Tietoja yleisestä käsityksestä ja asenneanalyysistä

Tässä osassa käsitellään haun aiheillasi löytyviin viesteihin liittyvien yhteisöpalvelukeskusteluiden asenteita ja niiden tarkastelemista. Asenteet-sivun avulla Microsoft Social Engagement laskee yhteisöpalveluviesteille asennearvon luonnollisen kielen käsittelyn ja koneoppimisen tekniikoiden avulla. Tällä sivulla on tietoja positiivisista, negatiivisista ja neutraaleista asenteista sekä niiden määrästä ja lähteistä.

Siirry tälle sivulle kohdasta Analyysit > Asennearvot.

Viestiä koskevan käsityksen ja sen asennearvon tarkasteleminen

Asennealgoritmi käsittelee kaikki määritettyjen hakujen tuloksena saadut viestit alkuperäisellä kielellä ja antaa lasketun asennearvon. Lisätietoja tuetuista kielistä saat lataamalla Microsoft Social Engagementin käännösohjeen.

Viestin asennearvo voi olla positiivinen, negatiivinen, neutraali tai tuntematon. Joskus algoritmi määrittää lauseelle positiivisia ja negatiivisia osia, vaikka viestin asennearvoksi määritettäisiin neutraali. Näin tapahtuu, koska viestin positiiviseksi ja negatiiviseksi määritetyt tekstimäärät kumoavat toisensa. Viesti määritetään neutraaliksi myös silloin, jos se ei sisällä positiivisia tai negatiivisia ilmaisuja. Tuntematon-asennearvo tarkoittaa sitä, että asennealgoritmi ei tue viestin kieltä.

Määritettyjä suodattimia vastaavien viestien positiiviset tai negatiiviset asennearvot normalisoidaan. Niiden tuloksena saadaan haun aiheen asenneindeksi.

Tietojoukon ja sen asenneindeksin tarkasteleminen normalisoidussa tilassa

Asenneindeksiksi normalisoidaan arvo -10…10. Kaikki aktiiviset suodattimet ja parametrit otetaan huomioon määritettäessä tietojoukkoa, jolle asenneindeksi lasketaan.

  • Jos asenneindeksi on 10, tietojoukossa ei ole negatiivisia viestejä.

  • Jos asenneindeksi on 0, tietojoukossa on yhtä paljon positiivisia ja negatiivisia viestejä.

  • Jos asenneindeksi on -10, tietojoukossa ei ole positiivisia viestejä.

Asenneindeksi lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Sentiment index = (Positive posts – Negative posts)/(Positive posts + Negative posts) * 10

Asenneindeksin vieressä näkyy trendissä tapahtunut muutos. Social Engagement vertailee aiempien aikavälien asenneindeksiä kuluvan aikavälin asenneindeksiin. Lisätietoja: Trendiarvojen tarkasteleminen

Asennearvot-sivun staattiset pienoissovellukset

Pienoissovelluksen nimi Näytettävät tiedot Mittausarvot
Asennehistoria Asennearvojen muutokset ajan kuluessa, arvoihin liittyvä asenneindeksi ja edellisen jakson asenneindeksi - Positiivinen
- Negatiivinen
- Tasainen
Asennetietojen kattavuus Nykyisten asennearvojen kattavuuden arvot pienoisohjelmien esittäminä - Järjestelmän antama asennearvo
- Muokattu asenne
- Tuntemattomat tiedot, jos viestin kieli ei tue asennearvon laskentaa
Asenne Asenteen tyyppiin perustuva asenneindeksi – positiivinen, negatiivinen tai neutraali. - Positiivisten, negatiivisten tai neutraalien asennearvojen indeksi
- Määrä
- Trendi
Lähteet asenteen mukaan Viisi käytetyintä lähdettä ja niiden asenneindeksit - Asenneindeksi väliltä +10 ja -10.
- Trendi
Negatiiviset lauseet Viestien käytetyimmät lauseet, joiden asennearvot ovat negatiivisia - Lauseet määrän mukaan
- Asenneindeksi
Positiiviset lauseet Niiden viestien käytetyimmät lauseet, joiden asennearvot ovat positiivisia - Lauseet määrän mukaan
- Asenneindeksi

Asennearvot-sivun dynaamiset pienoissovellukset

Pienoissovelluksen nimi Näytettävät tiedot Mittausarvot Näyttöehdot
Sijaintiin liittyvät oivallukset Määrä ja trendi kartalla esitettyinä - Etsi sijainneista haettujen viestien määrä
- Näiden sijaintien viestien asenneindeksi
Nykyisen aiheen säännöissä on vähintään yksi sijaintitietoja tukeva lähde ja tekijät ovat jakaneen sijaintitiedot.
Yleisimmät fanit Niiden tekijöiden luettelo, jotka julkaisivat eniten positiivisen asennearvon saaneita viestejä. - Lähde
- Tekijän nimi
- Niiden viestien määrä, joiden asennearvot ovat positiivisia.
Tietojoukkosi sisältää viestejä, joilla on positiivinen asennearvo.
Yleisimmät kriitikot Niiden tekijöiden luettelo, jotka julkaisivat eniten negatiivisen asennearvon saaneita viestejä. - Lähde
- Tekijän nimi
- Niiden viestien määrä, joiden asennearvot ovat negatiivisia.
Tietojoukkosi sisältää viestejä, joilla on negatiivinen asennearvo.
Tekijät Tämän pienoissovelluksen normaalinäkymä näyttää viisi yleisintä tekijää ja lähdettä tekijöiden lähettämien viestien määrän perusteella.

Laajenna pienoissovellus koko näytön tilaan napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Koko näyttö -painiketta Koko näyttö -painike.

Koko näytön tila näyttää lisätietoja 100 aktiivisimmasta tekijästä ja heidän lähettämistään viesteistä. Koko näytön tilassa näkyy myös Poista-painike Poista-painike. Sen avulla voit poistaa valitun tekijän ja hänen lähettämänsä viestit. Tekijän poistaminen edellyttää vähintään tehokäyttäjäanalyytikon tai järjestelmänvalvojan käyttäjäroolia.

Voit lisätä suodattimen kerralla useille tekijöille valitsemalla valintaruudut luettelon vasemmassa reunassa kaikille tekijöille, jotka haluat sisällyttää. Valitse sitten Sisällytä luettelon otsikossa.

Voit poistaa tekijän tekijäsuodattimesta valitsemalla valintaruudut luettelon vasemmassa reunassa kaikille tekijöille, jotka haluat poistaa suodattimesta. Valitse sitten Jätä pois luettelon otsikossa.
Normaalinäkymän mittausarvot

- Tekijän nimi ja profiilikuva (jos käytettävissä)
- Lähde, josta tekijä julkaisi viestin
- Tekijöiden trendiarvo

Täydellisen näkymän mittausarvot

- Tekijän nimi ja profiilikuva (jos käytettävissä)
- Lähde
- Viestien määrä
- Trendi
- Asenne
- Tavoittavuus
- Sijainti
- Kieli
- Kellonaika, jolloin viimeisin viesti lähetettiin
- Tekijän tiedot Twitterissä Näytä Tekijän tiedot -painike Social Engagementissa
Lisätietoja: Tekijän tietojen katsominen
- Poista-painike Poista-painike
Tietojoukkosi ei sisällä viestejä, joilla on positiivinen tai negatiivinen asennearvo. Voit piilottaa ne ottamalla käyttöön neutraalin asenteen asennesuodattimen.

Huomautus

Kun poistat tekijän, mikään tekijän aiemmin lähettämistä viesteistä ei enää ole käytettävissä ratkaisun tietokannassa. Ne poistetaan pysyvästi. Tämän tekijän uusia viestejä ei enää jatkossa haeta.

Katso myös

Yhteisöpalvelutietojen analysointi pienoissovellusten avulla
Viestien sijaintien katseleminen
Mukautuva oppiminen organisaation asennearvojen muutosten perusteella