Mahdollisuuden myyntisyklien ja syklin vaiheiden määrittäminen

Myyntisyklit ja myyntisyklin vaiheet on määritettävä ennen myyntimahdollisuuksien käyttöönottoa. Myyntisykli muodostuu vaiheista alkuperäisestä yhteydenotosta aina kaupantekoon asti. Jokaisella vaiheella on tietyt vaatimukset, jotka on täytettävä, esimerkiksi myyntitarjouksen vaatiminen ennen mahdollisuuden siirtämistä seuraavaan vaiheeseen. Voit myös määrittää, voiko vaiheen ohittaa. Voit määrittää tarvittavan määrän myyntisyklejä ja niille haluamasi määrän myyntisyklien vaiheita.

Mahdollisuuden myyntisyklien ottaminen käyttöön sisältää myyntisyklin määrittämisen, syklin eri vaiheiden määrittämisen ja syklin liittämisen mahdollisuuksiin. Liittyvän toiminnon tai tehtävien määrittäminen mahdollisuuteen voi olla myös osa myyntisyklin määrittämistä.

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, miten tehtävät ja toiminnot määritetään ja miten toiminnoille määritetään tehtäviä. Lisätietoja on kohdassa Tehtäviä sisältävien toimintojen määrittäminen.

Mahdollisuuden myyntisyklin koodien määrittäminen

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Myyntisyklit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki. Kaikki olemassa olevat myyntisyklit sisältävä Myyntisyklit-ikkuna avautuu.
 2. Valitse Uusi-toiminto ja täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

Toista nämä vaiheet ja luo niin monta myyntijaksoa kuin haluat. Kun olet määrittänyt mahdollisuuden myyntikoodit, haluat ehkä määrittää kunkin syklin eri vaiheet.

Mahdollisuuden myyntisyklin vaiheiden määrittäminen

 1. Valitse Myyntisyklit-ikkunassa mahdollisuuden myyntisykli, jolle haluat määrittää vaiheet. Valitse sitten Vaiheet-toiminto. Myyntisyklin vaiheet -ikkuna avautuu.
 2. Valitse Uusi-toiminto, kun haluat syöttää myyntisykliin uuden vaiheen.

Toista nämä vaiheet ja määritä myyntisyklille niin monta vaihetta kuin haluat.

Syklin vaiheiden määrittäminen mahdollisuuksille

Kun olet lisännyt mahdollisuuksien myyntisyklin, voit lisätä myyntimahdollisuuksia ja liittää mahdollisuuksiin vaiheen syklin määrittämällä Myyntisyklin koodi -kentän. Lisätietoja on kohdassa Myyntimahdollisuuksien luominen.

Tehtäviä sisältävien toimintojen määrittäminen

Voit yhdistää toiminnoissa useita tehtäviä, kuten kutakin vaihetta koskeva tehtävän. Toiminnon tehtävät liittyvät toisiinsa päivämääräkaavan avulla. Voit määrittää toimintoja mahdollisuuksille, myyjille tai kontakteille.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Myyntisyklit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Uusi-toiminto ja täytä tarvittavat kentät.
 3. Täytä Rivit-pikavälilehdessä kentät, joilla määritetään vähintään yksi toiminnon tehtävä.

Tehtävien tai tehtävätoimintojen määrittäminen mahdollisuuksiin

Kun ole määrittänyt tehtävän, voit määrittää sen myyntimahdollisuudelle ja siten toiminnon, jolle tehtävä kuuluu.

Huomautus

Tässä menettelyssä toimintotehtävät määritetään mahdollisuuksille. Tehtävät määritetään myyjille ja kontakteille vastaavasti.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Mahdollisuudet ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Valitse ensin mahdollisuus ja sitten Tehtävät-toiminto.

 3. Valitse Tehtäväluettelo-ikkunassa Luo tehtävä -toiminto.

 4. Täytä Luo tehtävä -ikkunassa tarvittavat kentät.

  Huomaa, että Mahdollisuus-kenttä on määritetty automaattisesti kyseiselle mahdollisuudelle.

 5. Valitse OK-painike.

 6. Valitse Tehtäväluettelo-ikkunassa ensin uusi tehtävä ja sitten Määritä aktiviteetit -toiminto.

 7. Täytä Määritä aktiviteetti -ikkunassa tarvittavat kentät ja valitse sitten OK-painike.

Katso myös

Myyntimahdollisuuksien käsitteleminen
Myynti
Business Central -ohjelman käyttäminen