Hankittu käyttöomaisuus

Kunkin käyttöomaisuuserän osalta tulee määrittää kortti, joka sisältää tietoja kyseisestä käyttöomaisuuserästä. Voit määrittää rakennuksia tai tuotantolaitoksia pääkäyttöomaisuuseräksi. Voit myös ryhmitellä niitä eri tavoin, kuten esimerkiksi luokan, osaston ja sijainnin mukaan. Kullekin käyttöomaisuuserälle on määritettävä ja liitettävä poistokirja ennen hankintaa.

Kun käyttöomaisuuserä on määritetty ja poistokirja liitetty, käyttöomaisuuserä on hankittava. Voit hankkia käyttöomaisuuserän tallentamalla sen hankintamenon asianmukaiselle KO-tilille, pankkitilille tai toimittajan tietoihin kirjaamalla Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja -ikkunan hankintatapahtuman. Voit luoda ja kirjata vaaditun yleisen päiväkirjan rivit automaattisesti Käyttöomaisuuden avustettu hankinta -ikkunan avulla.

Jäännösarvo on käyttöomaisuuden jäljellä oleva arvo silloin, kun käyttöomaisuutta ei voida enää käyttää. Voit kirjata jäännösarvon samaan aikaan, kun hankintameno kirjataan. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuuden poisto tai kuoletus.

Indeksointia käytetään muuttamaan arvoja yleisten hintatason muutosten mukaan. Tee Indeksimuutos KO:teen -eräajoa voidaan käyttää laskemaan hankintamenot vaihtokustannuksilla.

Käyttöomaisuuden luominen ja hankinta automaattisesti

Seuraavassa kuvataan, miten käyttöomaisuuserä luodaan ja miten se hankitaan Käyttöomaisuuden avustettu hankinta -ikkunan avulla vaaditun käyttöomaisuuserän KP-päiväkirjarivien luomista ja kirjaamista varten. Voit myös luoda ja kirjata päiväkirjarivit manuaalisesti. Lisätietoja on "Käyttöomaisuuden hankinnan kirjaaminen manuaalisesti käyttöomaisuuden KP-päiväkirjan avulla" -osassa.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Käyttöomaisuus ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Valitse Uusi-toiminto ja täytä tarvittaessa Yleinen-pikavälilehden kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

 3. Täytä Poistokirja-pikavälilehden kentät tarvittaessa. Tässä vaiheessa poistokirja liitetään käyttöomaisuuteen.

 4. Jos käyttöomaisuuteen on liitettävä useita poistokirjoja, valitse Lisää poistokirjoja -toiminto. Lisätietoja on kohdan Käyttöomaisuuden poiston määrittäminen osassa Poistokirjan lisääminen käyttöomaisuuteen.

  Kun kaikki käyttöomaisuuden hankinnassa vaadittavat kentät on täytetty, sivun yläosaan tulee näkyviin Nyt voit hankkia käyttöomaisuuden. Hanki -ilmoitus.

 5. Valitse ilmoituksen Hanki-toiminto.

 6. Seuraa Käyttöomaisuuden avustettu hankinta -ikkunan vaiheita ja tee käyttöomaisuuden automaattinen hankinta valmiiksi.

Huomautus

Voit kirjata hankintamenon myös hyvityksinä. Muista tällöin, että Hankintameno (sis. ALV) -kentän arvon edessä on oltava hyvityksen osoittava miinusmerkki.

Kun valitset Valmis-arvon Kirjanpitoarvo-kenttään, Käyttöomaisuuden kortti -ikkuna täytetään. Se osoittaa, että käyttöomaisuus on hankittu tietyn hankintamenon avulla.

Komponenttiluetteloiden määrittäminen pääkäyttöomaisuuserälle

Käyttöomaisuuden voi ryhmitellä pääkäyttöomaisuuseriksi ja niiden komponenteiksi. Tähän tapaan voi ryhmitellä esimerkiksi tuotantokoneen, joka koostuu useista osista.

Sekä pääkäyttöomaisuuserä että kaikki sen komponentit tulee määrittää omiksi käyttöomaisuuden korteiksi. Sen jälkeen kun komponenttiluettelo on määritetty, Business Central täyttää automaattisesti käyttöomaisuuskorttien Pääkäyttöomais.erä/komponentti- ja Pääkäyttöomaisuuserän kompon. -kentät.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Käyttöomaisuus ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse käyttöomaisuuserä, joka on pääkäyttöomaisuuserä, ja valitse Pääkäyttöom.erän komponentit -toiminto.
 3. Valitse Pääkäyttöom.erän komponentit -ikkunassa KO-nro-kenttä. Valitse sitten käyttöomaisuuserä, jonka haluat lisätä pääkäyttöomaisuuserän komponenttina.
 4. Sulje ikkuna.
 5. Toista työvaiheet 3 ja 4 jokaisen lisättävän komponenttiomaisuuserän osalta.
 6. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Käyttöomaisuuden asetukset ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 7. Valitse Salli kirj. Pääkäyttöom.eriin -valintaruutu.

Käyttöomaisuuden hankinnan kirjaaminen manuaalisesti käyttöomaisuuden KP-päiväkirjan kanssa

Seuraavassa kerrotaan, miten käyttöomaisuus hankitaan manuaalisesti luomalla ja kirjaamalla rivit Käyttöom. KP-päiväkirja -ikkunassa. Voit hankkia käyttöomaisuuden myös automaattisesti Käyttöomaisuuden avustettu hankinta -ikkunan avulla. Lisätietoja on "Käyttöomaisuuden luominen ja hankinta automaattisesti" -osan vaiheessa 5.

Huomautus

Voit kirjata hankintamenon myös hyvityksinä. Muista tällöin, että Summa-kentän arvon edessä on oltava hyvityksen osoittava miinusmerkki.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO - KP-päiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Käyttöom. KP-päiväkirja -ikkunan KO:n kirjaustyyppi -kentässä Hankintameno.
 3. Täytä tarvittavat jäljellä olevat kentät.
 4. Valitse Kirjaa-toiminto.

Vihje

Jos käyttöomaisuuden KP-päiväkirjan Vakuutusnro-kenttä täytetään silloin, kun hankintameno kirjataan, Business Central kirjaa käyttöomaisuuden hankintamenon myös vakuutuksen kattavuuskirjauksiin. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuuden vakuuttaminen.

Yhden käyttöomaisuuserän hankintamenon kirjauksen peruuttaminen

Jos teet virheen hankintamenon kirjaamisessa, voit poistaa tapahtuman Peruuta KO-tapahtumia -eräajon avulla ja kirjata sitten oikean hankintatapahtuman. Virheelliset merkinnät siirretään KO-virhetapahtumat -ikkunaan.

Jos esimerkiksi kirjaat hankinnan virheelliselle päivämäärälle, se on korjattava mahdollisimman pian, koska käyttöomaisuuserän kirjauspäivämäärää käytetään useissa tärkeissä laskelmissa.

Tärkeä

Peruuta tapahtumat -toimintoa ei voi käyttää käyttöomaisuustapahtumissa.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Peruuta KO -tapahtumia ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
 3. Suorita eräajo valitsemalla OK.
 4. Kun virheellinen tapahtuma tai tapahtumat on peruutettu, voit kirjata oikean hankintamenon.

Voit peruuttaa useiden käyttöomaisuuserien tapahtumakirjaukset kerralla Peruuta KO-tapahtumat -eräajon avulla.

Jäännösarvon kirjaaminen yhdessä hankintamenon kanssa

Jäännösarvon voi kirjata käyttöomaisuuden KP-päiväkirjasta yhdessä hankintamenon kanssa.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Peruuta KO -tapahtumia ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Luo hankinnan kirjauskansiorivi. Lisätietoja on "Käyttöomaisuuden hankinnan kirjaaminen manuaalisesti käyttöomaisuuden KP-päiväkirjan avulla" -osassa.
 3. Syötä jäännösarvosumma hyvityksenä (miinusmerkillä varustettuna) Jäännösarvo-kenttään.
 4. Valitse Kirjaa-toiminto.

Huomautus

Jäännösarvo-kirjaustyyppi on valittavissa vain KO-päiväkirja-ikkunassa. Se ei ole käytettävissä Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja -ikkunassa, koska jäännösarvoa ei koskaan kirjata pääkirjanpitoon.

Katso myös

Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuuden määrittäminen
Rahoitus
Käytön aloittaminen
Business Central -ohjelman käyttäminen