Tuloslaskelmatilien sulkeminen

Kun tilikausi on ohi, sinun täytyy päättää tilikauteen sisältyvät kirjanpitojaksot. Voit tehdä sen ajamalla Sulje tuloslaskelma -eräajon. Tämä ajo siirtää vuoden tuloksen tilille taseeseen ja sulkee tuloslaskelmatilit. Voit tehdä tämän luomalla rivejä päiväkirjaan, jonka sitten voit kirjata.

Sulje tuloslaskelma -eräajon ajaminen

  1. Sulje tilikausi. Tilikausi täytyy sulkea ennen eräajon suorittamista. Lisätietoja on kohdassa Kirjanpitojakson päättäminen.
  2. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Sulje tuloslaskelma ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  3. Suorita eräajo valitsemalla OK.

Tietoja Sulje tuloslaskelma -eräajosta

Eräajo käsittelee kaikki Tuloslaskelma-tyyppiset kirjanpitotilit ja luo niiden saldojen vastatapahtumat. Jokainen tapahtuma on tilikauden kaikkien pääkirjanpidon tilin tapahtumien summa. Nämä uudet tapahtumat sijoitetaan päiväkirjaan, missä sinun täytyy määrittää vastatili ja jakamattoman voiton tili taseeseen ennen kirjausta. Kun päiväkirja on kirjattu, jokaiselle tuloslaskelmatilille kirjataan tapahtuma, jotta tilin saldoksi tulee nolla, ja samalla vuoden tulos siirretään taseeseen.

Sinun täytyy itse kirjata päiväkirja. Eräajo ei kirjaa niitä automaattisesti, ellei käytetä lisäraportointivaluuttaa. Lisäraportointivaluuttaa käytettäessä eräajo kirjaa tapahtumat suoraan pääkirjanpitoon.

Niillä riveillä, jotka eräajo syöttää päiväkirjan riveille, on aina tilikauden päättämispäivämäärä. Tilikauden päättämispäivä on kuvitteellinen päivä tilikauden viimeisen päivän ja seuraavan tilikauden ensimmäisen päivän välissä. Tilikauden päättämispäivän kirjauksesta on se hyöty, että oikeat saldot säilyvät tilikauden tavallisissa päivämäärissä.

Sulje tuloslaskelma -eräajoa voi käyttää monta kertaa. Jos suoritat eräajon uudelleen, voit kirjata edelliselle tilikaudelle vielä tuloslaskelmatilien päättämisen jälkeenkin.

Katso myös

Kirjojen sulkeminen
Vuositilinpäätöstapahtuman kirjaaminen
Uuden tilikauden avaaminen
Business Central -ohjelman käyttäminen