Business Central -sovelluksen määrittäminen

Business Central sisältää vakiomääritykset useimmille liiketoimintaprosesseille. Voit muuttaa määritykset yrityksen tarpeita vastaaviksi.

Esimerkiksi tilikarttaan on kerätty käyttövalmiita kirjaustilejä. Voit tietysti muuttaa tilikarttaa liiketoimintasi vaatimalla tavalla. Lisätietoja on kohdassa Rahoitus.

Roolisivulla on avustettuja asennusoppaita, joiden avulla voit määrittää tiettyjä skenaarioita sekä lisätä ominaisuuksia Business Central -ohjelmaan. Lisätietoja siitä, miten käytät kaikkia avustettuja sekä manuaalisia määritysikkunoita löydät ohjeesta Valmistautuminen liiketoimintaan.

Huomautus

Voit määrittää uuden yrityksen Business Central -sovelluksessa RapidStart Services -palvelun kanssa. RapidStart Services -palvelun on työkalu, joka on suunniteltu lyhentämään käyttöönottoa, parantamaan toteutuksen laatua, esittelemään toistettavia lähestymistapoja toteutuksiin, ja lisäämään tuottavuutta automatisoimalla ja yksinkertaistamalla toistuvia tehtäviä. Lisätietoja on kohdassa Yrityksen määrittäminen RapidStart Services -palvelun avulla.

Tietyt joko yleiset tai erityiset liiketoimintaprosessien toiminnot voidaan määrittää manuaalisesti tai avustetusti. Seuraavassa luettelossa on joitakin manuaalisesti määritettäviä toimintoja.

Toiminta Katso
Määritä maksutavat, valuutat ja tilikartta. Määritä myös rahoitustapahtumien hallinnan säännöt ja oletusarvot. Rahoituksen määrittäminen
Määritä oman pankkitilisi ja toimittajien pankkitilit sekä ota käyttöön pankkitiedostojen tuonti- ja vientipalvelut. Pankkitoiminnan määrittäminen
Määritä yrityksen myyntikäytäntöjä koskevat säännöt ja arvot, rekisteröi uudet asiakkaat ja määritä asiakkaiden kanssa käytettävät viestintätavat. Myynnin määrittäminen
Määritä yrityksen ostokäytäntöjä koskevat säännöt, rekisteröi uudet toimittajat ja priorisoi toimittajat maksujen käsittelyä varten. Ostojen määrittäminen
Määritä yrityksen varastokäytäntöjä koskevat säännöt, määritä sijainnit, josta varasto jakautuu useisiin fyysisiin varastoihin, sekä paranna hakua ja lajittelua luokittelemalla nimikkeet. Varaston määrittäminen
Hallitse projekteja määrittämällä resurssit, aikaraportit ja projektityöt. Projektinhallinnan määrittäminen
Määritä käyttöomaisuuden vakuuttaminen, kunnossapito ja poistot sekä tapa, jolla käyttöomaisuuden kustannukset kirjataan yrityskirjoihin. Käyttöomaisuuden määrittäminen
Määritä varastointiprosessien yleiset säännöt ja arvot sekä sijaintikohtainen käsittely. Varastoinninhallinnan määrittäminen
Valmistele tuotannon tuoterakenteet ja reititykset määrittämään loppunimikkeiden tuotantotapa. Valmistele myös kuormituskeskukset tai tuotantosolut suorittamaan tarvittavat toiminnot. Tuotannon määrittäminen
Lisätietoja parhaista käytännöistä, kun nimikkeitä määritetään varaston arvostusta ja tuotantosuunnittelua varten. Monimutkaisten sovellusalueiden määrittäminen parhaiden käytäntöjen avulla
Business Central -ohjelman sisäisen ja ulkoisen sähköpostiviestinnän mahdollistavan SMTP-palvelimen määrittäminen Sähköpostin määrittäminen manuaalisesti tai asetusten ohjatun määrityksen käyttäminen
Määritä tietueille, kuten korteille, asiakirjoille ja päiväkirjan riville, yksilölliset tunnuskoodit, joilla tietueita voi seurata järjestelmässä. Numerosarjojen luominen
Määritä ja liitä peruskalenteri yrityksellesi ja sen liiketoimintakumppaneille, esimerkiksi asiakkaille, toimittajille tai sijainneille. Toimituksen ja vastaanoton päivämäärät lasketaan tuleville myyntitilaus-, ostotilaus-, siirtotilaus- ja tuotantotilausriveille kalenteriin määritettyjen työpäivien mukaisesti. Peruskalenterien määrittäminen

Joidenkin alueiden edellytyksenä on, että käyttäjä on Business Central-tilauksen järjestelmänvalvoja. Lisätietoja on kohdassa Hallinta.

Katso myös

Hallinta
Rahoitus
Myynti
Osto
Vaihto-omaisuus
Projektinhallinta
Käyttöomaisuus
Kokoonpanon hallinta
Tuotanto
Varastoinninhallinta
Business Central -ohjelman käyttäminen
Hallinta
Uusien yritysten luominen Business Centralissa
Käytön aloittaminen

Käynnistä maksuton kokeiluversio!

Kouluttaudu!