Paikallisen tietoyhdyskäytävän välityspalvelimen asetusten määrittäminen

Työympäristö saattaa edellyttää, että käytät Internetiä välityspalvelimen kautta. Se voi estää paikalliselta Microsoftin tietoyhdyskäytävältä yhteyden palveluun.

Seuraavassa julkaisussa superuser.com-sivustossa kerrotaan, miten voit yrittää määrittää, onko verkossasi välityspalvelinta: Mistä tiedän, mitä välityspalvelinta käytän? (SuperUser.com).

Vaikka useimpia yhdyskäytävän määritysasetuksia voidaan muuttaa käyttämällä paikallista tietoyhdyskäytäväsovellusta, välityspalvelimen tiedot määritetään .NET-määritystiedostossa. Sijainti ja tiedostonimet riippuvat käytetystä yhdyskäytävästä.

Yhdyskäytävään liitty kaksi päämääritystiedostoa, joissa välityspalvelinasetuksia voi muokata:

 • Ensimmäinen tiedosto on tarkoitettu määritysnäytöille, joilla yhdyskäytävä määritetään. Jos sinulla on ongelmia yhdyskäytävän määrityksessä, tutustu seuraavaan tiedostoon: C:\Program Files\On-premises data gateway\enterprisegatewayconfigurator.exe.config.
 • Toinen tiedosto on todellinen Windows-palvelu, joka on vuorovaikutuksessa pilvipalvelun kanssa yhdyskäytävän avulla. Tämä tiedosto käsittelee pyynnöt: C:\Program Files\On-premises data gateway\Microsoft.PowerBI.EnterpriseGateway.exe.config.

Jos aiot tehdä muutoksia välityspalvelimen kokoonpanoon, näitä tiedostoja on muokattava niin, että välityspalvelin määritykset ovat täsmälleen samat molemmissa tiedostoissa.

Välityspalvelinasetusten määrittäminen

Seuraavassa esimerkissä näkyy molempien päämääritystiedostojen välityspalvelimen oletusmääritykset.

<system.net>
  <defaultProxy useDefaultCredentials="true" />
</system.net>

Oletusmääritys toimii Windows-todennuksen kanssa. Jos välityspalvelin käyttää toista todennusmuotoa, asetuksia on muutettava. Jos et ole varma, ota yhteyttä verkon järjestelmänvalvojaan.

Emme suosittele välityspalvelimen perustodennusta. Kun käytät peruspalvelintodennusta, välityspalvelimen todennusvirheet voivat aiheuttaa sen, että yhdyskäytävän asetuksia ei ole määritetty oikein. Käytä välityspalvelimessa vahvempaa todentamista ratkaistaksesi ongelman.

Oletustunnistetietojen käyttämisen lisäksi voit lisätä <proxy> elementin määrittämään välityspalvelimen asetuksia tarkemmin. Voit esimerkiksi määrittää, että paikallisen tietoyhdyskäytävän tulee aina käyttää välityspalvelinta, myös paikallisia resursseja käytettäessä, määrittämällä bypassonlocal-parametrin arvoksi epätosi. Tämä auttaa vianmääritystilanteissa, jos haluat seurata kaikkia välityspalvelimen lokitiedostojen HTTPS-pyyntöjä, jotka ovat peräisin yhdyskäytävästä. Seuraavat malliasetukset määrittävät, että kaikki pyynnöt tulee siirtää tietylle välityspalvelimelle, jonka IP-osoite on 192.168.1.10.

<system.net>
  <defaultProxy useDefaultCredentials="true">
    <proxy 
      autoDetect="false" 
      proxyaddress="http://192.168.1.10:3128" 
      bypassonlocal="false" 
      usesystemdefault="true"
    /> 
  </defaultProxy>
</system.net>

Päivitä jokin seuraavista tiedostoista, jotta yhdyskäytävä voi muodostaa yhteyden pilvipalvelutietolähteisiin välityspalvelimen kautta:

 • Paikallinen tietoyhdyskäytävä maaliskuun 2020 julkaisuun saakka ja se mukaan luettuna—C:\Program Files\On-premises data gateway\Microsoft.Mashup.Container.NetFX45.exe.config.
 • Paikallinen tietoyhdyskäytävä huhtikuun 2020 julkaisusta alkaen—C:\Program Files\On-premises data gateway\m\Microsoft.Mashup.Container.NetFX45.exe.config.

Laajenna tiedoston <configurations>-osiota niin, että se sisältää seuraavan sisällön, ja päivitä proxyaddress-määrite välityspalvelimen tiedoilla. Seuraava esimerkki reitittää kaikki pilvipalvelun pyynnöt tietyn välityspalvelimen kautta, jonka IP-osoite on 192.168.1.10.

<configuration>
  <system.net>
    <defaultProxy useDefaultCredentials="true" enabled="true">
    <proxy proxyaddress="http://192.168.1.10:3128" bypassonlocal="true" />
    </defaultProxy>
  </system.net>
</configuration>

Lisätietoja välityspalvelinelementtien määrittämisestä .NET-määritystiedostoja varten on artikkelissa Oletusarvoinen välityspalvelinelementti (Verkkoasetukset).

Yhdyskäytävän palvelutilin muuttaminen toimialueen käyttäjäksi

Kuten aimmin kerrottiin, kun määrität välityspalvelinasetukset käyttämään oletustunnistetietoja, välityspalvelimessa saattaa ilmetä todennusongelmia. Tämä tilanne johtuu siitä, että oletuspalvelutili on palvelun SID-tunnus todennetun toimialuekäyttäjän sijaan. Voit muuttaa yhdyskäytävän palvelutiliä, jotta se sallii oikean todennuksen välityspalvelimen kanssa. Lisätietoja yhdyskäytäväpalvelutilin muuttamisesta on ohjeaiheessa Paikallisen tietoyhdyskäytävän palvelutilin muuttaminen.

Huomautus

Suosittelemme, että käytät hallittua palvelutiliä, jotta salasanojen vaihtaminen voidaan välttää. Katso ohjeet hallitun palvelutilin luomiseen Active Directoryssä.

Seuraavat vaiheet