Windows 10, versioon 1809, ühenduse lõpp-punktid väljalasetes, mis pole mõeldud suurettevõteteleWindows 10, version 1809, connection endpoints for non-Enterprise editions

Kehtib:Applies to

  • Windows 10 Home, versioon 1809Windows 10 Home, version 1809
  • Windows 10 Professional, versioon 1809Windows 10 Professional, version 1809
  • Windows 10 Education, versioon 1809Windows 10 Education, version 1809

Lisaks väljaande Windows 10 Enterprise jaoks mõeldud lõpp-punktidele on Windows 10 versiooni 1809 muude väljaannete jaoks saadaval järgmised lõpp-punktid.In addition to the endpoints listed for Windows 10 Enterprise, the following endpoints are available on other editions of Windows 10, version 1809.

Nende võrgu lõpp-punktide tuletamiseks kasutasime järgmist metoodikat.We used the following methodology to derive these network endpoints:

  1. Windows 10 uusima versiooni testvirtuaalarvuti häälestati vaikesätetega.Set up the latest version of Windows 10 on a test virtual machine using the default settings.
  2. Seadmed jäeti nädalaks ajaks jõude tööle (s.t kasutaja ei kasutanud süsteemi/seadet).Leave the devices running idle for a week (that is, a user is not interacting with the system/device).
  3. Kasutati globaalselt aktsepteeritud võrguprotokolli analüsaatorit / jäädvustustööriistu ja logiti kogu taustal toimuv väljuv liiklus.Use globally accepted network protocol analyzer/capturing tools and log all background egress traffic.
  4. Koostati aru aruanded avalikele IP-aadressile suunduva liikluse kohta.Compile reports on traffic going to public IP addresses.
  5. Testvirtuaalarvutisse logiti sisse kohaliku kontoga ja seda ei liidetud domeeni ega Azure Active Directoryga.The test virtual machine was logged in using a local account and was not joined to a domain or Azure Active Directory.
  6. Kogu liiklus jäädvustati meie laboris; kasutusel oli IPv4-võrk.All traffic was captured in our lab using a IPV4 network. Seetõttu ei hõlma see aruanne IPv6-liiklust.Therefore no IPV6 traffic is reported here.

Märkus

Microsoft kasutab globaalseid koormusjaotureid, mis võidakse kuvada võrgutegevuse jälgimismarsruutides.Microsoft uses global load balancers that can appear in network trace-routes. Näiteks võidakse lõpp-punkti *.akadns.net kasutada Azure'i andmekeskusse (mis võib aja jooksul muutuda) tehtavate päringute koormuse tasakaalustamiseks.For example, an endpoint for *.akadns.net might be used to load balance requests to an Azure datacenter, which can change over time.

Windows 10 pereWindows 10 Family

SihtkohtDestination ProtokollProtocol KirjeldusDescription
*.aria.microsoft.com**.aria.microsoft.com* HTTPSHTTPS Office'i telemeetriaOffice Telemetry
*.dl.delivery.mp.microsoft.com**.dl.delivery.mp.microsoft.com* HTTPHTTP Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
*.download.windowsupdate.com**.download.windowsupdate.com* HTTPHTTP Seda kasutatakse operatsioonisüsteemi paikade ja värskenduste allalaadimiseks.Used to download operating system patches and updates.
*.g.akamai.net*.g.akamai.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse võrguühenduseta kasutuseks alla laaditud kaartide värskenduste otsimiseks.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.msn.com**.msn.com* TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Windowsi tulipunktiga seotud liiklusWindows Spotlight related traffic
*.Skype.com*.Skype.com HTTP/HTTPSHTTP/HTTPS Skype'iga seotud liiklusSkype related traffic
*.smartscreen.microsoft.com**.smartscreen.microsoft.com* HTTPSHTTPS Windows Defender SmartScreeniga seotud liiklusWindows Defender Smartscreen related traffic
*.telecommand.telemetry.microsoft.com**.telecommand.telemetry.microsoft.com* HTTPSHTTPS Seda kasutab Windowsi tõrketeavitus.Used by Windows Error Reporting.
*cdn.onenote.net**cdn.onenote.net* HTTPHTTP OneNote'iga seotud liiklusOneNote related traffic
*displaycatalog.mp.microsoft.com**displaycatalog.mp.microsoft.com* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'iga suhtlemiseks.Used to communicate with Microsoft Store.
*emdl.ws.microsoft.com**emdl.ws.microsoft.com* HTTPHTTP Windows Update'iga seotud liiklusWindows Update related traffic
*geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com**geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com* TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
*hwcdn.net**hwcdn.net* HTTPHTTP Sisuedastusvõrk Highwinds kasutab seda Windowsi värskenduste tegemiseks.Used by the Highwinds Content Delivery Network to perform Windows updates.
*img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net**img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse rakenduste käitamisel kutsutavate pildifailide allalaadimiseks (Microsoft Store'i või sisendkausta MSN-i rakendused).Used to download image files that are called when applications run (Microsoft Store or Inbox MSN Apps).
*maps.windows.com**maps.windows.com* HTTPSHTTPS Seotud rakendusega Kaardid.Related to Maps application.
*msedge.net**msedge.net* HTTPSHTTPS OfficeHub kasutab seda Office'i rakenduste metaandmete hankimiseks.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*nexusrules.officeapps.live.com**nexusrules.officeapps.live.com* HTTPSHTTPS Office'i telemeetriaOffice Telemetry
*photos.microsoft.com**photos.microsoft.com* HTTPSHTTPS Liiklus, mis on seotud rakendusega FotodPhotos App related traffic
*prod.do.dsp.mp.microsoft.com**prod.do.dsp.mp.microsoft.com* TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Seda kasutatakse Windows Update'i rakenduste ja OS-i värskenduste allalaadimiseks.Used for Windows Update downloads of apps and OS updates.
*wac.phicdn.net**wac.phicdn.net* HTTPHTTP Windows Update'iga seotud liiklusWindows Update related traffic
*windowsupdate.com**windowsupdate.com* HTTPHTTP Windows Update'iga seotud liiklusWindows Update related traffic
*wns.windows.com**wns.windows.com* HTTPS, TLSv1.2HTTPS, TLSv1.2 Seda kasutatakse Windowsi tõuketeatiste teenuse (WNS) jaoks.Used for the Windows Push Notification Services (WNS).
*wpc.v0cdn.net**wpc.v0cdn.net* Windowsi telemeetriaga seotud liiklusWindows Telemetry related traffic
auth.gfx.ms/16.000.27934.1/OldConvergedLogin_PCore.jsauth.gfx.ms/16.000.27934.1/OldConvergedLogin_PCore.js MSA-ga seotudMSA related
evoke-windowsservices-tas.msedge*evoke-windowsservices-tas.msedge* HTTPSHTTPS Rakendus Fotod kasutab järgmist lõpp-punkti konfiguratsioonifailide allalaadimiseks ja ühenduse loomiseks Microsoft 365 halduskeskuse ühistaristuga (sh Office’iga).The following endpoint is used by the Photos app to download configuration files, and to connect to the Microsoft 365 admin center's shared infrastructure, including Office. Et selle lõpp-punkti liiklus välja lülitada, desinstallige rakendus Fotod või keelake Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the Photos app or disable the Microsoft Store. Kui keelate Microsoft Store'i, ei saa muid Store'i rakendusi installida ega värskendada.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Lisaks ei saa Microsoft Store tühistada pahatahtlikke Store'i rakendusi ja kasutajad saavad neid endiselt avada.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them.
fe2.update.microsoft.com*fe2.update.microsoft.com* TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Lubab ühendused Windows Update'i, Microsoft Update'i ja Microsoft Store'i võrguteenustega.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.*.mp.microsoft.com.*fe3.*.mp.microsoft.com.* TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Lubab ühendused Windows Update'i, Microsoft Update'i ja Microsoft Store'i võrguteenustega.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fs.microsoft.comfs.microsoft.com Fontide taustal allalaadimine (ENT-liikluses)Font Streaming (in ENT traffic)
g.live.com*g.live.com* HTTPSHTTPS OneDrive'i kasutatavUsed by OneDrive
iriscoremetadataprod.blob.core.windows.netiriscoremetadataprod.blob.core.windows.net HTTPSHTTPS Windowsi telemeetriaWindows Telemetry
mscrl.microsoft.commscrl.microsoft.com Tühistatud sertide loendiga seotud liiklus.Certificate Revocation List related traffic.
ocsp.digicert.com*ocsp.digicert.com* HTTPHTTP CRL-i ja OCSP kontrollid väljastavatele sertimiskeskustele.CRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities.
officeclient.microsoft.comofficeclient.microsoft.com HTTPSHTTPS Office'iga seotud liiklus.Office related traffic.
oneclient.sfx.ms*oneclient.sfx.ms* HTTPSHTTPS OneDrive for Business kasutab seda rakendusevärskenduste allalaadimiseks ja kontrollimiseks.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates.
purchase.mp.microsoft.com*purchase.mp.microsoft.com* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'iga suhtlemiseks.Used to communicate with Microsoft Store.
query.prod.cms.rt.microsoft.com*query.prod.cms.rt.microsoft.com* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Windowsi tulipunkti metaandmete toomiseks.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
ris.api.iris.microsoft.com*ris.api.iris.microsoft.com* TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Seda kasutatakse Windowsi tulipunkti metaandmete toomiseks.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
ris-prod-atm.trafficmanager.netris-prod-atm.trafficmanager.net HTTPSHTTPS Azure'i liikluse haldurAzure traffic manager
settings.data.microsoft.com*settings.data.microsoft.com* HTTPSHTTPS Seda kasutakse selleks, et Windowsi rakendused saaksid oma konfiguratsiooni dünaamiliselt värskendada.Used for Windows apps to dynamically update their configuration.
settings-win.data.microsoft.com*settings-win.data.microsoft.com* HTTPSHTTPS Seda kasutakse selleks, et Windowsi rakendused saaksid oma konfiguratsiooni dünaamiliselt värskendada.Used for Windows apps to dynamically update their configuration.
sls.update.microsoft.com*sls.update.microsoft.com* TLSv1.2/HTTPSTLSv1.2/HTTPS Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
store*.dsx.mp.microsoft.com*store*.dsx.mp.microsoft.com* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'iga suhtlemiseks.Used to communicate with Microsoft Store.
storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'is olevate pahatahtlike rakenduste litsentside tühistamiseks.Used to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store.
store-images.s-microsoft.com*store-images.s-microsoft.com* HTTPHTTP Seda kasutatakse Microsoft Store'i soovituste jaoks kasutatavate tõmmiste toomiseks.Used to get images that are used for Microsoft Store suggestions.
tile-service.weather.microsoft.com*tile-service.weather.microsoft.com* HTTPHTTP Seda kasutatakse rakenduse Ilm dünaamilise pisikuva värskenduste allalaadimiseks.Used to download updates to the Weather app Live Tile.
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com*tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com* TLSv1.2TLSv1.2 Seda kasutatakse sisu reguleerimise jaoks.Used for content regulation.
v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com HTTPSHTTPS DiagnostikaandmedDiagnostic Data
wdcp.microsoft.*wdcp.microsoft.* TLSv1.2TLSv1.2 Seda kasutatakse Windows Defenderi jaoks, kui pilvepõhine kaitse on lubatud.Used for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled.
wd-prod-cp-us-west-1-fe.westus.cloudapp.azure.comwd-prod-cp-us-west-1-fe.westus.cloudapp.azure.com HTTPSHTTPS Windows Defenderiga seotud liiklus.Windows Defender related traffic.
www.bing.com*www.bing.com* HTTPHTTP Seda kasutatakse Cortana, rakenduste ja dünaamiliste pisikuvade värskenduste jaoks.Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles.

Windows 10 ProWindows 10 Pro

SihtkohtDestination ProtokollProtocol KirjeldusDescription
*.e-msedge.net*.e-msedge.net HTTPSHTTPS OfficeHub kasutab seda Office'i rakenduste metaandmete hankimiseks.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.g.akamaiedge.net*.g.akamaiedge.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse võrguühenduseta kasutuseks alla laaditud kaartide värskenduste kontrollimiseks.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.s-msedge.net*.s-msedge.net HTTPSHTTPS OfficeHub kasutab seda Office'i rakenduste metaandmete hankimiseks.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/**.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/* HTTPHTTP Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
*geo-prod.dodsp.mp.microsoft.com.nsatc.net*geo-prod.dodsp.mp.microsoft.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
arc.msn.com.nsatc.netarc.msn.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Windowsi tulipunkti metaandmete toomiseks.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
au.download.windowsupdate.com/*au.download.windowsupdate.com/* HTTPHTTP Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/*ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/* HTTPHTTP Seda kasutatakse nende sertifikaatide allalaadimiseks, mis on teadaolevalt petturlikud.Used to download certificates that are publicly known to be fraudulent.
cy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'iga suhtlemiseks.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.settings.data.microsoft.com.akadns.netcy2.settings.data.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'iga suhtlemiseks.Used to communicate with Microsoft Store.
dm3p.wns.notify.windows.com.akadns.netdm3p.wns.notify.windows.com.akadns.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Windowsi tõuketeatiste teenuse (WNS) jaoksUsed for the Windows Push Notification Services (WNS)
fe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.netfe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Lubab ühendused Windows Update'i, Microsoft Update'i ja Microsoft Store'i võrguteenustega.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
g.msn.com.nsatc.netg.msn.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Windowsi tulipunkti metaandmete toomiseks.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
ipv4.login.msa.akadns6.netipv4.login.msa.akadns6.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsofti kontodesse sisselogimiseks.Used for Microsoft accounts to sign in.
location-inference-westus.cloudapp.netlocation-inference-westus.cloudapp.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse asukohaandmete jaoks.Used for location data.
modern.watson.data.microsoft.com.akadns.netmodern.watson.data.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Seda kasutab Windowsi tõrketeavitus.Used by Windows Error Reporting.
ocsp.digicert.com*ocsp.digicert.com* HTTPHTTP CRL-i ja OCSP kontrollid väljastavatele sertimiskeskustele.CRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities.
ris.api.iris.microsoft.com.akadns.netris.api.iris.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Windowsi tulipunkti metaandmete toomiseks.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
tile-service.weather.microsoft.com/*tile-service.weather.microsoft.com/* HTTPHTTP Seda kasutatakse rakenduse Ilm dünaamilise pisikuva värskenduste allalaadimiseks.Used to download updates to the Weather app Live Tile.
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Seda kasutatakse sisu reguleerimise jaoks.Used for content regulation.
vip5.afdorigin-prod-am02.afdogw.comvip5.afdorigin-prod-am02.afdogw.com HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Office 365 katsetuste liikluse teenindamiseksUsed to serve office 365 experimentation traffic

Windows 10 EducationWindows 10 Education

SihtkohtDestination ProtokollProtocol KirjeldusDescription
*.b.akamaiedge.net*.b.akamaiedge.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse võrguühenduseta kasutuseks alla laaditud kaartide värskenduste kontrollimiseks.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.e-msedge.net*.e-msedge.net HTTPSHTTPS OfficeHub kasutab seda Office'i rakenduste metaandmete hankimiseks.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.g.akamaiedge.net*.g.akamaiedge.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse võrguühenduseta kasutuseks alla laaditud kaartide värskenduste kontrollimiseks.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.s-msedge.net*.s-msedge.net HTTPSHTTPS OfficeHub kasutab seda Office'i rakenduste metaandmete hankimiseks.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.telecommand.telemetry.microsoft.com.akadns.net*.telecommand.telemetry.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Seda kasutab Windowsi tõrketeavitus.Used by Windows Error Reporting.
*.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com**.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com* HTTPHTTP Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
*.windowsupdate.com**.windowsupdate.com* HTTPHTTP Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
*geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com*geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
au.download.windowsupdate.com*au.download.windowsupdate.com* HTTPHTTP Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
cdn.onenote.net/livetile/*cdn.onenote.net/livetile/* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse OneNote'i dünaamilise pisikuva jaoks.Used for OneNote Live Tile.
client-office365-tas.msedge.net/*client-office365-tas.msedge.net/* HTTPSHTTPS Kasutatakse Microsoft 365 halduskeskuse ühistaristuga (sh Office’iga) ühenduse loomiseks.Used to connect to the Microsoft 365 admin center’s shared infrastructure, including Office.
config.edge.skype.com/*config.edge.skype.com/* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Skype'i konfiguratsiooniväärtuste toomiseks.Used to retrieve Skype configuration values. 
ctldl.windowsupdate.com/*ctldl.windowsupdate.com/* HTTPHTTP Seda kasutatakse nende sertide allalaadimiseks, mis on teadaolevalt petturlikud.Used to download certificates that are publicly known to be fraudulent.
cy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'iga suhtlemiseks.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'iga suhtlemiseks.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.settings.data.microsoft.com.akadns.netcy2.settings.data.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'iga suhtlemiseks.Used to communicate with Microsoft Store.
displaycatalog.mp.microsoft.com/*displaycatalog.mp.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'iga suhtlemiseks.Used to communicate with Microsoft Store.
download.windowsupdate.com/*download.windowsupdate.com/* HTTPSHTTPS Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
emdl.ws.microsoft.com/*emdl.ws.microsoft.com/* HTTPHTTP Kasutatakse Microsoft Store'ist rakenduste allalaadimiseks.Used to download apps from the Microsoft Store.
fe2.update.microsoft.com/*fe2.update.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Lubab ühendused Windows Update'i, Microsoft Update'i ja Microsoft Store'i võrguteenustega.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.netfe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Lubab ühendused Windows Update'i, Microsoft Update'i ja Microsoft Store'i võrguteenustega.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.delivery.mp.microsoft.com/*fe3.delivery.mp.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Lubab ühendused Windows Update'i, Microsoft Update'i ja Microsoft Store'i võrguteenustega.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
g.live.com/odclientsettings/*g.live.com/odclientsettings/* HTTPSHTTPS OneDrive for Business kasutab seda rakendusevärskenduste allalaadimiseks ja kontrollimiseks.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates.
g.msn.com.nsatc.netg.msn.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Windowsi tulipunkti metaandmete toomiseks.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
ipv4.login.msa.akadns6.netipv4.login.msa.akadns6.net HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsofti kontodesse sisselogimiseks.Used for Microsoft accounts to sign in.
licensing.mp.microsoft.com/*licensing.mp.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse võrgu kaudu aktiveerimiseks ja mõne rakenduse litsentsimiseks.Used for online activation and some app licensing.
maps.windows.com/windows-app-web-linkmaps.windows.com/windows-app-web-link HTTPSHTTPS Rakenduse Kaardid linkLink to Maps application
modern.watson.data.microsoft.com.akadns.netmodern.watson.data.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Seda kasutab Windowsi tõrketeavitus.Used by Windows Error Reporting.
ocos-office365-s2s.msedge.net/*ocos-office365-s2s.msedge.net/* HTTPSHTTPS Kasutatakse Microsoft 365 halduskeskuse ühistaristuga ühenduse loomiseks.Used to connect to the Microsoft 365 admin center's shared infrastructure.
ocsp.digicert.com*ocsp.digicert.com* HTTPHTTP CRL-i ja OCSP kontrollid väljastavatele sertimiskeskustele.CRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities.
oneclient.sfx.ms/*oneclient.sfx.ms/* HTTPSHTTPS OneDrive for Business kasutab seda rakendusevärskenduste allalaadimiseks ja kontrollimiseks.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates.
settings-win.data.microsoft.com/settings/*settings-win.data.microsoft.com/settings/* HTTPSHTTPS Seda kasutakse selleks, et rakendused saaksid oma konfiguratsiooni dünaamiliselt värskendada.Used as a way for apps to dynamically update their configuration. 
sls.update.microsoft.com/*sls.update.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Lubab ühendused Windows Update'iga.Enables connections to Windows Update.
storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com/*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Microsoft Store'is olevate pahatahtlike rakenduste litsentside tühistamiseks.Used to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store.
tile-service.weather.microsoft.com/*tile-service.weather.microsoft.com/* HTTPHTTP Seda kasutatakse rakenduse Ilm dünaamilise pisikuva värskenduste allalaadimiseks.Used to download updates to the Weather app Live Tile.
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Seda kasutatakse sisu reguleerimise jaoks.Used for content regulation.
vip5.afdorigin-prod-ch02.afdogw.comvip5.afdorigin-prod-ch02.afdogw.com HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Office 365 katsetuste liikluse teenindamiseks.Used to serve office 365 experimentation traffic.
watson.telemetry.microsoft.com/Telemetry.Requestwatson.telemetry.microsoft.com/Telemetry.Request HTTPSHTTPS Seda kasutab Windowsi tõrketeavitus.Used by Windows Error Reporting.
bing.com/*bing.com/* HTTPSHTTPS Seda kasutatakse Cortana, rakenduste ja dünaamiliste pisikuvade värskenduste jaoks.Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles.