Windowsi värskendusExample: app, driver, Windows update
 • HardwareId – kui see installimine oli kindlale seadmemudelile suunatud draiveri jaoks, näitab see ID selle seadme mudelit.HardwareId If this install was for a driver targeted to a particular device model, this ID indicates the model of the device.
 • HomeMobileOperator – mobiilioperaator, millega seade pidanuks algselt töötama.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • IntentPFNs – atomaarsete värskendusstsenaariumide jaoks mõeldud rakenduse määratud metaandmed.IntentPFNs Intended application-set metadata for atomic update scenarios.
 • IsAOACDevice – kas see on alati sisse lülitatud, alati ühendatud?IsAOACDevice Is it Always On, Always Connected? (Mobiilsideseadme kasutusmudel)(Mobile device usage model)
 • IsDependentSet – kas draiver on suurema süsteemi riistvara-/püsivaravärskenduse osa?IsDependentSet Is the driver part of a larger System Hardware/Firmware update?
 • IsFinalOutcomeEvent – kas see sündmus tähistab värskendus- või täiendusprotsessi lõppu?IsFinalOutcomeEvent Does this event signal the end of the update/upgrade process?
 • IsFirmware – kas see värskendus on püsivaravärskendus?IsFirmware Is this update a firmware update?
 • IsSuccessFailurePostReboot – kas see õnnestus ja nurjus seejärel pärast seadme taaskäivitamist?IsSuccessFailurePostReboot Did it succeed and then fail after a restart?
 • IsWUfBDualScanEnabled – kas Windows Update'i ettevõtteversiooni topeltotsimine on seadmes lubatud?IsWUfBDualScanEnabled Is Windows Update for Business dual scan enabled on the device?
 • IsWUfBEnabled – kas Windows Update'i ettevõtteversioon on seadmes lubatud?IsWUfBEnabled Is Windows Update for Business enabled on the device?
 • MergedUpdate – kas operatsioonisüsteemi värskendus ja BSP värskendus olid installimiseks ühendatud?MergedUpdate Was the OS update and a BSP update merged for installation?
 • MsiAction – MSI installimise etapp, kus see nurjus.MsiAction The stage of MSI installation where it failed.
 • MsiProductCode – MSI installeri ainuidentifikaator.MsiProductCode The unique identifier of the MSI installer.
 • PackageFullName – installitava sisu paketinimi.PackageFullName The package name of the content being installed.
 • PhonePreviewEnabled – näitab, kas telefon oli enne eelväljaannete kasutuselevõttu neid saanud.PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was getting preview build, prior to flighting being introduced.
 • PlatformRole – MSDN-is määratletud PowerPlatformRole.PlatformRole The PowerPlatformRole as defined on MSDN.
 • ProcessName – API kõned algatanud helistaja protsessinimi, juhul kui CallerApplicationName'i ei esitatud.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • ProcessorArchitecture – süsteemi protsessoriarhitektuur (x86, AMD64, ARM).ProcessorArchitecture Processor architecture of the system (x86, AMD64, ARM).
 • QualityUpdatePause – kas operatsioonisüsteemi kvaliteedivärskendused on seadmes peatatud?QualityUpdatePause Are quality OS updates paused on the device?
 • RelatedCV – eelmine korrelatsioonivektor, mida kasutati enne uue vastu vahetamistRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • RepeatFailFlag – näitab, kas selle konkreetse sisuosa installimine oli varem nurjunud.RepeatFailFlag Indicates whether this specific piece of content had previously failed to install.
 • RepeatSuccessInstallFlag – näitab, kas selle konkreetse sisuosa installimine oli varem õnnestunud, näiteks, kas mõni teine kasutaja oli selle juba installitud.RepeatSuccessInstallFlag Indicates whether this specific piece of content had previously installed successful, for example if another user had already installed it.
 • RevisionNumber – selle konkreetse sisuosa redaktsiooninumber.RevisionNumber The revision number of this specific piece of content.
 • ServiceGuid – ID, mis näitab, millise teenuse jaoks tarkvara levitamise klient sisu installib (Windows Update, Microsoft Store jne).ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is installing content for (Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • Setup360Phase – kui installimine on mõeldud operatsioonisüsteemi täiendamiseks, näitab see, milline täiendamise faas on käimas.Setup360Phase If the install is for an operating system upgrade, indicates which phase of the upgrade is underway.
 • ShippingMobileOperator – mobiilioperaator, mis seadmes tarnimise ajal oli.ShippingMobileOperator The mobile operator that a device shipped on.
 • StatusCode – näitab installisündmuse tulemust (edukas, tühistamine, tõrkekood HResult).StatusCode Indicates the result of an installation event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SystemBIOSMajorRelease – BIOS-i põhiversioon.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease – BIOS-i vaheversioon.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetGroupId – kindlale seadmemudelile suunatud draiverite puhul näitab see ID draiverit vastuvõtvate seadmete levirühma.TargetGroupId For drivers targeted to a specific device model, this ID indicates the distribution group of devices receiving that driver.
 • TargetingVersion – kindlale seadmemudelile suunatud draiverite puhul on see seadmesse saadetavate draiverite versiooninumber.TargetingVersion For drivers targeted to a specific device model, this is the version number of the drivers being distributed to the device.
 • TransactionCode – ID, mis tähistab antud MSI installimistTransactionCode The ID which represents a given MSI installation
 • UpdateId – värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique update ID
 • UpdateID – konkreetse sisuosaga seotud identifikaator.UpdateID An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateImportance – näitab, kas sisuosa on märgitud oluliseks, soovitatavaks või valikuliseks.UpdateImportance Indicates whether a piece of content was marked as Important, Recommended, or Optional.
 • UsedSystemVolume – näitab, kas sisu laaditi alla ja seejärel installiti seadme põhisüsteemi mäluseadmest või alternatiivsest mäluseadmest.UsedSystemVolume Indicates whether the content was downloaded and then installed from the device's main system storage drive, or an alternate storage drive.
 • WUDeviceID – konkreetse seadme ainuidentifikaator, mida kasutatakse selleks, et kindlaks teha, mitmes seadmes esineb õnnestumisi või konkreetseid probleeme.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.
 • WUSetting – näitab kasutaja praeguseid värskendamise sätteid.WUSetting Indicates the user's current updating settings.

SoftwareUpdateClientTelemetry.SLSDiscoverySoftwareUpdateClientTelemetry.SLSDiscovery

See sündmus saadab andmeid Windowsi võime kohta tuvastada selle tagaserveri asukoht, millega see peab värskendamiseks või sisu hankimiseks ühenduse looma, et määrata värskendusteenuste kättesaadavuse häireid ning pakkuda konteksti Windows Update'i tõrgete kohta.This event sends data about the ability of Windows to discover the location of a backend server with which it must connect to perform updates or content acquisition, in order to determine disruptions in availability of update services and provide context for Windows Update errors.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • EventScenario – näitab selle sündmuse saatmise eesmärki – kas sellepärast, et tarkvara levitamine alustas just sisu otsimist, või kas see on tühistatud, õnnestunud või nurjunudEventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed
 • HResult – näitab sündmuse tulemikoodi (edukas, tühistamine, tõrkekood HResult)HResult Indicates the result code of the event (success, cancellation, failure code HResult)
 • IsBackground – näitab, kas SLS-i tuvastamise sündmus toimus esiplaanil või taustalIsBackground Indicates whether the SLS discovery event took place in the foreground or background
 • NextExpirationTime – näitab, millal SLS-i cab-fail aegubNextExpirationTime Indicates when the SLS cab expires
 • ServiceID – ID, mis näitab, millise teenusega tarkvara levitamise klient ühenduse loob (Windows Update, Microsoft Store jne).ServiceID An ID which represents which service the software distribution client is connecting to (Windows Update, Microsoft Store, etc.)
 • SusClientId – tarkvara levitamise kliendi reguleeritud kordumatu seadme ID.SusClientId The unique device ID controlled by the software distribution client
 • UrlPath – allalaaditud SLS-i cab-faili teeUrlPath Path to the SLS cab that was downloaded
 • WUAVersion – tarkvara levitamise kliendi versiooninumber.WUAVersion The version number of the software distribution client

SoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateDetectedSoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateDetected

See sündmus saadab andmeid AppX-rakenduse kohta, mida on värskendatud Microsoft Store'i kaudu (sealhulgas teave selle kohta, milline rakendus vajab värskendamist ja millist versiooni/arhitektuuri on vaja), et mõista ja tegeleda probleemidega, mis on seotud sellega, et rakendused saaksid vajalikud värskendused.This event sends data about an AppX app that has been updated from the Microsoft Store, including what app needs an update and what version/architecture is required, in order to understand and address problems with apps getting required updates.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ApplicableUpdateInfo – nende värskenduste metaandmed, mis tuvastati rakendatavana.ApplicableUpdateInfo Metadata for the updates which were detected as applicable.
 • CallerApplicationName – selle kutsuja esitatud nimi, kes algatas API kutsed tarkvara levitamise klienti.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • IntentPFNs – atomaarsete värskendusstsenaariumide jaoks mõeldud rakenduse määratud metaandmed.IntentPFNs Intended application-set metadata for atomic update scenarios.
 • NumberOfApplicableUpdates – värskenduste arv, mis loeti pärast tuvastamisprotsessi lõpuleviimist lõpuks süsteemi jaoks rakendatavaks.NumberOfApplicableUpdates The number of updates ultimately deemed applicable to the system after the detection process is complete.
 • RelatedCV – eelmine korrelatsioonivektor, mida kasutati enne uue vastu vahetamistRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one.
 • ServiceGuid ID, mis tähistab mis teenuse tarkvara jaotuse kliendi ühenduse (Windows Update, Microsoft Store jne).ServiceGuid An ID that represents which service the software distribution client is connecting to (Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • WUDeviceID – tarkvara levitamise kliendi reguleeritav kordumatu seadme ID.WUDeviceID The unique device ID controlled by the software distribution client.

SoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateMetadataIntegritySoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateMetadataIntegrity

See sündmus tuvastab, kas värskendusi on rikutud, ja kaitseb vahendusrünnete eest.This event identifies whether updates have been tampered with and protects against man-in-the-middle attacks.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • EndpointUrl – lõpp-punkti URL, kus seade hangib värskenduse metaandmed.EndpointUrl The endpoint URL where the device obtains update metadata. Seda kasutatakse testimis-, ettevalmistus- ja tootmiskeskkondade eristamiseks.This is used to distinguish between test, staging, and production environments.
 • EventScenario − selle sündmuse eesmärk, nagu skannimine algas, skannimine õnnestus või skannimine ebaõnnestus.EventScenario The purpose of this event, such as scan started, scan succeeded, or scan failed.
 • ExtendedStatusCode − teisene olekukood teatud stsenaariumide korral, kus StatusCode ei olnud piisavalt konkreetne.ExtendedStatusCode Secondary status code for certain scenarios where StatusCode was not specific enough.
 • LeafCertId – nurjunud sertifikaadi terviklik ID, mis on toodud FragmentSigning-andmetest.LeafCertId The integral ID from the FragmentSigning data for the certificate that failed.
 • ListOfSHA256OfIntermediateCerData – semikoolonitega eraldatud loend vaheserdi FragmentSigning-andmete Base64CerData-andmete räsiväärtustest Base64-kodeeringus.ListOfSHA256OfIntermediateCerData A semicolon delimited list of base64 encoding of hashes for the Base64CerData in the FragmentSigning data of an intermediate certificate.
 • MetadataIntegrityMode – transpordi metaandmete tervikluskontrolli režiim.MetadataIntegrityMode The mode of the transport metadata integrity check. 0 = teadmata; 1 = ignoreeri; 2 = audit; 3 = jõusta0 = unknown; 1 = ignore; 2 = audit; 3 = enforce
 • MetadataSignature – värskenduse metaandmetega (määratud redaktsiooni ID-ga) seotud allkirja base64-kodeeritud string.MetadataSignature A base64-encoded string of the signature associated with the update metadata (specified by revision ID).
 • RawMode – toore sõelumata režiimi string SLS-i vastusest.RawMode The raw unparsed mode string from the SLS response. See väli on tühi, kui see pole kohaldatav.This field is null if not applicable.
 • RawValidityWindowInDays – toore sõelumata kehtivusakna string ajatempli tõendi päevades.RawValidityWindowInDays The raw unparsed validity window string in days of the timestamp token. See väli on tühi, kui see pole kohaldatav.This field is null if not applicable.
 • RevisionId – konkreetse sisuosa redaktsiooni ID.RevisionId The revision ID for a specific piece of content.
 • RevisionNumber – konkreetse sisuosa redaktsiooninumber.RevisionNumber The revision number for a specific piece of content.
 • ServiceGuid – tuvastab teenuse, millega tarkvara levitamise klient on ühendatud, nt Windows Update või Microsoft StoreServiceGuid Identifies the service to which the software distribution client is connected, Example: Windows Update or Microsoft Store
 • SHA256OfLeafCerData – lehtsertifikaadi FragmentSigning-andmetes asuva Base64CerData räsiväärtuse base64-kodeering.SHA256OfLeafCerData A base64 encoding of the hash for the Base64CerData in the FragmentSigning data of the leaf certificate.
 • SHA256OfLeafCertPublicKey – lehtsertifikaadi FragmentSigning-andmetes asuva Base64CertData räsiväärtuse base64-kodeering.SHA256OfLeafCertPublicKey A base64 encoding of the hash of the Base64CertData in the FragmentSigning data of the leaf certificate.
 • SHA256OfTimestampToken – ajatempli tõendi kodeeritud string.SHA256OfTimestampToken An encoded string of the timestamp token.
 • SignatureAlgorithm – metaandmete allkirja räsialgoritm.SignatureAlgorithm The hash algorithm for the metadata signature.
 • SLSPrograms – testimisprogramm, millega seade võib olla liitunud.SLSPrograms A test program to which a device may have opted in. Näide: Insider FastExample: Insider Fast
 • StatusCode – sündmuse olekukood.StatusCode The status code of the event.
 • TimestampTokenCertThumbprint – kodeeritud ajatempli tõendi sõrmejälg.TimestampTokenCertThumbprint The thumbprint of the encoded timestamp token.
 • TimestampTokenId – selle loomise kellaaeg.TimestampTokenId The time this was created. See on kodeeritud ajatempli bloobis ja selle väärtus on null, kui tõend on vigane.It is encoded in a timestamp blob and will be zero if the token is malformed.
 • UpdateId – konkreetse sisuosa värskendamise ID.UpdateId The update ID for a specific piece of content.
 • ValidityWindowInDays – kehtivuse aken, mis on ajatempli kontrollimisel jõus.ValidityWindowInDays The validity window that's in effect when verifying the timestamp.

Värskendusabilise sündmusedUpdate Assistant events

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.BlockingEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.BlockingEventId

Sündmus saadab põhiteavet Windows 10 värskendamata jäämise põhjuse kohta (ühilduvusprobleemid, varasem tagasipööramine, halduspoliitikad).The event sends basic info on the reason that Windows 10 was not updated due to compatibility issues, previous rollbacks, or admin policies.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ApplicabilityBlockedReason – blokeeritud ühilduvusprobleemi tõttu.ApplicabilityBlockedReason Blocked due to an applicability issue.
 • BlockWuUpgrades – versiooniuuendusabiline on praegu blokeeritud.BlockWuUpgrades The upgrade assistant is currently blocked.
 • clientID – värskendusabilise praeguse väljaande identifikaator.clientID An identification of the current release of Update Assistant.
 • CloverTrail – kasutatav seade on Clovertrail.CloverTrail This device is Clovertrail.
 • DeviceIsMdmManaged – kasutatav seade on MDM-i hallata.DeviceIsMdmManaged This device is MDM managed.
 • IsNetworkAvailable – kas seadmevõrk pole saadaval.IsNetworkAvailable If the device network is not available.
 • IsNetworkMetered – kas tegu on mahupõhise võrguga.IsNetworkMetered If network is metered.
 • IsSccmManaged – seda seadet haldab Configuration Manager.IsSccmManaged This device is managed by Configuration Manager.
 • NewlyInstalledOs – OS on installimisjärgses ooteperioodis.NewlyInstalledOs OS is newly installed quiet period.
 • PausedByPolicy – poliitika on värskendused peatanud.PausedByPolicy Updates are paused by policy.
 • RecoveredFromRS3 – varem taastatud RS3 kaudu.RecoveredFromRS3 Previously recovered from RS3.
 • RS1UninstallActive – blokeeritud aktiivse RS1 desinstallimise tõttu.RS1UninstallActive Blocked due to an active RS1 uninstall.
 • RS3RollBacks – lubatud RS3 tagasipööramiste ületatud arv.RS3RollBacks Exceeded number of allowable RS3 rollbacks.
 • triggerTaskSource – kirjeldab, milline toiming selle eksemplari käivitab.triggerTaskSource Describe which task launches this instance.
 • WsusManaged – see seade on WSUS-i hallatav.WsusManaged This device is WSUS managed.
 • ZeroExhaust – see seade on nullväljalase.ZeroExhaust This device is zero exhaust.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.DeniedLaunchEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.DeniedLaunchEventId

Sündmus saadab põhiandmed, kui seade blokeeritakse või selles takistatakse uusimale Windows 10 versioonile üleminekut.The event sends basic info when a device was blocked or prevented from updating to the latest Windows 10 version.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • clientID – värskendusabilise praeguse väljaande identifikaator.clientID An identification of the current release of Update Assistant.
 • denyReason – kõik põhjused, miks värskendusabilist ei saanud käivitada.denyReason All the reasons why the Update Assistant was prevented from launching. Bitimask UpdateAssistant.cpp eUpgradeModeReasoni väärtustega.Bitmask with values from UpdateAssistant.cpp eUpgradeModeReason.
 • triggerTaskSource – kirjeldab, milline toiming selle eksemplari käivitab.triggerTaskSource Describe which task launches this instance.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.FailedLaunchEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.FailedLaunchEventId

Sündmus, mis osutab, et Update Assistant Orchestrator ei saanud värskendusabilist käivitada.Event to mark that Update Assistant Orchestrator failed to launch Update Assistant.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • clientID – värskendusabilise praeguse väljaande identifikaator.clientID An identification of the current release of Update Assistant.
 • hResult – Update Assistant Orchestratori tõrke kood.hResult Error code of the Update Assistant Orchestrator failure.
 • triggerTaskSource – kirjeldab, milline toiming selle eksemplari käivitab.triggerTaskSource Describe which task launches this instance.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.FailedOneSettingsQueryEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.FailedOneSettingsQueryEventId

Sündmus, mis näitab, et värskendusabiline ei esitanud One Settingsi päringut.Event indicating One Settings was not queried by update assistant.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • clientID – värskendusabilise praeguse väljaande identifikaator.clientID An identification of the current release of Update Assistant.
 • hResult – One Settingsi päringutõrke kood.hResult Error code of One Settings query failure.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.LaunchEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.LaunchEventId

See sündmus saadab põhiteavet selle kohta, kas seadme peaks uuendama uusimale Windows 10 versioonile.This event sends basic information on whether the device should be updated to the latest Windows 10 version.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • autoStartRunCount – värskendusabilise automaatse käivitamise kordade arv.autoStartRunCount The auto start run count of Update Assistant.
 • clientID – värskendusabilise praeguse väljaande ID.clientID The ID of the current release of Update Assistant.
 • launchMode – näitab käivitamise tüüpi.launchMode Indicates the type of launch performed.
 • launchTypeReason – käivitamise tüübi põhjuste bitimask.launchTypeReason A bitmask of all the reasons for type of launch.
 • triggerTaskSource – näitab, mis toiming selle eksemplari käitab.triggerTaskSource Indicates which task launches this instance.
 • UALaunchRunCount – värskendusabilise käitamiste koguarv.UALaunchRunCount Total number of times Update Assistant launched.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.RestoreEventIdMicrosoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.RestoreEventId

Sündmus saadab põhiandmed selle kohta, kas Windows 10 värskendusteatis on varem käivitatud.The event sends basic info on whether the Windows 10 update notification has previously launched.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • clientID – värskendusabilise praeguse väljaande ID.clientID ID of the current release of Update Assistant.
 • restoreReason – kõik taastamispõhjused.restoreReason All the reasons for the restore.
 • triggerTaskSource – näitab, mis toiming selle eksemplari käitab.triggerTaskSource Indicates which task launches this instance.

VärskendamissündmusedUpdate events

Update360Telemetry.UpdateAgent_DownloadRequestUpdate360Telemetry.UpdateAgent_DownloadRequest

See sündmus saadab andmeid Windowsi värskendamise allalaadimistaotluse faasi ajal.This event sends data during the download request phase of updating Windows.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • DeletedCorruptFiles – näitab, kas UpdateAgent leidis rikutud lastifaile ja kas last kustutati.DeletedCorruptFiles Indicates if UpdateAgent found any corrupt payload files and whether the payload was deleted.
 • ErrorCode – praeguse allalaadimistaotluse faasi jaoks tagastatud tõrkekood.ErrorCode The error code returned for the current download request phase.
 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • ObjectId – iga värskendusagendirežiimi ainuväärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • PackageCountOptional – taotletud valikuliste pakettide arv.PackageCountOptional Number of optional packages requested.
 • PackageCountRequired – taotletud nõutavate pakettide arv.PackageCountRequired Number of required packages requested.
 • PackageCountTotal – vajalike pakettide koguarv.PackageCountTotal Total number of packages needed.
 • PackageCountTotalCanonical – kanooniliste pakettide koguarv.PackageCountTotalCanonical Total number of canonical packages.
 • PackageCountTotalDiff – diff-pakettide koguarv.PackageCountTotalDiff Total number of diff packages.
 • PackageCountTotalExpress – ekspresspakettide koguarv.PackageCountTotalExpress Total number of express packages.
 • PackageSizeCanonical – kanooniliste pakettide maht baitidesPackageSizeCanonical Size of canonical packages in bytes
 • PackageSizeDiff – diff-pakettide maht baitidesPackageSizeDiff Size of diff packages in bytes
 • PackageSizeExpress – ekspresspakettide maht baitidesPackageSizeExpress Size of express packages in bytes
 • RangeRequestState – tähistab allalaadimisvahemiku taotluse olekut.RangeRequestState Represents the state of the download range request.
 • RelatedCV – viimase USO-kontrolli põhjal genereeritud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result – värskenduse allalaadimistaotluse faasi tulemus.Result Result of the download request phase of update.
 • ScenarioId – stsenaariumi ID.ScenarioId The scenario ID. Näide: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand või DesktopDriverUpdateExample: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand, or DesktopDriverUpdate
 • SessionId – iga Update Agenti katse kordumatu väärtus.SessionId Unique value for each Update Agent mode attempt.
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_FellBackToCanonicalUpdate360Telemetry.UpdateAgent_FellBackToCanonical

See sündmus kogub teavet selle kohta, kui ekspressi ei saa kasutada ja uue ühtse värskendusplatvormi (UUP) värskendusstsenaariumi käigus, mida kasutatakse nii mobiilidel kui töölaual, on taas kasutusel kanooniline versioon.This event collects information when Express could not be used, and the update had to fall back to “canonical” during the new UUP (Unified Update Platform) update scenario; which is leveraged by both Mobile and Desktop.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • FlightId − kordumatu eelväljaande ID (testeksemplari versioon).FlightId Unique ID for the flight (test instance version).
 • ObjectId − iga värskendusagendi režiimi kordumatu väärtus.ObjectId The unique value for each Update Agent mode.
 • PackageCount – uuesti kanooniliseks muutunud pakettide arv.PackageCount The number of packages that fell back to “canonical”.
 • PackageList – uuesti kanoonilisteks muutunud pakettide PackageID-d.PackageList PackageIDs which fell back to “canonical”.
 • RelatedCV − viimasel USO (Update Service Orchestrator) skannimisel genereeritud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV The correlation vector value generated from the latest USO (Update Service Orchestrator) scan.
 • ScenarioId – värskendusstsenaariumi ID.ScenarioId The ID of the update scenario.
 • SessionId – värskenduskatse ID.SessionId The ID of the update attempt.
 • UpdateId − värskenduse ID.UpdateId The ID of the update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_InitializeUpdate360Telemetry.UpdateAgent_Initialize

See sündmus saadab andmeid Windowsi värskendamise käivitamisfaasi ajal.This event sends data during the initialize phase of updating Windows.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ErrorCode – praeguse käivitamisfaasi jaoks tagastatud tõrkekood.ErrorCode The error code returned for the current initialize phase.
 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • FlightMetadata – sisaldab eelväljaandesse kaasatud FlightId'd ja järku.FlightMetadata Contains the FlightId and the build being flighted.
 • ObjectId – iga värskendusagendirežiimi ainuväärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV – viimase USO-kontrolli abil loodud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result – värskenduse käivitamisfaasi tulemus.Result Result of the initialize phase of update. 0 = Succeeded, 1 = Failed, 2 = Cancelled, 3 = Blocked, 4 = BlockCancelled0 = Succeeded, 1 = Failed, 2 = Cancelled, 3 = Blocked, 4 = BlockCancelled
 • ScenarioId – stsenaariumi ID.ScenarioId The scenario ID. Näide: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand või DesktopDriverUpdateExample: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand, or DesktopDriverUpdate
 • SessionData – sisaldab juhiseid agendi värskendamiseks FOD-de ja DUIC-de töötlemiseks (teiste stsenaariumide puhul tühi).SessionData Contains instructions to update agent for processing FODs and DUICs (Null for other scenarios).
 • SessionId – iga Update Agenti katse kordumatu väärtus.SessionId Unique value for each Update Agent mode attempt .
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_InstallUpdate360Telemetry.UpdateAgent_Install

See sündmus saadab andmeid Windowsi värskendamise installifaasi ajal.This event sends data during the install phase of updating Windows.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ErrorCode – praeguse installifaasi jaoks tagastatud tõrkekood.ErrorCode The error code returned for the current install phase.
 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • ObjectId – iga värskendusagendirežiimi ainuväärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV – viimase kontrolli abil loodud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest scan.
 • Result – värskenduse installifaasi tulemus.Result Result of the install phase of update. 0 = Succeeded 1 = Failed, 2 = Cancelled, 3 = Blocked, 4 = BlockCancelled0 = Succeeded 1 = Failed, 2 = Cancelled, 3 = Blocked, 4 = BlockCancelled
 • ScenarioId – stsenaariumi ID.ScenarioId The scenario ID. Näide: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand või DesktopDriverUpdateExample: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand, or DesktopDriverUpdate
 • SessionId – iga Update Agenti katse kordumatu väärtus.SessionId Unique value for each Update Agent mode attempt.
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_MergeUpdate360Telemetry.UpdateAgent_Merge

See sündmus saadab Windowsi värskendamisel andmeid liitmisetapi kohta.This event sends data on the merge phase when updating Windows.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ErrorCode – praeguse taaskäivituse jaoks tagastatud tõrkekood.ErrorCode The error code returned for the current reboot.
 • FlightId – eelväljaande ainuidentifikaator (testeksemplari versioon).FlightId Unique ID for the flight (test instance version).
 • ObjectId – iga Update Agenti režiimi kordumatu väärtus.ObjectId The unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV − viimasel USO (Update Service Orchestrator) skannimisel genereeritud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV The correlation vector value generated from the latest USO (Update Service Orchestrator) scan.
 • Result – sündmuse HResult.Result The HResult of the event.
 • ScenarioId – värskendusstsenaariumi ID.ScenarioId The ID of the update scenario.
 • SessionId – värskenduskatse ID.SessionId The ID of the update attempt.
 • UpdateId – värskenduse ID.UpdateId The ID of the update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_ModeStartUpdate360Telemetry.UpdateAgent_ModeStart

See sündmus saadab andmeid iga režiimi alguse jaoks Windowsi värskendamise käigus.This event sends data for the start of each mode during the process of updating Windows.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • Mode – näitab, et Update Agenti režiim on käivitatud.Mode Indicates that the Update Agent mode that has started. 1 = Initialize, 2 = DownloadRequest, 3 = Install, 4 = Commit1 = Initialize, 2 = DownloadRequest, 3 = Install, 4 = Commit
 • ObjectId – iga Update Agenti režiimi kordumatu väärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV – viimase kontrolli abil loodud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV The correlation vector value generated from the latest scan.
 • ScenarioId – stsenaariumi ID.ScenarioId The scenario ID. Näide: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand või DesktopDriverUpdateExample: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand, or DesktopDriverUpdate
 • SessionId – iga Update Agenti katse kordumatu väärtus.SessionId Unique value for each Update Agent mode attempt.
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_SetupBoxLaunchUpdate360Telemetry.UpdateAgent_SetupBoxLaunch

See sündmus saadab andmeid häälestuse käivitamise käigus Windowsi värskendamise ajal.This event sends data during the launching of the setup box when updating Windows.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • ObjectId – iga Update Agenti režiimi kordumatu väärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • Quiet – näitab, kas häälestus käib vaikses režiimis.Quiet Indicates whether setup is running in quiet mode. 0 = false, 1 = true0 = false 1 = true
 • RelatedCV – viimase kontrolli abil loodud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest scan.
 • SandboxSize – seadmes oleva liivakastikausta maht.SandboxSize The size of the sandbox folder on the device.
 • ScenarioId – stsenaariumi ID.ScenarioId The scenario ID. Näide: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand või DesktopDriverUpdateExample: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand, or DesktopDriverUpdate
 • SessionId – iga Update Agenti katse kordumatu väärtus.SessionId Unique value for each Update Agent mode attempt.
 • SetupMode – häälestusrežiim: 1 = predownload, 2 = install, 3 = finalizeSetupMode Setup mode 1 = predownload, 2 = install, 3 = finalize
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgentCommitUpdate360Telemetry.UpdateAgentCommit

See sündmus kogub nii mobiili- kui ka töölauaversioonis teavet uue ühtse värskendusplatvormi (UUP) värskendusstsenaariumi taaskäivitusjärgse faasi kohta.This event collects information regarding the commit phase of the new Unified Update Platform (UUP) update scenario, which is leveraged by both Mobile and Desktop.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ErrorCode – praeguse installifaasi jaoks tagastatud tõrkekood.ErrorCode The error code returned for the current install phase.
 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • ObjectId – iga Update Agenti režiimi kordumatu väärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV – viimase USO-kontrolli abil loodud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result – värskenduse installifaasi tulemus.Result Outcome of the install phase of the update.
 • ScenarioId – tuvastab värskendusstsenaariumi.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionId – iga värskenduskatse kordumatu väärtus.SessionId Unique value for each update attempt.
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgentDownloadRequestUpdate360Telemetry.UpdateAgentDownloadRequest

See sündmus saadab andmeid Windowsi värskendamise allalaadimispäringufaasi kohta uue ühtse värskenduse platvormi (UUP) stsenaariumi kaudu.This event sends data for the download request phase of updating Windows via the new Unified Update Platform (UUP) scenario. Rakendub arvutitele ja mobiilidele.Applicable to PC and Mobile.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • DeletedCorruptFiles – loogikaväärtus, mis näitab, kas rikutud last on kustutatud.DeletedCorruptFiles Boolean indicating whether corrupt payload was deleted.
 • DownloadRequests – allalaadimise korduskatsete arv.DownloadRequests Number of times a download was retried.
 • ErrorCode – praeguse allalaadimistaotluse faasi jaoks tagastatud tõrkekood.ErrorCode The error code returned for the current download request phase.
 • ExtensionName – näitab, kas last on seotud operatsioonisüsteemi sisu või lisandmooduliga.ExtensionName Indicates whether the payload is related to Operating System content or a plugin.
 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • InternalFailureResult – osutab lisandmooduli tõrkele, millest on võimalik taastuda.InternalFailureResult Indicates a non-fatal error from a plugin.
 • ObjectId – iga värskendusagendi režiimi ainuväärtus (sama põhimõte, nagu Setup360 InstanceId).ObjectId Unique value for each Update Agent mode (same concept as InstanceId for Setup360).
 • PackageCountOptional – taotletud valikuliste pakettide arv.PackageCountOptional # of optional packages requested.
 • PackageCountRequired – taotletud nõutavate pakettide arv.PackageCountRequired # of required packages requested.
 • PackageCountTotal – vajalike pakettide koguarv.PackageCountTotal Total # of packages needed.
 • PackageCountTotalCanonical – kanooniliste pakettide koguarv.PackageCountTotalCanonical Total number of canonical packages.
 • PackageCountTotalDiff – diff-pakettide koguarv.PackageCountTotalDiff Total number of diff packages.
 • PackageCountTotalExpress – ekspresspakettide koguarv.PackageCountTotalExpress Total number of express packages.
 • PackageExpressType – ekspresspaketi tüüp.PackageExpressType Type of express package.
 • PackageSizeCanonical – kanooniliste pakettide maht baitides.PackageSizeCanonical Size of canonical packages in bytes.
 • PackageSizeDiff Diff-pakettide maht baitides.PackageSizeDiff Size of diff packages in bytes.
 • PackageSizeExpress Ekspresspakettide maht baitides.PackageSizeExpress Size of express packages in bytes.
 • RangeRequestState – näitab kasutatud vahemikutaotlust.RangeRequestState Indicates the range request type used.
 • RelatedCV – viimase USO-kontrolli põhjal genereeritud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result – Värskenduse allalaadimistaotluse faasi tulemus.Result Outcome of the download request phase of update.
 • ScenarioId – tuvastab värskendusstsenaariumi.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionId – iga katse ainuväärtus (sama väärtus lähtestamisel, allalaadimisel, installimise kinnitamisel).SessionId Unique value for each attempt (same value for initialize, download, install commit phases).
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-IDUpdateId Unique ID for each Update.

Update360Telemetry.UpdateAgentExpandUpdate360Telemetry.UpdateAgentExpand

See sündmus kogub nii mobiili- kui ka töölauaversioonis teavet uue ühtse värskendusplatvormi (UUP) värskendusstsenaariumi laiendusfaasi kohta.This event collects information regarding the expansion phase of the new Unified Update Platform (UUP) update scenario, which is leveraged by both Mobile and Desktop.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ElapsedTickCount – laiendusetapile kulunud aeg.ElapsedTickCount Time taken for expand phase.
 • EndFreeSpace – vaba ruumi pärast laiendusetappi.EndFreeSpace Free space after expand phase.
 • EndSandboxSize – liivakasti suurus pärast laiendusetappi.EndSandboxSize Sandbox size after expand phase.
 • ErrorCode – praeguse installifaasi jaoks tagastatud tõrkekood.ErrorCode The error code returned for the current install phase.
 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • ObjectId – iga Update Agenti režiimi kordumatu väärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV – viimase USO-kontrolli abil loodud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • ScenarioId – tuvastab värskendusstsenaariumi.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionId Iga uuenduse katse kordumatu väärtusSessionId Unique value for each update attempt.
 • StartFreeSpace – vaba ruumi enne laiendusetappi.StartFreeSpace Free space before expand phase.
 • StartSandboxSize – liivakasti suurus pärast laiendusetappi.StartSandboxSize Sandbox size after expand phase.
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgentInitializeUpdate360Telemetry.UpdateAgentInitialize

See sündmus saadab andmeid Windowsi värskendamise käivitusfaasi kohta, kui värskendamiseks kasutatakse nii arvutites kui ka nutiseadmetes saadaolevat uut ühtse värskendusplatvormi (UUP) stsenaariumit.This event sends data for the initialize phase of updating Windows via the new Unified Update Platform (UUP) scenario, which is applicable to both PCs and Mobile.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ErrorCode – praeguse installifaasi jaoks tagastatud tõrkekood.ErrorCode The error code returned for the current install phase.
 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • FlightMetadata – sisaldab eelväljaandesse kaasatud FlightId'd ja järku.FlightMetadata Contains the FlightId and the build being flighted.
 • ObjectId – iga värskendusagendirežiimi ainuväärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV – viimase USO-kontrolli abil loodud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result – värskenduse installifaasi tulemus.Result Outcome of the install phase of the update.
 • ScenarioId – tuvastab värskendusstsenaariumi.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionData – string, mis sisaldab värskendusagendile saadetavaid juhiseid FOD-de ja DUIC-de töötlemiseks (teiste stsenaariumide korral tühi).SessionData String containing instructions to update agent for processing FODs and DUICs (Null for other scenarios).
 • SessionId – iga värskenduskatse kordumatu väärtusSessionId Unique value for each update attempt.
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgentInstallUpdate360Telemetry.UpdateAgentInstall

See sündmus saadab Windowsi värskendamise installifaasi andmeid.This event sends data for the install phase of updating Windows.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ErrorCode – praeguse installifaasi jaoks tagastatud tõrkekood.ErrorCode The error code returned for the current install phase.
 • FlightId – iga värskendusagendi režiimi ainuväärtus (sama põhimõte, nagu Setup360 InstanceId).FlightId Unique value for each Update Agent mode (same concept as InstanceId for Setup360).
 • ObjectId – viimase USO-kontrolli põhjal genereeritud korrelatsioonivektori väärtus.ObjectId Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • RelatedCV – viimase USO-kontrolli põhjal genereeritud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result – praeguse installimisetapi tulemus.Result The result for the current install phase.
 • ScenarioId Tuvastab värskenduse stsenaariumi.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionId – iga värskenduskatse kordumatu väärtus.SessionId Unique value for each update attempt.
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique ID for each update.

Update360Telemetry.UpdateAgentMitigationResultUpdate360Telemetry.UpdateAgentMitigationResult

See sündmus saadab andmeid, mis näitavad iga värskendusagendi leevendusmeetmete tulemust.This event sends data indicating the result of each update agent mitigation.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • Applicable – näitab, kas leevendusmeetmed on praeguse värskenduse jaoks kohased.Applicable Indicates whether the mitigation is applicable for the current update.
 • CommandCount – käsutoimingute arv leevenduskirjes.CommandCount The number of command operations in the mitigation entry.
 • CustomCount – kohandatud toimingute arv leevenduskirjes.CustomCount The number of custom operations in the mitigation entry.
 • FileCount – failitoimingute arv leevenduskirjes.FileCount The number of file operations in the mitigation entry.
 • FlightId – iga eelväljaande ainuidentifikaator.FlightId Unique identifier for each flight.
 • Index – selle konkreetse leevendamise leevendusindeks.Index The mitigation index of this particular mitigation.
 • MitigationScenario – värskendusstsenaarium, milles leevendamine käivitati.MitigationScenario The update scenario in which the mitigation was executed.
 • Name – leevenduse sõbralik nimi.Name The friendly name of the mitigation.
 • ObjectId – iga Update Agenti režiimi kordumatu väärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • OperationIndex – leevendustoimingu indeks (tõrke korral).OperationIndex The mitigation operation index (in the event of a failure).
 • OperationName – leevendustoimingu sõbralik nimi (tõrke korral).OperationName The friendly name of the mitigation operation (in the event of failure).
 • RegistryCount – registritoimingute arv leevenduskirjes.RegistryCount The number of registry operations in the mitigation entry.
 • RelatedCV – viimase USO-kontrolli põhjal genereeritud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV The correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • Result – selle toimingu HResult.Result The HResult of this operation.
 • ScenarioId – värskendusagendi stsenaariumi ID.ScenarioId The update agent scenario ID.
 • SessionId – iga värskenduskatse kordumatu väärtus.SessionId Unique value for each update attempt.
 • TimeDiff – leevendamiseks kulunud aeg (100 nanosekundi kaupa).TimeDiff The amount of time spent performing the mitigation (in 100-nanosecond increments).
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-IDUpdateId Unique ID for each Update.

Update360Telemetry.UpdateAgentMitigationSummaryUpdate360Telemetry.UpdateAgentMitigationSummary

See sündmus saadab kokkuvõtte kõigist selle värskenduse jaoks saadaolevatest värskendusagendi leevendusmeetmetest.This event sends a summary of all the update agent mitigations available for an this update.

Update360Telemetry.UpdateAgentModeStartUpdate360Telemetry.UpdateAgentModeStart

See sündmus saadab andmeid Windowsi värskendamise iga režiimi käivituse kohta uue ühtse värskenduse platvormi (UUP) stsenaariumi kaudu.This event sends data for the start of each mode during the process of updating Windows via the new Unified Update Platform (UUP) scenario. Rakendub nii arvutitele kui ka mobiilidele.Applicable to both PCs and Mobile.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • Mode Näitab, et Update Agenti režiim on käivitatud.Mode Indicates the mode that has started.
 • ObjectId – iga värskendusagendirežiimi ainuväärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • RelatedCV – viimase USO-kontrolli põhjal genereeritud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • ScenarioId – tuvastab värskendusstsenaariumi.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionId – iga värskenduskatse kordumatu väärtusSessionId Unique value for each update attempt.
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-ID.UpdateId Unique ID for each update.
 • Version – värskenduse versioon.Version Version of update

Update360Telemetry.UpdateAgentOneSettingsUpdate360Telemetry.UpdateAgentOneSettings

See sündmus kogub nii mobiili- kui ka töölauaversiooni jaoks teavet uue ühtse värskendusplatvormi (UUP) värskendusstsenaariumi taaskäivitusjärgse faasi kohta.This event collects information regarding the post reboot phase of the new UUP (Unified Update Platform) update scenario; which is leveraged by both Mobile and Desktop.

Update360Telemetry.UpdateAgentSetupBoxLaunchUpdate360Telemetry.UpdateAgentSetupBoxLaunch

UpdateAgent_SetupBoxLaunch-sündmus saadab andmeid installikasti käivituseks, kui Windowsi värskendatakse uue UUP (ühtne värskenduse platvorm) stsenaariumi kaudu.The UpdateAgent_SetupBoxLaunch event sends data for the launching of the setup box when updating Windows via the new Unified Update Platform (UUP) scenario. Sündmus kehtib ainult arvutites.This event is only applicable to PCs.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ContainsExpressPackage – näitab, kas allalaaditav pakett on ekspresspakett.ContainsExpressPackage Indicates whether the download package is express.
 • FlightId – iga eelväljaande ainu-ID.FlightId Unique ID for each flight.
 • FreeSpace – OS-i sektsiooni vaba ruum.FreeSpace Free space on OS partition.
 • InstallCount – installimiskatsete arv, mil püütakse kasutada sama liivakasti.InstallCount Number of install attempts using the same sandbox.
 • ObjectId – iga Update Agenti režiimi kordumatu väärtus.ObjectId Unique value for each Update Agent mode.
 • Quiet – näitab, kas häälestus käib vaikses režiimis.Quiet Indicates whether setup is running in quiet mode.
 • RelatedCV – viimase USO-kontrolli abil loodud korrelatsioonivektori väärtus.RelatedCV Correlation vector value generated from the latest USO scan.
 • SandboxSize – liivakasti suurus.SandboxSize Size of the sandbox.
 • ScenarioId Tuvastab värskenduse stsenaariumi.ScenarioId Indicates the update scenario.
 • SessionId Iga uuenduse katse kordumatu väärtusSessionId Unique value for each update attempt.
 • SetupMode – käivitatav seadistusrežiim.SetupMode Mode of setup to be launched.
 • UpdateId – iga värskenduse ainu-IDUpdateId Unique ID for each Update.
 • UserSession – näitab, kas kasutaja tegevus käivitas installi.UserSession Indicates whether install was invoked by user actions.

TäiendussündmusedUpgrade events

FacilitatorTelemetry.DCATDownloadFacilitatorTelemetry.DCATDownload

See sündmus näitab, kas seadmed said OS-i värskenduse ajal täiendavat või kriitilist lisasisu, mis aitab Windowsi ajakohasena ja turvalisena hoida.This event indicates whether devices received additional or critical supplemental content during an OS Upgrade, to help keep Windows up to date and secure.

FacilitatorTelemetry.DUDownloadFacilitatorTelemetry.DUDownload

See sündmus tagastab andmed selliste lisapakettide allalaadimise kohta, mis on seadme Windowsi järgmisele versioonile uuendamiseks kriitilise tähtsusega.This event returns data about the download of supplemental packages critical to upgrading a device to the next version of Windows.

FacilitatorTelemetry.InitializeDUFacilitatorTelemetry.InitializeDU

See sündmus määratleb, kas seadmed võtsid opsüsteemi versiooniuuenduse ajal vastu täiendavat või kriitilist lisasisu.This event determines whether devices received additional or critical supplemental content during an OS upgrade.

Setup360Telemetry.DownlevelSetup360Telemetry.Downlevel

See sündmus saadab andmeid, mis näitavad, et seade on alustanud värskendamise madalamat etappi, et aidata Windowsi ajakohasena ja turvalisena hoida.This event sends data indicating that the device has started the downlevel phase of the upgrade, to help keep Windows up to date and secure.

Saadaval on järgmised väljad:The following fields are available:

 • ClientId – Windows Update'i kasutamisel on see Windows Update'i kliendi ID, mis edastatakse häälestusele.ClientId If using Windows Update, this will be the Windows Update client ID that is passed to Setup. Meediumisisu häälestuse puhul on vaikeväärtus Media360, kuid helistaja saab selle üle kirjutada ja asendada kordumatu väärtusega.In Media setup, the default value is Media360, but it can be overwritten by the caller to a unique value.
 • HostOSBuildNumber – madalama taseme operatsioonisüsteemi järgunumber.HostOSBuildNumber The build number of the downlevel OS.
 • HostOsSkuName – operatsioonisüsteemi väljaanne, mis töötab Setup360 eksemplaris (madalama taseme operatsioonisüsteemis).HostOsSkuName The operating system edition which is running Setup360 instance (downlevel OS).
 • InstanceId – kordumatu GUID, mis tuvastab iga setuphost.exe eksemplari.InstanceId A unique GUID that identifies each instance of setuphost.exe.
 • ReportId – Windows Update'i stsenaariumi puhul on see updateID, mis edastatakse häälestusele.ReportId In the Windows Update scenario, this is the updateID that is passed to Setup. Meediumisisu häälestuse puhul on see install.wim-i GUID.In media setup, this is the GUID for the install.wim.
 • Setup360Extended – üksikasjalikum teave faasi/toimingu kohta, mil võimalik tõrge aset leidis.Setup360Extended More detailed information about phase/action when the potential failure occurred.
 • Setup360Mode – Setup360 faas (nt Predownload, Install, Finalize, Rollback).Setup360Mode The phase of Setup360 (for example, Predownload, Install, Finalize, Rollback).
 • Setup360Result – Setup360 tulemus (tõrgete diagnoosimiseks kasutatav HRESULT).Setup360Result The result of Setup360 (HRESULT used to diagnose errors).
 • Setup360Scenario – Setup360 voo tüüp (nt Boot, Media, Update, MCT).Setup360Scenario The Setup360 flow type (for example, Boot, Media, Update, MCT).
 • SetupVersionBuildNumber – Setup360 järgunumber (sihtoperatsioonisüsteemi järgunumber).SetupVersionBuildNumber The build number of Setup360 (build number of the target OS).
 • State – vastava Setup360 käitamise väljumisolek.State Exit state of given Setup360 run. Näide: õnnestus, nurjus, blokeeritud, tühistatud.Example: succeeded, failed, blocked, cancelled.
 • TestId – ID, mis võimaldab sündmuste rühma kordumatult tuvastada.TestId An ID that uniquely identifies a group of events.
 • WuId – Windows Update'i kliendi ID.WuId This is the Windows Update Client ID. Windows Update'i stsenaariumi puhul on see sama mis clientId.In the Windows Update scenario, this is the same as the clientId.

Setup360Telemetry.FinalizeSetup360Telemetry.Finalize

See sündmus saadab Windowsi ajakohasena hoidmiseks andmeid, mis näitavad, et seadmes on käivitatud täienduse lõpuleviimise faas.This event sends data indicating that the device has started the phase of finalizing the upgrade, to help keep Windows up-to-date and secure.

Saadaval on järgmised väljad.The following fields are available:

 • ClientId – Windows Update'i puhul on see Windows Update'i kliendi ID, mis edastatakse häälestusele.ClientId With Windows Update, this will be the Windows Update client ID that is passed to Setup. Meediumisisu häälestuse korral on vaikeväärtus Media360, kuid kutsuja saab selle kordumatu väärtusega üle kirjutada.In Media setup, default value is Media360, but can be overwritten by the caller to a unique value.
 • HostOSBuildNumber – eelmise operatsioonisüsteemi järgunumber.HostOSBuildNumber The build number of the previous OS.
 • HostOsSkuName – operatsioonisüsteemi väljaanne, mis töötab Setup360 eksemplaris (eelmises operatsioonisüsteemis).HostOsSkuName The OS edition which is running Setup360 instance (previous OS).
 • InstanceId – kordumatu GUID, mis tuvastab iga setuphost.exe eksemplariInstanceId A unique GUID that identifies each instance of setuphost.exe
 • ReportId – Windows Update'i puhul on see updateID, mis edastatakse häälestusele.ReportId With Windows Update, this is the updateID that is passed to Setup. Meediumisisu häälestuse puhul on see install.wim-i GUID.In media setup, this is the GUID for the install.wim.
 • Setup360Extended – üksikasjalikum teave etapi/toimingu kohta, mille raames võimalik nurjumine ilmnes.Setup360Extended More detailed information about the phase/action when the potential failure occurred.
 • Setup360Mode – Setup360 faas.Setup360Mode The phase of Setup360. Näide: Predownload, Install, Finalize, Rollback.Example: Predownload, Install, Finalize, Rollback.
 • Setup360Result – Setup360 tulemus.Setup360Result The result of Setup360. See on HRESULT-i tõrkekood, mida kasutatakse tõrgete diagnoosimiseks.This is an HRESULT error code that is used to diagnose errors.
 • Setup360Scenario – Setup360 voo tüüp.Setup360Scenario The Setup360 flow type. Näide: Boot, Media, Update, MCT.Example: Boot, Media, Update, MCT.
 • SetupVersionBuildNumber – Setup360 järgunumber (sihtoperatsioonisüsteemi järgunumber).SetupVersionBuildNumber The build number of Setup360 (build number of target OS).
 • State – Setup360 käitamise väljumisolek.State The exit state of a Setup360 run. Näide: õnnestus, nurjus, blokeeritud, tühistatud.Example: succeeded, failed, blocked, cancelled.
 • TestId – ID, mis võimaldab sündmuste rühma kordumatult tuvastada.TestId ID that uniquely identifies a group of events.
 • WuId – Windows Update'i kliendi ID.WuId This is the Windows Update Client ID. Windows Update'i puhul on see sama mis clientId.With Windows Update, this is the same as the clientId.

Setup360Telemetry.OsUninstallSetup360Telemetry.OsUninstall

See sündmus saadab andmeid operatsioonisüsteemi värskenduste ja täienduste kohta operatsioonisüsteemidest Windows 7, Windows 8 ja Windows 10.This event sends data regarding OS updates and upgrades from Windows 7, Windows 8, and Windows 10. Konkreetsemalt tähistab see operatsioonisüsteemi desinstallimise tulemust.Specifically, it indicates the outcome of an OS uninstall.