Sivuston otsikon ja ensisijaisen siirtymispalkin hahmontaminen

Hahmonna sivuston otsikko ja ensisijainen siirtymispalkki portaalin asetusten, katkelmien, vekkolinkkien ja sivustomerkintöjen avulla. Lisätietoja: Lähdesisällön tallentaminen verkkomallien avulla

Note

Tämän ohjeaiheen esimerkki toimii oikein vain, jos sovelluksen ristiinpyydettyjen otsikoiden välimuisti on poissa käytöstä. Asetus on käytössä oletuksena versiossa 7.0.0019 ja sitä myöhemmissä. Se voidaan poistaa käytöstä luomalla sivuston asetus nimeltä Header/OutputCache/Enabled ja määrittämällä sen arvoksi Epätosi.

<divclass="masthead hidden-xs">
<divclass="container">
<divclass="toolbar">
<divclass="toolbar-row">
{%assignsearch_enabled=settings['search/enabled']|boolean|default:true%}{%assignsearch_page=sitemarkers['Search']%}{%ifsearch_enabledandsearch_page%}
<divclass="toolbar-item toolbar-search">
<formmethod="GET"action="{{search_page.url}}"role="search">
<labelfor="q"class="sr-only">
{{snippets["Header/Search/Label"]|default:"Search"}}
</label>
<divclass="input-group">
<inputtype="text"class="form-control"id="q"name="q"placeholder="{{snippets["Header/Search/Label"]|default:"Search"}}"value="{{params.q}}"title="{{snippets["Header/Search/Label"]|default:"Search"}}">
<divclass="input-group-btn">
<buttontype="submit"class="btn-default" title="{{snippets["Header/Search/ToolTip"]|default:"Search"}}">
<spanclass="fa-search" aria-hidden="true">
</span>
</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
{%endif%}
<divclass="toolbar-item">
<divclass="btn-toolbar"role="toolbar">
{%ifuser%}
<divclass="btn-group">
<ahref="#"class="btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
<spanclass="fa fa-user"aria-hidden="true">
</span>
<spanclass="username">
{{user.fullname}}
</span>
<spanclass="caret">
</span>
</a>
<ulclass="dropdown-menu pull-right"role="menu">
{%assignshow_profile_nav=settings["Header/ShowAllProfileNavigationLinks"]|boolean|default:true%}{%ifshow_profile_nav%}{%assignprofile_nav=weblinks["Profile Navigation"]%}{%ifprofile_nav%}{%forlinkinprofile_nav.weblinks%}
<li>
<ahref="{{link.url}}">
{{link.name}}
</a>
</li>
{%endfor%}{%endif%}{%else%}
<li>
<ahref="{{sitemarkers['Profile'].url}}">
{{snippets["Profile Link Text"]|default:"Profile"}}
</a>
</li>
{%endif%}
<liclass="divider">
</li>
<li>
<ahref="/account-signout?returnUrl={{request.raw_url}}">
{{snippets["links/logout"]|default:"SignOut"}}
</a>
</li>
</ul>
</div>
{%else%}
<divclass="btn-group">
<aclass="btn btn-primary"href="{{sitemarkers['Login'].url|add_query:'returnurl',request.path_and_query}}">
<spanclass="fa-sign-in "aria-hidden="true">
</span>
{{snippets["links/login"]|default:"Sign In"}}
</a>
</div>
{%endif%}
</div>
</div>
</div>
</div>
{%editablesnippets'Header'type:'html'%}
</div>
</div>
<divclass="header-navbar navbar navbar-default navbar-static-top"role="navigation">
<divclass="container">
<divclass="navbar-header">
<buttontype="button"class="navbar-toggle"data-toggle="collapse"data-target="#header-navbar-collapse">
<spanclass="sr-only">
Toggle navigation
</span>
<spanclass="icon-bar">
</span>
<spanclass="icon-bar"></span><spanclass="icon-bar"></span></button><divclass="navbar-left visible-xs">
{%editablesnippets'Mobile Header'type:'html'%}
</div>
</div>
<divid="header-navbar-collapse"class="navbar-collapse">
<divclass="navbar-left hidden-xs">
{%editablesnippets'Navbar Left'type:'html'%}
</div>
{%assignprimary_nav=weblinks["Primary Navigation"]%}{%ifprimary_nav%}
<divclass="navbar-left {%ifprimary_nav.editable%}xrm-entity xrm-editable-adx_weblinkset{%endif%}"data-weblinks-maxdepth="2">
<ulclass="navbar-nav weblinks">
{%forlinkinprimary_nav.weblinks%}{%iflink.display_page_child_links%}{%assignsublinks=sitemap[link.url].children%}{%else%}{%assignsublinks=link.weblinks%}{%endif%}
<liclass="weblink {%ifsublinks.size>0%} dropdown{%endif%}">
<a{%ifsublinks.size>0%}href="#"class="dropdown-toggle"data-toggle="dropdown"{%else%}href="{{link.url}}"{%endif%}{%iflink.nofollow%}rel="nofollow"{%endif%}{%iflink.tooltip%}title="{{link.tooltip}}"{%endif%}>
{%iflink.image%}{%iflink.image.urlstartswith'.'%}
<spanclass="{{link.image.url|split:'.'|join}}"aria-hidden="true">
</span>
{%else%}
<imgsrc="{{link.image.url}}"alt="{{link.image.alternate_text|default:link.tooltip}}" {%iflink.image.width%}width="{{link.image.width}}"{%endif%}{%iflink.image.height%}height="{{link.image.height}}"{%endif%}/>
{%endif%}{%endif%}{%unlesslink.display_image_only%}{{link.name}}{%endunless%}{%ifsublinks.size>0%}
<spanclass="caret">
</span>
{%endif%}
</a>
{%ifsublinks.size>0%}
<ulclass="dropdown-menu"role="menu">
{%iflink.url%}
<li>
<ahref="{{link.url}}"{%iflink.nofollow%}rel="nofollow"{%endif%}{%iflink.tooltip%}title="{{link.tooltip}}"{%endif%}>
{{link.name}}
</a>
</li>
<liclass="divider">
</li>
{%endif%}{%forsublinkinsublinks%}
<li>
<ahref="{{sublink.url}}"{%ifsublink.nofollow%}rel="nofollow"{%endif%}{%ifsublink.tooltip%}title="{{link.tooltip}}"{%endif%}>
{{sublink.name|default:sublink.title}}
</a>
</li>
{%endfor%}
</ul>
{%endif%}
</li>
{%endfor%}
</ul>
{%editableprimary_nav%}
</div>
{%endif%}
<divclass="navbar-right hidden-xs">
{%editablesnippets'Navbar Right'type:'html'%}
</div>
</div>
</div>
</div>

Katso myös

Edistyneiden mallien luominen portaaleille
Mukautetun sivumallin luominen Liquidin ja verkkomallin sivumallin avulla
Mukautetun sivumallin luominen RSS-syötteen hahmontamista varten
Nykyiseen sivuun liittyvän entiteettiluettelon hahmontaminen
Jopa kolmen tason sivuhierarkian hahmontaminen hybridisiirtymisen avulla