Käyttöoikeustietueiden hallinta

Microsoft Social Engagement edellyttää, että annat käyttöoikeustietueet tietojen hankintaa ja yhteisöpalveluprofiilien viestien käsittelyä varten. Facebook-profiilit, Facebook-sivut, Twitter-profiilit ja YouTube-tilit vaativat käyttöoikeustietueet, ennen kuin voit hankkia ja käsitellä viestejä. Instagram-tilit edellyttävät käyttöoikeustietueet viestien hankintaa varten. Käyttöoikeustietueet mahdollistavat tietojen hankinnan ja ne voi antaa helposti kirjautumalla yhteisöpalvelutiliin. Hankinnan tunnukset eivät julkaise viestejä henkilökohtaisiin Facebook-, Twitter- tai Instagram-tileihin. Suosittelemme, että käyttäjät lisäävät vähintään kaksi eri tunnusta Social Engagementen. Useampien tunnusten lisääminen takaa nopeamman tiedon hankinnan ja pienentää riskiä tietojen hankinnan keskeytymisestä vanhentuneiden käyttöoikeustietueiden vuoksi. Varmista ennen käyttäjän tunnuksen lisäämistä, että sinulla on yhteisöpalveluprofiilin lisäämiseen soveltuvat käyttäjäroolit. Lisätietoja: Yhteisöpalveluprofiilien hallinta

Huomautus

Käyttöoikeustietue on pakollinen. Jos et anna käyttöoikeustietuetta, Microsoft Social Engagement ei voi hankkia yksityisviestejä Facebook-sivuilta tai Twitter-profiileista. Käyttäjiltä saadut käyttöoikeustietueet tallennetaan salattuina suojattuun tietokantaan. Tietueiden avulla hankittuja tietoja ei jaeta muille Microsoft Social Engagement -ratkaisuille.

Seuraavassa taulukossa näet tietueet, jotka on lisättävä yhteisöpalveluprofiileihin.

Yhteisöpalveluprofiilin tyyppi Tunnuksen tyyppi
Facebook-profiili Hankinnan tunnus: hanki julkisia tietoja Facebook-sivuilta

Vuorovaikutustunnus: julkaise ja viestejä ja vastaa viesteihin Facebook-sivuilla
Facebook-sivu Vuorovaikutustunnus: hanki yksityisviestejä Facebook-sivuilta, julkaise viestejä ja vastaa niihin sekä hanki viestien ja kommenttien tekijätiedot.
Instagram-tili Hankinnan tunnus: hanki julkisia tietoja Instagramista.
Twitter-profiili Vuorovaikutustunnus: hanki yksityisviestejä Twitter-profiilista sekä julkaise viestejä ja vastaa niihin.
YouTube-tili Vuorovaikutustunnus: kommentoi ja pisteytä videoviestejä ja vastaa kommentteihin YouTubessa.

Tunnukset tietojen hankintaa varten

Tietojen hankinnan tunnusten lisääminen mahdollistaa Instagram- ja Facebook-viestien hankinnan. Kannattaa huomioida, että hankinta on kaksivaiheinen prosessi. Kun olet lisännyt tunnukset ja sallinut tietojen hankinnan, et automaattisesti ala nähdä viestejä. Tehokäyttäjäanalyytikon tai järjestelmänvalvojan on lisättävä hakusääntö lisätylle yhteisöpalveluprofiilille, kun he määrittävät haun aiheen, jotta Facebook- ja Instagram-viestejä voisi analysoida. Kun käyttäjä on lisännyt yhteisöpalveluprofiilin ja sallinut tietojen hankinnan, he voivat myös seurata Facebook-sivuja ja Instagram-tilejä, joita he eivät omista. Lisätietoja: Haun aiheen sääntöjen lisääminen

Facebook-tietojen hankinnan tunnuksen lisääminen ja tietojen hankinnan salliminen

Tietojen hankinta Facebook-sivuilta edellyttää Facebook-hankintaprofiileja. Käyttöoikeustietueet on todennettava kirjautumalla tilille ja sallimalla tietojen hankinnan hankkia julkisia viestejä Facebook-sivulta.

Huomautus

Annetut tunnukset vanhenevat 60 päivän jälkeen. Microsoft Social Engagement ilmoittaa, milloin Facebook-profiili pitää todentaa uudelleen lähettämällä sähköpostiviestejä osoitteesta socialengagement@microsoft.com ja ilmoituksin Social Engagement-sovelluksessa.

Tärkeä

Kun Facebook-tietojen hankinnan yhteisöpalveluprofiili lisätään tai todennetaan uudelleen, Facebook-liitinsovellus voi aiheuttaa Social Engagementin virheen tarkistusrajoitusten vuoksi. Odota noin 15 minuuttia ja yritä sitten uudelleen. Vaihtoehtoisesti voit lisätä profiilin tai todentaa sen uudelleen.

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse haluamasi yhteisöpalveluprofiili ja valitse sitten Facebook-sivun/-profiilin tietopaneelin Salli tietojen hankinta -kohdassa Todenna tunnus uudelleen Todenna tunnukset uudelleen -painike Social Engagementissa. Kirjoita sitten tunnistetietosi.

 3. Valitse Käytä haun hankintaa -kohdassa haun hankinnan symbolin Avainsanat-symboli vieressä olevan avattavan valikon nuolta ja valitse Salli-kohdan vieressä oleva valintaruutu, jotta voisit hankkia tietoja Facebook-sivuilta. Tunnus tulee aktiiviseksi, kun valitset valintaruudun.

 4. Valitse Tallenna.

Instagram-tunnuksen lisääminen ja tietojen hankinnan salliminen

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse haluamasi yhteisöpalveluprofiili (Instagram-tili) ja valitse Instagram-tilin tietopaneelin Todenna tunnus uudelleen Todenna tunnukset uudelleen -painike Social Engagementissa. Kirjoita sitten tunnistetietosi.

 3. Valitse Käytä haun hankintaa -kohdassa haun hankinnan symbolin Avainsanat-symboli vieressä olevan avattavan valikon nuoli ja valitse sitten kohdan Salli vieressä oleva valintaruutu, jotta voisit hankkia tietoja Instagram-sivuilta. Tunnus tulee aktiiviseksi, kun valitset valintaruudun.

 4. Valitse Tallenna.

Tunnukset viestivuorovaikutusta varten

Kun lisäät tunnukset viestivuorovaikutusta varten, voit hankkia yksityisviestejä Facebook-sivuilta ja Twitteristä sekä julkaista viestejä ja vastata niihin. Lisäksi tarvitset aktiivisen Facebook-sivun vuorovaikutustunnuksen, jotta voit noutaa tekijätiedot omistamiltasi Facebook-sivuilta. Vuorovaikutustunnus tarvitaan erikseen jokaista Facebook-sivua varten. Jos vuorovaikutustunnusta ei anneta, Facebook-sivun käyttäjien viestit ja kommentit näkyvät Social Engagementissa ilman tekijätietoja.
Voit tarkistaa tunnusten tilan varmistaaksesi, etteivät ne ole vanhentuneet. Lisätietoja: Yhteisöpalveluprofiilien tilan tarkistaminen

Huomautus

Avaa Yhteisöpalveluprofiilit-sivu, jotta voit lisätä tunnuksen. Jos et näe kyseessä olevaa yhteisöpalveluprofiilia, voit lisätä yhteisöpalveluprofiilin ja tunnukset suoraan.

Facebook-käyttäjän tunnuksen lisääminen viestivuorovaikutusta varten

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse haluamasi yhteisöpalveluprofiili ja valitse sitten Facebook-käyttäjän tietopaneelin Salli vuorovaikutukset -kohdassa Todenna tunnus uudelleen Todenna tunnukset uudelleen -painike Social Engagementissa. Kirjoita sitten tunnistetietosi.

 3. Valitse Tallenna.

Facebook-sivun tunnuksen lisääminen ja yksityisviestien tietojen hankinnan salliminen

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse haluamasi yhteisöpalveluprofiili ja valitse sitten Facebook-sivun tietopaneelissa Todenna tunnus uudelleen Todenna tunnukset uudelleen -painike Social Engagementissa Kirjoita sitten tunnistetietosi.

 3. Valitse Yksityisviestien hankkiminen kohdassa yksityisviestien symbolin Yksityisviestien symboli vieressä oleva avattavan luettelon nuoli ja valitse sitten Salli-kohdan vieressä oleva valintaruutu yksityisviestien hankinnan sallimiseksi Facebook-tililtä ja -tilille. Tunnus tulee aktiiviseksi, kun valitset valintaruudun.

 4. Valitse Tallenna.

Twitter-tunnuksen lisääminen ja yksityisviestien tietojen hankinnan salliminen

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse haluamasi yhteisöpalveluprofiili ja valitse sitten Twitter-profiilin tietopaneelin Salli tietojen hankinta -kohdassa Todenna tunnus uudelleen Todenna tunnukset uudelleen -painike Social Engagementissa. Kirjoita sitten tunnistetietosi. Valitse Yksityisviestien hankkiminen -kohdassa yksityisviestien symbolin Yksityisviestien symboli vieressä oleva avattavan luettelon nuoli ja valitse sitten Salli-kohdan vieressä oleva valintaruutu yksityisviestien hankinnan sallimiseksi Twitter-tililtä ja -tilille. Tunnus tulee aktiiviseksi, kun valitset valintaruudun.

 3. Valitse Tallenna.

Tunnuksen todentaminen uudelleen

Vanhentuneet tunnukset on todennettava uudelleen, jotta tietojen hankintaa ja viestien vuorovaikutuksia voi jatkaa. Voit myös tarkistaa tunnusten tilan yhteisöpalveluprofiilien luetteloissa. Lisätietoja: Yhteisöpalveluprofiilien tilan tarkistaminen

 1. Valitse haluamasi yhteisöpalveluprofiili ja valitse sitten Todenna tunnus uudelleen. Vahvista omistajuus -painike Social Engagementissa

 2. Kirjoita asianmukaiset tunnistetiedot.

Tunnusten poistaminen

Huomaa, että yhteisöpalveluprofiilit vaativat vähintään yhden kelvollisen tunnuksen yksityisviestien hankinnan jatkamista varten.

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse yhteisöpalveluprofiili ja sitten yhteisöpalveluprofiilin paneelissa poistettavan tunnuksen vieressä oleva Poista tunnus -painike Poista-painike.

 3. Valitse Tallenna.

Tietosuojatiedot

Microsoft Social Engagement päättelee Twitter- ja Facebook-sivujen yksityisviestien sisällön kielen Microsoftin kognitiivisten palveluiden avulla. Kielen päättelyä varten lähetetään vain otsikko ja yksityisviestin sisältö Microsoftin kognitiivisille palveluille. Otsikkoa ja yksityisviestin sisältöä ei tallenneta Microsoftin kognitiivisiin palveluihin. Voit tarkastella Microsoftin kognitiivisten palveluiden tietosuojatietoja täällä: https://www.microsoft.com/trustcenter/cloudservices/cognitiveservices#privacy

Katso myös

Osallistuminen yhteisöpalveluverkostoihin
Hakujen määrittäminen yhteisöpalvelukeskusteluiden kuuntelua varten
Yhteisöpalveluprofiilien hallinta