Ota käyttöön otsikon ja alatunnisteen tulostus välimuistiin portaalissa

Otsikko ja alatunnisteen verkkomallien käsittelyn suorituskyvyn parantamiseksi portaalissa ota käyttöön ylä- ja alatunnisteiden tallennus välimuistiin. Se tarkoittaa, että otsikko- ja alatunnisteverkkomallit jäsennetään ja hahmonnetaan jokaisen sivulatauksen yhteydessä. Ylä- ja alatunnisteiden siirto välimuistiin vähentää merkittävästi sivun käsittelyaikaa.

//: # (The use of "user" was a jarring phrase to me because it often refers to the end user of a CRM solution. If "new user" means someone configuring the latest version of portals, I think this should say "In portal capabilities for Dynamics 365...") Uuden käyttäjän kohdalla uudet ominaisuudet on oletusarvon mukaan käytössä. Seuraavat sivuston asetukset ovat käytettävissä ja määritetty oletusarvon true/tosi mukaan tukemaan tätä toimintoa:

 • Header/OutputCache/Enabled: Määritä arvoksi true/tosi voidaksesi käyttää otsikon tulosten viemistä välimuistiin.
 • Footer/OutputCache/Enabled: Määritä arvoksi true/tosi voidaksesi käyttää alatunnisteen tulosten viemistä välimuistiin.

Käyttäjälle, joka päivittää portaalit Dynamics 365-portaalitoimintoihin, uudet ominaisuudet on oletusarvoisesti poissa käytöstä—toisin sanoen otsikko- ja alatunnistemallit jäsennetään ja hahmonnetaan jokaisen sivun latauksen jälkeen. Jotta uudet välimuistiin siirtämisominaisuudet voidaan ottaa käyttöön, sinun on päivitettävä otsikon, alatunnisteen ja kielipudotusvalikon verkkomallit ja luotava tarvittavat verkkosivustoasetukset.

Huomautus

Jos otat käyttöön tulosten viennin välimuistiin vain sivuasetuksia luomalla, ylä- ja alatunnisteiden osia ei näy oikein ja näkyy virhesanomia.

Vaihe 1: Päivitä otsikon verkkomalli

 1. Kirjaudu Dynamics 365.
 2. Siirry kohtaan portaalit > verkkomallit.
 3. Avaa otsikon verkkomalli.
 4. Tee Lähde-kenttään seuraava:

  • Etsi seuraava koodi ja päivitä se:

   Olemassa oleva koodi

   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}/Account/Login/LogOff?returnUrl={{ request.raw_url_encode | escape }}" title="{{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}">
     {{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}
     </a>
   </li>
   </ul>
   </li>
   {% else %}
   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}/SignIn?returnUrl={{ request.raw_url_encode }}">
     {{ snippets["links/login"] | default:resx["Sign_In"] }}
     </a>
   </li>
   

   Päivitetty koodi

   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}{{ website.sign_out_url_substitution }}" title="{{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}">
     {{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}
     </a>
   </li>
   </ul>
   </li>
   {% else %}
   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}{{ website.sign_in_url_substitution }}">
     {{ snippets["links/login"] | default:resx["Sign_In"] }}
     </a>
   </li>
   
  • Etsi seuraava koodi ja päivitä se:

   Olemassa oleva koodi

   {% assign current_page = page.adx_partialurl %}
   {% assign sr_page = sitemarkers["Search"].url | remove: '/' %}
   {% assign forum_page = sitemarkers["Forums"].url | remove: '/' %}
   {% if current_page == sr_page or current_page == forum_page %}
    <section class="page_section section-landing-{{ current_page }} color-inverse">
     <div class="container">
      <div class="row ">
       <div class="col-md-12 text-center">
        {% if current_page == sr_page %}
         <h1 class="section-landing-heading">{% editable snippets 'Search/Title' default: resx['Discover_Contoso'] %}</h1>
         {% include 'Search' %}
        {% endif %}
       </div>
      </div>
     </div>
    </section>
   {% endif %}
   

   Päivitetty koodi

   {% substitution %}
    {% assign current_page = page.id %}
    {% assign sr_page = sitemarkers["Search"].id %}
    {% assign forum_page = sitemarkers["Forums"].id %}
    {% if current_page == sr_page or current_page == forum_page %}
     {% assign section_class = "section-landing-search" %}
     {% if current_page == forum_page %}
      {% assign section_class = "section-landing-forums" %}
     {% endif %}
     <section class="page_section section-landing-{{ current_page }} {{ section_class | h }} color-inverse">
      <div class="container">
       <div class="row ">
        <div class="col-md-12 text-center">
         {% if current_page == sr_page %}
          <h1 class="section-landing-heading">{% editable snippets 'Search/Title' default: resx['Discover_Contoso'] %}</h1>
          {% include 'Search' %}
         {% endif %}
        </div>
       </div>
      </div>
     </section>
    {% endif %}
   {% endsubstitution %}
   
 5. Verkkomallin tallentaminen.

Vaihe 2: Päivitä alatunnisteen verkkomalli

 1. Kirjaudu Dynamics 365.
 2. Siirry kohtaan portaalit > verkkomallit.
 3. Avaa alatunnisteen verkkomalli.
 4. Valitse lähde-kentästä etsi seuraava koodi ja päivitä se:

  Olemassa oleva koodi

  <section id="gethelp" class="page_section section-diagonal-right color-inverse {% if page %}{% unless page.parent %}home-section{% endunless %}{% endif %} hidden-print">
  

  Päivitetty koodi

  <section id="gethelp" class="page_section section-diagonal-right color-inverse {% substitution %}{% if page %}{% unless page.parent %}home-section{% endunless %}{% endif %}{% endsubstitution %} hidden-print">
  
 5. Verkkomallin tallentaminen.

Vaihe 3: Päivitä kielipudotusvalikon verkkomalli

 1. Kirjaudu Dynamics 365.
 2. Siirry kohtaan portaalit > verkkomallit.
 3. Avaa kielipudotusvalikon verkkomalli.
 4. Valitse lähde-kentästä etsi seuraava koodi ja päivitä se:

  Olemassa oleva koodi

  <a href="/{{ language.url }}" title="{{ language.name }}" data-code="{{ language.code }}">{{ language.name }}</a>
  

  Päivitetty koodi

  <a href="/{{ language.url_substitution }}" title="{{ language.name }}" data-code="{{ language.code }}">{{ language.name }}</a>
  
 5. Verkkomallin tallentaminen.

Vaihe 4: Luo sivuston asetukset

Luo sivuston seuraavat asetukset:

Nimi Arvo
Header/OutputCache/Enabled Oikein
Footer/OutputCache/Enabled Oikein