Keskustelupalstojen määrittäminen ja valvonta

Keskustelupalstoja voi luoda, muokata ja poistaa Dynamics 365:ssä. Voit käyttää keskustelupalstoja kirjautumalla Dynamics 365:ään ja siirtymällä kohtaan Yhteisö > Keskustelupalstat.

Luo uusi keskustelupalsta

Luo uusi keskustelupalsta valitsemalla Uusi.

Olemassa olevan keskustelupalstan muokkaaminen

  1. Valitse ruudukossa oleva Lomake -kohta.
  2. Määritä arvot esitettyihin kenttiin ja valitse Tallenna ja sulje.

Keskustelupalstojen hallinta portaalissa

Portaalin käyttäjät, joilla on sisällönhallinnan käyttöoikeudet, voivat hallita rajattuja keskustelupalstan ominaisuuksia käyttämällä edustapuolen muokkausmoduulia sisällön julkaisemiseksi. Jos käyttäjätilille on määritetty tarvittava oikeusjoukko, upotettu muokkauskäyttöliittymä näkyy automaattisesti, kun käyttäjä kirjautuu portaaliin.

  1. Siirry keskustelupalstan pääsivulle portaalissa.
  2. Valitse portaalin upotetulla muokkaustyökalurivillä Uusi.
  3. Valitse Alikeskustelupalsta.
  4. Määritä arvot esitettyihin kenttiin ja valitse Tallenna.

Luo uusi alikeskustelupalsta

Keskustelupalstan määritteet portaaleissa

Seuraavassa taulukossa selitetään useita CRM-portaaleissa käytettäviä keskustelupalstan määritteitä. On tärkeää huomata, että tapaa, jolla moni sisältö- tai näyttökeskeinen määrite hahmonnetaan, hallitaan käytetyn sivumallin kautta, jonka määrittää portaalin kehittäjä.

Nimi Kuvaus
Nimi Entiteetin kuvaileva nimi. Tätä arvoa käytetään sivun otsikkona useimmissa malleissa, etenkin, jos Otsikko-arvoa ei ole määritetty. Tämä kenttä on pakollinen.
Sivusto Sivusto, johon entiteetti kuuluu. Tämä kenttä on pakollinen.
Ylätason sivu Entiteetin ylätason verkkosivu sivuston sisältöhierarkiassa.
Osittainen URL-osoite URL-polun segmentti, jolla keskustelupalstan URL-osoite luodaan portaalissa. URL-osoitteen polkusegmenteissä käytetään osittaisia URL-arvoja. Näin ollen ne eivät saa sisältää URL-poluissa kiellettyjä merkkejä, kuten ?, #, !, %. Koska portaalin URL-osoitteet muodostetaan liittämällä yhteen osittaisia URL-arvoja vinoviivoilla (/), niissä ei myöskään voi olla vinoviivoja. On suositeltavaa rajoittaa osittaiset URL-arvot kirjaimiin, numeroihin, väliviivoihin ja alaviivoihin. Esimerkkejä: press-releases, Users_Guide, product1.
Näyttöjärjestys Kokonaisluku, joka ilmaisee keskustelupalstan järjestyksen suhteessa muihin luettelon palstoihin.
Julkaisutila Nykyinen keskustelupalstan julkaisutyönkulun tila, joka voi määrittää palstan näkyvyyden sivustossa. Tämän ominaisuuden yleisin käyttötapa on määrittää, onko sisältö julkaistussa vai luonnostilassa. Sisällönhallinnan käyttöoikeudet omaavat käyttäjät voivat käyttää esikatselutilaa, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella (esikatsella) julkaisematonta sisältöä.
Piilotettu sivustokartasta Määrittää, onko keskustelupalsta näkyvissä portaalin sivustokartassa. Jos tämä arvo on valittu, keskustelupalsta on kuitenkin käytettävissä sivustossa omassa URL-osoitteessaan, johon voidaan linkittää. Normaaleissa siirtymiselementeissä, kuten valikoissa, keskustelupalstaa ei kuitenkaan näytetä.
Keskustelupalstan sivumalli Sivumallin, jolla hahmonnetaan keskustelupalstojen sivuluettelo portaalissa. Tämä kenttä on pakollinen. Määritetyn sivumallin tulisi olla malli, jonka kehittäjä on luonut erityisesti keskustelupalstan tietojen esittämiseen. Muun kuin keskustelupalstaa varten kehitetyn mallin valinta voi tuottaa virheellisiä tuloksia, kun palstan verkkosivua tarkastellaan portaalissa.
Kommenttiketjun sivumalli Sivumallin, jolla hahmonnetaan jokainen keskustelupalstan säiesivu portaalissa. Tämä kenttä on pakollinen. Määritetyn sivumallin tulisi olla malli, jonka kehittäjä on luonut erityisesti keskustelupalstan säikeen tietojen esittämiseen. Muun kuin keskustelupalstan säiettä varten kehitetyn mallin valinta voi tuottaa virheellisiä tuloksia, kun säikeen verkkosivua tarkastellaan portaalissa.
Kuvaus Tietoja keskustelupalstasta.
Kommenttiketjujen määrä Keskustelupalstan kommenttiketjujen määrä keskustelupalstalla.
Viestien määrä Keskustelupalstan kommenttiketjuissa luotujen keskustelupalstan viestien määrä keskustelupalstalla.
Viimeisin viesti Viimeksi luodut portaalin keskustelupalstan viestit.

Katso myös

Keskustelupalstan kommenttiketjujen hallinta
Keskustelupalstan viestien luominen portaalissa
Keskustelupalstojen valvonta
Ilmoitusten tilaaminen