Hakutulosten laadun hallinta

Voit suorittaa laadunhallintaa koko sovelluksessa estämällä epäolennaiset viestit ja lähteet.

Note

Järjestelmänvalvoja ja tehokäyttäjäanalyytikko voivat lisätä estetyn sisällön luetteloon termejä. Näiden mukaan analyysistä poistetaan viestejä tai estetään tietojen haku kokonaisilta toimialueilta ja poistetaan näiltä toimialueilta jo haetut viestit. Poistetut viestit vähennetään kuukauden viestikiintiöstä.

Tip

Tämä ohjeaihe kuuluu hakujen määrittämistä koskevaan opastukseen. Lisätietoja: Yhteisöpalvelukeskustelujen seuraamista helpottavien hakujen määrittäminen

Toimialueiden estäminen lähteistä

Estä ne URL-osoitteet, joita et tarvitse, ja parannat organisaation tietojen laatua. Lisää URL- ja osittaisia URL-kohteita estettyjen lähteiden luetteloon. Nämä osoitteet jätetään pois tietojen hausta ja analyysistä. Viestit, jotka on jo haettu estetyssä luettelossa olevasta lähteestä, poistetaan tietokannasta neljä tuntia sen jälkeen, kun toimialue lisätään luetteloon. Ennen sitä lähteestä haetut viestit ovat piilotettuina.

Saatat esimerkiksi löytää useita viestejä blogista, jonka sisältö on epäolennaista. Voit lisätä blogin URL-osoitteen estettyjen lähteiden luetteloon sen sijaan, että poistaisit jokaisen viestin analyysistä manuaalisesti. Vaikka blogin tulevat viestit vastaisivat avainsanojasi, ne eivät näy analyysissä.

Jos et halua kerätä tietyn toimialueen viestejä, lisää toimialue estettyjen toimialueiden luetteloon.

Important

Poista lähde estettyjen luettelosta, jos haluat aloittaa tietojen haun lähteestä uudelleen.

Estettyjen toimialueiden tarkasteleminen

Jokainen käyttäjä voi tarkastella estettyjen toimialueiden luetteloa ja tarkistaa, mitkä URL-osoitteet ovat tietojen haun ulkopuolella.

 1. Siirry kohtaan Haun määrittäminen > Estetty sisältö.

 2. Tarkista TOIMIALUEET-ruudussa oleva luettelo.

Toimialueen estäminen hauista

Jos et haluat kerätä tietyn toimialueen viestejä, lisää toimialue estettyjen lähteiden luetteloon.

Note

Tarvitset tämän tehtävän suorittamiseen Social Engagementin järjestelmänvalvojan tai Power Analyst -roolin oikeudet.

Important

Kun lisäät toimialueen estettyjen toimialueiden luetteloon, toimialueen viestit piilotetaan Analysointi-alueella neljän tunnin ajaksi, jonka jälkeen ne poistetaan pysyvästi.

 1. Siirry kohtaan Haun määrittäminen > Estetty sisältö.

 2. Kirjoita TOIMIALUEET-ruutuun toimialue tai osittainen toimialue.

 3. Napsauta Lisää-painiketta Uusi- tai Lisää-painike.

Warning

Ylätason toimialueen estäminen sulkee pois myös sen alitoimialueet. Jos suljet pois esimerkiksi toimialueen contoso.com, alitoimialue shop.contoso.com suljetaan pois myös.

Toimialueiden estämisellä voi olla vakava vaikutus aiemmin haettuihin tietoihin. Kun toimialue lisätään estetyn sisällön luetteloon, kaikki estetyn toimialueen ja sen alitoimialueen viestit poistetaan tietokannasta neljän tunnin kuluttua.

Toimialueen poistaminen estettyjen lähteiden luettelosta

Voit käynnistää tietojen haun uudelleen estetystä lähteestä poistamalla toimialueen luettelosta.

Note

Tarvitset tämän tehtävän suorittamiseen Social Engagementin järjestelmänvalvojan tai Power Analyst -roolin oikeudet.

 1. Siirry kohtaan Haun määrittäminen > Estetty sisältö.

 2. Etsi lähde, jonka haluat poistaa luettelosta ja jolle haluat ottaa tietojen haun uudelleen käyttöön, ja valitse sitten Poista-painike Poista-painike.

 3. Kun näyttöön tulee vahvistussanoma, valitse VAHVISTA.

 4. Tietojen haku valitulta toimialueelta käynnistyy uudelleen.

Avainsanojen ja termien estäminen hauista

Sulje tietty termi (sana tai lause) pois lisäämällä se estetyn sisällön luetteloon. Estetyn sisällön luettelossa olevat termit poistavat niitä vastaavat viestit tietokannasta. Estetyn sisällön luettelon termit toimivat yleisinä poisjätettävinä sanoina. Sen vuoksi tämä on tehokas tapa parantaa tietojen laatua. Kannattaa kuitenkin olla varovainen, ettei vahingossa poisteta myös olennaisia viestejä.

Viestejä, jotka eivät näy Analysointi-alueella estetyn sisällön asetusten vuoksi, ei lasketa mukaan viestikiintiöön.

Jos esimerkiksi seuraat useita autoja koskevia haun aiheita, mutta et halua kerätä viestejä, joissa mainitaan vakuutus-avainsana, voit lisätä tämän termin estetyn sisällön luetteloon. Tällöin kaikki ”vakuutus”-sanan sisältävät viestit poistetaan, eivätkä haun aiheet enää nouda tällaisia viestejä.

Poisjätettyjen avainsanojen tarkasteleminen

Jokainen käyttäjä voi tarkastella estetyn sisällön luetteloa ja tarkistaa, mitä sanoja tai lauseita ei enää haeta.

 1. Siirry kohtaan Haun määrittäminen > Estetty sisältö.

 2. Tarkista tekstinsyöttökentän alla oleva poisjätettyjen avainsanojen luettelo.

Avainsanojen estäminen hakutuloksista

Avainsanat ja lauseet, jotka toimivat yleisinä poisjätettyinä sanoina, jotka lisätään estetyn sisällön luetteloon, poistetaan analyysistä, ja aiemmin haetut viestit poistetaan tietokannasta.

Note

Tarvitset tämän tehtävän suorittamiseen Social Engagementin järjestelmänvalvojan tai Power Analyst -roolin oikeudet.

Important

Kun lisäät avainsanan estettyjen avainsanojen luetteloon, tätä avainsanaa vastaavat viestit piilotetaan Analysointi-alueella neljän tunnin ajaksi, minkä jälkeen ne poistetaan pysyvästi.

 1. Siirry kohtaan Haun määrittäminen > Estetty sisältö.

 2. Kirjoita termi syöttökenttään.

 3. Napsauta Lisää-painiketta Uusi- tai Lisää-painike.

Avainsanan poistaminen estetystä sisällöstä

Poista yleinen poisjätettävä sana ja käynnistä tätä avainsanaa vastaavien viestien haku uudelleen poistamalla avainsana estetyn sisällön luettelosta.

Note

Tarvitset tämän tehtävän suorittamiseen Social Engagementin järjestelmänvalvojan tai Power Analyst -roolin oikeudet. Tietojen haku käynnistyy uudelleen sen jälkeen, kun avainsana on poistettu estetyn sisällön luettelosta. Viestejä ei haeta takautuvasti.

 1. Siirry kohtaan Haun määrittäminen > Estetty sisältö.

 2. Määritä estetystä sisällöstä poistettava luettelomerkintä ja valitse sitten Poista-painike Poista-painike.

 3. Kun näyttöön tulee vahvistussanoma, valitse VAHVISTA.

Tietojen hankintamäärän hallinta

 • Optimoi haun aiheet säännöllisesti. Tarkista säännöt ja varmista, että haku kohdistuu vain olennaisiin tietoihin. Tarkista säännöt ennen haun aiheen tarkistamista. Näin saat käsityksen siitä, miten monta viestiä määrityksen avulla on odotettavissa.

 • Ylläpidä estettyjen lähteiden luetteloa, kun haluat poistaa vastaavat viestit ja välttää luettelossa mainittujen toimialueiden viestien näkymisen tuloksissa. Kun lisäät lähteen estettyjen lähteiden luetteloon, lähteen viestit piilotetaan Analysointi-alueella neljän tunnin ajaksi, jonka jälkeen ne poistetaan pysyvästi.

 • Ylläpidä estettyjen termien luetteloa, kun haluat poistaa vastaavat viestit ja välttää luettelossa mainittuja termejä vastaavien viestien näkymisen tuloksissa. Kun lisäät termin estettyjen termien luetteloon, tätä termiä vastaavat viestit piilotetaan Analysointi-alueella neljän tunnin ajaksi, jonka jälkeen ne poistetaan pysyvästi.

 • Voit jättää pois tekijät, jotka julkaisevat haun aiheita vastaavia viestejä, jotka ovat sinulle merkityksettömiä.

 • Hanki viestien lisäkiintiö. Pyydä Office 365 -järjestelmänvalvojaa lisäämään ratkaisun kiintiöön viestejä Office 365 -hallintakeskuksessa.

Tietosuojatiedot

Microsoft Social Engagement tarjoaa isännöityjä verkkopalveluja, jotka ovat monenlaisten asiakkaiden käytettävissä ja koostuvat seuraavista sovelluksen sisältämistä yhteisöpalveluominaisuuksien komponenteista:
Yhteisöpalveluseuranta – mahdollisuus seurata julkisesti saatavilla olevia yhteisöpalvelujen viestejä julkisissa ja kolmansien osapuolten hallitsemissa verkoissa.
Yhteisöpalveluanalyysit – mahdollisuus tunnistaa, laskea ja ennustaa kyselyitä, jotka liittyvät julkisesti saatavilla oleviin asiakirjoihin ja viesteihin.
Huomaa, että Microsoft Social Engagementin kautta voi käyttää kolmansien osapuolten palveluita, kuten Twitteriä, Facebookia, Tumblria, YouTubea ja blogeja, joiden tietosuojakäytännöt voivat poiketa Social Engagementin käytännöistä. Tällaisten palvelujen käyttöön ja niille antamiisi tietoihin sovelletaan kyseisten palvelujen tietosuojatietoja. Tietyt tiedot, kuten yhteisöpalvelun sisällön ja IP-osoitteen noutamisessa käytettävä hakukysely, saatetaan jakaa kyseisten palveluiden kanssa yhteyksien muodostamisen yhteydessä. Suosittelemme näiden muiden tietosuojatietojen lukemista. Suosittelemme lukemaan myös Microsoft Online Services -palveluiden käyttöehdot.

Katso myös

Hakujen määrittäminen yhteisöpalvelukeskusteluiden kuuntelua varten
Hakusääntöjen tarkentaminen