Kontaktien postitusryhmien määrittäminen

Postitusryhmien avulla voi määrittää niiden kontaktien ryhmät, joiden haluat vastaanottavan samat tiedot. Voit määrittää esimerkiksi kontaktien postitusryhmän, jolle haluat lähettää ilmoituksen toimiston siirtämisestä, tai toisen ryhmän, jolle haluat lähettää lomalahjoja.

Kontaktien postitusryhmien käyttäminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin määritetään postitusryhmän koodi. Tämä vaihe suoritetaan vain kerran jokaiselle postitusryhmälle. Kun postitusryhmän koodi on määritetty, voit aloittaa koodin liittämisen kontaktiyrityksille.

Postitusryhmän koodien määrittäminen

Postitusryhmän koodi määrittää ryhmän tyypin tai luokan. Se voi olla SIIRTO toimiston siirrolle tai LAHJA lomalahjalle. Toimialaryhmän koodeja voi olla useita. Voit määrittää toimialaryhmät Postitusryhmät-ikkunan avulla.

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Postitusryhmät ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Uusi-toiminto. Täytä sitten koodi ja kuvaus. Koodi voi olla enintään 11 merkkiä pitkä. Se voi sisältää numeroita ja kirjaimia.

Postitusryhmien määrittäminen kontaktiin

  1. Avaa kontakti.
  2. Valitse Postitusryhmät-toiminto. Näyttöön tulee Kontaktin postitusryhmät -ikkuna.
  3. Valitse Postitusryhmien koodi -kentässä postitusryhmä, jonka haluat liittää.

Toista nämä vaiheet ja liitä niin monta postitusryhmää kuin haluat. Voit liittää samaan tapaan postitusryhmiä myös kontaktiluetteloista.

Kontaktiin liitettyjen postitusryhmien lukumäärä näytetään Kontakti-ikkunan Segmentointi-osan Postitusryhmien lkm -kentässä.

Kun olet liittänyt postitusryhmät kontakteihisi, voit käyttää näitä tietoja valitessasi kontakteja segmentteihisi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kontaktien lisääminen segmentteihin.

Katso myös

Kontaktiyrityksen luominen
Kontaktihenkilöiden luominen
Financialsin käyttäminen