Päivämääräalueiden syöttäminen

Voit asettaa suodattimia, jotka sisältävät alkupäivämäärän ja loppupäivämäärän, jos haluat tarkastella vain kyseisen päivämääräalueen tai aikavälin tietoja. Päivämääräalueiden määrittämiseen liittyy erityissääntöjä: Käytetään esimerkkinä 10 pääasiakasta:

10 pääasiakkaan luettelon päivämääräalueen määrittäminen pyyntösivulla

Voit rajoittaa raportin päivämääräalueeksi viimeiset kaksi viikkoa, yhteensä kuusi viikkoa tai minkä tahansa sopivan alueen. Päivämääräalue määritetään antamalla päivämäärät ja määrittämällä alueen joko ..- tai |-merkillä. Tässä esimerkissä 10 pääasiakkaan näyttäminen toukokuun kahdella ensimmäisellä viikolla edellyttää, että päivämääräsuodatin määritetään muotoon 05 01 17..05 14 17. Lisää esimerkkejä:

Merkitys Esimerkki Sisällytetyt tapahtumat
Sama kuin 12 15 16 Vain tapahtumat, jotka on kirjattu 15.12.2016.
Väli 12 15 16..01 15 17

..12 15 16
Tapahtumat, jotka on kirjattu ajalla 15.12.2016–15.1.2017 (kyseiset päivämäärät mukaan lukien).

Tapahtumat, jotka on kirjattu 15.12.2016 tai sitä aiemmin.
Joko/tai 12 15 16|12 16 16 Tapahtumat, jotka on kirjattu joko 15.12. tai 16.12.2016. Jos molempina päivinä on kirjattu tapahtumia, kaikki kyseisten päivien tapahtumat näytetään.

Eri muotoja voi myös yhdistellä:

Esimerkki Sisällytetyt tapahtumat
12 15 16|12 01 16..05 31 17 Tapahtumat, jotka on kirjattu joko 15.12.2011 tai ajalla 1.12.2016– 31.5.2017 (kyseiset päivämäärät mukaan lukien).
..12 14 16|12 30 16.. Tapahtumat, jotka on kirjattu 14.12 tai sitä ennen, tai tapahtumat, jotka on kirjattu 30.12. tai sen jälkeen – toisin sanoen kaikki muut paitsi 15.–29.12. kirjatut tapahtumat.

Huomaa, että tässä on käytetty yhdysvaltalaista päivämäärämuoto KKPPVV. Kun Business Central on saatavana muilla markkina-alueilla, saat käyttöösi tutut päivämäärämuodot.

Katso myös

Dynamics 365 Business Centralin käyttäminen
Ehtojen antaminen suodattimiin
Yleiset liiketoimintatoiminnot