Julkaise sisältöä edustapuolen muokkaustyökalun avulla

Sisältöeditorin avulla voit muokata tekstiä, luoda linkkejä ja näyttää kuvia verkkosivulla.

Sisältöeditorin käyttämiseen tarvitaan soveltuvat käyttöoikeudet, ja muokattavan sisällön on oltava sivumallissa.

Voit muokata sisältöä avaamalla sisältöeditorin, osoittamalla muokattavaa sisältöä ja valitsemalla vasempaan ylänurkkaan ilmestyvän sinisen muokkauspainikkeen.

Sisältöeditorin komennot ja ohjausobjektit

Editorin työkalurivi sisältää useita painikkeita, jotka auttavat sisällön muokkaamisessa. Siirrä osoitin painikkeen päälle ja näet työkaluvihjeessä painikkeen toiminnon. Alla olevassa taulukossa on lisätietoja käytettävistä painikkeista siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät työkalurivissä.

Painike Kuvaus
Tallenna Tallentaa sisältöön tehdyt muutokset ja sulkee editorin.
Peruuta kaikki muutokset Hylkää kaikki muutokset ja sulkee editorin.
Vaihda koko näytön tilaan Muuttaa editorin selainikkunan kokoiseksi.
Lihavoi, Kursivoi, Alleviivaus, Yliviivaus Lihavoi, kursivoi, alleviivaa tai yliviivaa valitun tekstin sekä kirjoitettavan tekstin.
Tasaa vasemmalle, keskelle, oikealle, sivuille Tasaa valitun tekstin sekä kirjoitettavan tekstin vasempaan reunaan, keskelle, oikealle tai molempiin reunoihin.
Suunta vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalle Muuttaa kirjoitettavan tekstin suunnan joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle.
Muokkaa CSS-tyyliä Avaa valintaikkunan käyttöliittymään, jonka avulla voit muokata valitun tekstin sekä kirjoitettavan tekstin CSS-tyyliä vapaasti. Jos haluat määrittää tyylin yksittäiselle sanalle tai valitulle tekstille, valitse vain teksti ja valitse sitten Muokkaa CSS-tyyliä -valintaikkunassa Lisää tekstialue valintaan -vaihtoehto. Mukautetun tyylin liiallinen käyttö vähentää huomattavasti sisällön ulkoasun yhdenmukaisuutta sivujen välillä. On suositeltavaa käyttää tätä menetelmää vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
Muotoilu Muuttaa valitun tekstin sekä kirjoitettavan tekstin tyyliksi valmiin tyylivalinnan.
Ohje Avaa TinyMCE-tietoikkunan.
Kopioi, Leikkaa Liitä Leikkaa, kopioi tai liittää valitun tekstin leikepöydälle ja -pöydältä.
Liitä vain tekstinä Liittää tekstiä leikepöydältä niin, että kaikki muotoilu on poistettu.
Liitä Wordista Liittää tekstin leikepöydältä yrittäen säilyttää Microsoft Wordista peräisin olevan muotoilun ja tyylin.
Etsi, Etsi ja korvaa Avaa valintaikkunan, josta voi hakea sisältöä ja tarvittessa korvata löydetyn sisällön.
Lisää/poista luettelomerkeillä varustettu luettelo, numeroitu luettelo Lisää luettelomerkein tai numeroin varustetun luettelon valitusta tekstistä kohdistimeen jos luetteloa ei vielä ole. Jos luettelo on jo olemassa, se poistetaan.
Pienennä, Suurenna sisennystä Pienentää tai suurentaa tekstin tai luettelonimikkeen sisennystä.
Sisennetty lainaus Sijoittaa valitun tekstin kirjoitettavan tekstin lainauslohkoon.
Kumoa, Tee uudelleen Kumoaa viimeisimmän muutoksen tai tekee kumotun muutoksen uudelleen. Ainoastaan editorin avaamisen jälkeen tehtyjä muutoksia voi kumota. Tallennettuja tai peruutettuja muutoksia ei voi kumota tai tehdä uudelleen.
Lisää linkki/Muokkaa linkkiä Lisää tai muokkaa hyperlinkin valittuun tekstiin. Katso lisätietoja linkin luomiseen liittyvästä osasta.
Poista linkitys Muuttaa hyperlinkin takaisin tekstiksi.
Lisää ankkuri/Muokkaa ankkuria Lisää tai muokkaa ankkurilinkkiä valitussa tekstissä.
Lisää/Muokkaa kuva Lisää kuvan sisältöön tai muokkaa kuvaa. Katso lisätietoja kuvan lisäämiseen liittyvästä osasta.
Lisää/Muokkaa upotettua mediaa Lisää tai muokkaa upotetun median, kuten videon tai sovelluksen.
Siivoa koodi Yrittää poistaa liittämisen syynä aiheutuneet virheelliset koodimerkinnät.
HTML-lähdekoodin muokkaus Avaa valintaikkunan, joka sisältää sisällön HTML-lähdekoodin. HTML-koodia voi muokata ja päivittää suoraan tästä ikkunasta. HTML-koodia ei vahvisteta tässä valintaikkunassa! On suositeltavaa, että ainoastaan käyttäjät, joilla on kokemusta HTML-koodista käyttävät tätä ominaisuutta.
Lisää taulukko/Muokkaa taulukkoa ja Yhdistä taulukon solut Lisää tai muokkaa taulukoita ja niiden rivejä, soluja ja ominaisuuksia.
Lisää vaakaviiva Lisää vaakaviivan tekstin kohdistimeen.
Poista muotoilu Poistaa muotoilun ja tyylin valitusta tekstistä.
Näytä/piilota apuviivat/näkymättömät elementit Vaihtaa taulukon reunaviivojen ja muiden näkymättömien elementtien näkyvyyden päälle tai pois päältä.
Alaindeksi, Yläindeksi Muuttaa valitun tekstin sekä kirjoitettavan tekstin ylä- tai alaindeksiin.
Lisää erikoismerkki Avaa valintaikkunan, joka sisältää erikoismerkkejä ja lisää valitun merkin kohdistimeen.

Note

Tallenna- ja Peruuta kaikki muutokset -painikkeet eivät ole käytettävissä koko näytön tilassa. Palaa normaalitilaan, jossa Tallenna- ja Peruuta-painikkeet ovat käytettävissä, valitsemalla Vaihda koko näytön tilaan.

Valitse sisältöeditorissa tekstin osa, josta haluat tehdä hyperlinkin ja valitse Lisää linkki/Muokkaa linkkiä. Määritä hyperlinkin ominaisuudet ja valitse Lisää. Tallenna muutokset valitsemalla sisältöeditorin työkalurivissä oleva Tallenna-painike.

Nimi Kuvaus
Linkin URL-osoite URL-osoite, johon linkki johtaa. Tämä voi olla minkä tahansa oikein muotoiltu URL-osoite, joka on joko ulkoisesta sivustosta tai samasta sivustosta. Jos osoite on sisäisessä sivustossa, se voi olla suhteellinen ja sen voi hakea Selaa-toiminnolla (Linkin URL-osoite -kentän oikealla puolella).
Selaa Avaa sivuston tiedostonvalitsimen. Valitun sivun tai tiedoston URL-osoite sijoitetaan Linkin URL-osoite -kenttään valittaessa. Katso lisätietoja ohjeaiheesta Tiedostonvalitsimen käyttö.
Tavoite Määrittää, avataanko linkki avataan uudessa vai samassa selainikkunassa valittaessa. Jos arvoa ei ole asetettu, linkki avautuu samassa ikkunassa oletusarvon mukaan.
nimike Hyperlinkin kuvaava otsikko. Näytetään yleensä, kun hiiren osoitin viedään hyperlinkin ylle.
Lisää, Päivitä Lisää tai päivittää hyperlinkin määritetyin ominaisuuksin ja sulkee valintaikkunan. Huomaa, että muutos tapahtuu vain sisältöeditorissa kunnes työkalurivin Tallenna-painike valitaan.
Peruuta Hylkää kaikki muutokset ja sulkee ikkunan.

Lisää kuva

Siirrä kohdistin sisältöeditorissa kohtaan, johon haluat lisätä kuvan ja valitse Lisää kuva / muokkaa sitä. Määritä kuvan ominaisuudet ja valitse Lisää. Tallenna muutokset valitsemalla sisältöeditorin työkalurivissä oleva Tallenna-painike.

Kuvan ominaisuudet ja komennot

Nimi Kuvaus
Kuvan URL-osoite Kuvan URL-osoite. Tämä voi olla minkä tahansa oikein muotoiltu kuvaan osoittava URL-osoite, joka on joko ulkoisesta sivustosta tai samasta sivustosta. On suositeltavaa, että URL-osoite on samasta sivustosta. Kun osoite on sisäisessä sivustossa, se voi olla suhteellinen ja sen voi hakea Selaa-toiminnolla (Kuvan URL-osoite -kentän oikealla puolella).
Selaa Avaa sivuston tiedostonvalitsimen. Valitun kuvatiedoston URL-osoite sijoitetaan Kuvan URL-osoite -kenttään valittaessa. Katso lisätietoja ohjeaiheesta Tiedostonvalitsimen käyttö.
Kuvan kuvaus Määrittää kuvan vaihtoehtoisen tekstin. Näytönlukijaohjelmat lukevat vaihtoehtoisen tekstin ja se näytetään yleensä, kun kuva ei lataudu oikein.
nimike Hyperlinkin kuvaava otsikko. Näytetään yleensä, kun hiiren osoitin viedään kuvan ylle.
Esikatselu Näyttää esikatselun kuvasta, jota lisätään tai päivitetään.
Ulkoasu (Välilehti) Sisältää vaihtoehtoja kuvan itsensä ominaisuuksien, tyylin ja sijoittelun ohittamiseen.
Lisäasetukset (Välilehti) Sisältää lisäasetuksia, jotka saattavat vaatia sivumallin tuen.
Lisää, Päivitä Lisää tai päivittää kuvan määritetyin ominaisuuksin ja sulkee valintaikkunan. Muutos tapahtuu vain sisältöeditorissa vasta, kun työkalurivin Tallenna-painike valitaan.
Peruuta Hylkää kaikki muutokset ja sulkee ikkunan.

Selaa sivuja ja tiedostoja tiedostonvalitsimen avulla

Tiedostonvalitsimen avulla voit selata sivuja ja tiedostoja, jotka kuuluvat samaan sivustoon. Tiedostonvalitsimella voi myös ladata sivustoon uusia tiedostoja. Tiedostonvalitsin on käytettävissä, kun lisäät linkin tai kuvan sisältöeditorin kautta. Valitse kuvake, joka muistuttaa Windowsin Resurssienhallinnan ikkunaa, kun haluat avata tiedostonvalitsimen. Etsi sivu tai tiedosto vasemman laidan puunäkymässä ja kaksoisnapauta sivua tai tiedostoa oikean laidan luettelonäkymässä valitaksesi sen.

Uusien tiedostojen lataaminen

  1. Siirry latauskansioon ja valitse levykkeen kuvake, jossa on vihreä plus-merkki.
  2. Valitse aukeavassa valintaikkunassa Selaa ja valitse ladattava tiedosto. Tee sama seuraavassa kentässä lisätäksesi useita tiedostoja.
  3. Valitse OK ja lataa valitut tiedostot.

Tiedostonvalitsimen komennot

Alla olevassa taulukossa on lisätietoja käytettävistä painikkeista siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät työkalurivissä.

Nimi Kuvaus
Takaisin Siirry aikaisemmin tarkasteltuun kansioon.
Lataa uudelleen Päivitä kansion näkymä.
Valitse tiedosto Käytä valitun sivun tai tiedoston URL-osoitetta.
Avaa Tarkastele sivua tai tiedostoa uudessa selainikkunassa.
Lataa tiedostot Avaa uusien tiedostojen lataamisen valintaikkunan. Valitse OK ja lataa uudet tiedostot heti kansioon.
Kopioi, Leikkaa Ei käytössä
Poista Poistaa valitun tiedoston. Vain tiedostoja voidaan poistaa, sivuja ei. Sivut tulisi poistaa sisällön julkaisemistyökalurivin Poista-painikkeen avulla.
Hae tiedot Näyttää lisätietoja valitusta sivusta tai tiedostosta.
Esikatselu pikakatselutoiminnolla Tarkastele tiedostoa ja joitakin sen tietoja pienessä peittoikkunassa.
Näytä kuvakkeina Näyttää kansion sisällön kuvakkeina.
Näytä luettelona Näyttää kansion sisällön taulukkona, jossa esitetään enemmän tietoja kustakin kohteesta.
Ohje Avaa elFinder: verkkotiedostonhallinta -osan tietoikkunan.

Katso myös

Portaalin valmisteleminen
Portaalin sisältöeditorin käytön aloittaminen
Sisällön mukauttaminen sisältökatkelmien avulla