Yhteisöpalveluun liittyvien tietojen analysoiminen pienoissovellusten avulla

Pienoissovellusten avulla voit tehdä organisaation tietojen analyysistä visuaalista. Pienoissovellusten helppotajuiset mittausarvot auttavat ymmärtämään, mitä asiakkaat ja prospektit sanovat tuotteista, brändeistä ja palveluista. Voit määrittää mahdolliset yhteisöpalvelulähteissä mainitut tuotteita tai palveluita koskevat ongelmat tai kiitokset. Analyysin avulla saat tietoja myös ryhmäsi toimenpiteistä organisaation määrittämien yhteisöpalvelustrategioiden saavuttamiseksi.

Tip

Tämä ohjeaihe kuuluu hakujen määrittämistä ja tuloksena saatavien tietojen analysoimisen aloittamista koskevaan opastukseen. Lisätietoja: Yhteisöpalvelukeskustelujen seuraamista helpottavien hakujen määrittäminen

Analysointi-alueen avulla voit analysoida yhteisöpalvelutietoja ja näyttää haun aiheiden tuloksena saataviin viesteihin perustuvia pienoissovelluksia. Pienoissovellukset esittävät analyysin helposti ymmärrettävissä muodoissa, kuten pylväskaavioina, yksinkertaisina käyrinä ja prosenttiosuuksina. Analysointi-alueella siirtyminen.
Voit suodattaa näytettyjä tietoja edelleen tehdäksesi yksityiskohtaisemman ja keskitetymmän analyysin tai käyttää suodatettua tietojoukkoa muualla Social Engagementissa. Jos viestejä ei ole tai ne eivät vastaa suodattimia, pienoissovellukset eivät näytä mittausarvoja, vaan niissä näkyy virhesanoma.

Social Engagementin pienoissovellusten avulla voit porautua tietoihin ja rajata tietojoukkoa. Napsauta arvopistettä, kun haluat käyttää eritellympää tietonäkymää.

Analysointi-sivun pienoissovellukset mahdollistavat seuraavien toimintojen suorittamisen:

Pienoissovellusten esittämän tietojoukon määrittäminen

Pienoissovellukset näyttävät tietoja tietojoukosta, joka määritetään valitsemalla haun aihe tai luokka sekä suodattimia käyttämällä. Suodattimia ovat muun muassa sijainnit, avainsanat ja asennearvot. Ne valitaan yrityksen tarpeiden perusteella.
Kuka tahansa organisaation Social Engagement-ratkaisun käyttäjä voi luoda tietojoukkoja. Kuitenkin vain järjestelmänvalvojat ja tehokäyttäjäanalyytikot voivat luoda uusia haun aiheita.

Trendiarvojen tarkasteleminen

Useat pienoissovellukset tukevat trendiarvojen näyttämistä. Trendiarvon avulla näet nopeasti viestien trendit eri yhteisöpalveludimensioissa. Trendisymbolin suunta osoittaa nousun (ylöspäin), laskun (alaspäin) tai vakaat trendiarvot (vaakatasossa).

Kun valitset suodatinosalle aikavälin, aiempaa viestien keskimääräistä määrää vertaillaan kuluvan aikavälin viestien määrään. Trendiarvo lasketaan tämän eron perusteella.

Valittu aikaväli Trendien laskennassa käytettävä aiempien samanlaisten aikavälien määrä
1 päivä tai vähemmän 5
2–7 päivää 3
vähintään 8 päivää 1

Jos valitset aikaväliksi esimerkiksi edellinen viikko (seitsemän päivää), kolmen aiemman viikon viestejä vertaillaan edellisen viikon viesteihin trendiarvon laskemista varten.

Note

Jos aiempia tietoja ei ole riittävästi trendiarvon näyttämistä varten, trendisymboli näkyy harmaana.

Tietojen vieminen pienoissovelluksista

Luo omia visualisointeja ja käsittele tietoja haluamallasi tavalla viemällä arvopisteet pienoissovelluksista ja luetteloista Excel-työkirjaan. Excel-tiedosto tallentuu selaimesi määritettyyn latauskansioon.

Viety Excel-tiedosto sisältää kaksi välilehteä:

 • Tiedot-välilehti: Näyttää nykyisen konfiguraation listauksen tietojen vientihetkellä.

 • Arvot-välilehti: Sisältää todelliset arvopisteet ja mittausarvot, joita viedyissä tiedoissa on käytetty.

Tietojen vienti pienoissovelluksista – ohje

 1. Valitse pienoissovelluksessa toimintosymboli (Pienoissovelluksen toiminnot -symboli).

 2. Valitse toimintoluettelosta Vie Lataa tiedot Exceliin.

  Note

  Vie tiedot koko näytön luettelosta valitsemalla vietävien kohteiden valintaruudut ja napsauttamalla sitten luettelon otsikossa Vie.

Laajenna pienoissovellus koko näytön näkymään

Jotkin pienoissovellukset (esimerkiksi Tekijät-pienoissovellus) näyttävät oletusarvoisesti vain rajatun määrän tietoja. Jos toiminto on käytettävissä, voit laajentaa pienoissovelluksen koko näytön tilaan nähdäksesi enemmän tietoja.

Pienoissovelluksen laajentaminen

 1. Valitse pienoissovelluksessa toimintosymboli (Pienoissovelluksen toiminnot -symboli).

 2. Valitse toimintoluettelossa Laajenna koko näytön näkymään Laajenna koko näytön näkymään -symboli.

Siirry pienoissovelluksen taulukkonäkymään

Kaikki pienoissovellukset voidaan muuttaa taulukkomuotoon. Taulukkonäkymä voidaan myös määrittää kaikkien pienoissovellusten oletustilaksi päivittämällä Omat käyttäjän asetukset.

Pienoissovelluksen taulukkonäkymään siirtyminen – ohje

 1. Valitse pienoissovelluksessa toimintosymboli (Pienoissovelluksen toiminnot -symboli).

 2. Valitse toimintoluettelosta Siirry taulukkonäkymäänTaulukkonäkymä-symboli.

Katso myös

Suodattimien hyödyntäminen
Yhteisöpalvelutietojen analysointi pienoissovellusten avulla
Tietoja Yleiskatsaus-sivun pienoissovelluksista