Kirjanpitojaksojen sulkemistehtävien yleiskatsaus

Business Central ei pakota päättämään kausia, joskin on monia kauden lopussa (kuukauden lopussa) aktiviteetteja, jotka voit tehdä. Tässä ohjeaiheessa on yleiskatsaus kausien päättämiseen liittyvistä valinnaisista prosesseista ja aktiviteeteista.

Pääkirjanpito

 • Määritä järjestelmänlaajuiset ja käyttäjäkohtaiset kirjausjaksot.

  Tässä määritetään kirjausten sallittu päivämääräväli. Liiketoiminnan tarpeiden mukaan voit sallia kirjauksen jakson alussa tai jakson loppupuolella. Lisätietoja on kohdassa Kirjausjaksojen määrittäminen.

 • Tee kaikki tarpeelliset KP-muutokset.

 • Päivitä ja kirjaa toistuvat päiväkirjat.

 • Suorita KP-raporttimallit seuraavasti:

  • Avaa KP-raporttimalli-ikkuna ja valitse sitten Tulosta-toiminto.

Myynnit ja myyntisaamiset

 • Kirjaa kaikki myyntitilaukset, laskut, hyvityslaskut ja palautustilaukset.
 • Kirjaa kaikki kassapäiväkirjat.
 • Päivitä ja kirjaa myyntiin ja myyntisaamisiin liittyvät toistuvat päiväkirjat.
 • Täsmäytä myyntisaatavat pääkirjanpitoon.
 • Suorita Poista laskutetut myyntitilaukset -eräajo.

Ostot ja ostovelat

 • Kirjaa kaikki ostotilaukset, laskut, hyvityslaskut ja palautustilaukset.
 • Kirjaa kaikki maksupäiväkirjat.
 • Päivitä ja kirjaa ostoihin ja ostovelkoihin liittyvät toistuvat päiväkirjat.
 • Suorita Ostovelkojen tilanne -raportti ja täsmäytä ostovelat pääkirjanpitoon.
 • Suorita Poista laskutetut ostotilaukset -eräajo.

Käyttöomaisuus

 • Kirjaa kaikki kunnossapitokustannukset, jotka on kirjattu käyttöomaisuuspäiväkirjojen tai laskujen kautta.
 • Kirjaa muutokset.
 • Kirjaa arvonkorotus.
 • Kirjaa arvonalennus.
 • Päivitä ja kirjaa toistuva käyttöomaisuuspäiväkirja.

Konserni

 • Konsernin tapahtumien käsitteleminen

Arvonlisäveron laskeminen ja käsitteleminen

 • Täytä ALV-ilmoitukset.

Katso myös

Vuosien ja jaksojen sulkeminen
Kirjojen sulkeminen
Business Central -ohjelman käyttäminen