Microsoft Social Engagementin integroiminen Dynamics 365:n kanssa

Dynamics 365 mahdollistaa yhteisöpalvelun tietojen saamisen, kun Dynamics 365 ottaa yhteyden Social Engagement -sovellukseen. Social Engagement tuo yhteisöpalvelumedian myyntitiimien, asiakaspalveluedustajien ja muiden organisaation jäsenten sormien ulottuville. Helppotajuiset pienoissovellukset auttavat ymmärtämään, mitä asiakkaat ja prospektit sanovat tuotteista, brändeistä tai palveluista. Voit määrittää mahdolliset yhteisöpalveluissa mainitut tuotteita tai palveluita koskevat ongelmat tai kiitokset.

Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen avulla yhteisöpalvelun tiedot tuodaan suoraan Dynamics 365:n koontinäyttöihin ja entiteettilomakkeisiin. Järjestelmänvalvojana voit määrittää Social Engagement -yhteyden ja lisätä Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektit entiteettilomakkeisiin ja järjestelmän koontinäyttöihin. Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektien avulla voit määrittää yhteisöpalveluiden näytettävät tiedot ja tietojen esitysmuodon. Kun määrität Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektit, voit valita haun aiheen tai haun aiheluokan ja visuaaliset tehosteet. Kun olet valinnut haun aiheen tai luokan, voit valita visuaaliset tehosteet. Se voi olla kaavio tai jokin muu tietojen visuaalinen esitysmuoto. Löydät paljon kiinnostavia, hyödyllisiä ja helppotajuisia tietoja.

Voit avata yhteisöpalveluiden tiedot kätevästi sijainnista riippumatta Dynamics 365 -lomakkeiden ja -koontinäyttöjen Yhteisöpalvelun tiedot -pienoissovellusten avulla. Voit milloin tahansa valita minkä tahansa pienoissovelluksen ja siirtyä Social Engagement -sovellukseen, jotta voit porautua tietoihin ja tarkastella niitä.

Yhteyden muodostaminen Dynamics 365 (online) -ratkaisusta Microsoft Social Engagement for Social Insights -sovellukseen

Jos haluat muodostaa yhteyden, sinulla on oltava Social Engagement -sovelluksen tilaus, sinun on oltava Social Engagement -sovelluksen valtuutettu käyttäjä ja sinulla on oltava Dynamics 365:n ilmentymälle asennettu Social Engagement -ilmentymä.

Edellytykset

 • Sinulla on oltava Dynamics 365 (online)n järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli tai vastaavat oikeudet.

 • Varmista, että Dynamics 365 -toimialue on lisätty sallittujen toimialueiden luetteloon Social Engagement -sovelluksessa.

Dynamics 365 (online)- ja Social Engagement -sovelluksen yhdistäminen

 1. Valitse Dynamics 365:ssä Asetukset > Hallinto > Microsoft Social Engagement -määritykset.

 2. Hyväksy vastuuvapautuslauseke valitsemalla Jatka.

 3. Valitse Microsoft Social Engagement -määritykset-sivun avattavasta Valitse Microsoft Social Engagement -ratkaisu, johon muodostetaan yhteys -luetteloruudusta Microsoft Social Engagement -ilmentymä, johon yhteys muodostetaan. Valitse avattavan luetteloruudun vieressä oleva Valitse-painike. Valitse-painike himmennetään. Se tarkoittaa, että valinta on vahvistettu.

  Microsoft Social Engagement -määritysten näkymä

Yhteyden muodostaminen paikallisesta Dynamics 365:stä Microsoft Social Engagement for Social Insights -sovellukseen

Edellytykset

 • Sinulla on oltava Dynamics 365 (online)n järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli tai vastaavat oikeudet.

 • Varmista, että Dynamics 365 -toimialue on lisätty sallittujen toimialueiden luetteloon Social Engagement -sovelluksessa.

Paikallisen Dynamics 365:n ja Social Engagement -sovelluksen yhdistäminen

 1. Valitse Dynamics 365:ssä Asetukset > Hallinto > Microsoft Social Engagement -määritykset.

 2. Hyväksy vastuuvapautuslauseke valitsemalla Jatka.

 3. Noudata Microsoft Social Engagement -määritykset -sivun ohjeita.

  Microsoft Social Engagement -määritysten näkymä

Social Engagement -sovelluksen visuaalisten tehosteiden lisääminen entiteettilomakkeeseen

Voit lisätä Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun ohjausobjektit entiteettilomakkeeseen (tietuetyyppi) käyttämällä lomake-editoria Dynamics 365:n mukauttamisalueella. Voit sijoittaa Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun ohjausobjektin minne tahansa lomakkeessa ja muuttaa sen kokoa samoin kuin iFrame-ohjausobjektin kohdalla. Voit suurentaa ohjausobjektia lisäämällä rivien määrää ja levittämällä ohjausobjektia useille sarakkeille. Tämä on tärkeää, jos haluat saada ohjausobjektin kaaviosta suuremman ja luettavamman. Lisätietoja: Käytä lomake-editoria.

 1. Valitse Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmää.

 2. Laajenna siirtymisruudun Komponentit-kohdassa Entiteetit.

 3. Laajenna entiteetti, johon haluat lisätä Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun ohjausobjektin. Valitse Lomakkeet.

 4. Valitse ruudukkonäkymässä entiteetin päälomake.

 5. ValitseLisää-välilehti. Valitse lomakkeen yläreunan valintanauhassa Yhteisöpalvelun tiedot -kuvake. Täytä Asetukset-valintaruudussa pakolliset kentät, kuten ohjausobjektin yksilöivä nimi ja otsikon nimi.
  Valitse Siirrä tietueen objektityyppikoodi ja yksilöllinen tunnus parametreina -valintaruutu, kun haluat ottaa sen käyttöön.

 6. Valitse OK. Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun ohjausobjekti on nyt lisätty entiteettilomakkeeseen. Voit muuttaa ohjausobjektin kokoa tai siirtää sen toiseen kohtaan lomakkeessa.

 7. Siirry takaisin Kotisivu-välilehteen. Julkaise lisätyt mukautukset valitsemalla ensin Tallenna ja sitten Julkaise. Määritä Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun asetukset -niminen ohjausobjekti on näkyvissä kaikissa tämän lomakkeen tietueissa. Ohjausobjektiin voi lisätä haun aiheita, haun luokkia ja visuaalisia tehosteita.

Social Engagement -sovelluksen visuaalisten tehosteiden lisääminen koontinäyttöihin

Voit lisätä Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun ohjausobjekteja olemassa oleviin järjestelmän koontinäyttöihin tai uuteen koontinäyttöön. Luo uusi koontinäyttö ja lisää siihen Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun ohjausobjekti. Määrityksessä käytetään apuna ohjattua Määritä Yhteisöpalvelun tiedot -toimintoa. Yhteisöpalvelun tiedot sisältävät kaaviot näkyvät koontinäytölläsi heti asennuksen ja mukautusten julkaisun jälkeen.

 1. Valitse Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmää.

 2. Valitse siirtymisruudun Komponentit-kohdassa Koontinäytöt.

 3. Valitse Uusi komentopalkissa. Valitse asettelu ja valitse sitten Luo.

 4. Syötä koontinäyttölomakkeen Nimi-tekstiruutuun koontinäytön nimi ja valitse Tallenna.

 5. Voit lisätä ohjausobjektin valitsemalla Lisää Yhteisöpalvelun tiedot -kuvake koontinäyttölomakkeen osan keskellä tai komentopalkin Lisää komentoja.... Valitse sitten avattavasta luettelosta Yhteisöpalvelun tiedot. Ohjattu Määritä Yhteisöpalvelun tiedot -toiminto tulee näkyviin.

  Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun vaiheen 1 määrittäminen

 6. Valitse ohjatussa Määritä Yhteisöpalvelun tiedot -toiminnossa Lisäasetukset. Näkyviin tulee Lisää Yhteisöpalvelun tiedot -valintaikkuna. Täytä pakolliset kentät ja valitse OK. Voit myös käyttää oletusarvoja valitsemalla OK tai sulkea valintaikkunan valitsemalla Peruuta.

  Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun lisäasetusten määrittäminen

 7. Valitse ohjatussa Määritä Yhteisöpalvelun tiedot -toiminnossa Haun aihe tai Haun aiheluokka ja valitse sitten Seuraava.

 8. Voit valita haun aiheen tai haun aiheluokan avattavasta luettelosta valitsemalla aiheen tai luokan sen mukaan, minkä valitsit edellisessä osavaiheessa. Valitse sitten Seuraava.

  Note

  Voit luoda uuden haun aiheen avattavan luettelon haun aiheen valinnan sijaan. Valitse Luo uusi haun aihe, täytä pakolliset kentät ja valitse sitten Seuraava.

  Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun vaiheen 2 määrittäminen

 9. Valitse visuaalisten tehosteiden avattavassa luettelossa haluamasi kaavio. Voit lisätä haluamasi määrän visuaalisia tehosteita ja siirtää niitä luettelossa ylös- tai alaspäin ylä- ja alanuolen avulla. Voit myös poistaa visuaalisen tehosteen valitsemalla sen oikealla puolella olevan poistokuvakkeen. Valitse Valmis.

  Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun vaiheen 3 määrittäminen

 10. Valitse komentopalkissa Tallenna ja valitse sitten Sulje.

 11. Voit julkaista mukautukset valitsemalla komentopalkissa Julkaise kaikki mukautukset. Kun mukautukset on julkaistu, Yhteisöpalvelun tiedot -palvelu näkyy koontinäytössä.

  Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun pienoissovelluksen esimerkki

Haun aiheiden määrittäminen Dynamics 365:ssä

Järjestelmänvalvoja tai tehokäyttäjäanalyytikko luo yleensä haun aiheet suoraan Social Engagementn asetuksissa. Käyttäjät, joilla on Social Engagement-sovelluksen järjestelmänvalvojan tai tehokäyttäjäanalyytikon käyttäjärooli, voivat kuitenkin määrittää hakuja Dynamics 365:ssä, jolloin sovelluksen käyttöönotto käy nopeasti.

Jotta saat haun aiheen luonnin kaikki asetusvaihtoehdot käyttöön, kannattaa työskennellä suoraan Social Engagementissa. Lisätietoja haun aiheiden määrittämisestä Social Engagement -sovelluksessa.

Palauta Yhteisöpalvelun tiedot alkutilaan

Tämä toiminto poistaa kaikki Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun aiheiden, haun aiheluokkien ja visuaalisten tehosteiden aiemmin luodut tiedot Dynamics 365:ssä.

 1. Valitse Asetukset > Hallinto > Microsoft Social Engagement -määritykset.

 2. Valitse Microsoft Social Engagement -määritykset -sivulla Palauta Yhteisöpalvelun tiedot alkutilaan. Palauta Yhteisöpalvelun tiedot alkutilaan -vahvistus -sanomaruutu tulee näkyviin. Valitse Vahvista, jos haluat jatkaa. Muussa tapauksessa valitse Peruuta.

  Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun alkutilaan palauttamisen vahvistusnäyttö

Kirjautumisongelmien vianmääritys

Onko sinulla ongelmia Social Engagement- tai toiseen Dynamics 365 (online)-palveluun kirjautumisessa? Lisätietoja käytettävissä olevista ratkaisuista on kohdassa CRM:n ohjeet ja koulutus: Kirjautumisongelmien vianmääritys.

Katso myös

Social Engagementin käytön aloittaminen
Microsoft Social Engagementin hallinta
Oikeuksien ja käyttäjäroolien määrittäminen