Suodattimien hyödyntäminen

Voit muokata ja poistaa analyysin suodattimia milloin tahansa. Valinta päivitetään kaavioihin, luetteloihin ja tunnuslukuihin. Määrittämäsi suodattimet säilyvät Analysointi-alueen eri sivuilla. Niitä päivitetään, jos poraudut yksityiskohtaisempaan analyysiin tiettyjen arvopisteiden avulla. Eri vuorovaikutusalueita varten on käytettävissä erilaisia suodattimia. Voit laajentaa suodattimet napsauttamalla Suodatin-painiketta Suodatin-painike, kun haluat nähdä kunkin suodattimen käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Note

Näet vain käytettävissä olevat suodattimet, kun määrität tietojoukkoja. Jotkin suodattimet eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla, koska ne perustuvat metatietoihin, joita muutetaan viestin hankinnan jälkeen joko manuaalisesti tai työnkulkujen avulla. Lisätietoja: Ristiriitaisten suodatinyhdistelmien välttäminen

Avainsanat

Lisää avainsanat, jotka analyysiin valittavissa viesteissä on oltava. Voit lisätä kokonaisia lauseita tai yksittäisiä termejä. Jos lisäät lauseiden tai termien pilkuilla erotellun luettelon, pilkkuja käsitellään totuusarvojen TAI-yhdistiminä, jotka lisäävät useita avainsanasuodattimia. Yleisiä merkkejä sekä erikoismerkkejä @, # ja $ voi käyttää. Analyysi rajaa tulokset viesteihin, jotka sisältävät avainsanasuodattimeen lisätyt avainsanat.

Lähteet

Valitse, mitkä annetut lähteet tai mukautetut lähteet ovat aktiivisia nykyisessä analyysissä. Analyysi näyttää suodattimessa valittujen lähteiden tulokset. Lisätietoja: Tutustu lähdevaihtoehtoihin

Kielet

Valitse analyysille vähintään yksi kieli aktiivisten hakukielten luettelosta. Analyysi näyttää suodattimessa valittujen kielten tulokset.

Asenne

Suodata viestit asennearvon mukaan. Voit valita arvoksi positiivinen, negatiivinen tai neutraali.

Asennetila

Valitse järjestelmän antamien ja manuaalisesti muokattujen asennearvojen välillä. Määritä, onko asennearvo laskettu asennealgoritmin avulla vai onko käyttäjä määrittänyt sen. Viestin asennearvon vahvistaminen tai sen muuttaminen on manuaalinen toimenpide. Voit rajata tietojoukkoa niin, että näkyvillä ovat vain valittua asennetilaa edustavat viestit.

Tavoittavuus

Social Engagement ottaa huomioon tekijän verkoston laajuuden ja määrittää tekijän mahdollisen vaikutusvallan. Social Engagement yhdistää tekijän mahdollisen vaikutuksen tavoitettavuusarvojen kanssa. Näin voidaan segmentoida Twitter-tavoitettavuusalueet.

Valitse arvo väliltä 1–5, jossa 1 tarkoittaa pienintä tavoittavuutta ja 5 suurinta.

Analyysi rajaa tulokset sellaisten tekijöiden viesteihin, joiden tavoittavuus on suodattimessa määrittämäsi arvon mukainen.

Sijainti

Voit suodattaa tietystä sijainnista saatavien viestien tiedot lisäämällä tähän suodattimeen sijainnit tai sijaintiryhmät. Kirjoita syöttökenttään sijainnin ensimmäiset kirjaimet, jolloin näet käytettävissä olevien sijaintien luettelon. Voit lisätä suodattimia maiden/alueiden tasolle asti. Suodatusta kaupungin tasolla ei tueta. Analyysi rajaa tulokset viesteihin, jotka sisältävät sijaintitietoja, jotka vastaavat lisäämäsi suodattimen sijaintitietoja.

Sijaintityyppi

Valitse nykyiseen tietojoukkoon sisällytettävien sijaintitietojen tyyppi. Analysoi tietyssä maassa tai tietyllä alueella (viestin sijainti) julkaistut viestit tai tietystä maasta tai tietyltä alueelta olevan tekijän julkaisemat viestit (tekijän sijainti). Valitse viestin tai tekijän sijainti tai molemmat.

Jos valitset suodattimeen molemmat sijaintityypit ja viesti sisältää molemmat tyypit, se otetaan mukaan analyysiin viestin sijainnin perusteella, ei tekijän sijainnin perusteella. Jos valittuna on vain yksi sijaintityyppi, sama viesti näkyy jommassakummassa valinnassa.

Note

Joillakin viesteillä voi olla sijainti määrittämättä, jos tekijä ei ole jakanut sitä.

Tekijän tunnisteet

Voit suodattaa viestit tekijän tunnisteiden mukaan. Tekijän tunnisteiden avulla voit luoda kätevästi tekijöiden ryhmiä, jotta voit nähdä, mistä he keskustelevat. Voit myös poissulkea tekijöiden tunnisteita tästä suodattimesta. Tämä on helppo tapa luoda tietojoukkoja, joista poissuljetaan tunnisteella merkitty tekijäryhmä. Jos esimerkiksi sovelletaan säännöksiä, jotka eivät salli alaikäisten tietojen käsittelyä, voit merkitä alaikäiset tekijät tunnisteilla ja poissulkea heidät analysoitavasta tai muuten käsiteltävästä tietojoukosta.

Tekijät

Suodata viestit tekijöiden nimen mukaan. Tekijän nimi on käytettävissä suodatukseen, jos tekijä on julkaissut vähintään yhden viestin. Kun aloitat tekijän nimen kirjoittamisen, näet ratkaisun tietokannasta ehdotetut tekijöiden nimet. Kun suodatat tekijän mukaan, tietojoukossa ja pienoissovellusten näytössä säilytetään vain valittujen tekijöiden viestit.

Viestin tyyppi

Valitse Viesti, Vastaus, Jako tai Yksityisviesti rajataksesi tietojoukkoa ja nähdäksesi tietyn viestityypin tulokset.

Viesti: yksittäiset viestit, jotka on julkaistu tilapäivityksinä.

Vastaus: viestit, jotka viittaavat pääviestiin (vastaus Twitterissä tai kommentti Facebookissa).

Jako: kaikki tietojoukon viestit, jotka ovat Facebook-viestin jakoja tai Twitter-viestin uudelleentwiittauksia.

Yksityisviesti: Kaikki viestit, jotka ovat yhteisöpalveluprofiiliin lähetettyjä suoria viestejä. Lisäksi yksityisviestien kerääminen edellyttää yksityisviestien hakemisen sallimista yhteisöpalveluprofiilissa ja yksityisviestien säännön määrittämistä.

Osallistuja

Rajaa tietojoukkoa nähdäksesi, mitkä viestit ovat Facebook-sivun omistajan ja mitkä tämän sivun kohdeyleisön julkaisemia. Voit valita Facebook-sivuilta näytettäväksi viestit, jotka on julkaissut Facebook-sivun omistaja tai muut tälle Facebook-sivulle viestin lähettäneet henkilöt.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö-suodatin rajaa tietojoukkoa siten, että näkyvissä ovat vain valitulle käyttäjälle tai ryhmälle delegoidut viestit. Voit määrittää käyttäjän tai ryhmän, jolle on delegoitu viesti Social Engagement -sovelluksessa. Näet ehdotuksia, kun alat kirjoittaa nimeä. Voit myös määrittää haluatko sisällyttää viestit, jotka on delegoitu sellaisiin ryhmiin, joiden jäsen Vastuuhenkilö on.

Otsikot

Rajaa tietojoukkoa niin, että näkyvillä ovat vain viestit, joille on delegoitu valitut otsikot. Voit myös poissulkea otsikoita, kun haet otsikkosuodattimen avulla viestejä, joissa ei ole tiettyä otsikkoa. Mikä tahansa järjestelmänvalvojan kohdassa Asetukset > Yleiset asetukset > Selitteet määrittämä selite on käytettävissä suodattimen arvona.

Etsi viestejä sen perusteella, onko ne linkitetty Dynamics 365-tietueeseen.

Viestin tunnisteet ja tarkoitukset

Etsi viestit, jotka vastaavat jotain käytettävissä olevaa tarkoitustunnistetta tai mukautettua tunnistetta.

Katso myös

Olennaisten tietojen näyttäminen suodattimien avulla
Yhteisöpalvelutietojen analysointi pienoissovellusten avulla