Nimikkeiden saatavuuden tarkasteleminen

Voit saada, liiketoimintaan liittyvän tehtävän kontekstissa, lisätietoja milloin ja mistä nimike on saatavissa, esimerkiksi kun kerrot asiakkaalle toimitusaikataulua.

Voit tarkastella kaikkien nimikkeiden saatavuutta sijainneittain sekä kunkin nimikkeen saatavuutta tapahtuman, jakson tai sijainnin perusteella. Tapahtuma on mikä tahansa suunniteltu nimiketapahtuma, kuten myyntitoimitus tai saapuvan siirron vastaanotto.

Huomautus

Sijaintiin perustuvat saatavuusnäkymät edellyttävät, että varastoa pidetään useissa sijainneissa. Lisätietoja on kohdassa Sijaintien määrittäminen.

Business Central -sovelluksen saatavuusluvut näytetään kahdessa eri kentässä, ja kullakin on eri määritelmä:

 • Varastosaldo -kentässä näytetään päivän todellinen saldo kirjattujen nimiketapahtumien perusteella.
 • Oletettu saatavilla oleva saldo -kentän arvo on laskennallinen, ja se esittää varastosaldon, johon on lisätty suunnitellut vastaanotot ja josta on vähennetty bruttotarpeet. (Business Central -sovelluksen suunnitellut vastaanotot sisältävät ostotilauksilla ja saapuvilla siirtotilauksilla olevat määrät. Bruttotarpeisiin sisältyvät myyntitilauksilla ja lähtevillä siirtotilauksilla olevat määrät).

Vihje

Oletettu saatavilla oleva saldo soveltuu erityisesti Nimikk. saatavuus jaksoittain ja Nimikkeen saatavuus tapahtumittain -ikkunoiden tarkasteluun, koska ne sisältävät päivämäärädimension.

Huomautus

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten saatavuuden lisätietoja tarkastellaan nimikeluettelosta ja -kortilta. Tietoja voi käyttää myös myyntiasiakirjan riveiltä, jotka koskevat ko. nimikettä. Lisätietoja on kohdassa Tuotteiden myyminen.

Voit tarkastella nimikkeen saatavuutta sen vastaanotto- tai toimituspäivän mukaan.

Voit tarkastella nimikkeen saatavuutta Saatavuus tapahtumittain -ikkunassa näytettävien suunniteltujen nimiketapahtumien perusteella.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, anna Nimikkeet ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Avaa sen nimikkeen kortti, jonka saatavuuden haluat näyttää.

 3. Valitse Nimikkeen saatavuus -toiminto ja sitten Tapahtuma-toiminto.

  Nimikkeen saatavuus tapahtumittain -ikkunassa näkyy, miten nimikkeen varastosaldo kehittyy ajan kuluessa suunniteltujen toimitus- ja vastaanottotapahtumien mukaisesti. Ikkunassa on tiivistetty näkymä, joka näyttää kertyneitä tietoja yhdellä rivillä kutakin sellaista aikaväliä kohden, jolloin varastosaldot muuttuvat. Aikavälit, jolloin tapahtuneita tapahtumia ei näytetä. Voit laajentaa kunkin rivin näyttämään tietoja tapahtumasta tai tapahtumista, jotka aiheuttivat kertyneen määrän rivillä.

 4. Valitse arvo Oletettu saatavilla oleva saldo -kentässä tarkastellaksesi nimiketapahtumia tai avataksesi asiakirjoja, jotka muodostavat arvon.

Nimikkeen saatavuuden tarkastelu eri jaksoissa

Nimikkeen saatavuutta määritettynä aikajaksolla voit tarkastella Nimikk. saatavuus jaksoittain -ikkunassa.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, anna Nimikkeet ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Avaa sen nimikkeen kortti, jonka saatavuuden haluat näyttää.

 3. Valitse Nimikkeen saatavuus -toiminto ja sitten Jakso-toiminto.

  Nimikkeen saatavuus jaksoittain -ikkunassa näkyy, kuinka nimikkeen varastomäärä kehittyy valitsemallasi aikajaksolla, kuten Päivä, Viikko tai Neljännes.

 4. Valitse arvo Oletettu saatavilla oleva saldo -kentässä tarkastellaksesi nimiketapahtumia tai avataksesi asiakirjoja, jotka muodostavat arvon.

Nimikkeen saatavuuden tarkastelu kaikissa sen varastointipaikoissa

Voit tarkastella nimikkeen saatavuutta kaikissa paikoissa, jossa sitä varastoidaan Nimikkeen saatavuus sijainnin mukaan -ikkunassa.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, anna Nimikkeet ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Avaa sen nimikkeen kortti, jonka saatavuuden haluat näyttää.

 3. Valitse Nimikkeen saatavuus -toiminto ja sitten Sijainti-toiminto.

  Nimikkeen saatavuus sijainnin mukaan -ikkunassa näkyy, kuinka nimikkeen varastosaldo kehittyy jatkossa, kullekin varastosijainnille eriteltynä.

 4. Valitse arvo Varastosaldo -kentässä tarkastellaksesi nimiketapahtumia tai avataksesi asiakirjoja, jotka muodostavat arvon.

 5. Valitse arvo Oletettu saatavilla oleva saldo -kentässä tarkastellaksesi nimiketapahtumia tai avataksesi asiakirjoja, jotka muodostavat arvon.

Kaikkien nimikkeiden saatavuuden tarkastelu kaikissa niiden varastointipaikoissa

Voit tarkastella kaikkien nimikkeidesi saatavuutta kaikissa sijainneissa Nimikkeet sijainneittain -ikkunassa.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, anna Nimikkeet ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Valitse Nimikkeet sijainneittain -toiminto.

  Nimikkeet sijainneittain -ikkunassa näyttää kussakin sijainnissa olevan saldon nimikkeelle.

 3. Valitse arvo Varastosaldo -kentässä tarkastellaksesi nimiketapahtumia tai avataksesi asiakirjoja, jotka muodostavat arvon.

Nimikkeen saatavuuden tarkastelu sen mukaan, miten sitä käytetään kokoonpanon tai tuotannon tuoterakenteessa

Jos nimike on kokoonpanon tai tuotannon tuoterakenteessa joko päänimikkeenä tai osana, voit tarkastella Nimikkeen saatavuus tuoterakennetason mukaan -ikkunassa, kuinka monta sen yksikköä tarvitaan. Ikkunassa näkee, kuinka monta pääyksikköä voit tehdä alla olevien rivien alinimikkeiden saatavuuteen perustuen. Kaikki nimikkeet, joilla on kokoonpanon tai tuotannon tuoterakenne, näkyvät ikkunassa tiivistettävänä rivinä. Voit laajentaa tämän rivin pohjana sen alla oleville osille ja alemman tason osakokoonpanoille niiden omien tuoterakenteiden kanssa.

Ikkunan avulla voit nähdä, voitko täyttää nimikkeen myyntitilauksen tiettynä päivämääränä tutkimalla sen nykyisen saatavuuden ja määrien kanssa, jotka sen osat voi toimittaa. Ikkunan avulla voit myös tunnistaa pullonkaulat liittyvissä tuoterakenteissa.

Seuraavat kentät määrittävät saatavuusluvut sekä päänimikkeiden että alinimikkeiden ikkunan kullakin rivillä. Voit luvata näiden lukujen avulla, kuinka monta pääyksikköä voit toimittaa, jos aloitat liittyvän kokoonpanoprosessin.

Kenttä Kuvaus
Kykenee valmistamaan päänimikettä Näyttää, kuinka monta yksikköä päänimikkeen osakokoonpanoa voi tehdä. Kenttä määrittää, kuinka monta pääyksikköä voidaan koota välittömästi. Arvo perustuu rivillä olevan nimikkeen saatavuuteen.
Kykenee valmistamaan tärkeintä nimikettä Näyttää, kuinka monta yksikköä päänimikettä voi tehdä. Kenttä määrittää, kuinka monta yksikköä tuoterakenteen ylärivin nimikettä voidaan koota. Arvo perustuu rivillä olevan nimikkeen saatavuuteen.

Nimikkeen saatavuus tuoterakennetason mukaan -ikkuna

Nimikkeen saatavuus tuoterakennetason mukaan -ikkunassa on sen kortin tai asiakirjarivin nimikkeen tietoja, jonka ikkuna avattiin. Kohde näkyy aina ylimmällä rivillä. Voit tarkastella muiden nimikkeiden tai kaikkien nimikkeiden tietoja vaihtamalla arvoa Nimikesuodatus-kentässä.

Huomautus

Oletusarvon mukaan rivien luvut näyttävät kaikkien nimikkeiden kokonaissaatavuuden ylimmän nimikkeen alla. Nämä luvut näkyvät Saatavilla oleva määrä -kentässä ja kohdistus on ylimmässä nimikkeessä. Tiedot siitä, miten monta osakokoonpanoa voidaan tehdä, voivat olla virheellisiä. Jotta saisit todellista tietoa siitä, kuinka monta näkyvää osakokoonpanoa voit tehdä, sinun on poistettava Näytä kokonaissaatavuus -valintaruudun valinta ja tarkistettava sitten Kykenee valmistamaan päänimikettä -kentän luku.

Pullonkaula-kenttä määrittää, mikä tuoterakenteen nimike estää suuremman valmistusmäärän kuin Kykenee valmistamaan tärkeintä nimikettä -kentässä näkyvä määrä. Pullonkaulanimike voi olla esimerkiksi ostettu osa, jonka oletettu vastaanottopäivämäärä on liian myöhään, jotta päänimekettä voitaisiin valmistaa lisää Tarvitaan päivämäärän mennessä -kentässä olevaan päivämäärään mennessä.

Kokoonpanon saatavuus -ikkuna

Kokoonpanon saatavuus -ikkunassa on kokoonpanonimikkeen tarkat saatavuustiedot. Avautuminen:

 • Automaattisesti myyntitilausrivistä kokoonpano tilausta varten - tilanteissa, kun syötät määrän, joka saa aikaan osan saatavuusongelman.
 • Automaattisesti kokoonpanotilauksen otsikosta, kun syötät Määrä-kenttään arvon, joka saa aikaan osan saatavuusongelman.
 • Manuaalisesti, kun avaat sen kokoonpanotilauksesta. Valitse Toiminnot-välilehden Funktiot-ryhmässä Näytä saatavuus.

Tiedot-pikavälilehdessä on kokoonpanon nimikkeen yksityiskohtaiset saatavuustiedot, kuten montako kokoonpanotilausten määrää voidaan koota eräpäivään mennessä tarvittavien osien saatavuuden perusteella. Tämä näkyy Mahdollista koota -kentässä Tiedot-pikavälilehdellä.

Mahdollista koota -kentän arvo näkyy punaisella fontilla, jos määrä on pienempi kuin Jäljellä oleva määrä -kentässä näkyvä määrä, mikä ilmaisee, että osia ei riitä koko määrän kokoamiseen.

Rivit-pikavälilehdessä on kokoonpanon komponenttien yksityiskohtaiset saatavuustiedot.

Jos vähintään yksi kokoonpanon komponentti ei ole saatavana, vaikutus näkyy kyseisen rivin Mahdollista koota -kentässä niin, että sen määrä on pienempi kuin Tiedot-pikavälilehden Jäljellä oleva määrä -kentän arvo.

Katso myös

Varaston hallinta
Kokoonpanon hallinta
Tuoterakenteiden käyttäminen
Sijaintien määrittäminen
Varastonimikkeiden siirtäminen sijaintien välillä
Tuotteiden myyminen
Business Central -sovelluksen käyttäminen
Yleiset liiketoimintatoiminnot