Toimintaohje: Envestnet Yodlee -pankkisyötepalvelun määrittäminen

Voit tuoda pankistasi sähköisiä tiliotteita ja täyttää nopeasti Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunan maksujen kohdistamiseksi ja pankkitilin täsmäyttämiseksi. Lisätietoja on kohdassa Maksujen kohdistaminen automaattisesti ja pankkitilien täsmäyttäminen.

Envestnet Yodlee -pankkisyötepalvelu on asennettu Financialsiin laajennuksena. Se on valmis käyttöönottoa varten. Lisätietoja on kohdassa Financials -ohjelman mukauttaminen laajennusten avulla.

Huomautus

Envestnet Yodlee Bank Feeds -palvelua tuetaan vain Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa.

Kun olet ottanut pankkisyötepalvelun käyttöön, pankkitili on linkitettävä siihen verkkopankkitiliin, josta syöte tulee. Voit linkittää pankkitilit verkkopankkitileihin seuraavissa erilaisissa skenaarioissa:

 • Verkkopankkitilille ei ole määritetty Financialsin pankkitiliä. Tämän vuoksi luodaan pankkitili linkittämällä se verkkopankkitilistä.
 • Financialsissa on pankkitili, jonka haluat linkittää verkkopankkitiliin.
 • Linkitetyn pankkitilin linkitys on peruutettava, koska haluat lopettaa tilin pankkisyötepalvelun käyttämisen.
 • Verkkopankkitilejä on muutettu, ja haluat päivittää Financialsin pankkitilien tiedot.

Kun pankkisyötepalvelu on otettu käyttöön, voit määrittää pankkitilille uusien tiliotteiden automaattisen tuonnin Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunaan kahden tunnin välein. Niiden maksujen tapahtumia, jotka on jo kohdistettu ja/tai täsmäytetty Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunassa, ei tuoda. Lisätietoja on “Pankin tiliotteiden automaattisen tuonnin ottaminen käyttöön” -osassa.

Huomautus

Jos käytössä on yrityksen määrittämisen avustettu asennus, jotkin seuraavien toimenpiteiden yrityksen pankkitilin asennusvaiheet suoritetaan automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa Tervetuloa Dynamics 365 for Financialsiin.

Pankkisyötepalvelun ottaminen käyttöön

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Avaa pankkisyötepalvelussa käytettävä pankkitili.
 3. Valitse Pankkitili-ikkunan Pankin tiliotteen tuontimuoto -kenttään YODLEEBANKFEED.

Pankkisyötepalvelu otetaan käyttöön, kun linkität pankkitilin siihen liittyvään verkkopankkitiliin. Tutustu seuraaviin toimiin.

Uuden linkitetyn pankkitilin luominen

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse asianmukainen pankkitili ja valitse sitten Luo uusi linkitetty pankkitili. Hetken kuluttua näyttöön avautuu Pankkitilin linkitys -ikkuna.

  Huomautus

  Tässä ikkunassa näytetään Envestnet Yodlee -pankkisyötepalvelun todellinen verkkosivu. Ikkunassa näkyvät termit ja toiminnot eivät ehkä vastaa tämän ohjeaiheen ohjeita.

 3. Käytä Verkkopankkitilin linkitys -ikkunan Linkitä tili -ruudun hakutoimintoa, kun etsit pankin, jossa sinulla on vähintään yksi verkkopankkitili.
 4. Valitse pankin nimi. Kirjaudu sisään -ruutu avautuu.
 5. Syötä käyttäjätunnus ja salasana, jota käytät kirjautuessasi verkkopankkiin, ja valitse sitten Seuraava-painike.
 6. Pankkisyötepalvelu valmistelee määritetyn pankin ensimmäisen verkkopankkitiliin ja Financialsin uuden pankkitilin linkityksen.

  Huomautus

  Jos sinulla on pankissa useita verkkopankkitilejä, luo niille lisäpankkitilit Financialsiin. Katso vaiheet 8–10.

  Kun käsittely on tehty, pankin nimi näkyy Linkitetty-välilehden Omat tilit -ruudussa. Sulkeissa oleva luku osoittaa linkitettyjen verkkopankkien määrän.

 7. Valitse OK-painike.

  Jos linkität vain yhden verkkopankkitilin Pankkitilin kortti -ikkuna avautuu ja verkkopankkitilin nimi näkyy, Nyt pankkitilin linkitystehtävä on valmis. Jäljellä on enää pankkitilin määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Pankkitilien määrittäminen.

  Jos linkität useita verkkopankkitilejä, Pankkitilin linkitys -ikkuna avautuu. Tässä ikkunassa on luettelo verkkopankkitileistä, joita ei ole vielä linkitetty Financialsin pankkitileihin. Noudata tällaisessa tapauksessa seuraavaa vaihetta.

 8. Valitse Pankkitilin linkitys -ikkunassa verkkopankkitilin rivi ja valitse sitten Linkitä uuteen pankkitiliin -toiminto.

  Näyttöön avautuu uuden pankkitilin Pankkitilin kortti -ikkuna ja verkkopankkitilin nimi näkyy.

  Jos Financialsissa on jo pankkitili, johon haluat linkittää lisäverkkopankkitilin, noudata seuraavia ohjeita.

 9. Valitse Pankkitilin linkitys -ikkunassa verkkopankkitilin rivi ja valitse sitten Linkitä olemassa olevaan pankkitiliin -toiminto.
 10. Valitse Pankkitililuettelo-ikkunassa pankkitili, johon linkitys tehdään, ja valitse sitten OK-painike.
 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse sen pankkitilin rivi, jota ei ole linkitetty verkkopankkitiliin, ja valitse sitten Linkitä verkkopankkitiliin -toiminto. Näyttöön avautuu Verkkopankkitilin linkitys -ikkuna, joka sisältää Linkitä tili -ruudussa annetun pankin nimen.
 3. Valitse pankin nimi. Kirjaudu sisään -ruutu avautuu.
 4. Syötä käyttäjätunnus ja salasana, jota käytät kirjautuessasi verkkopankkiin, ja valitse sitten Seuraava-painike.

  Pankkisyötepalvelu valmistelee Financialsin pankkitilin ja liittyvän verkkopankkitilin linkityksen.

  Kun käsittely on tehty, pankin nimi näkyy Linkitetty-välilehden Omat tilit -ruudussa. Jos pankissa on useita pankkitilejä, vain vaiheessa 2 valittu pankkitili linkitetään.

 5. Valitse OK-painike.

Pankkitililuettelo-ikkunan Linkitetty-valintaruutu valitaan.

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse sen linkitetyn pankkitilin rivi, jonka linkityksen liittyvään verkkopankkitiliin haluat poistaa. Valitse sitten Poista verkkopankkitilin linkitys -toiminto.

Huomautus

Jos valitset vahvistusvalintaikkunassa Kyllä, verkkopankkitilin linkki poistetaan ja sisäänkirjaustiedot poistetaan. Voit linkittää pankkitilin uudelleen verkkopankkitiliin kirjautumalla pankkiin sisään uudelleen. Lisätietoja on “Pankkitilin linkittäminen verkkopankkitiliin“ -osassa.

Pankkitilin linkityksen päivittäminen

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse asianmukainen pankkitili ja valitse sitten Päivitä pankkitilien linkitys -toiminto.

Jos Pankkitililuettelo-ikkunan linkitetyissä pankkitileissä esiintyy ongelmia, näyttöön avautuu Pankkitilin linkitys -ikkuna, jossa kerrotaan pankkitili, jota ongelmat koskevat. Ongelmien ratkaiseminen tapahtuu parhaiten poistamalla verkkopankkitilin linkitys ja luomalla linkitys uudelleen. Lisätietoja on “Pankkitilin linkittäminen verkkopankkitiliin“ -osassa.

Pankin tiliotteiden automaattisen tuonnin ottaminen käyttöön

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse linkitetyn pankkitilin rivi ja valitse sitten Pankin tiliotteen automaattisen tuonnin asetukset -toiminto.
 3. Määritä Pankin tiliotteen automaattisen tuonnin asetukset -ikkunan Sisällytettyjen päivien lukumäärä -kentässä, miltä kaukaiselta ajalta uudet pankkitapahtumat haetaan.

  Huomautus

  Suosittelemme arvoksi 7 päivää tai enemmän.

 4. Valitse Käytössä-valintaruutu.

Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkuna näyttää nyt tunneittain kaikki uudet verkkopankissa tehdyt maksut.

Huomautus

Niiden maksujen tapahtumia, jotka on jo kohdistettu ja/tai täsmäytetty Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunassa, ei tuoda.

Katso myös

Pankkitoiminnan määrittäminen
Pankkitilien hallinta
Maksujen kohdistaminen automaattisesti ja pankkitilien täsmäyttäminen
Financials -ohjelman mukauttaminen laajennusten avulla
Financials -ohjelman käyttäminen