Tietojen säilyttäminen Social Engagementissa

Saat tietoja siitä, mitä käyttäjätietoja tallennetaan ja miten pitkään niitä säilytetään, kun käytössä on Microsoft Social Engagement. Kaikki Microsoft Social Engagement-ratkaisussa tallennetut tiedot, kuten haetut viestit tai käyttäjäasetukset, tallennetaan tietokantaan. Viestit tallennetaan keskustietosäilöön ja muut tiedot ratkaisukohtaiseen tietokantaan.

Yksityisviestien ja suorien viestien tallentaminen tavallisina viesteinä

Jos vähintään yksi käyttäjä on lisännyt yhteisöpalveluprofiilin organisaation Social Engagement-ratkaisuun ja lisätyn yhteisöpalveluprofiilin yksityisviestien haku on sallittu, profiilin yksityisviestit voidaan hakea.

Huomautus

Käyttäjä, jolla on haun aiheiden käyttöoikeus, voi luoda yksityisviestien ja julkisten hakujen avulla löytyvien vastaavien viestien hakusäännöt. Kun yksityisviesti tallennetaan tietokantaan, jokainen saman organisaation Social Engagement-käyttäjä näkee sen.

Tietojen säilyttäminen yhteisöpalveluprofiilin poistamisen yhteydessä

Jos ratkaisu on hakenut yksityisviestit yhteisöpalveluprofiilista ja yksityispalveluprofiilin omistaja poistaa profiilin, kaikki profiilin yksityisviestit piilotetaan käyttöliittymässä heti profiilin poistamisen jälkeen.

Suorat viestit kuitenkin säilytetään keskustietokannassa, jos ratkaisun valmistelua ei peruuteta tai jos viestit ovat alle kaksi vuotta (730 päivää) vanhoja.

Tietojen säilyttäminen yksityisviestin poistamisen yhteydessä

Jos ratkaisu on hakenut yksityisviestit yhteisöpalveluprofiilista ja yksityispalveluprofiilin omistaja poistaa jonkin näistä viesteistä, poistettu viesti ei enää näy käyttöliittymässä.

Tietojen säilyttäminen organisaation poistamisen tai sen valmistelun peruuttamisen yhteydessä

Jos yleinen järjestelmänvalvoja peruuttaa organisaation Social Engagement-ratkaisun valmistelun, kaikki liittyvät tiedot, kuten viestit, haun aiheet, suorat viestit ja käyttöoikeudet, poistetaan 180 päivän kuluttua organisaation tilauksen peruuttamisesta.

Katso myös

Yhteisöpalveluprofiilien hallinta
Tietoja käyttäjärooleista
Viestien käsitteleminen