Kontaktien linkittäminen asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien kanssa

Jos kontakti ja joko asiakas, toimittaja tai pankkitili ovat samassa yrityksessä, voit linkittää nämä kaksi objektia. Kahden objektin linkittäminen mahdollistaa yhteisten tietojen synkronoimisen. Tällöin ne ovat samat molemmissa paikoissa.

  1. Avaa kontakti, jonka haluat linkittää.

  2. Valitse Linkitä olemassa olevan kanssa -toiminto ja valitse sitten Asiakas, Toimittaja tai Pankki.

  3. Valitse asiakas, toimittaja tai pankkitili, johon linkitetään.

    Määritä Nykyiset pääkentät -kohdassa kentät, jotka tulee priorisoida, jos kontaktille, toimittajalle tai tilille yhteisissä kentissä esiintyy ristiriitaisia tietoja. Jos esimerkiksi myyntihenkilön koodi on erilainen kontaktilla ja asiakkaalla, voit päättää käyttää kontaktin tietoja valitsemalla Kontakti -kohdan.

Katso myös

Kontaktien synkronoiminen asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien kanssa
Kontaktien luonti ja hallinta
Business Central -ohjelman käyttäminen