Määritä ja hallitse tietoluokkia ja -artikkeleita

Uuden tietoluokan luominen

 1. Valitse vuorovaikutuksen koontinäytössä Asetukset > Palveluiden hallinta.
 2. Valitse Tietokannan hallinta -kohdassa Luokat.
 3. Valitse Uusi.
 4. Kirjoita luokan nimi ja kuvaus.
 5. Valitse ylätason luokka. Jos tämä on ylimmän tason luokka, jätä kenttä tyhjäksi.

Tietoartikkeleiden liittäminen luokkaan

 1. Avaa Yhteenveto-välilehti, kun tarkastelet tietoartikkelin tietuetta.
 2. Valitse Liittyvät tiedot -kohdassa +.
 3. Valitse ensin artikkeliin liitettävä luokka ja sitten Liitä.

Luokan poistaminen artikkelista

 1. Valitse luokka, joka poistetaan tietoartikkelin tietueen Luokka-aliruudukosta. Valitse sitten Poista.
 2. Valitse avautuvassa vahvistussanomassa Poista.

Tietoluokan poistaminen

 1. Valitse Asetukset > Palveluiden hallinta > Luokat.
 2. Valitse luettelonäkymässä ensin luokka ja sitten Poista.

Note

Tähän luokkaan liittyvien tietoartikkeleiden liitos puretaan, kun luokka on poistettu.

Katso myös

Portaalin sisältöeditorin käytön aloittaminen
Dynaamisen sisällön lisääminen ja mukautettujen mallien luominen