Social Engagement -sovelluksen tapahtumien käsitteleminen Azure Tapahtumatoiminnoissa

Microsoft Social Engagementin avulla voit virtauttaa viestejä Microsoft Azure Tapahtumatoiminnot -ratkaisuun ja käyttää tietoja tehokkaasti, joten päästä luovuutesi valloilleen! Azure Tapahtumatoiminnot -ratkaisun mahdollisuudet ovat valtavat. Hyödyntämällä yksinkertaista tietomuotoa ja tehokkaita pilvipalveluita saat rajattomat mahdollisuudet käsitellä tietoja. Voit luoda omia sovelluksiasi, yhdistää tietoja muihin tietolähteisiin ja käyttää big data -analyysiä.

Jotta pääset alkuun, olemme luoneet inspiraation lähteeksi reaaliaikaisen Microsoft Power BI -koontinäytön, jossa virtautamme viestejä Microsoft Social Engagementista Azure Tapahtumatoiminnot -ratkaisuun. Hyödyntämällä Azure Stream Analyticsin tehokkuutta voidaan yhdistää tiedot ja siirtää ne Power BI ratkaisuun analysoitavaksi reaaliaikaisesti. Azure Stream Analyticsin ominaisuuksilla voi yhdistää tietoja monenlaisista lähteistä, joista Azure Tapahtumatoiminnot on yksi. Se voi lähettää tiedot toiseen tapahtumatoimintoon, SQL-tietokantaan tai Power BI -ratkaisuun. Power BI:n avulla voit luoda omat liiketoimintatiedot niiden tietolähteiden perusteella, joihin olet muodostanut yhteyden. Palvelut tukevat oletusarvon mukaan kaikkia alla olevassa skenaariossa lueteltuja yhteyksiä. Mukauttaa ei tarvitse, vaan pääset heti alkuun!

Seuraavassa skenaariossa oletetaan, että käytettävissäsi on Power BI sekä Azure-tilaus (mukaan lukien Azuren palveluväylä, Azure Tapahtumatoiminnot ja Azure Stream Analytics) ja että sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet, jotta voit suorittaa vaiheet. Lisätietoja näiden palveluiden toiminnasta saat seuraavista linkeistä:

Yhteisöpalveluviestien analysointi reaaliaikaisesti Power BI:n avulla

Lue lisää Azure Tapahtumatoiminnot -integroinnin tehosta ja joustavuudesta, jolla voit yhdistää Microsoft-palveluita laidasta laitaan. Tässä lyhyehkössä esimerkissä yhdistetään yhteisöpalveluviestien tietojoukko Power BI -ratkaisuun reaaliaikaista analysointia varten. Varmista, että pääset käyttämään tarvittavia palveluita ja että sinulla on tarvittavat oikeudet (yleensä järjestelmänvalvojan oikeudet).

Vaihe Kuvaus Vaihe
Vaihe 1 Luo tapahtumatoiminto, johon virtautat tietoja.

Voit ohittaa tämän vaiheen, jos sinulla on jo tapahtumatoiminto, jota voit käyttää.
Vaihe 1: Luo tapahtumatoiminto
Vaihe 2 Muodosta yhteys Microsoft Social Engagementin ja Azure Tapahtumatoiminnot -ratkaisun välille. Vaihe 2: Yhdistä Social Engagement tapahtumatoimintoon
Vaihe 3 Määritä tietojoukko, joka virtautetaan tapahtumina Azure Tapahtumatoiminnot -ratkaisuun. Vaihe 3: Luo automaatiosääntö tapahtumatoimintoon virtautettavien viestien valitsemista varten
Vaihe 4 Luo Azure Stream Analytics -työ ja kirjoita kysely tietojen lisäkäsittelyä varten. Vaihe 4: Luo Azure Stream Analytics -työ
Vaihe 5 Lähetä tiedot Power BI -koontinäyttöön. Vaihe 5: Luo koontinäyttö Power BI:ssä

Vaihe 1: Luo tapahtumatoiminto

 1. Luo uusi nimitila palveluväylään. Valitse Tyyppi: Viestit ja valitse sitten muut haluamasi arvot. Voit myös käyttää aiemmin luotua palveluväylän nimitilaa.

 2. Luo uusi tapahtumatoiminto nimitilaan.

 3. Saat yhteysmerkkijonon valitsemalla Azure-portaalin Tapahtumatoiminto-näkymässä Yhteystiedot. Jos kyseessä on uusi määritys, sinun on määritettävä ensin jaetun käytön allekirjoituskäytännöt.

  1. Luo uusi jaetun käytön allekirjoituskäytäntö jaetun käytön käytäntöihin. Anna sille nimi, lisää sääntö nimeltä SendRule Send-oikeuksilla ja valitse sitten Tallenna.

  2. Kopioi SendRule-säännön Yhteysmerkkijono, sillä sitä tarvitaan seuraavassa vaiheessa.

  Käsittele Azure Tapahtumatoiminnon yhteyksiä Social Engagamentissa

Vaihe 2: Yhdistä Social Engagement tapahtumatoimintoon

Nyt kun tapahtumatoiminto on valmis vastaanottamaan tietoja, yhdistä Social Engagement tapahtumatoimintoosi käyttämällä tapahtumatoiminnolle Azure-portaalissa annettua yhteysmerkkijonoa. Lisätietoja: Tietojen virtauttaminen Social Engagementista Microsoft Azure Tapahtumatoimintoihin

Yhdistä Social Engagement Azure Tapahtumatoimintoihin

Vaihe 3: Luo automaatiosääntö tapahtumatoimintoon virtautettavien viestien valitsemista varten

Luo Social Engagementissa automaatiosääntö, joka virtauttaa tapahtumia tapahtumatoimintoosi. Varmista, että suodattimet on määritetty tarpeitasi vastaaviksi, jotta saat juuri haluamasi viestit. Lisätietoja: Reititä viesti automaatiosääntöjä käyttäen, Hanki olennaista tietoa suodattimien avulla

 1. Siirry Social Engagementissa kohtaan Asetukset > Automaatiosäännöt ja luo sitten automaatiosääntö, joka virtauttaa tapahtumia tapahtumatoimintoosi.

 2. Tarkista Azure-portaalissa tapahtumatoiminnon koontinäytössä, että Social Engagementista tulee tapahtumia. Valitun tietojoukon mukaan voi kestää jonkin aikaa, että uudet viestit julkaistaan yhteisöpalveluissa ja siirretään tapahtumatoimintoon.

  Social Engagementin tapahtumat, jotka näytetään yhdistetyssä tapahtumatoiminnossa

Vaihe 4: Luo Azure Stream Analytics -työ

Yhdistetään nyt tapahtumatoiminto ja Azure Stream Analytics.

 1. Luo Azure-portaalissa uusi Azure Stream Analytics -työ.

 2. Anna työlle nimi ja valitse alue sekä alueellisen valvonnan tallennustili.

 3. Siirry kohtaan Stream Analytics Job details (Stream Analytics -työn tiedot) ja määritä syötelähteeksi Data Stream > Event Hub (Tietovirta > Tapahtumatoiminto). Määritä syötteelle alias ja valitse vaiheessa 1 luotu nimitila.

  Valitse tapahtumatoiminnon käytännön nimeksi RootManagedSharedAccessKey. Merkitse syötealiaksesi muistiin, sillä tarvitset sitä myöhemmin.

 4. Säilytä sarjoittamisen asetuksina JSON ja UTF8.

 5. Lisää tulostietojen kohde Stream Analyticsille. Valitse tätä skenaariota varten Power BI. Määritä tulostiedoille alias ja merkitse se muistiin, sillä tarvitset sitä myöhemmin. Kun valitset Power BI, sinun on todennettava tilisi tai luotava uusi tilaus.

  Tip

  Kirjaudu Office 365 -portaaliin ja avaa Power BI ensin uuden Power BI -istunnon luomiseksi ennen sen valitsemista tulostietojen kohteeksi.

 6. Seuraavaksi tulee vaikein osuus: Stream Analytics -työlle on annettava tieto siitä, mitä tietoja sen tulisi etsi ja välittää Power BI -ratkaisulle. Tämä tapahtuu SQL-lauseella, joka valitsee tiettyjä ehtoja (valitsimia) vastaavat tapahtumat. Tulostiedot välitetään yhdistettyyn palveluun (tässä tapauksessa Power BI), johon Stream Analytics -ratkaisun luomat tapahtumat tallennetaan. Voit käyttää apuna alla olevia esimerkkejä tai luoda oman Stream Analyticsin SQL-lauseen, jolla kyselet tapahtumatoiminnon tietoja koostat tietojoukon, jonka välität tulostietojen kohteeseen. Lisätietoja: MSDN: Stream Analytics -kyselyn kieliohje

  Tip

  Windowsin kehityskeskus sisältää Service Bus Explorer -työkalun, jolla voi hallita Azuren palveluväylä -osia. Lisätietoja: Service Bus Explorer -työkalun lataaminen

  Yhdistä Service Bus Explorer Azuren palveluväylä -nimitilaasi.

  Siirry Azure-portaalissa kohtaan Service Bus > [nimitila] > Connection Information (Yhteystiedot). Kopioi yhteysmerkkijonoRootManagedSharedAccessKey -kohteen SAS-avaimesta nimitilaan yhdistämistä varten.

  Laajenna Service Bus Explorerissa Social Engagementiin yhdistämäsi tapahtumatoiminto. Napsauta kuluttajaryhmää $Default hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Luo kuluttajaryhmän kuuntelutoiminto. Käynnistä kuuntelutoiminto ja tarkista sitten JSON-tiedot Events (Tapahtumat) -välilehden Event Text (Tapahtuman teksti) -kentässä.

  Lisätietoja: JSON-viittaus Social Engagementin tapahtumille

  1. Esimerkki 1: Tässä yksinkertaisessa Hello World -esimerkissä lasketaan kaikki uudet viestit ajan kuluessa ja siirretään ne 30 sekunnin välein tulostietojen kohteeseen.

   SELECT 
     count (*) AS count, 
     System.TimeStamp AS Time 
   INTO 
     [your-output-sink-alias] 
   FROM 
     [your-stream-input-alias] 
   GROUP BY 
   TumblingWindow(second,30) 
   
  2. Esimerkki 2: Tässä esimerkissä valitaan yksilölliset julkaisijat sekä julkaisijoiden maa- tai aluetiedot. Tulokset siirretään tulostietojen kohteeseen 30 sekunnin välein.

   WITH current_window AS 
   ( 
     SELECT 
       post.profile.profileLocation.adminDistrict, 
       post.profile.profileLocation.countryRegion, 
       count (*) AS count 
     FROM 
       [your-stream-input-alias] 
     GROUP BY 
       post.profile.profileLocation.adminDistrict, 
       post.profile.profileLocation.countryRegion, 
       TumblingWindow (second,30) 
   ) 
   SELECT 
     *, 
     System.Timestamp AS Time 
   INTO 
     [your-output-sink-alias] 
   FROM  
     current_window 
   
  3. Esimerkki 3: Tässä esimerkissä valitaan vastaavalle haun aiheelle nimi sekä viestin tunnus, otsikko, hankintapäivämäärä ja -aika, lähteen nimi ja sisältöote. Käytössä on GetArrayElement-funktio, jonka avulla valitaan post.matchingSearchTopic-matriisin ensimmäinen objekti. Voit valita matriisin kaikki objektit GetArrayElements-funktion avulla.

   WITH sub_query AS
   (
     SELECT
       post.id,
       post.title,
       post.acquisitionDate,
       post.source.param,
       post.sentiment.polarity,
       System.TimeStamp AS time,
       GetArrayElement(post.matchingSearchTopics, 0) AS SearchTopic,
       post.content.text
     FROM
       [your-stream-input-alias]
   )
   SELECT
     id,
     title,
     acquisitionDate,
     param AS source,
     polarity,
     time,
     SearchTopic.name AS topic,
     text
   INTO
     [your-output-sink-alias]
   FROM
     sub_query
   

Vaihe 5: Luo koontinäyttö Power BI:ssä

Suljetaan sitten silmukka. Koska tavoitteena on luoda reaaliaikainen koontinäyttö Power BI:ssä, meidän on varmistettava, että se saa tietoja Stream Analytics -ratkaisusta. Tulostietojen kohteen määrittämisen yhteydessä annoimme Power BI:lle Stream Analytics -työn oikeudet. Power BI -ratkaisuun luotiin jo tietojoukko. Siirry Power BI -ratkaisuun ja valitse vaiheessa 4.5 määrittämäsi tietojoukko. Tietojoukon nimi vastaa Stream Analytics -tulostietokohteen nimeä.

Luo Power BI:ssä uusi visualisointi.

 1. Esimerkin 1 vaiheessa 4 tämä on viivakaavio.

  Arvot: määrä

  Akseli: aika

  Viivakaavio Microsoft Power BI:ssä

 2. Esimerkin 2 vaiheessa 4 voimme valita kartan tietojen visualisointia varten.

  Sijainti: countryregion or admindisctrict

  Arvot: määrä

  On lähes rajattomasti mahdollisuuksia, joilla Social Engagement -tietoja voi yhdistää muiden sovellusten tai Internetin tietoihin. Seuraavassa kuvassa on Power BI -koontinäyttö, joka vertaa säätietoja Social Engagementin koneoppimiseen perustuvasta tarkoitusanalyysistä peräisin oleviin eri tarkoituksiin.

  Power BI -koontinäyttö Social Engagement -tarkoituksilla

Tietosuojatiedot

Ottamalla Social Engagementin käyttöön ja muodostamalla yhteyden Azure-tapahtumatoimintoihin sallit yhteisöpalvelutietojen viestivirran tapahtumatoimintoihin automaatiosääntöjen avulla. Social Engagementista virtautettuja yhteisöpalvelutietoja säilytetään Azure-tapahtumatoiminnoissa ennalta määrätyn ajan, ja kaikki sovellukset, jotka pystyvät kuuntelemaan tapahtumatoimintoa, pystyvät käyttämään, tallentamaan ja/tai käsittelemään näitä tietoja.
Huomaa, että Social Engagementista lähetetyt yhteisöpalvelutiedot sisältävät tietoja yhteisöpalveluviestistä (tekijän ja tekstin) sekä lisättyjä tietoja, kuten kielen, sijainnin, asenteen ja tunnisteita. Lisätietoja tapahtumatoimintoihin lähetettävän yhteisöpalveluviestin sisällöstä on JSON-rakennemäärityksessä.

Katso myös

Tietojen virtauttaminen Social Engagementista Microsoft Azure Tapahtumatoimintoihin
JSON-viittaus Social Engagementin tapahtumille
Yhteyksien hallinta Social Engagementissa
Microsoft Social Engagementin hallinta