Projektinhallinta

Business Centralissa voi suorittaa yleisiä projektinhallinnan tehtäviä, kuten projektin määrittämistä ja resurssin aikatauluttamista, sekä budjettien hallinnassa ja projektin etenemisen valvonnassa tarvittavien tietojen antamista. Voit seurata projektin koneiden käyttötunteja ja työntekijöiden työtunteja käyttämällä aikaraportteja. Projektipäällikkönä saat hyvän yleiskuvan yksittäisten projektien lisäksi työntekijöiden varauksista sekä koneiden ja muiden resurssien käytöstä kaikissa projekteissa.

Ennen kuin voit käyttää Business Centralia projektien hallintaan, on määritettävä resurssit, aikaraportit ja projektit. Lisätietoja on kohdassa Projektinhallinnan määrittäminen.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin aiheisiin.

Toiminta Katso
Luo projekteja, määritä projektitehtäviä ja valmistele projektin suunnittelurivejä. Projektien luominen
Kohdista resursseja projekteihin ja hallitse resurssihintoja. Resurssien käyttäminen projekteissa
Luo aikaraportti, jolla on integroitu projektitehtävä ja suunnittelurivejä. Kirjaa aikaraporttirivit projektipäiväkirjaan. Aikaraporttien käyttäminen projekteissa
Resurssien budjettia voidaan käyttää projekteissa vertailtaessa toteutuneen nimikkeen ja resurssin käyttöä budjetoituun käyttöön. Näin voidaan parantaa laatua ja kustannustehokkuutta tulevissa projekteissa. Projektibudjettien hallinta
Tarkastele ja kirjaa projektin eri osien käyttötietoja, jotka päivitetään automaattisesti, kun muokkaat ja siirrät tietoja projektin suunnitteluriveiltä projektipäiväkirjoihin tai projektilaskuihin kirjaamista varten. Projektien käytön kirjaaminen
Osta projektia varten tarvikkeita ostotilauksilla tai -laskuilla. Kirjaa nimikkeen ja ajan käyttö. Projektin tarvikkeiden hallinta
Saat lisätietoja keskeneräisestä työstä (KET). Tämä toiminto varmistaa, että voit arvioida meneillään olevien projektien taloudellista arvoa oikeiden taloudellisten raporttien avulla. Tietoja KET-menetelmistä
Kirjaa projektin keskeneräisen työn materiaalien, resurssien ja muiden kulujen kulutus. Tämän avulla voit valvoa taloudellista arvoa ja ylläpitää oikeita taloudellisia raportteja, vaikka kirjaat projektin kulut ennen projektin laskuttamista. Projektin edistymisen ja suorituskyvyn valvonta
Kirjaa projektin kustannukset resurssin käytön, materiaalien ja projektiin liittyvien ostojen osalta jatkuvasti. Laskuta asiakasta projektin valmistuttua tai laskutusaikataulun mukaisesti. Projektien laskuttaminen

Katso myös

Projektinhallinnan määrittäminen
Näytettävien ominaisuuksien muuttaminen
Osto
Myynti
Rahoitus
Business Central -ohjelman käyttäminen

Käynnistä maksuton kokeiluversio!