Määritä saapuvat asiakirjat

Jos luot pääkirjan rivejä saapuvista asiakirjatietueista, Saapuvien asiakirjojen asetukset -ikkunassa on määritettävä käytettävä päiväkirjan malli sekä erä.

Jos haluat, etteivät käyttäjät voi luoda laskuja tai yleisen päiväkirjan rivejä saapuvista asiakirjatietueista ennen asiakirjojen hyväksymistä, määritä hyväksyjät Saapuvan asiakirjan hyväksyjät -ikkunassa.

Jos haluat muuntaa PDF- ja kuvatiedostoja sähköisiksi asiakirjoiksi, jotka voi muuntaa esimerkiksi ostolaskuiksi Business Centralissa, määritä ensin OCR-ominaisuus ja ota palvelu käyttöön.

Kun Saapuvat asiakirjat -ominaisuus on määritetty, voit käyttää erilaisia toimintoja, joilla voit tarkistaa kulutositteita, hallita OCR-tehtäviä ja muuntaa saapuvia asiakirjatiedostoja manuaalisesti tai automaattisesti sekä siirtää niistä tietoja asiakirjoihin tai kirjanpitoriveille. Ulkoisia tiedostoja voi liittää missä tahansa prosessin vaiheessa myös kirjattuihin asiakirjoihin ja muodostuviin toimittaja-, asiakas- ja pääkirjamerkintöihin. Lisätietoja on kohdassa Saapuvien asiakirjojen käsitteleminen.

Saapuvat asiakirjat -ominaisuuden määrittäminen

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Saapuvien asiakirjojen asetukset ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

Saapuvien asiakirjatietueiden hyväksyjien määrittäminen

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Saapuvien asiakirjojen asetukset ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

  2. Valitse Saapuvien asiakirjojen asetukset -ikkunassa Hyväksyjät-toiminto.

    Kaikki Business Centraliin rekisteröityneet käyttäjät näkyvät Saapuvan asiakirjan hyväksyjät -ikkunassa.

  3. Valitse vähintään yksi käyttäjä, joka voi hyväksyä saapuvan asiakirjan ennen liittyvän asiakirjan tai päiväkirjarivin luomista.

Kun hyväksyjät on määritetty Saapuvien asiakirjojen hyväksyjät -ikkunassa, vain kyseiset käyttäjät voivat hyväksyä saapuvan asiakirjan, jos Saapuvien asiakirjojen asetukset -ikkunan Edellytä hyväksyntää luomista varten -valintaruutu on valittu.

Huomautus

Nämä hyväksynnän asetukset eivät liity hyväksymistyönkulkuihin. Lisätietoja on kohdassa Hyväksymistyönkulkujen käyttäminen.

OCR-palvelun määrittäminen

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä OCR-palvelun asetukset ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

Huomautus

Sisäänkirjaustiedot salataan automaattisesti.

Katso myös

Saapuvien asiakirjojen käsitteleminen
Saapuvat asiakirjat
Osto
Business Central -ohjelman käyttäminen