Näytettävien ominaisuuksien muuttaminen

Business Central on suunniteltu auttamaan liiketoiminnan käytännön asioissa toimialasta riippumatta. Business Centralin ydintä ovat talousraportointi sekä myynti- ja ostoprosessit. Voit lisätä siihen kokemuksia liiketoiminnan tarpeiden mukaan lisäämällä laajennuksia AppSourcesta tai muuttamalla yrityksen Kokemus-asetusta. Lisätietoja on kohdassa Business Central -ohjelman mukauttaminen laajennusten avulla tai alla olevassa Toimintojen näyttäminen tai piilottaminen käyttäjäkokemuksen valinnan avulla -osassa.

Ominaisuuksien näyttäminen tai piilottaminen valitsemalla käyttäjäkokemus

Käyttäjäkokemus määrittää, kuinka suurta osaa Business Centralin perustoiminnoista voit työtovereittesi kanssa käyttää. Voit valita yrityksen käyttökokemuksen Yrityksen tiedot -ikkunan Kokemus-kentässä.

Huomautus

Tämä asetus koskee kaikki yrityksen käyttäjiä. Käyttäjät voivat lisäksi mukauttaa omaa kokemustaan muuttamalla sivun asettelua ja sisältöä. Lisätietoja on kohdassa Työtilan ja sivujen mukauttaminen.

Seuraavassa taulukossa on luettelo nyt käytettävissä olevista kokemuksista.

Kokemus Vaikutus käyttöliittymään
Perus Näyttää vain yleisimpien liiketoimintatoimintojen, kuten myynnin, ostojen, varaston ja rahoituksen, perustoiminnot ja kentät.
Olennainen Näyttää kaikkien yleisten liiketoimintatoimintojen kaikki toiminnot ja kentät.
Premium Näyttää kaikkien liiketoimintojen toiminnot ja kentät myös valmistukselle ja huoltohallinnolle.

Huomautus

Business Central -ohjelmassa valitut käyttökokemukset riippuvat ratkaisun käyttöoikeudesta, jota kutsutaan palvelupaketiksi. Lisätietoja Essential- ja Premium-palvelupaketeista on Microsoft Dynamics 365:n markkinointisivuston kohdassa Business Central.

Tärkeä

Kaikki ratkaisun tavalliset käyttäjät täytyy liittää samaan suunnitelmaan (Essential tai Premium) ennen kyseisen käyttökokemuksen valitsemista yritykselle. Näin ollen yksi käyttäjä ei voi käyttää Premium-ominaisuuksia, jos vähintään yksi käyttäjä voi käyttää vain Essential-ominaisuuksia. Tämä ei koske erikoiskäyttäjiä, joiden tyyppi on ryhmän jäsen, sisäinen järjestelmänvalvoja, ulkoinen kirjanpitäjä tai delegoitu järjestelmänvalvoja, joille voidaan määrittää eri suunnitelma kuin muille ratkaisun käyttäjille.

Premium-ominaisuuksien käyttöönotto suunnitelman päivittämisen jälkeen

Käyttäjille määritetään suunnitelmat Office 365 -hallintakeskuksessa samassa yhteydessä kuin Business Central -käyttäjiä määritetään. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien lisääminen Office 365 for Businessiin.

Voit sitten määrittää, mitkä käyttökokemuksen toiminnot ja ikkunat ovat käyttäjien käytettävisssä, määrittämällä käyttöoikeusjoukkoja. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta.

Suunnitelman muutoksien päivittäminen käyttäjäryhmissä

Kun olet tehnyt muutoksia käyttäjien suunnitelmiin Office 365 -hallintakeskuksessa (kuten määrittänyt enemmän käyttäjiä Premium-suunnitelmaan), sinun tulee tehdä muutoksia myös Business Central:ssa.

  1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
  2. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Käyttäjät ja valitse sitten liittyvä linkki.
  3. Valitse Käyttäjät-ikkunassa Päivitä kaikki käyttäjäryhmät-toiminto.

Käyttäjien suunnitelmien ja heidän määriteltyjen käyttäjäryhmiensä uudet tiedot päivitetään nyt suunnitelman muutoksien mukaisesti.

Premium-käyttäjäkokemuksen valinta

Voit nyt siirtyä valitsemaan uuden käyttökokemuksen.

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Yrityksen tiedot ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Yrityksen tiedot -ikkunan Käyttäjäkokemus-pikavälilehden Kokemus-kentässä Premium.

Katso myös .

Uusien yritysten luominen
Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta
Perusasetusten muuttaminen
Business Centralin mukauttaminen laajennusten avulla
Business Central -ohjelman käyttäminen

Käynnistä maksuton kokeiluversio!

Kouluttaudu!