Lisää dynaamista sisältöä ja luo mukautettuja malleja

Liquid on portaaleihin integroitu avoimen lähdekoodin mallikieli. Sitä voi käyttää lisäämään sivuille dynaamista sisältöä ja luomaan monenlaisia mukautettuja malleja. Liquidin avulla voit tehdä seuraavaa:

Kaikissa näissä skenaarioissa sinulla on mahdollisuus käyttää dynaamisesti Dynamics 365:n portaalin toimintoja, joita ovat esimerkiksi entitylist, content snippets, site settings for portals ja web links.

Katso myös

Portaalin valmisteleminen
Portaalin sisältöeditorin käytön aloittaminen
Lähdesisällön tallentaminen verkkomallien avulla
Tietoja Liquid-operaattoreista
Liquid-tyypit
Ehdollinen
Liquid-objektit
Liquid-tunnisteet
Liquid-suodattimet
Edistyneiden mallien luominen portaaleille