Anna yhteinen verkon käyttökokemus portal capabilities for Dynamics 365:llä

Dynamics 365:n portaaliominaisuudet tuovat verkon käyttökokemuksen asiantuntemuksen ja CMS-sovelluskehykset CRM:ään. Tämä verkkoportaalien apuohjelmapaketti lisää edistyneet sisällönhallinta-, tietämyksen- ja tapauksenhallinta-, mahdollisuuksien hallinta-, jäsenyys-, profiili- ja itsepalvelutoiminnot Dynamics 365:een. Voit käyttää portaaleja vuorovaikutteisen verkkopohjaisen myynnin, palveluiden, tuen ja sosiaalisen kanssakäymisen sovellusympäristön määrittämiseen. Sen avulla voi olla yhteydessä yhteisöihin, hallita portaalin sisältöä ja tukea kanavakumppaneita.

Käytön aloittaminen