Määritä portaalin sivustoasetukset

Sivustoasetus on määritettävä, nimetty arvo, jota käytetään sivuston koodissa muokkaamaan portaalin toimintaa tai ulkoasua. Tavallisesti, kun kehittäjät luovat sivuston koodin, he viittaavat sivuston eri osien asetuksiin mahdollistaakseen käyttäjille sivuston mukauttamisen asetusarvojen muokkaamisen välityksellä ilman, että koodia täytyy muuttaa tai kääntää uudelleen, tai sivustoa ottaa uudelleen käyttöön.

Dynamics 365 -portaalien asennuksen mukana toimitetut näyteportaalit sisältävät useita määritettäviä sivuston asetuksia eri tyyleille, joita käytetään muokkaamaan useita sivuston ulkoasun elementtejä, kuten taustan tyyli, tekstin väri ja asettelun leveys. Seuraavanlaiset sivuston hallintatoimet ovat sallittuja:

 • Yleiset portaalin asetukset: Nämä asetukset koskevat kaikkia portaaleja, jotka liittyvät Dynamics 365 -organisaatioon, johon ne lisätään.
 • Portaalin sivustoasetukset: Nämä asetukset koskevat erityisiä portaaleja (verkkosivutietueita), jotka liittyvät Dynamics 365 -organisaatioon, johon ne lisätään.

Portaalin asetusten hallinta

 1. Kirjaudu Dynamics 365:ään
 2. Valitse Portaalit > Sivuston asetukset
 3. Uuden asetuksen luonti: valitse Uusi
 4. Aiemmin luodun asetuksen muokkaus: kaksoisnapsauta ruudukossa mainittua sivuston asetusta.
 5. Määritä seuraaviin kenttiin arvot:
  • Nimi: Otsikko, johon sivuston koodi viittaa noutaessaan soveltuvaa asetusta. Nimen tulisi olla yksilöllinen liittyvässä sivustossa, sillä sen noutava koodi poimii ensimmäisen tietueen, joka vastaa määritettyä nimeä.
  • Sivusto: Liittyvä pakollinen sivusto.
  • Arvo: Asetus
  • Kuvaus: Asetuksen tarkoitus tai sen erityisohje.
 6. Valitse Tallenna ja sulje.
Huomautus

Bing-karttojen integrointia ei tueta Saksan Sovereign-pilvessä. Jos yrität luoda Bingmaps/tunnistetiedot-määritykset tässä ympäristössä, virhesanoma näytetään.

Yleisten portaaliasetusten hallinta

 1. Kirjaudu Dynamics 365:ään
 2. Siirry kohtaan Asetukset > Asetukset.
 3. Uuden asetuksen luonti: valitse Uusi
 4. Aiemmin luodun asetuksen muokkaus: kaksoisnapsauta ruudukossa mainittua sivuston asetusta.
 5. Määritä seuraaviin kenttiin arvot:
  • Nimi: Yksilöllinen nimi, johon koodi viittaa noutaessaan soveltuvaa asetusta.
  • Arvo: Asetus
  • Kuvaus: Asetuksen tarkoitus tai sen erityisohje.
 6. Valitse Tallenna ja sulje.
Huomautus

Bing-karttojen integrointia ei tueta Saksan Sovereign-pilvessä. Jos yrität luoda BinMap/Key- tai Adxstudio/ProductivityPack/BingMap/Key-asetuksen tässä ympäristössä, näytetään virhesanoma.

Katso myös

Portaalin valmisteleminen
Määritä Dynamics 365 -portaali
Määritä Dynamics 365 -portaalin todennus
Entiteettilomakkeiden ja mukautetun logiikan määrittäminen Dynamics 365 -portaalissa