Yhteisöpalveluun liittyvien tietojen analysoiminen pienoissovellusten avulla

Pienoissovellusten avulla voit tehdä organisaation tietojen analyysistä visuaalista. Pienoissovellusten helppotajuisten ja visuaalisten mittausarvojen avulla voidaan esittää, mitä asiakkaat ja prospektit sanovat tuotteesta tai palveluista. Voit määrittää mahdolliset yhteisöpalvelulähteissä mainitut tuotteita tai palveluita koskevat ongelmat tai kiitokset. Analyysin avulla saat tietoja myös ryhmäsi toimenpiteistä organisaation määrittämien yhteisöpalvelustrategioiden saavuttamiseksi.

Vihje

Tämä ohjeaihe kuuluu hakujen määrittämistä ja tuloksena saatavien tietojen analysoimisen aloittamista koskevaan opastukseen. Lisätietoja: Yhteisöpalvelukeskustelujen seuraamista helpottavien hakujen määrittäminen

Analysointi-alueen avulla voit analysoida yhteisöpalvelutietoja ja näyttää haun aiheiden tuloksena saataviin viesteihin perustuvia pienoissovelluksia. Pienoissovellukset esittävät analyysin helposti ymmärrettävissä muodoissa, kuten pylväskaavioina, yksinkertaisina käyrinä ja prosenttiosuuksina. Voit suodattaa näytettäviä tietoja lisää, kun haluat tehdä yksityiskohtaisemman analyysin. Lisätietoa: Tärkeiden tietojen hakeminen suodattimien avulla

Microsoft Social Engagement -sovelluksen pienoissovellusten avulla voit porautua toimintoihin ja rajata tietojoukkoa. Napsauta arvopistettä, kun haluat käyttää eritellympää tietonäkymää.

Huomautus

 • Jos organisaatiossa ei ole viestejä, pienoissovellukset eivät näytä mittausarvoja, vaan niissä näkyy virhesanoma.
  • Microsoft Social Engagement tukee kahta pienoissovellustyyppiä: staattinen ja dynaaminen.
  • Microsoft Social Engagement tukee seuraavia analyysisivuja: Yleiskatsaus, Keskustelut, Asenne, Sijainnit ja Lähteet.

Analysointi-sivun pienoissovellukset mahdollistavat seuraavien toimintojen suorittamisen:

Vihje

Pienoissovellukset tukevat intuitiivisia työkaluvihjeitä, joiden avulla saa tietoja näytetyistä mittausarvoista. Saat nämä työkaluvihjeet näkyviin siirtämällä hiiren osoittimen pienoissovelluksen kohdalle tai napauttamalla pienoissovelluksen mittausarvoa.

Pienoissovellusten esittämän tietojoukon määrittäminen

Pienoissovellukset sisältävät tietoja tietojoukosta, joka määritetään valitsemalla haun aihe tai luokka suodattimien avulla. Suodattimia ovat muun muassa sijainnit, avainsanat, asennearvot. Ne valitaan yrityksen tarpeiden perusteella. Lisätietoa: Tärkeiden tietojen hakeminen suodattimien avulla.

Huomautus

Kuka tahansa organisaation Social Engagement-ratkaisun käyttäjä voi luoda tietojoukkoja. Vain järjestelmänvalvojat ja tehokäyttäjäanalyytikot voivat kuitenkin luoda uusia haun aiheita.

Trendiarvojen tarkasteleminen

Useat Analysointi-sivun pienoissovellukset tukevat trendiarvojen näyttämistä. Trendiarvon mittausarvojen avulla näet nopeasti viestien trendit eri yhteisöpalveludimensioissa. Näytettävät trendiarvot saadaan käytetyimmistä lähteistä, esimerkiksi käytetyimmiltä kieliltä, eniten viestejä julkaisseilta tekijöiltä, asennearvon perusteella parhaista lähteistä, suosituimmista keskusteluista sekä käytetyimmistä sijainneista ja kaupungeista. Trendisymbolin suunta osoittaa nousun (ylöspäin), laskun (alaspäin) tai vakaat trendiarvot (vaakatasossa).

Huomautus

Jos aiempia tietoja ei ole riittävästi trendiarvon näyttämistä varten, trendisymboli näkyy harmaana.

Kun valitset suodatinosalle aikavälin, aiempaa viestien keskimääräistä määrää vertaillaan kuluvan aikavälin viestien määrään. Trendiarvo lasketaan tämän eron perusteella.

Valittu aikaväli Trendien laskennassa käytettävä aiempien samanlaisten aikavälien määrä
1 päivä tai vähemmän 5
2–7 päivää 3
vähintään 8 päivää 1

Jos valitset pienoissovelluksen näytön aikaväliksi esimerkiksi edellinen viikko (seitsemän päivää), kolmen aiemman viikon viestejä vertaillaan edellisen viikon viesteihin trendiarvon laskemista varten.

Staattiset ja dynaamiset pienoissovellukset

Seuraavassa taulukossa on tietoja staattisista ja dynaamisista pienoisohjelmista.

Ominaisuus Staattiset pienoissovellukset Dynaamiset pienoissovellukset
Käytettävyys käyttöliittymäsivulla Näytetään yhdenmukaisesti. Näytetään tiettyjen ehtojen vallitessa. Nämä ehdot riippuvat analyysisivusta ja valitusta tietojoukosta.
Suodattimien tukeminen analyysisivulla Kyllä Kyllä
Käytettävissä kaikilla analyysisivuilla Kyllä Kyllä
Suodattimien käyttöönottamisessa vaadittavat oikeudet Kaikki käyttäjät voivat ottaa suodattimia käyttöön roolista riippumatta. Kaikki käyttäjät voivat ottaa suodattimia käyttöön roolista riippumatta.

Huomautus

 • Pienoissovellus voi olla analyysisivulla staattinen ja jollain muulla sivulla dynaaminen. Pienoissovelluksen näyttö ja tyyppi riippuvat valitusta analyysisivusta ja pienoissovelluksen prioriteetista valitussa yhteisöpalveludimensiossa.
  • Jos valitussa tietojoukossa ei ole tietoja, staattisissa pienoisohjelmissa näkyy virhesanoma.

Vie tiedot pienoisohjelmista ja luetteloista

Voit luoda omia visualisointeja tai käsitellä tietoja tarkemmin viemällä arvopisteet pienoissovelluksista ja luetteloista Excel-työkirjaan.

 • Vie tiedot pienoissovelluksesta valitsemalla Lataa tiedot Exceliin -painike Lataa tiedot Exceliin. Excel-tiedosto tallentuu selaimesi määritettyyn latauskansioon.

 • Vie tiedot luettelosta valitsemalla vietävien tulosten valintaruudut ja napsauttamalla sitten luettelon otsikossa Vie.

Viety Excel-tiedosto sisältää kaksi välilehteä:

 • Tiedot-välilehti: Näyttää nykyisen konfiguraation listauksen tietojen vientihetkellä.

 • Arvot-välilehti: Sisältää todelliset arvopisteet ja mittausarvot, joita viedyissä tiedoissa on käytetty.

Katso myös

Visuaalisen suodatuksen suorittaminen pienoissovelluksille
Tietoja yhteenvetosivun pienoissovelluksista