Määritä portaalin sivustoasetukset

Sivustoasetus on määritettävä, nimetty arvo, jota käytetään sivuston koodissa muokkaamaan portaalin toimintaa tai ulkoasua. Tavallisesti, kun kehittäjät luovat sivuston koodin, he viittaavat sivuston eri osien asetuksiin, jotta käyttäjät voivat mukauttaa sivustoa asetusarvoja muokkaamalla ilman, että koodia on muutettava tai käännettävä uudelleen tai että sivusto on otettava uudelleen käyttöön.

Dynamics 365 -portaalien asennuksen mukana toimitetut näyteportaalit sisältävät useita määritettäviä sivustoasetuksia eri tyyleille, joilla muokataan useita sivuston ulkoasun elementtejä, kuten taustan tyyliä, tekstin väriä ja asettelun leveyttä. Seuraavanlaiset sivuston hallintatoimet ovat sallittuja:

 • Yleiset portaalin asetukset: Nämä asetukset koskevat kaikkia Dynamics 365 -organisaatioon liitettyjä portaaleja, joihin niitä lisätään.
 • Portaalin sivustoasetukset: Nämä asetukset koskevat tiettyjä Dynamics 365 -organisaation portaaleja (verkkosivutietueita), johon niitä lisätään.

Portaalin asetusten hallinta

 1. Kirjaudu Dynamics 365.
 2. Valitse Portaalit > Sivuston asetukset.
 3. Luo uusi asetus, valitsemalla Uusi.
 4. Voit muokata aiemmin luotua asetusta valitsemalla ruudukossa mainitun sivuston asetuksen.
 5. Määritä seuraaviin kenttiin arvot:
  • Nimi: Otsikko, johon sivuston koodi viittaa noutaessaan soveltuvaa asetusta. Nimen on oltava yksilöllinen liitetylle sivustolle, koska sen noutava koodi poimii ensimmäisen tietueen, joka vastaa määritettyä nimeä.
  • Sivusto: Liittyvä pakollinen sivusto.
  • Arvo: Asetus
  • Kuvaus: Asetuksen tarkoitus tai sen erityisohje.
 6. Valitse Tallenna ja sulje.

Note

Bing-karttojen integrointia ei tueta Saksan Sovereign-pilvessä. Jos yrität luoda Bingmaps/tunnistetiedot-määritykset tässä ympäristössä, virhesanoma näytetään.

Yleisten portaaliasetusten hallinta

 1. Kirjaudu Dynamics 365.
 2. Siirry kohtaan Asetukset > Asetukset.
 3. Luo uusi asetus, valitsemalla Uusi.
 4. Voit muokata aiemmin luotua asetusta valitsemalla ruudukossa mainitun sivuston asetuksen.
 5. Määritä seuraaviin kenttiin arvot:
  • Nimi: Yksilöllinen nimi, johon koodi viittaa noutaessaan soveltuvaa asetusta.
  • Arvo: Asetus
  • Kuvaus: Asetuksen tarkoitus tai sen erityisohje.
 6. Valitse Tallenna ja sulje.

Note

Bing-karttojen integrointia ei tueta Saksan Sovereign-pilvessä. Jos yrität luoda BinMap/Key- tai Adxstudio/ProductivityPack/BingMap/Key-asetuksen tässä ympäristössä, näytetään virhesanoma.

Katso myös

Portaalin valmisteleminen
Määritä Dynamics 365 -portaali
Määritä Dynamics 365 -portaalin todennus
Entiteettilomakkeiden ja mukautetun logiikan määrittäminen Dynamics 365 -portaalissa