Käyttöomaisuuserien siirtäminen, jakaminen tai yhdistäminen

Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelupäiväkirjaa voidaan käyttää käyttöomaisuuserien siirtämisessä, jakamisessa ja yhdistämisessä. Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelun tuloksia tarkastellaan ja ne voidaan tulostaa KO - Kirjanpitoarvo 02 -raportin avulla.

Käyttöomaisuuden siirtäminen toiselle osastolle

Käyttöomaisuus on ehkä siirrettävä toiselle osastolle esimerkiksi silloin, kun omaisuuserä sijoitetaan tuotanto-osastoon silloin, kun sitä vielä rakennetaan, ja kun se siirretään hallinto-osastoon valmistumisen jälkeen.

 1. Määritä uusi käyttöomaisuuserä. Syötä uusi osasto Osastokoodi-kenttään.

 2. Liitä käyttöomaisuuden poistokirja uuteen käyttöomaisuuteen. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuuden hankinta.

 3. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO:n uudelleenluokituspäiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 4. Luo uudelleenluokittelupäiväkirjan, jonka KO-nro-kentässä on alkuperäinen käyttöomaisuuserä ja Uusi KO-nro -kentässä on uusi siirrettävä käyttöomaisuuserä.

 5. Valitse Uudelleenluokita -toiminto.

  Rivit luodaan nyt käyttöomaisuuden KP-päiväkirjaan käyttämällä mallia ja erää, jotka olet määrittänyt KO-päiväkirjan asetukset -ikkunassa määritellyn poistokirjan osalta. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuuden poiston määrittäminen.

 6. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita KO - KP-päiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 7. Valitse Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja -ikkunassa Kirjaa-toiminto ja kirjaa vaiheissa 4 ja 5 suoritettu uudelleenluokittelu.

Jos yhdelle omaisuuserälle on kirjattu hankintameno, käyttöomaisuuden uudelleenluokituspäiväkirjaa voidaan käyttää jakamaan hankintameno usean omaisuuserän kesken.

Käyttöomaisuuden jakaminen kolmeen käyttöomaisuuserään

Voit jakaa yhden käyttöomaisuuserän useiksi käyttöomaisuuseriksi esimerkiksi silloin, kun käyttöomaisuuserä on jaettava kolmelle osastolle. Tällöin siirretään esimerkiksi 25 % hankintamenosta ja poistosta alkuperäisen käyttöomaisuuserän osalta toiselle KO-erälle ja 45 % kolmannelle KO-erälle. Jäljelle jäävät 30 % säilyvät alkuperäisellä käyttöomaisuuserällä.

 1. Määritä kaksi uutta käyttöomaisuuserää. Syötä uusi osasto Osastokoodi-kenttään.

 2. Liitä käyttöomaisuuden poistokirjat uusiin käyttöomaisuuseriin. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuuden hankinta.

 3. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita KO:n uudelleenluokituspäiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 4. Luo kaksi uudelleenluokittelupäiväkirjan riviä, yksi kullekin uudelle käyttöomaisuuserälle.

 5. Anna ensimmäisellä rivillä toinen käyttöomaisuuserä Uusi KO-nro -kentässä ja 25 Uudell.luokita hankintameno-% -kentässä.

 6. Anna toisella rivillä kolmas käyttöomaisuuserä Uusi KO-nro -kentässä ja 40 Uudell.luokita hankintameno-% -kentässä.

 7. Valitse molemmilla riveillä Uudelleenluokita hankintameno- ja Uudelleenluokita poisto -valintaruutu.

 8. Valitse Uudelleenluokita -toiminto.

  Rivit luodaan nyt käyttöomaisuuden KP-päiväkirjaan käyttämällä mallia ja erää, jotka olet määrittänyt KO-päiväkirjan asetukset -ikkunassa määritellyn poistokirjan osalta. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuuden poiston määrittäminen.

 9. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita KO - KP-päiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 10. Valitse Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja -ikkunassa Kirjaa-toiminto ja kirjaa vaiheissa 4–8 suoritettu uudelleenluokittelu.

Kahden käyttöomaisuuserän yhdistäminen yhdeksi eräksi

Voit yhdistää useita käyttöomaisuuseriä yhdeksi käyttöomaisuuseräksi esimerkiksi silloin, kun siirrät jaetut käyttöomaisuuserät yhteen osastoon. Jos olet kirjannut siirrettävän käyttöomaisuuserän hankintamenot ja poiston, nämä arvot voidaan yhdistää yhdeksi käyttöomaisuuseräksi.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO:n uudelleenluokituspäiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Luo uudelleenluokittelupäiväkirjan, jonka KO-nro-kentässä on siirrettävä tai yhdistettäv käyttöomaisuuserä ja Uusi KO-nro -kentässä on käyttöomaisuuserä, jonka kanssa se yhdistetään.

 3. Jätä Uudell.luokita hankintameno-% -kenttä tyhjäksi ja siirrä/yhdistä kaikki hankintamenot.

 4. Valitse Uudelleenluokita hankintameno- ja Uudelleenluokita poisto -valintaruutu.

 5. Valitse Toiminnot-välilehdessä Uudelleenluokita.

  Rivit luodaan nyt käyttöomaisuuden KP-päiväkirjaan käyttämällä mallia ja erää, jotka olet määrittänyt KO-päiväkirjan asetukset -ikkunassa määritellyn poistokirjan osalta. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuuden poiston määrittäminen.

 6. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita KO - KP-päiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 7. Valitse Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja -ikkunassa Kirjaa-toiminto ja kirjaa vaiheissa 2–5 suoritettu uudelleenluokittelu.

Muutetun poistokirjan arvojen tarkasteleminen käyttöomaisuuden uudelleenluokittelun vuoksi

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO-kirjanpitoarvo 02 ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Täytä tarvittavat kentät.
 3. Valitse Tulosta- tai Esikatsele-painike.

Katso myös

Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuuden määrittäminen
Rahoitus
Käytön aloittaminen
Business Central -ohjelman käyttäminen