Käyttöomaisuuden käytöstä poistaminen

Kun myyt tai muuten luovutat käyttöomaisuuden, luovutusarvo on kirjattava voiton tai tappion laskemista ja tallentamista varten. Luovutustapahtuman tulee olla viimeinen tapahtuma, joka käyttöomaisuudelle on kirjattu. Osittain luovutetun käyttöomaisuuden osalta voidaan kirjata useampi kuin yksi luovutustapahtuma. Kaikkien kirjattujen luovutussummien kokonaissumman tulee olla kredit-summa.

Huomautus

Jos käyttöomaisuuserä vaihdetaan toiseen, sekä vanhan käyttöomaisuuserän myynti (luovutus) että uuden käyttöomaisuuserän osto (hankinta) tulee tallentaa. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuuden hankinta.

Luovutuksen kirjaaminen käyttöomaisuuden KP-päiväkirjasta

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO - KP-päiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Luo alkuperäisen päiväkirjan rivi ja täytä kentät tarpeen mukaan. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

 3. Valitse KO:n kirjaustyyppi -kentässä Luovutus.

 4. Valitse Syötä KO-vastatili -toiminto. Toinen päiväkirjan rivi luodaan vastatilille, joka on määritetty luovutuksen kirjaamista varten.

  Huomautus

  Vaihe 4 toimii vain, jos seuraavat arvot on määritetty: Käyttöomaisuuden kirjausryhmän KO:n kirjausryhmän kortti -ikkunan Luovutustili-kenttä sisältää pääkirjanpidon debet-tilin ja Luovutuksen vastatili -kenttä sisältää sen pääkirjanpitotilin, jolle vastatilitapahtumien arvonkorotus kirjataan. Lisätietoja on kohdan Käyttöomaisuuden yleisten tietojen määrittäminen osassa Käyttöomaisuuden kirjausryhmien määrittäminen.

 5. Valitse Kirjaa-toiminto.

Jos myyt osan käyttöomaisuudesta tai muuten luovut osasta käyttöomaisuutta, omaisuuserä tulee jakaa ennen kuin luovutustransaktion voi tallentaa. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuuden siirtäminen, jakaminen tai yhdistäminen.

Luovutustapahtumien katsominen

Kun myyt tai luovutat käyttöomaisuutta, luovutusarvo kirjataan pääkirjanpitoon, jossa tulosta voi tarkastella.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Käyttöomaisuus ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse käyttöomaisuus, jonka tapahtumia haluat tarkastella. Valitse sitten Poistokirjat-toiminto.
 3. Valitse poistokirja, jonka tapahtumia haluat tarkastella. Valitse sitten Tapahtumakirjaukset-toiminto.
 4. Valitse KO:n kirjausluokka -kentässä rivi, joka sisältää luovutuksen. Valitse sitten Navigoi-toiminto.
 5. Valitse Navigointi-ikkunassa pääkirjanpidon tapahtuman rivi ja valitse sitten Näytä-toiminto.

Näyttöön tulee Pääkirjanpidon tapahtumat -ikkuna, jossa näkyvät tapahtumat, joiden tuloksena on luovutuksen kirjaaminen.

Katso myös

Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuuden määrittäminen
Rahoitus
Käytön aloittaminen
Business Central -ohjelman käyttäminen