Ota käyttöön otsikon ja alatunnisteen tulostus välimuistiin portaalissa

Otsikko ja alatunnisteen verkkomallien käsittelyn suorituskyvyn parantamiseksi portaalissa ota käyttöön ylä- ja alatunnisteiden tallennus välimuistiin. Se tarkoittaa, että otsikko- ja alatunnisteverkkomallit jäsennetään ja hahmonnetaan jokaisen sivulatauksen yhteydessä. Ylä- ja alatunnisteiden siirto välimuistiin vähentää merkittävästi sivun käsittelyaikaa.

Uuden käyttäjän kohdalla uudet ominaisuudet on oletusarvon mukaan käytössä. Seuraavat sivuston asetukset ovat käytettävissä. Niiden arvoksi on määritetty oletusarvoisesti tosi, jotta ne tukevat tätä toimintoa:

 • Header/OutputCache/Enabled: Määritä arvoksi true/tosi voidaksesi käyttää otsikon tulosten viemistä välimuistiin.
 • Footer/OutputCache/Enabled: Määritä arvoksi true/tosi voidaksesi käyttää alatunnisteen tulosten viemistä välimuistiin.

Jos portaali on päivitetty uudempaan versioon, tulostus välimuistiin ei ole käytössä oletusarvoisesti — tämä tarkoittaa sitä, että ylä- ja alatunnisteen verkkomallit jäsennetään ja hahmonnetaan jokaisen sivun latauksen jälkeen. Jotta uudet välimuistiin siirtämisominaisuudet voidaan ottaa käyttöön, sinun on päivitettävä otsikon, alatunnisteen ja kielipudotusvalikon verkkomallit ja luotava tarvittavat verkkosivustoasetukset.

Note

Jos otat käyttöön tulosten viennin välimuistiin vain sivuasetuksia luomalla, ylä- ja alatunnisteiden osia ei näy oikein ja näkyy virhesanomia.

Vaihe 1: Päivitä otsikon verkkomalli

 1. Kirjaudu Dynamics 365.
 2. Siirry kohtaan Portaalit > Verkkomallit.
 3. Avaa otsikon verkkomalli.
 4. Tee Lähde-kenttään seuraava:

  • Etsi seuraava koodi ja päivitä se:

   Olemassa oleva koodi

   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}/Account/Login/LogOff?returnUrl={{ request.raw_url_encode | escape }}" title="{{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}">
     {{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}
     </a>
   </li>
   </ul>
   </li>
   {% else %}
   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}/SignIn?returnUrl={{ request.raw_url_encode }}">
     {{ snippets["links/login"] | default:resx["Sign_In"] }}
     </a>
   </li>
   

   Päivitetty koodi

   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}{{ website.sign_out_url_substitution }}" title="{{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}">
     {{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}
     </a>
   </li>
   </ul>
   </li>
   {% else %}
   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}{{ website.sign_in_url_substitution }}">
     {{ snippets["links/login"] | default:resx["Sign_In"] }}
     </a>
   </li>
   
  • Etsi seuraava koodi ja päivitä se:

   Olemassa oleva koodi

   {% assign current_page = page.adx_partialurl %}
   {% assign sr_page = sitemarkers["Search"].url | remove: '/' %}
   {% assign forum_page = sitemarkers["Forums"].url | remove: '/' %}
   {% if current_page == sr_page or current_page == forum_page %}
    <section class="page_section section-landing-{{ current_page }} color-inverse">
     <div class="container">
      <div class="row ">
       <div class="col-md-12 text-center">
        {% if current_page == sr_page %}
         <h1 class="section-landing-heading">{% editable snippets 'Search/Title' default: resx['Discover_Contoso'] %}</h1>
         {% include 'Search' %}
        {% endif %}
       </div>
      </div>
     </div>
    </section>
   {% endif %}
   

   Päivitetty koodi

   {% substitution %}
    {% assign current_page = page.id %}
    {% assign sr_page = sitemarkers["Search"].id %}
    {% assign forum_page = sitemarkers["Forums"].id %}
    {% if current_page == sr_page or current_page == forum_page %}
     {% assign section_class = "section-landing-search" %}
     {% if current_page == forum_page %}
      {% assign section_class = "section-landing-forums" %}
     {% endif %}
     <section class="page_section section-landing-{{ current_page }} {{ section_class | h }} color-inverse">
      <div class="container">
       <div class="row ">
        <div class="col-md-12 text-center">
         {% if current_page == sr_page %}
          <h1 class="section-landing-heading">{% editable snippets 'Search/Title' default: resx['Discover_Contoso'] %}</h1>
          {% include 'Search' %}
         {% endif %}
        </div>
       </div>
      </div>
     </section>
    {% endif %}
   {% endsubstitution %}
   
 5. Verkkomallin tallentaminen.

Vaihe 2: Päivitä alatunnisteen verkkomalli

 1. Kirjaudu Dynamics 365.
 2. Siirry kohtaan Portaalit > Verkkomallit.
 3. Avaa alatunnisteen verkkomalli.
 4. Valitse lähde-kentästä etsi seuraava koodi ja päivitä se:

  Olemassa oleva koodi

  <section id="gethelp" class="page_section section-diagonal-right color-inverse {% if page %}{% unless page.parent %}home-section{% endunless %}{% endif %} hidden-print">
  

  Päivitetty koodi

  <section id="gethelp" class="page_section section-diagonal-right color-inverse {% substitution %}{% if page %}{% unless page.parent %}home-section{% endunless %}{% endif %}{% endsubstitution %} hidden-print">
  
 5. Verkkomallin tallentaminen.

Vaihe 3: Päivitä kielipudotusvalikon verkkomalli

 1. Kirjaudu Dynamics 365.
 2. Siirry kohtaan Portaalit > Verkkomallit.
 3. Avaa kielipudotusvalikon verkkomalli.
 4. Valitse lähde-kentästä etsi seuraava koodi ja päivitä se:

  Olemassa oleva koodi

  <a href="/{{ language.url }}" title="{{ language.name }}" data-code="{{ language.code }}">{{ language.name }}</a>
  

  Päivitetty koodi

  <a href="/{{ language.url_substitution }}" title="{{ language.name }}" data-code="{{ language.code }}">{{ language.name }}</a>
  
 5. Verkkomallin tallentaminen.

Vaihe 4: Luo sivuston asetukset

Luo sivuston seuraavat asetukset:

Nimi Arvo
Header/OutputCache/Enabled Oikein
Footer/OutputCache/Enabled Oikein