Tietojen tuominen vanhasta kirjanpito-ohjelmistosta määrityspaketin avulla

Voit tuoda päätiedot ja joitakin tapahtumatietoja muista rahoitusjärjestelmistä Dynamics 365in oletusmäärityspaketin perusteella. Voit käsitellä tuotavaa pakettia Määrityspaketit-ikkunassa, jossa voit myös tarkistaa tiedot ennen paketin käyttämistä.

Jos RapidStart Services for Microsoft Dynamics on sinulle tuttu, tunnet myös määrityspaketit. Oletusmäärityspaketti tukee useimpia vanhasta järjestelmästä tuotavia tietotyyppejä. Voit sitten lisätä Excelissä vanhan järjestelmän tiedot ja käyttää Dynamics 365in liiketoimintalogiikan mukaisia määrityksiä.

Vihje

Voit myös käyttää tietojen siirtotoimintoja, jos haluat tuoda tietoja QuickBooksista tai Dynamics GP:stä. Lisätietoja on kohdassa QuickBooks-tietojen siirto tai Dynamics GP -tietojen siirto.

Tietojen käsittely Excelissä

Kun tuot oletusmäärityspaketin Exceliin, luodussa työkirjassa on kutakin paketin taulukkoa vastaava laskentataulukko. Yksinkertaistaaksesi tehtäviä voit hyödyntää XML manipulointityökaluja, jotka on sisällytetty Exceliin. Voit käyttää myös Excelin valmiita funktioita tietojen muotoilun auttamiseksi ja tiedon asettamiseksi oikeisiin soluihin. Lisää esimerkiksi tyhjä laskentataulukko ja kopioi vanhat tiedot siihen. Tee sitten Excel-kaava määrittämään muunnostyökirjan tiedot viedyn laskentataulukon kenttien ja vanhojen asiakastietojen välille. Kun olet yhdistänyt kaikki tiedot, kopioi tietoalue taulukon työkirjaan.

Tärkeä

Älä muuta sarakkeita työkirjoissa. Jos niitä on siirretty, muutettu tai poistettu, laskentataulukkoa ei voi tuoda Dynamics 365iin.

Oletusmäärityspaketin taulukot

Oletusmäärityspaketti tukee seuraavia taulukoita:

 • Maksuehdot
 • Asiakkaan hintaryhmä
 • Toimitusehto
 • Myyjä/Ostaja
 • Sijainti
 • KP-tili
 • Asiakas
 • Toimittaja
 • Vaihtoehto
 • Myynnin tunnistetiedot
 • Myyntirivi
 • Ostojen tunnistetiedot
 • Ostorivi
 • Yleisen päiväkirjan rivi
 • Nimikepäiväkirjan rivi
 • Asiakkaan kirjausryhmä
 • Toimittajan kirjausryhmä
 • Varaston kirjausryhmä
 • Mittayksikkö
 • Ylein. liiketoim. kirjausryhmä
 • Yleinen tuotteen kirjausryhmä
 • Yleiset kirjausasetukset
 • Territorio
 • Nimikeluokka
 • Myyntihinta
 • Ostohinta

Asiakastietojen tuominen

Kun asiakastiedot on annettu Excelissä, tiedot tuodaan Dynamics 365iin. Tiedot tuodaan Määrityspaketit-ikkunassa Excel-tiedostosta. Voit myös tarkistaa tässä ikkunassa, että tiedot ovat yhdenmukaiset Dynamics 365in kanssa ennen paketin käyttöä.

Katso myös

Liiketoimintatietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä
QuickBooks-tietojen siirto
Dynamics GP -tietojen siirto

Käynnistä maksuton kokeiluversio!