Pankkitilien täsmäyttäminen erikseen

Business Central -pankkitilien täsmäyttäminen pankista saatujen tiliotteiden kanssa: Aloita täyttämällä vasemmanpuoleisessa ruudussa Pankkitilin täsmäytys -ikkuna pankin tiliotteen tiedoilla, jotka sitten täsmäytät oikean puoleisen ruudun pankkitilitapahtumien kanssa. Älykäs tapa täyttää tiliotteen rivit on pankin tiliotteen tuonti tiedostona tai syötteenä.

Huomautus

Pohjois-Amerikan versioissa, voit suorittaa tämän työn myös Pankin täsmäytyksen työkirja -ikkunassa, joka sopii paremmin sekeille ja talletuksille, mutta ei tarjoa pankin tiliotetiedostojen tuomista. Voit käyttää tätä ikkunaa Pankkitilin täsmäytys -ikkunan sijasta poistamalla Pankin täsmäytys ja autom. vastaavuus -kentän valinnan Pääkirjanpidon asetukset -ikkunassa. Lisätietoja löydät Yhdysvaltain paikalliset toiminnot -ohjeen Pankkitilien täsmäyttäminen -kohdassa.

Vihje

Voit täsmäyttää pankkitilit myös Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunassa. Kaikki kohdistettuun asiakas- tai toimittajatapahtumaan liittyvät avoimet pankkitilitapahtumat suljetaan, kun valitset Kirjaa maksut ja täsmäytä pankkitili -toiminnon. Tämä tarkoittaa sitä, että pankkitili täsmäytetään automaattisesti päiväkirjaan kirjattaville maksuille. Lisätietoja on kohdassa Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta.

Jos haluat ottaa pankin tiliotteet käyttöön pankkisyötteinä, määritä ensin Envestnet Yodlee -pankkisyötepalvelu ja linkitä sitten pankkitilit liittyviin verkkopankkitileihin. Lisätietoja on kohdassa Envestnet Yodlee -pankkisyötepalvelun määrittäminen.

Pankkitilin täsmäytys -ikkunan rivit jaetaan kahteen ruutuun. Pankin tiliotteen rivit -ruudussa näkyvät joko tuodut pankkitapahtumat tai tapahtumat, joilla on avoimia maksuja. Pankkitilitapahtumat-ruudussa näkyvät pankkitilin tapahtumat.

Täsmäytettävien tapahtumien etsimistä ja kohdistamista kutsutaan kohdistukseksi. Voit suorittaa kohdistuksen automaattisesti Kohdista automaattisesti -toiminnon avulla. Vaihtoehtoisesti voit valita rivit manuaalisesti molemmissa ruuduissa linkittääksesi jokaisen tilioterivin yhteen tai useampaan pankkitilin kirjanpitotapahtumaan ja käyttää sitten Kohdista manuaalisesti -toimintoa. Jos rivi sisältää kohdistettavia tapahtumia, rivin Kohdistettu-valintaruutu valitaan.

Voit täyttää Pankin tiliotteen rivit -ruudun Pankkitilin täsmäytys -ikkunassa seuraavalla tavalla:

 • Automaattisesti täyttämällä rivit Tuo pankin tiliote -toiminnolla pankin toimittamien toteutuneiden tiliotteiden perusteella.
 • Manuaalisesti Ehdota rivejä -toiminnolla, kun haluat täyttää riveille niiden laskujen tapahtumien tiedot, joilla on avoimia maksuja.

Kun Kokonaissaldo-kentän arvoPankin tiliotteen rivit -ruudussa on sama kuin Täsmäytettävä saldo -kentän arvo Pankkitilitapahtumat-ruudussa, voit täsmäyttää kohdistetun pankkitilin tapahtumat valitsemalla Kirjaa-toiminnon. Kaikki ei käytössä olevat pankkitilin kirjanpitomerkinnät säilyvät ikkunassa, tämä ilmaisee, että pankkitilille käsitellyt maksut eivät näy viimeisimmässä tiliotteessa, tai että eräät maksuista vastaanotettiin sekkeinä.

Huomautus

Jos pankin tiliotteen rivit liittyvät sekkitapahtumiin, et voi käyttää kohdistustoimintoja. Sen sijaan sinun on valittava Kohdista tapahtumat -toiminto ja valittava sitten asianmukainen sekkitapahtuma, jota kohdistetaan pankin tiliotteen riviin.

Pankin täsmäytysrivien täyttäminen tiliotteen tuomisen avulla

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Pankkitilin täsmäytys ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Uusi-toiminto.
 3. Valitse Pankkitilin nro -kentässä asianmukainen pankkitilin koodi. Pankkitilillä olevat tapahtumat näkyvät Pankkitilitapahtumat-ruudussa.
 4. Syötä Tiliotteen pvm -kenttään pankin tiliotteen päivämäärä.
 5. Syötä Tiliotteen loppusaldo -kenttään pankin tiliotteen saldo.
 6. Jos sinulla on tiliotetiedosto, valitse Tuo pankin tiliote -toiminto.
 7. Etsi tiedosto ja valitse sitten Avaa-painike tuodaksesi pankkitapahtumat Pankkitilin täsmäytys -ikkunan riveihin.

Pankin täsmäytyksen rivien täyttäminen Ehdota rivejä -toiminnon avulla

 1. Valitse Pankkitilin täsmäytys -ikkunassa Ehdota rivejä -toiminto.
 2. Syötä Aloituspvm-kenttään ensimmäinen mahdollinen kirjauspäivämäärä täsmäytettäviä tapahtumia varten.
 3. Syötä Lopetuspvm-kenttään viimeinen mahdollinen kirjauspäivämäärä täsmäytettäviä tapahtumia varten.
 4. Valitse Sisällytä sekit -valintaruutu, kun haluat ehdottaa sekkitapahtumia vastaavien pankkitilitapahtumien sijaan.
 5. Valitse OK-painike.

Pankin tiliotteen rivien ja pankkitilitapahtumien kohdistaminen automaattisesti

Ikkuna tarjoaa automaattisen vastaavuustoiminnon, joka kohdistaa maksut niihin liittyviin avoimiin tapahtumiin pankin tiliotteen rivillä (vasemmassa ruudussa) olevan tekstin vastaavuuden perusteella verrattuna yhden tai useamman pankkitilitapahtuman (oikealla puolella) tekstiin. Huomaa, että ehdotetut automaattiset kohdistukset voidaan korvata toisilla. Voit myös olla käyttämättä automaattista kohdistusta. Lisätietoja on seuraavassa toimenpiteessä.

 1. Valitse Pankkitilin täsmäytys -ikkunassa Kohdista automaattisesti. Kohdista pankkitapahtumat -ikkuna avautuu.

 2. Määritä Tapahtuman päivämäärätoleranssi (päivinä) -kenttään ajanjakso ennen ja jälkeen pankkitilitapahtuman kirjauspäivämäärän, jonka aikana toiminto hakee vastaavia tapahtumapäivämääriä tiliotteesta.

  Jos kirjoitat arvon 0 tai jätät kentän tyhjäksi, Kohdista automaattisesti -toiminto etsii vain vastaavat tapahtumapäivämäärät pankkitilin kirjanpitotapahtuman kirjauspäivänä.

 3. Valitse OK-painike.

  Kaikkien pankin tiliotteen rivien ja täsmäytettävissä olevien pankkitilitapahtumien kirjasin muuttuu vihreäksi, ja Kohdistettu-valintaruutu on valittuna.

 4. Voit poistaa kohdistuksen valitsemalla pankin tiliotteen rivin ja valitsemalla sitten Poista kohdistus -toiminto.

Pankin tiliotteen rivien ja pankkitilitapahtumien kohdistaminen manuaalisesti

 1. Valitse Pankkitilin täsmäytys -ikkunan Pankin tiliotteen rivit -ruudussa kohdistamaton rivi.

 2. Valitse Pankkitilitapahtumat -ruudussa yksi tai useampia pankkitilitapahtumia, joihin voidaan kohdistaa valitun pankin tiliotteen rivi. Voit valita useita rivejä pitämällä Ctrl-näppäimen painettuna.

 3. Valitse Kohdista manuaalisesti -toiminto.

  Valitun pankin tiliotteen rivin ja valittujen pankkitilitapahtumien fontti muuttuu vihreäksi, ja oikeanpuoleisen ruudun Kohdistettu-valintaruutu on valittuna.

 4. Toista vaiheet 1–3 kaikille pankin tiliotteen riveille, joita ei ole kohdistettu.

 5. Voit poistaa kohdistuksen valitsemalla pankin tiliotteen rivin ja valitsemalla sitten Poista kohdistus -toiminto.

Puuttuvien tapahtumien luominen ja kohdistaminen pankkitapahtumiin

Joskus pankin tiliotteessa on koron tai veloitetun maksun summia. Tällaisia pankkitapahtumia ei voi kohdistaa, koska niillä ei ole vastaavia tapahtumia Business Centralissa. Tällöin jokaiselle tapahtumalle on kirjattava päiväkirjarivi. Näin luodaan liittyvä tapahtuma, johon kohdistus voidaan tehdä.

 1. Valitse Pankkitilin täsmäytys -ikkunassa Siirrä yleiseen päiväkirjaan -toiminto.

 2. Määritä käytettävä yleinen päiväkirja Siirrä p-til. täsm. yl. pvk:aan -ikkunassa ja valitse sitten OK.

  Yleinen päiväkirja -ikkuna avautuu. Se sisältää kaikkien puuttuvia tapahtumia sisältävien tiliotteiden päiväkirjarivit.

 3. Syötä päiväkirjariville tarvittavat tiedot, kuten vastatili. Lisätietoja on kohdassa Yleisten päiväkirjojen käyttäminen.

 4. Tarkastele kirjaamisen tulosta ennen kirjaamista valitsemalla Testiraportti -toiminto. Pankin tiliote -raportti avautuu ja näyttää samat kentät kuin Pankkitilin täsmäytys -ikkunan otsikot.

 5. Valitse Kirjaa-toiminto.

  Kun tapahtuma on kirjattu, voit jatkaa pankkitapahtuman kohdistukseen.

 6. Päivitä tai avaa Pankkitilin täsmäytys -ikkuna. Uusi tapahtuma näkyy Pankkitilitapahtumat-ruudussa.

 7. Kohdista tiliotteen rivi pankkitilitapahtumaan manuaalisesti tai automaattisesti.

Katso myös

Pankkitilien hallinta
Pankkitoiminnan määrittäminen
Business Central -ohjelman käyttäminen