Liikesuhteiden määrittäminen kontaktiyrityksissä

Voit käyttää liikesuhteita, kun haluat osoittaa eri kontaktien, kuten prospektin, pankin, konsultin tai palvelun toimittajan, kanssa olevan liikesuhteen.

Kontaktien liikesuhteiden käyttäminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin määritetään liikesuhteen koodi. Tämä vaihe suoritetaan vain kerran jokaiselle liikesuhteelle. Kun liikesuhteen koodi on määritetty, voit aloittaa koodin liittämisen kontaktiyrityksille.

Huomautus

Jos aiot synkronisoida kontaktisi ohjelman muissa osissa olevien toimittajien, asiakkaiden tai pankkitilien kanssa, haluat ehkä määrittää niille liikesuhteen.

Liikesuhteen koodin määrittäminen

Liikesuhteen koodi määrittää liikesuhteen luokan tai tyypin. Se voi olla esimerkiksi PANKKI tai LAKI. Liikesuhteen koodeja voi olla useita. Määritä liikesuhde Liikesuhteet-ikkunassa.

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Liikesuhteet ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Uusi-toiminto. Täytä sitten koodi ja kuvaus. Koodi voi olla enintään 11 merkkiä pitkä. Se voi sisältää numeroita ja kirjaimia.

Liikesuhteiden määrittäminen kontaktille

Liikesuhteita ei voi liittää kontaktihenkilöön, vaan ainoastaan yrityksiin.

  1. Avaa kontakti.

  2. Valitse Yritys-toiminto ja sitten Liikesuhteet-toiminto.

    Kontaktin liikesuhteet -ikkuna avautuu.

  3. Valitse Liikesuhteen koodi -kentässä liikesuhde, jonka haluat määrittää.

Toista nämä vaiheet ja luo niin monta liikesuhdetta kuin haluat. Voit myös liittää liikesuhteita kontaktiluettelosta saman menettelytavan avulla.

Kontaktille liitettyjen liikesuhteiden lukumäärä näkyy Kontakti-ikkunan Segmentointi-osan Liikesuhteiden lkm -kentässä.

Kun olet liittänyt liikesuhteita kontakteihisi, voit käyttää näitä tietoja valitessasi kontakteja segmentteihisi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kontaktien lisääminen segmentteihin.

Katso myös

Kontaktiyrityksen luominen
Business Central -ohjelman käyttäminen