Segmenttien vuorovaikutusten hallinta

Segmentti-ikkuna on tietynlainen työkirja, jossa voit

  • luoda segmenttejä
  • tallentaa ne segmentointikriteerit, joita olet käyttänyt valitessasi kontakteja
  • kirjata segmentin lokiin ja tallentaa segmentin kontaktien vuorovaikutukset.

Segmentointi

Segmenttejä voi luoda usealla eri tavalla:

  • Voit syöttää manuaalisesti ne kontaktit, jotka haluat sisällyttää segmenttiin segmenttiriveillä.
  • Voit valita seuraavista kontakteista:
  • Voit käyttää lokiin kirjattua segmenttiä uuden segmentin pohjana.
  • Voit käyttää tallennettuja segmentointikriteerejä uudelleen.

Vuorovaikutukset

Segmentti-ikkunassa voit luoda vuorovaikutuksia useammalle kontaktille samanaikaisesti. Voit esimerkiksi liittää segmentin Microsoft Word -asiakirjan kanssa, jolloin voit lähettää kirjeen kaikille segmentin kontakteille.

Voit määritellä segmentin vuorovaikutuksen tiedot segmentin otsikossa. Voit esimerkiksi päättää, mitä vuorovaikutusmallia käytät kaikille kontakteille, määritellä kuvauksen, määritellä yhteydenpidon tyypin ja niin edelleen. Voit kuitenkin muuttaa näitä tietoja segmentin rivillä jokaisen yksittäisen kontaktin osalta, esimerkiksi määrittämällä toisen kuvauksen juuri tietylle kontaktille sopivaksi. Jos olet merging segmenttiä Microsoft Word -asiakirjan kanssa, saat yhdelle tai useammalle segmentin kontaktille lähetettävän asiakirjan persoonalliseksi esimerkiksi lisäämällä kontaktikohtaisia kommentteja asiakirjaan.

Lokiin kirjaaminen

Kun valitset Segmentti-ikkunassa Loki, sovellus tallentaa yhteydenpidot Vuorovaikutuslokin tapahtuma -ikkunaan ja kirjaa segmentin lokiin. Kun olet kirjannut segmentin lokiin, löydät sen vain Lokiin kirjatut segmentit -ikkunasta.

Lokiin kirjatut segmentit -ikkunassa voit päättää luoda seurantasegmentin, joka sisältää samat kontaktit kuin lokiin kirjattu segmentti.

Katso myös

Segmenttien luominen
Vuorovaikutusten luominen segmenteille
Segmenttien hallinta
Kontaktien kanssa tapahtuvien vuorovaikutusten tallentaminen
Myyntimahdollisuuksien hallinta
Kontaktien luonti ja hallinta
Financialsin käyttäminen