Rahoituksen määrittäminen

Business Central sisältää useimpien rahoitusprosessien vakiomääritykset, mikä nopeuttaa käytön aloittamista. Voit tarvittaessa muuttaa määrityksiä liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Voit määrittää esimerkiksi roolikeskuksessa avustetun asennusoppaan avulla sijaintiin sopivan arvonlisäveron.

Tietyt asiat on kuitenkin määritettävä itse. Esimerkki: haluat käyttää dimensioita BI-tietojen perustana.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin aiheisiin.

Toiminta Katso
Valitse, miten maksat toimittajille. Maksutapojen määrittäminen
Määritä kirjausryhmät, jotka yhdistävät objektit, kuten asiakkaat, toimittajat, nimikkeet, resurssit sekä myynti- ja ostoasiakirjat, pääkirjanpidon tileille. Kirjausryhmien määrittäminen
Määritä toleranssi, jonka mukaan järjestelmä sulkee laskun, vaikka maksu ja mahdolliset alennukset eivät täysin vastaa laskun koko summaa. Maksutoleranssien ja maksualennustoleranssien käsitteleminen
Määritä tilikaudet. Uuden tilikauden avaaminen
Määritä, miten myynnistä kerätyt arvonlisäverosummat raportoidaan veroviranomaisille. ALV:n raportointi veroviranomaisille
Määritä myynti- ja ostotoiminnot käsittelemään maksut ulkomaan valuuttana. Tapahtumakirjausten kohdistamisen ottaminen käyttöön eri valuutoissa
Lisää aiemmin luotuun tilikarttaan uusia tilejä. Tilikartan määrittäminen
Määritä BI-kaaviot analysoimaan kassavirtaa. Kassavirta-analyysin määrittäminen
Ota käyttöön sellaisen asiakkaan laskutus, jota ei ole määritetty järjestelmässä. Käteisasiakkaiden määrittäminen
Intrastat-raportoinnin määrittäminen ja raportin lähettäminen viranomaisille Intrastat-ilmoituksen määrittäminen ja raportoiminen

Katso myös

Rahoitus
Pankkitilien hallinta
Dimensioiden käyttäminen
Liiketoimintatietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä
Yrityksen kassavirran analysoiminen
Business Central -ohjelman käyttäminen

Käynnistä maksuton kokeiluversio!

Kouluttaudu!