Segmenttien hallinta

Luomalla segmenttejä voit valita kontaktiryhmän tiettyjen ehtojen mukaan. Esimerkiksi segmentti voi olla toimiala, johon kontaktit kuuluvat, tai liikesuhde kontaktien kanssa. Luomalla segmentin voit valita kampanjan kohteeksi haluamasi kontaktit.

Segmenttien luomisessa on seuraavat kaksi päätehtävää:

  • segmenttiä koskevien yleistietojen syöttäminen Segmenttiin voi valita kontakteja vasta segmentin luomisen jälkeen.
  • segmenttiin sisällytettävien kontaktien valitseminen.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä käsitteleviin aiheisiin.

Vastaanottaja Katso
Luo segmentit, joiden avulla voit valita kontaktiryhmän (esimerkiksi suoramainos). Tällainen on esimerkiksi suoramainos. Segmenttien luominen
Hallitse segmentteihin liitettyjä kontakteja. Kontaktien lisääminen segmentteihin
Lisätietoja vuorovaikutusten ja segmenttien sekä lokiin kirjaamisen käyttämisestä. Vuorovaikutuksen ja segmenttien hallinta

Katso myös

Myyntimahdollisuuksien hallinta
Kontaktien hallinta
Business Central -ohjelman käyttäminen