Kontaktien luonti ja hallinta

Yrityksen eri ryhmillä on liikesuhteita erilaisiin yrityksiin. Esimerkiksi myyjä saattaa tavata mahdollisia asiakkaita säännöllisesti ja tallentaa tapaamisten tulokset viikon lopulla.

Kaikki ulkoiset yksiköt, joiden kanssa yritys on liikesuhteessa (esimerkiksi asiakkaat, mahdolliset asiakkaat, toimittajat, juristit ja konsultit), tallennetaan kontakteina. Kun nämä tiedot on tallennettu yhteen keskitettyyn paikkaan, jokainen yrityksen ryhmä voi tarkastella ja käyttää niitä tehokkaasti. Yhteydenpito kontaktien kanssa on tehokkaampaa, jos tiedot ovat helposti käytettävissä. Esimerkiksi markkinointihenkilö saattaa haluta tietää, mitä muita tuotteita tietty asiakas on ostanut, ennen kuin tarjoaa asiakkaalle uutta tuotetta.

Voit tallentaa yritykseen tai yrityksen henkilöön perustuvia tietoja. Voit myös luoda itsenäisen kontaktihenkilön henkilöstä, joka ei ole töissä tietyssä yrityksessä vaan joka työskentelee itsenäisesti tai freelancerina.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä käsitteleviin aiheisiin.

Toiminta Katso
Määritä kontaktien hallinta ennen kontaktien lisäämistä. Kontaktien määrittämisen valmisteleminen
Luo kontaktin kortti jokaiselle uudelle yritykselle, jonka kanssa yrityksesi on vuorovaikutuksessa (esimerkiksi asiakkaalle ja toimittajalle). Kontaktiyrityksen luominen
Luo kontaktin kortti jokaiselle sellaisessa yrityksessä työskentelevälle kontaktihenkilölle, jonka kanssa yrityksesi on vuorovaikutuksessa. Kontaktihenkilöiden luominen

Katso myös

Myyntimahdollisuuksien hallinta
Kontaktienhallinnan määrittäminen
Business Central -sovelluksen käyttäminen