Social Engagementin määrittäminen Social Selling Assistant -sovellusta varten

Ennen kuin kutsut käyttäjiä käyttämään Social Selling Assistantia, suosittelemme, että järjestelmänvalvoja määrittäisi Microsoft Social Engagement -sovelluksen, jotta käyttäjät saisivat mahdollisimman paljon hyötyä suosituksista. Mukautetun sisällön syötteet perustuvat liitetyn Microsoft Social Engagement -ratkaisun määrityksiin. Käyttäjät voivat valita saatavilla olevista haun aiheista ja yhteisöpalveluprofiileista, joiden avulla he voivat mukauttaa Social Selling Assistantin asetukset. Mukautusprosessissa käyttäjät voivat valita haun aiheet, joiden perusteella he voivat hankkia tietoja tai saada suosituksia viestien jakamiseksi. He voivat lisätä myös omat yhteisöpalveluprofiilinsa tai katsella jaettuja profiileita, joista he saavat suosituksia sisällön jakamiseksi.

Kun järjestelmänvalvoja asentaa Social Selling Assistantin Microsoft Dynamics 365:een, Social Engagementn järjestelmänvalvoja voi optimoida sen määritykset. Aloita merkitsemällä haun aiheet, jotka keräävät viestit organisaatiosi omistamista profiileista tai luo erityinen tunniste, jotka nostavat tietyt viestit esiin Social Selling Assistantissa. Lopuksi voit jakaa yhteisöpalveluprofiileita muiden käyttäjien kanssa, joista he voivat jakaa ja julkaista viestejä.

Merkitse hakusääntöjen yhteisöpalveluprofiilit luokkaan ”omistettu”

Jos määritit hakusäännön organisaatiosi omistamien yhteisöpalveluprofiilien viesteille, voit merkitä ne vastaavasti. Tämän avulla suositusmalli erottaa selvästi oman organisaatiosi profiilien sisällön muiden omistamien profiilien sisällöstä – näin se voi käsitellä sisältöjä asianmukaisesti.

Merkitse omistuksessa olevat profiilit

  1. Siirry Social Engagementissa kohtaan Haun määrittäminen.

  2. Valitse haun aihe, jonka haluat päivittää.

  3. Valitse hakusääntö, joka sisältää kyseiset yhteisöpalveluprofiilit, tai luo uusi sääntö.

    Kuvankaappaus Yhteenveto-sivusta Haun määrittäminen -alueella

  4. Määritä yhteisöpalveluprofiilien luettelossa asetuksen Omistettu arvoksi Kyllä, jos organisaatiosi omistaa profiilin.

Tip

Ylläpidon helpottamiseksi kannattaa Omistettu-merkintää käyttää aina, kun organisaatiossasi luodaan uusia haun aiheita ja/tai hakusääntöjä.

Yhteisöpalveluprofiilien jakaminen muiden käyttäjien kanssa

Social Selling Assistantin käyttäjät voivat joko lisätä omat yhteisöpalveluprofiilinsa tai valita jaetun profiilin suositellun sisällön jakamiseen. Tietoja yhteisöpalveluprofiilin lisäämisestä ja yhteisöpalveluprofiilin jakamisesta muiden käyttäjien kanssa on ohjeartikkelissa Hallitse yhteisöpalveluprofiileita.

Mukautetun tunnisteen määrittäminen viestien esiin nostamista varten

Anna organisaatiosi nostaa esiin tiettyjä viestejä yhteisöpalveluissa. Voit Social Selling Assistantin toiminnallisuuden avulla manuaalisesti nostaa esiin viestejä organisaatiosi myyjien nähtäville lisäämällä viestiin tietyn tunnisteen Social Engagementssä.

Muunnostunnisteen määrittäminen

  1. Siirry Social Engagementn järjestelmänvalvojana kohtaan Asetukset > Mukautetut tunnisteet.

  2. Valitse tunniste, jonka avulla viestejä voi nostaa esiin.

  3. Määritä Social Selling Assistant -asetuksen arvoksi Käytössä. Lisätietoja: Tunnisteiden käsittely

Kaikki viestit, joissa on vähintään yksi tällainen tunniste, nostetaan automaattisesti esiin Social Selling Assistantissa. Voit nostaa tietyn viestin esiin Social Selling Assistantissa käyttämällä viestiin jotain tässä merkitsemääsi tunnistetta. Lisätietoja: Viestin siirtäminen Social Selling Assistantiin

Kuvankaappaus Mukautetut tunnisteet -sivusta Yleiset asetukset -alueella. Siirtäminen Social Selling Assistantiin on käytössä

Katso myös

Kasvata vaikutusvaltaasi Social Selling Assistantin avulla
Social Selling Assistant -sovelluksen mukauttaminen yksittäisille käyttäjille
Hakujen määrittäminen yhteisöpalvelukeskusteluiden kuuntelua varten
Työskentely Social Selling Assistant -sovelluksessa
TechNet: Dynamics 365 -ohjelmiston laajentaminen integraatiolla ja muilla ratkaisuilla