Paikallisten tietoyhdyskäytävien suuren käytettävyyden klustereiden ja kuormituksen tasauksen hallitseminen

Voit käyttää paikallista tietoyhdyskäytäväklusteria, estääksesi yksittäiset virhepisteet ja tasata liikennettä klusterin yhdyskäytävien välillä. Jos haluat lisätä uusia yhdyskäytävän jäseniä yhdyskäytäväklusteriin, katso lisätietoja kohdasta Toisen yhdyskäytävän lisääminen klusterin luomista varten.

Paikallisen tietoyhdyskäytävän korkean käytettävyyden klusterit

Voit luoda korkean käytettävyyden yhdyskäytäväasennusten klustereita. Klustereiden avulla voit varmistaa, että organisaatiosi voi käyttää paikallisia tietoresursseja pilvipalveluista, kuten Power BI ja Power Apps. Yhdyskäytävän järjestelmänvalvojat käyttävät tällaisia klustereita välttääkseen yksittäisiä virhekohtia, paikallisia tietoresursseja käytettäessä.

Yhdyskäytävän pilvipalvelu käyttää aina klusterin ensisijaista yhdyskäytävää, ellei kyseinen yhdyskäytävä ole käytettävissä. Jos se ei ole, palvelu siirtyy käyttämään klusterin seuraavaa käytettävissä olevaa yhdyskäytävää.

Huomautus

Varmista, että klusterin yhdyskäytäväjäsenet käyttävät samaa yhdyskäytäväversiota, koska eri versiot voivat aiheuttaa odottamattomia virheitä tuettujen toimintojen perusteella.

Yhdyskäytävän klusterin hallinta

Kun olet luonut kahden tai useamman yhdyskäytävän klusterin, kaikki yhdyskäytävän hallintatoiminnot koskevat klusterin jokaista yhdyskäytävää. Näihin toimintoihin kuuluu järjestelmänvalvojan oikeuksien myöntäminen yhdyskäytävään ja tietolähteiden tai yhteyksien lisääminen.

Kun esimerkiksi järjestelmänvalvojat valitsevat Yhdyskäytävien hallinta Power BI:ssä, he näkevät rekisteröityjen klustereiden tai yksittäisten yhdyskäytävien luettelon. He eivät kuitenkaan näe klusterin jäseninä olevia yksittäisiä yhdyskäytäväesiintymiä.

Kaikki pyynnöt reititetään yhdyskäytäväklusterin ensisijaiseen esiintymään. Jos ensisijainen yhdyskäytäväesiintymä ei ole verkossa, pyyntö reititetään klusterin toiseen yhdyskäytäväesiintymään.

Kuormituksen tasaaminen klusterin eri yhdyskäytävien välillä

Voit sallia sen, että liikenne jaetaan tasaisesti klusterin kaikkien yhdyskäytävien välillä. Oletusarvoisesti yhdyskäytävän valinta on satunnaista kuormituksen tasaamisen aikana. Voit muuttaa tätä asetusta kuormituksen jakamiseksi.

Huomautus

Klusterin offline-yhdyskäytävän jäsen kannattaa poistaa käytöstä tai poistaa. Jos yhdyskäytävän jäsen on offline-tilassa sen sijaan, että se on poistettu käytöstä tai poistettu, voit yrittää suorittaa kyselyn tästä offline-jäsenestä, ennen kuin siirryt seuraavaan. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti suorituskykyyn.

Jos esimerkiksi haluat tarjota kuormituksen tasapainotuksen Power BI -palvelusta, valitse rataskuvake Rataskuvake oikeasta yläkulmasta ja valitse sitten Yhdyskäytävien hallinta. Valitse sitten Jaa pyyntöjä kaikissa tämän klusterin aktiivisissa yhdyskäytävissä.

Yhdyskäytäväklusterin asetukset

Kuormituksen tasapainotus suorittimen ja muistin rajoittamisen perusteella

Kuten aiemmin mainittiin, yhdyskäytävän valinta on satunnaista kuormituksen tasaamisen aikana. Yhdyskäytävän järjestelmänvalvojat voivat kuitenkin nyt rajoittaa kunkin yhdyskäytävän jäsenen resursseja. Kun rajoitus on määritetty, voit varmistaa, että joko yhdyskäytävän jäsen tai koko yhdyskäytäväklusteri ei ylikuormitu aiheuttaen järjestelmävirheitä.

Jos yhdyskäytäväklusteri, jonka kuormituksen tasaus on käytössä, vastaanottaa pyynnön jostakin pilvipalvelusta (esimerkiksi Power BI), se valitsee satunnaisesti yhdyskäytävän jäsenen. Jos tämä jäsen on jo vähintään suorittimen tai muistin rajoittimen raja-alueella tai sen yli, valitaan toinen klusterin jäsen. Jos kaikki klusterin jäsenet ovat samassa tilassa, pyyntö epäonnistuu.

Jotta tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön, yhdyskäytävän järjestelmänvalvojan on päivitettävä seuraavat asetukset Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config -tiedostossa, joka sijaitsee _Program Files\On-premises data gateway_ -kansiossa.

  • CPUUtilizationPercentageThreshold – tämän määrityksen avulla yhdyskäytävän järjestelmänvalvojat voivat määrittää suorittimen rajoituksen. Tämän määrityksen sallittu alue on 0–100. Oletus arvo on 0, joka osoittaa, että tämä määritys on poistettu käytöstä.

  • MemoryUtilizationPercentageThreshold – tämän määrityksen avulla yhdyskäytävän järjestelmänvalvojat voivat määrittää muistin rajoituksen. Tämän määrityksen sallittu alue on 0–100. Oletus arvo on 0, joka osoittaa, että tämä määritys on poistettu käytöstä.

  • ResourceUtilizationAggregateionPeriodInMinutes - Tämä määritys määrittää minuutteina ajan, jolloin yhdyskäytäväkoneen suorittimen ja muistin järjestelmälaskurit kootaan yhteen. Koostearvoja verrataan sitten vastaaviin raja-arvoihin CPUUtilizationPercentageThreshold ja MemoryUtilizationPercentageThreshold. Tämän setuksen oletusarvo on 5.

Huomautus

Voit myös muuttaa kuormituksen tasapainotusasetusta PowerShellin avulla.

Seuraavat vaiheet

Yhdyskäytäväklusterien PowerShell-tuki