Tunnisteiden käsittely

Tarkoitustunnisteilla ja mukautetuilla tunnisteilla voit priorisoida ja suodattaa viestejäsi Social Engagementssä. Tekijät julkaisevat viestejä yhteisöpalvelussa yleensä viestinnällisistä syistä. Mitä enemmän viestejä on, sitä enemmän niiden lukemiseen ja omalle liiketoiminnalle tärkeiden viestien tunnistamiseen kuluu energiaa ja aikaa. Viesteistä saatetaan etsiä esimerkiksi kysymyksiä, joihin halutaan vastata, tai valituksia, joihin halutaan reagoida. Pyrimme vähentämään työmäärääsi, kun olet hakenut viestin haun aiheen avulla Social Engagementssä. Hankitut viestit analysoidaan tekijän tarkoituksen selvittämiseksi koneoppimiseen pohjautuvalla algoritmilla. Voit myös lisätä omia mukautettuja tunnisteita ja muuttaa ne myöhemmin automaattisiksi tunnisteiksi. Lisätietoja: Viestien käsitteleminen

Tarkoitusanalyysin toiminta

Tarkoitusanalyysia käytetään viesteissä silloin, kun haun aihe valitsee ne. Algoritmi pisteyttää viestit ja merkitsee mahdolliset tunnistetut tarkoitukset. Viestillä voi olla useita tarkoitustunnisteita, mutta yleensä tunnisteita on vain yksi.

Social Engagement käyttää seuraavia tarkoitustunnisteita Tunnistesymboli Social Engagementissa.

Tarkoitustunniste Tekijän ilmaisemat tiedot
Osto Kiinnostus tuotteen tai palvelun ostamiseen
Valitus Turhautuminen tuotteeseen tai palveluun
Tietopyyntö Tarve saada lisätietoja palvelusta tai tuotteesta
Tukipyyntö Palvelun tai tuotteen käyttöä koskevat ohjeet tai tuki
Huomautus

Tarkoitusanalyysi on käytettävissä Twitterin ja Facebookin englanninkielisille Social Engagement-viesteille.

Tarkoitustunnisteet Tunnistesymboli Social Engagementissa määritetään etukäteen Microsoft Social Engagementssä. Automaattianalyysipalvelu muodostaa ennusteita siitä, liittyvätkö viestit johonkin tuettuun tarkoitustunnisteeseen. Suosittelemme, että lisäät tarkoitustunnisteita viesteihin tai poistat niitä, jos määritetyt tunnisteet eivät edistä koneoppimista. Lisätietoja: Viestien käsitteleminen

Mukautettujen tunnisteiden lisääminen

Social Engagement sallii yhden tai useamman mukautetun tunnisteen lisäämisen viesteihin. Tämän jälkeen voit suodattaa viestejä tiettyjen mukautettujen tunnisteiden mukaisesti. Mukautetut tunnisteet eroavat tarkoitustunnisteista siten, että ne eivät ole ennalta määritettyjä eikä niitä lisätä automaattisesti, kun viesti hankitaan. Kuhunkin hankittuun viestiin on lisättävä mukautettu tunniste manuaalisesti. Käyttäjät voivat määrittää viestivirtoja määrittämällä mukautettuja tunnisteita.

Huomautus

Vain Valvoja tai Vastaaja voi luoda uuden mukautetun tunnisteen, mutta mikä tahansa käyttäjärooli voi lisätä tunnisteita viesteihin tai poistaa niitä. Lisätietoja: Tietoja käyttäjärooleista

 1. Tuo viestiluettelo näkyviin valitsemalla minkä tahansa Analysointi-sivun oikeassa reunassa Viestit.

  --TAI--

  Tuo viestivirrat näkyviin valitsemalla Yhteisöpalvelukeskus.

 2. Napsuata viestiä ja sitten mukautettujen tunnisteiden symbolin Tunnistesymboli Social Engagementissa vieressä kohtaa Lisää Lisää-painike. Valitse lisättävä mukautettu tunniste alkamalla kirjoittaa sen nimeä ja painamalla sitten Enter.

 3. Valitse Vahvista.

  Huomautus

  Yhteen viestiin voi lisätä enintään 20 mukautettua tunnistetta. Jos haluat lisätä enemmän tunnisteita, sinun on ensin poistettava muita tunnisteita.

Huomautus

Lisätietoa tunnisteen mukauttamisesta Social Selling Assistantille on ohjeaiheessa Mukauta mukautettua tunnistetta viestin ylemmälle tasolle siirtämistä varten.

Mukautettujen tunnisteiden muuntaminen automaattisiksi tunnisteiksi

Ota mukautetuille tunnisteillesi käyttöön mukautuva oppiminen lisäämällä ne automaattisten tunnisteiden luetteloon. Social Engagement käyttää automaattisille tunnisteille mukautuvaa oppimista saapuvien viestien tunnisteiden ennustamiseksi. Järjestelmä oppii tulkitsemaan viestejä, kun käyttäjä muokkaa tunnisteita ja suorittaa toimintoja niiden perusteella. Mukautetut tunnisteet käyttävät tekstianalyysiä ja Azuren automaattianalyysipalveluita kaavojen oppimiseen viesteistä, joille käyttäjä lisää tunnisteen manuaalisesti. Sitä mukaa kun merkittyjä viestejä tulee enemmän, palvelu oppii jatkuvasti, ja sen laatu paranee. Merkittyihin viesteihin lukeutuvat käyttäjän manuaalisesti lisäämät tunnisteet, järjestelmän lisäämät ja käyttäjän vahvistamat tunnisteet sekä järjestelmän lisäämät ja käyttäjän myöhemmin poistamat tunnisteet. Palvelu voi pisteyttää uudet saapuvat viestit automaattisesti, ja niitä voidaan käyttää ja seurata koko Microsoft Social Engagementissa. Voit parantaa työnkulkuja ja tehokkuutta hyödyntämällä automaattisilla tunnisteilla merkittyjä viestejä Social Engagementissa sähköpostihälytyksinä, viestivirtoina, aktiviteettikarttoina ja automaatiosääntöinä. Lisätietoja: Viestien reitittäminen automaatiosääntöjen avulla

Huomautus

Vain järjestelmänvalvojat voivat muuntaa mukautettuja tunnisteita automaattisiksi tunnisteiksi. Lisätietoja: Tietoja käyttäjärooleista

Mukautetun tunnisteen lisääminen automaattisten tunnisteiden luetteloon

 1. Valitse Asetukset > Yleiset asetukset.

 2. Valitse Yleiset asetukset -ruudussa Automaattiset tunnisteet.

 3. Valitse Automaattiset tunnisteet -kohdassa Lisää tunniste Lisää-painike.

  Huomautus

  Voit ylläpitää korkeintaan viittä automaattista tunnistetta samanaikaisesti.

 4. Hae ja valitse automaattisiksi tunnisteiksi muunnettavat mukautetut tunnisteet Lisää automaattinen tunniste -ruudussa.

 5. Ota muutokset käyttöön valitsemalla Tallenna.

 6. Valitse mukautettu tunniste mukautettujen tunnisteiden luettelosta ja määritä sitten Tunnisteen tiedot -ruudussa Automaattiset tunnisteet -asetuksen arvoksi Käytössä.

  --TAI--

  Määritä mukautettujen tunnisteiden luettelossa tunnisteen otsikon vieressä Automaattiset tunnisteet -asetuksen arvoksi Käytössä.

  Huomautus

  Voi kestää enimmillään kuusi tuntia, että viesteihin aletaan lisätä tunnisteita automaattisesti.

Tunnisteen tietojen näkymä

Varmistaaksesi mallin laadun voit milloin tahansa tarkistaa automaattisten tunnisteidesi laadun. On tärkeä ymmärtää, että laatu muuttuu ajan kuluessa, joten automaattisia tunnisteita ei tulisi ottaa käyttöön ennen kuin laatu on hyväksyttävää. Hyväksyttävän laadun saavuttamiseksi Social Engagement suosittelee, että merkitset aluksi 50 viestiä tunnisteilla. Voit tarkistaa automaattisten tunnisteidesi laadun valitsemalla tunnisteen nimen luettelossa. Tunnisteen tiedot -ruudussa näet laadun, laatuhistorian ja viestit, joissa kyseistä tunnistetta on käytetty.

Laatu: laatu ilmaisee, onko valittujen tunnisteiden pisteytys riittävä täyttämään laadun vähimmäisvaatimukset.

Laatuhistoria: laatuhistorian kaavio näyttää automaattisen tunnisteen laadun viimeisen 30 päivän ajalta.

Merkittyjen viestien historia: kaavio näyttää, kuinka monta tunnistetta on merkitty automaattisesti ja kuinka monta on muokattu manuaalisesti automaattisen tunnisteen käyttöönoton jälkeen.

Automaattisten tunnisteiden poistaminen

 1. Valitse Asetukset > Yleiset asetukset.

 2. Valitse Yleiset asetukset -ruudussa Automaattiset tunnisteet.

 3. Valitse Automaattiset tunnisteet -paneelissa Poista ja valitse sitten Vahvista.

  Huomautus

  Poistetut tunnisteet näkyvät edelleen aiemmissa viesteissä, mutta saapuvien viestien automaattinen pisteytys loppuu.

Tunnisteiden hallinta

Tunnisteiden poistaminen

 1. Valitse Asetukset > Yleiset asetukset.

 2. Valitse Yleiset asetukset -ruudussa Mukautetut tunnisteet.

 3. Valitse Mukautetut tunnisteet -ruudussa tunnisteen nimen vieressä Poista Poista-painike ja sitten Vahvista.

Tunnisteiden uudelleennimeäminen

 1. Valitse Asetukset > Yleiset asetukset.

 2. Valitse Yleiset asetukset -ruudussa Mukautetut tunnisteet.

 3. Valitse Mukautetut tunnisteet -ruudussa tunnisteen nimen vieressä Muokkaa Muokkaa-painike ja kirjoita uusi nimi muokkausruutuun.

 4. Napsauta Vahvista Käytä-painike

Tunnisteita sisältävien viestien etsiminen

Voit etsiä tunnisteilla Tunnistesymboli Social ENgagementissa merkittyjä viestejä käyttämällä tietojoukon luomisen yhteydessä Tunnisteet-suodatinta. Voit myös luoda automaattisia sääntöjä tarkoitustunnisteiden ja mukautettujen tunnisteiden seuraamista varten. Lisätietoja: Olennaisten tietojen näyttäminen suodattimien avulla, Viestien reitittäminen automaatiosääntöjen avulla

Katso myös

Yleisten asetusten hallinta
Viestien käsitteleminen