Tunnisteiden käsittely

Tarkoitustunnisteilla ja mukautetuilla tunnisteilla voit priorisoida ja suodattaa viestejäsi Social Engagementssä. Tekijät julkaisevat viestejä yhteisöpalvelussa yleensä viestinnällisistä syistä. Mitä enemmän viestejä on, sitä enemmän niiden lukemiseen ja omalle liiketoiminnalle tärkeiden viestien tunnistamiseen kuluu energiaa ja aikaa. Viesteistä saatetaan etsiä esimerkiksi kysymyksiä, joihin halutaan vastata, tai valituksia, joihin halutaan reagoida. Pyrimme vähentämään työmäärääsi, kun olet hakenut viestin haun aiheen avulla Social Engagementssä. Hankitut viestit analysoidaan tekijän tarkoituksen selvittämiseksi koneoppimiseen pohjautuvalla algoritmilla. Voit myös lisätä omia mukautettuja tunnisteita ja muuttaa ne myöhemmin automaattisiksi tunnisteiksi.

Tarkoitusanalyysin toiminta

Tarkoitusanalyysia käytetään viesteissä silloin, kun haun aihe valitsee ne. Algoritmi pisteyttää viestit ja merkitsee mahdolliset tunnistetut tarkoitukset. Viestillä voi olla useita tarkoitustunnisteita, mutta yleensä tunnisteita on vain yksi.

Social Engagement käyttää seuraavia tarkoitustunnisteita.

Tarkoitustunniste Tekijän ilmaisemat tiedot
Osto Kiinnostus tuotteen tai palvelun ostamiseen
Valitus Turhautuminen tuotteeseen tai palveluun
Tietopyyntö Tarve saada lisätietoja palvelusta tai tuotteesta
Tukipyyntö Palvelun tai tuotteen käyttöä koskevat ohjeet tai tuki

Note

Tarkoitusanalyysi on käytettävissä Twitterin ja Facebookin englanninkielisille Social Engagement-viesteille.

Tarkoitustunnisteet on määritelty ennalta Microsoft Social Engagement -sovelluksessa. Automaattianalyysipalvelu muodostaa ennusteita siitä, liittyvätkö viestit johonkin tuettuun tarkoitustunnisteeseen. Suosittelemme, että lisäät tarkoitustunnisteita viesteihin tai poistat niitä, jos määritetyt tunnisteet eivät edistä koneoppimista.

Mukautettujen tunnisteiden lisääminen

Social Engagement sallii yhden tai useamman mukautetun tunnisteen lisäämisen viesteihin. Tämän jälkeen voit suodattaa viestejä tiettyjen mukautettujen tunnisteiden mukaisesti. Mukautetut tunnisteet eroavat tarkoitustunnisteista siten, että ne eivät ole ennalta määritettyjä eikä niitä lisätä automaattisesti, kun viesti hankitaan.

Note

Vain Valvoja tai Vastaaja voi luoda uuden mukautetun tunnisteen, mutta mikä tahansa käyttäjärooli voi lisätä tunnisteita viesteihin tai poistaa niitä. Lisätietoja: Tietoja käyttäjärooleista

 1. Tuo viestiluettelo näkyviin valitsemalla Analysointi-sivun oikeasta reunasta Viestit.

  --TAI--

  Tuo viestivirrat näkyviin valitsemalla Yhteisöpalvelukeskus.

 2. Valitse ensin viesti ja sitten mukautettujen tunnisteiden symbolin Tunnistesymboli Social Engagementissa vieressä Lisää Lisää-painike. Valitse lisättävä mukautettu tunniste alkamalla kirjoittaa sen nimeä ja painamalla sitten Enter. Voit myös luoda uuden tunnisteen.

 3. Valitse Vahvista.

  Note

  Yhteen viestiin voi lisätä enintään 20 mukautettua tunnistetta. Jos haluat lisätä enemmän tunnisteita, sinun on ensin poistettava muita tunnisteita.

Mukautettujen tunnisteiden muuntaminen automaattisiksi tunnisteiksi

Ota mukautetuille tunnisteillesi käyttöön mukautuva oppiminen lisäämällä ne automaattisten tunnisteiden luetteloon. Social Engagement käyttää automaattisille tunnisteille mukautuvaa oppimista saapuvien viestien tunnisteiden ennustamiseksi. Järjestelmä oppii tulkitsemaan viestejä, kun käyttäjä muokkaa tunnisteita ja suorittaa toimintoja niiden perusteella. Automaattiset tunnisteet käyttävät tekstianalyysia ja Azuren automaattianalyysipalveluita kaavojen oppimiseen viesteistä, joihin käyttäjä lisää tunnisteen manuaalisesti, joihin järjestelmä lisää tunnisteen (jonka käyttäjä vahvistaa) ja viesteistä joihin järjestelmä lisää tunnisteen, mutta käyttäjä poistaa sen.
Voit parantaa työnkulkuja ja tehokkuutta hyödyntämällä automaattisilla tunnisteilla merkittyjä viestejä Social Engagementssä sähköpostihälytyksinä, viestivirtoina, aktiviteettikarttoina ja automaatiosääntöinä.

Note

Vain järjestelmänvalvojat voivat muuntaa mukautettuja tunnisteita automaattisiksi tunnisteiksi. Lisätietoja: Tietoja käyttäjärooleista

Mukautetun tunnisteen lisääminen automaattisten tunnisteiden luetteloon

 1. Valitse Asetukset > Yleiset asetukset.

 2. Valitse Yleiset asetukset -ruudussa Automaattiset tunnisteet.

 3. Valitse Automaattiset tunnisteet -kohdassa Lisää tunniste Lisää-painike.

  Note

  Voit ylläpitää korkeintaan viittä automaattista tunnistetta samanaikaisesti.

 4. Syötä Lisää automaattinen tunniste -ruutuun haettava tunniste. Valitse sitten automaattisiksi tunnisteiksi muutettavat olemassa olevat mukautetut tunnisteet. Jos mukautettuja tunnisteita ei vielä ole luotu, saat lisätietoja Mukautettujen tunnisteiden lisääminen -osasta.

 5. Ota muutokset käyttöön valitsemalla Tallenna.

 6. Valitse mukautettu tunniste mukautettujen tunnisteiden luettelosta ja määritä sitten Tunnisteen tiedot -ruudussa Automaattiset tunnisteet -asetuksen arvoksi Käytössä.

  --TAI--

  Määritä mukautettujen tunnisteiden luettelossa tunnisteen otsikon vieressä Automaattiset tunnisteet -asetuksen arvoksi Käytössä.

  Note

  Voi kestää enimmillään kuusi tuntia, että viesteihin aletaan lisätä tunnisteita automaattisesti.

Automaattisten tunnisteiden poistaminen

 1. Valitse Asetukset > Yleiset asetukset.

 2. Valitse Yleiset asetukset -ruudussa Automaattiset tunnisteet.

 3. Valitse Automaattiset tunnisteet -paneelissa Poista ja valitse sitten Vahvista.
  Poistetut tunnisteet näkyvät edelleen aiemmissa viesteissä, mutta saapuvien viestien automaattinen pisteytys loppuu.

Järjestelmän arvioimien tunnisteiden tarkkuuden parantaminen

Voit edelleen parantaa taustalla toimivaa automaattisten tunnisteiden ja tarkoitustunnisteiden koneoppimista vahvistamalla ja poistamalla järjestelmän arvioimia tunnisteita. Järjestelmän arvioiman tunnisteen poistaminen viestistä kertoo koneoppimisen mallille, että se on lisätty virheellisesti. Toisaalta tällaisen tunnisteen vahvistaminen kertoo mallille, että tunniste lisättiin oikein.

Järjestelmän arvioiman tunnisteen poistaminen

 1. Valitse automaattinen tunniste tai tarkoitustunniste Viestin tunnisteet ja tarkoitukset -suodattimessa, jolloin luot tietojoukon, joka sisältää tarkasteltavat tunnisteella merkityt viestit.

 2. Valitse viesti.

 3. Valitse tunnistesymbolin Tunnistesymboli Social Engagementissa vieressä Poista tämä tunniste Poista tunniste -symboli Social Engagementissa.
  Järjestelmän arvioima tunniste poistetaan viestistä ja koneoppimisen malli ottaa tämän poistamisen huomioon tulevien järjestelmän arvioimien tunnisteiden määrittämisessä.

Järjestelmän arvioiman tunnisteen vahvistaminen

 1. Valitse automaattinen tunniste tai tarkoitustunniste Viestin tunnisteet ja tarkoitukset -suodattimessa, jolloin luot tietojoukon, joka sisältää tarkasteltavat tunnisteella merkityt viestit.

 2. Valitse viesti.

 3. Valitse tunnistesymbolin Tunnistesymboli Social Engagementissa vieressä Vahvista tämä automaattinen tunniste Vahvista tunniste -symboli Social Engagementissa.
  Tarkoitustunniste ja mukautettu tunniste, jossa on korostettu Vahvista-toiminto
  Tähtisymboli ilmaisee, että tämä järjestelmän arvioima tunniste on vahvistettu manuaalisesti ja koneoppimisen malli ottaa tämän vahvistuksen huomioon tulevien järjestelmän arvioimien tunnisteiden määrityksessä.

Tunnisteiden merkitsemisen laadun tarkistaminen

Varmistaaksesi mallin laadun voit milloin tahansa tarkistaa automaattisten tunnisteidesi laadun. On tärkeä ymmärtää, että laatu muuttuu ajan kuluessa, joten automaattisia tunnisteita ei tulisi ottaa käyttöön ennen kuin laatu on hyväksyttävää. Hyväksyttävän laadun saavuttamiseksi Social Engagement suosittelee, että merkitset aluksi vähintään 50 viestiä tunnisteilla.
Voit tarkistaa automaattisten tunnisteidesi laadun valitsemalla tunnisteen nimen luettelossa. Tunnisteen tiedot -ruudussa näet laadun, laatuhistorian ja viestit, joissa kyseistä automaattista tunnistetta on käytetty.

Laatu: laatu ilmaisee, onko valittujen tunnisteiden pisteytys riittävä täyttämään laadun vähimmäisvaatimukset.

Laatuhistoria: laatuhistorian kaavio näyttää automaattisen tunnisteen laadun viimeisen 30 päivän ajalta.

Merkittyjen viestien historia: kaavio näyttää, kuinka monta viestiä on merkitty automaattisesti tunnisteilla ja kuinka monta on muokattu manuaalisesti automaattisen tunnisteen käyttöönoton jälkeen.

Tunnisteiden hallinta

Tunnisteiden poistaminen

 1. Valitse Asetukset > Yleiset asetukset.

 2. Valitse Yleiset asetukset -ruudussa Mukautetut tunnisteet.

 3. Valitse Mukautetut tunnisteet -ruudussa tunnisteen nimen vieressä Poista Poista-painike ja sitten Vahvista.

Tunnisteiden uudelleennimeäminen

 1. Valitse Asetukset > Yleiset asetukset.

 2. Valitse Yleiset asetukset -ruudussa Mukautetut tunnisteet.

 3. Valitse Mukautetut tunnisteet -ruudussa tunnisteen nimen vieressä Muokkaa Muokkaa-painike ja kirjoita uusi nimi muokkausruutuun.

 4. Valitse Vahvista Käytä-painike

Tunnisteita sisältävien viestien etsiminen

Voit etsiä tunnisteilla merkittyjä viestejä käyttämällä tietojoukon määrittämiseen Viestin tunnisteet ja tarkoitukset -suodatinta.

Katso myös

Yleisten asetusten hallinta
Viestien käsitteleminen