Saapuvien asiakirjatietueiden luominen suoraan asiakirjoista ja tapahtumista

Voit tallentaa ulkoisia liiketoiminta-asiakirjoja Business Centraliin liittämällä asiakirjatiedostoja soveltuviin saapuviin asiakirjatietueisiin. Vaikka asiakirja (kuten ostolasku) ei olisi ollut alun pitäen saapuva asiakirjatietue, voit silti luoda ja yhdistää siihen saapuvan asiakirjatietueen myöhemmin. Voit myös liittää saapuvia asiakirjatiedostoja kirjattuihin osto- ja myyntiasiakirjoihin sekä toimittaja-, asiakas- ja pääkirjanpidon tapahtumiin käyttämällä Saapuvat asiakirjatiedostot -tietoruutua esimerkiksi Kirjatut ostolaskut- ja Toimittajatapahtumat-ikkunassa.

Tilikartta- ja Pääkirjanpidon tapahtumat -ikkunan hakutoiminnon avulla voit etsiä pääkirjanpidon tapahtumia kirjatuille osto- ja myyntiasiakirjoille, joilla ei ole saapuvia asiakirjatietueita. Tämän jälkeen voit keskitetysti muodostaa yhteyden olemassa oleviin tietueisiin tai luoda uusia tietueita ja niihin liittyviä asiakirjatiedostoja. Lisätietoja on kohdassa Sellaisten kirjattujen asiakirjojen etsiminen, joilla ei ole saapuvia asiakirjatietueita.

Seuraavassa kuvataan, kuinka voit liittää tiedoston olemassa olevaan ostolaskuun, jota ei ole luotu saapuvasta asiakirjatietueesta. Lisäksi kuvataan, kuinka voit liittää tiedoston toimittajatapahtumaan. Tiedoston liittäminen kirjattuihin osto- tai myyntiasiakirjoihin toimii vastaavalla tavalla.

Saapuvan asiakirjatietueen luominen ja yhdistäminen ostolaskusta

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Ostolaskut ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse sen ostolaskun rivi, johon haluat liittää tiedoston, ja valitse sitten Luo saapuva asiakirja tiedostosta -toiminto.
  3. Vaihtoehtoisesti voit valita sen ostolaskun rivin, johon haluat liittää tiedoston, ja valita sitten Liitä tiedosto-toiminnon.
  4. Valitse Lisää tiedosto -ikkunassa tiedosto, joka vastaa kyseistä saapuvaa asiakirjaa, ja valitse sitten Avaa.

Saapuvan asiakirjatietueen luominen ja yhdistäminen toimittajatapahtumasta

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Toimittajatapahtumat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse sen toimittajatapahtuman rivi, johon haluat liittää tiedoston, ja valitse sitten Luo saapuva asiakirja tiedostosta -toiminto.
  3. Vaihtoehtoisesti voit valita sen toimittajatapahtuman rivin, johon haluat liittää tiedoston, ja valita sitten Liitä tiedosto-toiminnon.
  4. Valitse Lisää tiedosto -ikkunassa tiedosto, joka vastaa kyseistä saapuvaa asiakirjaa, ja valitse sitten Avaa.

Saapuvan asiakirjan tietueen ja kirjatun asiakirjan yhteyden poistaminen

Voit poistaa liitetiedostot kirjaamattomista asiakirjoista milloin tahansa poistamalla saapuvan asiakirjan tietueen. Jos asiakirja on kirjattu, liitos saapuvan asiakirjan tietueeseen on poistettava ensin.

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Saapuvat asiakirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse sen saapuvan asiakirjatietueen rivi, joka on liitetty poistettavaan kirjattuun asiakirjaan, ja valitse sitten Poista viite tietueeseen -toiminto.

Yhteys kirjattuun asiakirjaan poistetaan. Voit nyt liittää toisen saapuvan asiakirjatietueen kirjattuun asiakirjaan tässä ohjeaiheessa kuvatulla tavalla.

Katso myös

Saapuvien asiakirjojen käsitteleminen
Saapuvat asiakirjat
Osto
Business Central -ohjelman käyttäminen