Microsoft Social Engagementin tietosuojatiedot

Tietosuojasi on meille tärkeä. Voit lukea Microsoft Online Services -palveluiden tietosuojatiedot osoitteessa Microsoft Online Services -palveluiden tietosuojatiedot.

Nimenomaan Microsoft Social Engagementia koskevia tietosuojatietoja on seuraavissa kappaleissa.

Microsoft Social Engagementin tietosuojatiedot

 • Microsoft Social Engagement tarjoaa isännöityjä verkkopalveluja, jotka ovat monenlaisten asiakkaiden käytettävissä ja koostuvat seuraavista sovelluksen sisältämistä yhteisöpalveluominaisuuksien komponenteista:

  Yhteisöpalveluseuranta – mahdollisuus seurata julkisesti saatavilla olevia yhteisöpalvelujen viestejä julkisissa ja kolmansien osapuolten hallitsemissa verkoissa.

  Yhteisöpalveluanalyysit – mahdollisuus tunnistaa, laskea ja ennustaa kyselyitä, jotka liittyvät julkisesti saatavilla oleviin asiakirjoihin ja viesteihin.

  Huomaa, että Microsoft Social Engagementin kautta voi käyttää kolmansien osapuolten palveluita, kuten Twitteriä, Facebookia, Tumblria, YouTubea ja blogeja, joiden tietosuojakäytännöt voivat poiketa Social Engagementin käytännöistä. Tällaisten palvelujen käyttöön ja niille antamiisi tietoihin sovelletaan kyseisten palvelujen tietosuojatietoja. Tietyt tiedot, kuten yhteisöpalvelun sisällön ja IP-osoitteen noutamisessa käytettävä hakukysely, saatetaan jakaa kyseisten palveluiden kanssa yhteyksien muodostamisen yhteydessä. Suosittelemme näiden muiden tietosuojatietojen lukemista. Suosittelemme lukemaan myös Microsoft Online Services -palveluiden käyttöehdot.

 • Microsoft Social Engagement käyttää istuntokohtaisia evästeitä, jotta käyttäjät voivat siirtyä sivulta toiselle kirjautumatta joka sivulle erikseen. Käyttäjän niin määrittäessä voidaan evästeitä käyttää tunnistetietojen tallentamiseen ja todennuksen helpottamiseen tulevissa istunnoissa.
  Istuntokohtaiset evästeet ovat olennaisia Microsoft Social Engagementin käytön kannalta, eikä niitä voi jättää käyttämättä. Kirjautumisevästeet tallennetaan kuitenkin vain käyttäjän pyynnöstä.

 • Microsoft Social Engagement tallentaa asiakkaan hakumääritykset ja kerätyt tiedot vuokraajakohtaisesti eroteltuihin tietokantoihin (asiakastietoihin). Asiakastiedot tallennetaan sitten palvelinpuolen välimuistiin sisäiseen sovellukseen. Tämä mahdollistaa yleisen noutoindeksoinnin, jonka ainoana tarkoituksena on maksimoida ratkaisun suorituskyky.
  Ainoastaan sisäinen sovellus käsittelee indeksin välimuistiin tallennettujen tietojen (asiakastietojen) käyttöä, eivätkä käyttäjät voi käyttää tai muokata indeksin välimuistiin tallennettuja tietoja vuorovaikutteisesti sisäisessä sovelluksessa. Kun tilauksen käyttöoikeussopimus päättyy, asiakasindeksin välimuistiin tallennetut tiedot poistetaan 180 päivän kuluttua tietojen säilytyskäytäntöjen mukaisesti.

 • Jokaiselle uudelle hakumääritykselle tai muutetulle aiheelle tehdään ensin arvio kolmannen osapuolen yhteisöpalvelusisällön tarjoajien kanssa siitä, kuinka monta viestiä määritetty haku tuottaa. Tästä syystä antamasi avainsanat, sisällytykset, poissulkemiset ja käytetyt kielisuodattimet lähetetään kolmannen osapuolen yhteisöpalvelusisällön tarjoajille.

 • Jos määrität Microsoft-kumppanin (esimerkiksi kokeilemalla Microsoft Social Engagementiä tai ostamalla sen vastauksena kumppanin pyyntöön tai tarjoukseen tai määrittämällä kumppanin avustamaan Social Engagementin käytössä tai hallinnassa), Microsoft saattaa tietosi kumppanin käytettäväksi määrittämälläsi tavalla.

 • Ottamalla Social Engagementin käyttöön ja muodostamalla yhteyden Azure-tapahtumatoimintoihin sallit yhteisöpalvelutietojen viestivirran tapahtumatoimintoihin automaatiosääntöjen avulla. Social Engagementista virtautettuja yhteisöpalvelutietoja säilytetään Azure-tapahtumatoiminnoissa ennalta määrätyn ajan, ja kaikki sovellukset, jotka pystyvät kuuntelemaan tapahtumatoimintoa, pystyvät käyttämään, tallentamaan ja/tai käsittelemään näitä tietoja.

  Huomaa, että Social Engagementista lähetetyt yhteisöpalvelutiedot sisältävät tietoja yhteisöpalveluviestistä (tekijän ja tekstin) sekä lisättyjä tietoja, kuten kielen, sijainnin, asenteen ja tunnisteita. Lisätietoja tapahtumatoimintoihin lähetettävän yhteisöpalveluviestin sisällöstä on JSON-rakennemäärityksessä.

 • Ottamalla Microsoft Social Engagement -sovelluksen käyttöön Dynamics 365 -yhteyden muodostamista varten sallit tietojen lähettämisen Dynamics 365:ään viestiin tai automaatiosääntöihin liittyvällä yksittäisellä toiminnolla.

  Dynamics 365 tallentaa tiedot Microsoft Social Engagement -sovelluksesta SocialActivity- ja SocialProfile-entiteeteiksi ja voi tämän jälkeen muuntaa SocialActivity-entiteetin toiseksi tietuetyypiksi ennalta määritettyjen sääntöjen perusteella. Kuka tahansa Dynamics 365-käyttäjä, jolla on tarvittavat Dynamics 365-tietueiden käyttöoikeudet, voi käyttää ja/tai käsitellä näitä tietoja.

  Huomaa, että Microsoft Social Engagement -sovelluksesta lähetettyihin tietoihin kuuluu sekä yhteisöpalvelusisältöä että asiakastietoja. Tarkemmin sanottuna tiedot sisältävät yhteisöpalveluviestiä koskevia yhteisöpalvelutietoja (tekijä ja teksti) sekä rikastettujen tietojen muodossa olevia asiakastietoja, kuten asenne ja tunnisteet. Kattavat tiedot Dynamics 365:ään lähetettävien tietojen sisällöstä ovat tietojen ominaisuuksia koskevassa ohjeaiheessa.

 • Microsoft Social Engagement päättelee Twitter- ja Facebook-sivujen yksityisviestien sisällön kielen Microsoftin kognitiivisten palveluiden avulla. Kielen päättelyä varten lähetetään vain otsikko ja yksityisviestin sisältö Microsoftin kognitiivisille palveluille. Otsikkoa ja yksityisviestin sisältöä ei tallenneta Microsoftin kognitiivisiin palveluihin. Tarkastele Microsoftin kognitiivisten palveluiden tietosuojatietoja.

Katso myös

Tietojen säilyttäminen Social Engagementissa
Social Engagementin käytön aloittaminen