Yhteisöpalveluprofiilien hallinta

Yhteisöpalveluprofiilit ovat yhteisöpalveluiden profiileja, jotka todennetaan Microsoft Social Engagementin avulla. Nämä profiilit edustavat organisaatiotasi tai yritystäsi yhteisöpalveluissa. Niiden avulla voit käsitellä viestejä sovelluksessa.

Viestien julkaisemisen ja niihin vastaamisen edellytyksenä ovat Social Engagementin aktiiviset yhteisöpalveluprofiilit. Voit lisätä, muokata, jakaa tai poistaa yhteisöpalveluprofiileja valitsemalla Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

Tietojen ja yksityisviestien hankkimiseen yhteisöpalveluprofiileista tarvitaan käyttöoikeustietueita. Lisäksi tietojen hankinta on nimenomaisesti sallittava, ennen kuin viestejä voi tarkastella tai käsitellä. Viestejä ei julkaista profiileissa, ellet päätä käsitellä niitä Social Engagementissa.

Important

 • Kaikki yhteisöpalveluprofiilit ovat käyttäjäkohtaisia. Voit käyttää vain omistamiasi profiileja tai profiileja, jotka on jaettu kanssasi. Sinulla on oltava vastaajan tai valvojan vuorovaikutusrooli, jotta voit käyttää yhteisöpalveluprofiileja Social Engagementissa.
 • Yhteisöpalveluprofiililla voi olla useita omistajia. Jokaisella omistajalla on samat yhteisöpalveluprofiilin käyttöoikeudet.
 • Varmista, että sinulla on oikeat tunnistetiedot, ennen kuin yrität lisätä yhteisöpalveluprofiilia tai vaatia omistajuutta aiemmin luotuun profiiliin.

Hallinnoitavat yhteisöpalveluprofiilityypit

Social Engagementin avulla voit julkaista viestejä tai vastata niihin niiden lähteiden alijoukkojen yhteisöpalveluprofiilien kanssa, jotka ovat käytettävissä, kun hakuja määritetään.

Tällä hetkellä voit lisätä seuraavat yhteisöpalveluprofiilit:

 • Twitter-käyttäjä: Julkaise uusia viestejä ja käsittele niitä Twitterissä. Vaihtoehtoisesti voit sallia tälle profiilille lähetettyjen suorien viestien tietojen hankinnan, jotta muut käyttäjät voivat luoda hakusääntöjä, jotka keräävät näitä suoria viestejä.

 • Facebook-käyttäjä: Käsittelee Facebook-viestejä Facebook-käyttäjäprofiilin avulla.

 • Facebook-sivu: Käsittelee Facebook-viestejä Facebook-sivuprofiilin avulla. Tämän tyyppisen profiilin lisääminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia, jotta voit luoda ja lähettää sivun viestejä. Ota yhteys Facebook-sivun järjestelmänvalvojaan, jos haluat muuttaa näitä asetuksia. Lisätietoja: Facebookin ohjekeskus: Sivun roolit

 • Instagram-tili: Käsittelee Instagram-viestejä. Tietojen kerääminen Instagram-syötteistä edellyttää vähintään yhden aktiivisen Instagramin yhteisöpalveluprofiilin.

 • LinkedIn-käyttäjä: Jaa LinkedIn-viestejä LinkedIn-jäsenprofiilin avulla.

 • LinkedIn-organisaatiosivu: Vastaa ja tykkää LinkedIn-organisaatiosivuista LinkedIn-organisaatiosivun profiilin avulla. Voit lisätä tämän tyyppisen profiilin, jos olet LinkedIn-sivun organisaatiosivun ylläpitäjä. Tietojen kerääminen LinkedIn-organisaatiosivuista edellyttää vähintään yhden aktiivisen LinkedIn-organisaatiosivun.

 • YouTube-käyttäjä: Käsittelee YouTube-viestejä YouTube-käyttäjäprofiilin avulla.

Jos käyttäjärooli on Vastaaja tai Valvoja, voit lisätä, jakaa ja poistaa omistamiasi yhteisöpalveluprofiileja.
Lisätietoja tietojen hankinnan yhteisöpalveluprofiileista on kohdassa Käyttöoikeustietueiden hallinta.

Yhteisöpalveluprofiilien omistuksen tila

Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit sisältää yhteisöpalveluprofiilin omistajuuden eri tyypit. Sen avulla voi tarkistaa yhteisöpalveluprofiilien tilan ja käyttöoikeustietueet.

 • Omistuksessa olevat profiilit: Profiilit, jotka olet lisännyt Social Engagementen. Ne voivat olla henkilökohtaisia profiileja tai organisaatiossa määritettyjä ja hallinnoituja profiileja. Yhteisöpalveluprofiileilla voi olla useita omistajia.

  Caution

  Voit poistaa profiilin, jolla on useita omistajia. Muista kuitenkin olla varovainen, ettet poista mitään käytössä olevaa profiilia.

 • Jaetut profiilit: Profiilit, joiden omistaja on toinen Social Engagement-käyttäjä mutta jotka jaetaan kanssasi. Voit julkaista viestin yhteisöpalvelussa käyttäen näitä profiileja. Et voi kuitenkaan hallinnoida niitä, jos niiden omistajuuden vaatiminen ei onnistu.

 • Profiilit ilman omistajaa: Profiilit, jotka on lisätty Social Engagementen mutta joilla ei nyt ole omistajia. Näitä profiileja käyttäen et voi julkaista yhteisöpalveluissa. Näiden profiilien käyttö edellyttää, että ainakin yksi Social Engagement -käyttäjä vaatii omistajuutta.

Yhteisöpalveluprofiilin lisääminen

Yhteisöpalveluprofiilien lisääminen Social Engagement -sovellukseen on tärkeää, jos haluat reagoida viestiin suoraan sovelluksesta. Voit olla yhteydessä kohdeyleisöön omistamiesi yhteisöpalveluprofiilien tai sinulle jaettujen profiilien kautta. Lisäksi voit nimenomaisesti sallia tietojen keräämisen joillekin yhteisöpalveluprofiileille, jolloin järjestelmä voi kerätä yksityisviestejä tai suoria viestejä.

Tip

Yleiset selaimet estävät ponnahdusikkunat oletusarvoisesti. Ponnahdusikkunoiden käyttö on nimenomaisesti sallittava selaimessa Social Engagement -sovelluksen toimialueella. Näin varmistat, että todennuksen valintaikkunat latautuvat oikein. Muussa tapauksessa et voi lisätä yhteisöpalveluprofiileja tai todentaa niitä uudelleen.

Yhteisöpalveluprofiilin lisääminen Social Engagementiin

Yhteisöpalveluprofiilin omistajan on lisättävä yhteisöpalveluprofiili Social Engagementiin, ennen kuin voit käsitellä yhteisöpalveluprofiilia tai käyttää sen tunnusta tietojen hankinnassa.

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse Lisää profiili (Lisää-painike).

 3. Valitse luettelosta lisättävän yhteisöpalveluprofiilin tyyppi.

 4. Kirjaudu sisään todennusikkunassa tunnistetiedoillasi ja todenna Social Engagement.

  Kun lisäät yhteisöpalveluprofiilin ylläpitämällesi sivulle, luettelossa näkyvät kaikki sivut, jotka voit lisätä. Etsi haluamasi sivut, valitse Lisää-symboli (Lisää-painike) ja vahvista valinta valitsemalla Tallenna.

Voit nyt vastata viesteihin tai tykätä niistä organisaatiosivun puolesta. Et voi kuitenkaan kirjoittaa uusia viestejä.
Vaihtoehtoisesti voit jakaa tämän yhteisöpalveluprofiilin toisten Social Engagementin käyttäjien kanssa.

Yhteisöpalveluprofiilin jakaminen muiden käyttäjien kanssa

Voit jakaa yhteisöpalveluprofiilin organisaation muiden käyttäjien kanssa, kun haluat antaa heille oikeuden julkaista viestejä omistamastasi yhteisöpalveluprofiilista. Kun olet jakanut yhteisöpalveluprofiilin, muut käyttäjät voivat valita sen viestin käsittelyn yhteydessä. Voit jakaa yhteisöpalveluprofiilin myös Office 365 -ryhmän kanssa. Kun jaat yhteisöpalveluprofiilin, annat muiden käyttäjien julkaista viestejä yhteisöpalveluprofiilista yhteisöpalveluissa. Harkitse jakovalintojen määrittämistä tarkkaan, jotta yhteisöpalveluihin ei lähetetä ei-toivottuja viestejä.

Yhteisöpalveluprofiilin jakaminen

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse Omistuksessa olevat profiilit -luettelossa yhteisöpalveluprofiili, jonka haluat jakaa. Profiilin tiedot sisältävä ruutu avautuu.

 3. Valitse profiilin tietoruudun Jakaminen/omistajat-kohdassa Lisää.

 4. Kirjoita sen käyttäjän tai ryhmän nimen ensimmäiset kirjaimet, jonka kanssa haluat jakaa profiilin, ja valitse käyttäjä luettelosta.

  Caution

  Kun valitset Jaettu kaikkien käyttäjien kanssa, kaikki käyttäjät, joilla on vastaajan tai valvojan vuorovaikutusrooli, voivat käyttää yhteisöpalveluprofiilia Microsoft Social Engagementissa julkaisutoimintoihin (kuten vastaaminen, kommentointi, jakaminen, uudelleentwiittaaminen ja tykkääminen).

 5. Vahvista tekemäsi valinta valitsemalla Lisää-painike.

 6. Ota muutokset käyttöön valitsemalla profiilin tietoruudun alaosassa oleva Tallenna-painike.

Yhteisöpalveluprofiilin jakamisen lopettaminen

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse Omistuksessa olevat profiilit -luettelossa yhteisöpalveluprofiili, jonka jakamisen haluat lopettaa.

 3. Valitse profiilin tietoruudun Jakaminen/omistajat-kohdassa Poista-symboli jokaisen sellaisen käyttäjän tai ryhmän kohdalla, joille jakamisen haluat lopettaa.

 4. Ota muutokset käyttöön valitsemalla profiilin tietoruudun alaosassa oleva Tallenna-painike.

Yhteisöpalveluprofiilin poistaminen

Voit poistaa oman yhteisöpalveluprofiilisi. Voit poistaa myös yhteisöpalveluprofiilin, jolla on useita omistajia. Muista kuitenkin olla varovainen, ettet poista muiden Social Engagementin käyttäjien käytössä olevia profiileja. Jos profiili on jaettu kanssasi, voit julkaista viestin yhteisöpalvelussa kyseisellä profiililla muttet voi poistaa sitä.

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse Omistuksessa olevat profiilit -luettelossa yhteisöpalveluprofiili, jonka haluat poistaa.

 3. Valitse profiilin tietoruudussa Poista (Poista-painike) -symboli.

 4. Poista profiili valitsemalla Vahvista.

Note

Jos yksityisviestien tietojen hankkiminen on sallittu, kaikki hankitut yksityisviestit piilotetaan käyttäjiltä, vaikka niitä säilytetään tietokannassa. Lisätietoja: Tietojen säilyttäminen Social Engagementissa

Yhteisöpalveluprofiilin omistuksen vaatiminen

Jos tiedät yhteisöpalveluprofiilisi tunnistetiedot, voit vaatia profiilin omistusta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin kun jaetun profiilin alkuperäinen omistaja on poistettu organisaatiosta ja jonkun toisen käyttäjän on omistettava profiili. Kun omistus on saatu, voit aloittaa yhteisöpalveluprofiilin hallinnoinnin.

 1. Valitse Asetukset > Yhteisöpalveluprofiilit.

 2. Valitse Jaetut profiilit- tai Profiilit ilman omistajaa -luettelossa yhteisöpalveluprofiili, jonka omistajuuden haluat vaatia.

 3. Valitse profiilin tietoruudussa Todenna tunnus uudelleen (Vaadi omistus -painike Social Engagementissa) -symboli.

 4. Voit vaatia omistusta antamalla tarvittavat tunnistetiedot valintaikkunassa.

Note

Kun Facebook-tietojen hankinnan yhteisöpalveluprofiili lisätään tai todennetaan uudelleen, Facebook-liitinsovellus voi aiheuttaa Social Engagementin virheen tarkistusrajoitusten vuoksi. Odota noin 15 minuuttia ja yritä sitten uudelleen. Vaihtoehtoisesti voit lisätä profiilin tai todentaa sen uudelleen.

Yhteisöpalveluprofiilien hankinnan tunnuksen tila

 • Profiilit tietojen hankintaa varten: Facebook, Twitter ja Instagram tarvitsevat vähintään yhden käyttöoikeustietueen tietojen hankintaa varten. Lisätietoja: Käyttöoikeustietueiden hallinta

 • Profiilit yksityisviestien hankintaa varten: Voit hankkia yksityisviestejä Facebook-sivuiltasi ja Twitter-tileiltäsi, jos sinulla on vähintään yksi kelvollinen käyttöoikeustietue. Lisätietoja: Käyttöoikeustietueiden hallinta

Tietosuojatiedot

Microsoft Social Engagement päättelee Twitter- ja Facebook-sivujen yksityisviestien sisällön kielen Microsoftin kognitiivisten palveluiden avulla. Kielen päättelyä varten lähetetään vain otsikko ja yksityisviestin sisältö Microsoftin kognitiivisille palveluille. Otsikkoa ja yksityisviestin sisältöä ei tallenneta Microsoftin kognitiivisiin palveluihin. Tarkastele Microsoftin kognitiivisten palveluiden tietosuojatietoja.

Katso myös

Osallistuminen yhteisöpalveluverkostoihin
Yhteisöpalveluprofiilien tilan tarkistaminen
Käyttöoikeustietueiden hallinta
Yhteisöpalvelukeskustelujen seuraamista helpottavien hakujen määrittäminen