Pankkitilien hallinta

Täsmäytä Dynamics 365in pankkitilitapahtumat säännöllisin väliajoin pankin pankkitilin liittyvien pankkitapahtumien kanssa. Kirjaa sitten saldo pankkitilille. Voit suorittaa tämän tehtävän Maksujen täsmäytyskirjauskansio -kohdassa pankin tiliotteessa olevien maksujen käsittelyn osana. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa tehtävän maksujen käsittelyn ulkopuolella Pankkitilin täsmäytys -ikkunassa. Tämä tukee sekkitapahtumia. Molemmissa tapauksissa ikkunat täytetään tuomalla tiliote Dynamics 365iin.

Dynamics 365issa on joskus siirrettävä summia pankkitilien välillä pankin siirtojen mukaisesti. Tämä tehtävä suoritetaan Yleinen päiväkirja -ikkunassa varojen valuutan osoittamalla tavalla.

Jokainen pankkitili on määritettävä pankkitilin kortiksi, ennen kuin pankkitilejä voidaan hallita. Lisäksi on määritettävä sähköiset palvelut, joita käytetään pankin tiliotteen tuonnissa ja maksutiedoston viennissä. Lisätietoja on kohdassa Pankkitilien määrittäminen.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin aiheisiin.

Toiminta Katso
Täsmäytä maksukäsittelyyn liittyvät pankkitilit Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunassa. Maksujen kohdistaminen automaattisesti ja pankkitilien täsmäyttäminen
Täsmäytä pankkitilit, kuten sekkitapahtumat, erillisinä tehtävinä Pankkitilin täsmäytys -ikkunassa. Toimintaohje: Pankkitilien täsmäyttäminen erikseen
Kirjaa pankkitilien väliset siirrot samassa valuutassa tai eri valuutoissa. Toimintaohje: Pankkivarojen siirtäminen

Katso myös

Pankkitoiminnan määrittäminen
Myyntisaamisten hallinta
Ostovelkojen hallinta
Dynamics 365 -ohjelman käyttäminen
Yleiset liiketoimintatoiminnot